Udžbenici

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 55,00 Kn

UMJETNOST I JA - likovna mapa za 1. i 2. r. OŠ + kolaž papir

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 109,00 Kn

BIOLOGIJA 1: udžbenik biologije s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu gimnazija

Autori: Ivančica Ternjej, Zlatko Mihaljević, Mladen Kerovec, Žaklin Lukša, Martina Vidović

Cijena: 109,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 99,00 Kn

BIOLOGIJA 1: udžbenik iz biologije za 1. razred gimnazije

Autori: Gorica Grozdanić, Karlo Horvatin, Željko Krstanac

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 275,00 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 1: udžbenik za Osnove ekonomije za 1. razred, ekonomisti

Autori: Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka Šimundić

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1: udžbenik za Poslovne komunikacije za 1. razred, ekonomisti

Autori: Ivan Strugar, Jadranka Murgić

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNOVODSTVO 1: udžbenik za Računovodstvo za 1. razred, ekonomisti

Autori: Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Miran Novokmet

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 226,00 Kn

INFORMATIKA 1: udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima za prvi razred ekonomskih škola

Autori: Natalija Stjepanek, Vesna Tomić

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PODUZETNIŠTVO 1: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomistica/ekonomist

Autori: Jadranka Bernik, Višnja Dorčić-Kereković, Suzana Đurđević, Marija Tolušić, Biserka Viljetić, Bosiljka Vinković Kukolić

Cijena: 107,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: MATE

Ukupno: 96,00 Kn

PODUZETNIŠTVO 1: udžbenik za 1. razred ekonomske škole

Autori: Antonija Čalić, Sanja Arambašić, Luka Rupčić

Cijena: 96,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 99,00 Kn

OSNOVE RAČUNOVODSTVA: udžbenik računovodstva za 1. razred srednjih ekonomskih škola

Autori: Diana Bratičević, Lidija Daničić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 100,00 Kn

SMILES 1 New Edition - Udžbenik iz engleskog jezika za 1.razred osnovne škole, 1. godina učenja

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SMILES 1 New Edition - Radna bilježnica iz engleskog jezika za 1.razred osnovne škole, 1. godina učenja

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 41,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 198,00 Kn

NEW ENGLISH ADVENTURE STARTER A: udžbenik engleskog jezika za 1. razred osnovne škole, 1. godina učenja

Autori: Regina Raczynska, Cristiana Bruni

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POPTROPICA ENGLISH STARTER: udžbenik engleskog jezika sa pristupom digitalnim materijalima za 1. razred osnovne škole, 1. godina učenja

Autori: Tessa Lochowski

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

New English Adventure Starter A Workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Regina Raczynska, Cristiana Bruni

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Poptropica English Starter Workbook: radna bilježnica za engleski jezik u prvom razredu osnovne škole, prva godina učenja

Autori: Tessa Lochowski

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 175,82 Kn

TIPTOES 1: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u prvome razredu osnovne škole, prva godina učenja, prvi strani jezik

Autori: Haidi Mimica Tudor, Daniela Reić Šućur, Suzana Ban, Anita Žepina

Cijena: 59,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DIP IN 1: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u prvome razredu osnovne škole, prvi strani jezik

Autori: Biserka Džeba, Vlasta Živković

Cijena: 59,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 1: radna bilježnica za engleski jezik u prvome razredu osnovne škole, prva godina učenja

Autori: Biserka Džeba, Vlasta Živković

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 272,91 Kn

HAPPY HOUSE 1 THIRD EDITION, CLASS BOOK : udžbenik engleskog jezika za prvi razred osnovne škole, prva godina učenja

Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HAPPY HOUSE 1 THIRD EDITION, ACTIVITY BOOK : radna bilježnica za engleski jezik u prvom razredu osnovne škole, prva godina učenja

Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts

Cijena: 52,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LET'S EXPLORE 1: Class book with eBook; udžbenik za engleski jezik 1. razred osnovne škole, 1. godina učenja

Autori: Charlotte Covill, Mary Charrington, Paul Shipton

Cijena: 59,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HEADWAY 5TH EDITION PRE INTERMEDIATE: Class book with eBook; udžbenik engleskog jezika za 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Liz Soars, John Soars, Paul Hancock

Cijena: 101,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 118,91 Kn

NEW BUILDING BLOCKS 1: udžbenik engleskog jezika za prvi razred osnovne škole, prva godina učenja

Autori: Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer

Cijena: 59,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

New Building Blocks 1: radna bilježnica iz engleskoga jezika za prvi razred osnovne škole, prva godina učenja

Autori: Kristina Čajo Anđel, Daška Domijan, Ankica Knezović, Danka Singer

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 120,00 Kn

CHOICES ELEMENTARY: udžbenik engleskog jezika za 1. razred gimnazija i 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik; za 1. razred petogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik

Autori: Michael Harris, Anna Sikorzynska

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 123,00 Kn

THINK A2: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima za prvi razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola – drugi strani jezik

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks , Peter Lewis-Jones

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 99,00 Kn

SOLUTIONS THIRD EDITION ELEMENTARY: Class book with eBook; udžbenik engleskog jezika A2, udžbenik engleskog jezika za 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 123,00 Kn

FORWARD 1: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima za prvi razred gimnazija i četverogodišnjih škola

Autori: Anica Gregović, Melita Jurković, Aleksandra Pavličević

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 415,00 Kn

HEADWAY 5TH EDITION INTERMEDIATE: Class book with eBook; udžbenik engleskog jezika za 1. (i 2.) razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Liz Soars, John Soars, Paul Hancock

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INSIGHT INTERMEDIATE: Class book with eBook; udžbenik engleskog jezika za 1. (i 2.) razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Jayne Wildman, Fiona Beddall

Cijena: 108,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOLUTIONS THIRD EDITION INTERMEDIATE: Class book with eBook; udžbenik engleskog jezika B1+, udžbenik engleskog jezika za 1. (i/ili 2.) razred gimnazija, prvi strani jezik

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INSIGHT PRE-INTERMEDIATE: Class book with eBook; udžbenik engleskog jezika za 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Jayne Wildman, Fiona Beddall

Cijena: 98,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ETIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 99,00 Kn

ETIKA 1 – NOVI PUTEVI: udžbenik etike s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu gimnazija i srednjih škola

Autori: Igor Lukić, Marina Katinić, Marko Zec

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 140,00 Kn

FIZIKA 1: udžbenik za 1. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 119,00 Kn

FIZIKA OKO NAS 1: udžbenik fizike s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu gimnazija

Autori: Vladimir Paar, Anica Hrlec, Melita Sambolek, Karmena Vadlja Rešetar

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 59,90 Kn

ZIG ZAG 1: udžbenik za francuski, 1. razred osnovne škole; methode de francais, livre de l'eleve + CD

Autori: Helene Vanthier, Sylvie Schmitt

Cijena: 59,90 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 131,00 Kn

ALTER EGO + A2: udžbenik za francuski jezik, 2. i/ili 3. razred jezičnih gimnazija, 3. i 4. razred gimnazija (početno učenje), 1. razred dvojezični program, 1. i 2. strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Annie Berthet, Emmanuelle Daill, Catherine Hugot, Veronique M. Kizirian, Monique Waendendries

Cijena: 131,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
Francuski jezik

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 60,00 Kn

ZIGZAG 1, cahier d‘activites

Autori: Jelene Vanthier

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 90,00 Kn

ZEMLJA NA DLANU - GEOGRAFIJA 1: udžbenički komplet (tiskani + digitalni) za geografiju u prvom razredu gimnazije

Autori: Dražen Perica, Ružica Vuk

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 110,00 Kn

GEO 1: udžbenik geografije s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu gimnazija i strukovnih škola

Autori: Hermenegildo Gall, Danijel Jukopila, Predrag Kralj

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA KULTURA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 65,00 Kn

MOJA GLAZBA 1: vježbenica za 1 r.

Autori: Diana Atanasov Piljek

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA UMJETNOST - DVOGODIŠNJI PROGRAM

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 105,00 Kn

GLAZBENI KONTAKTI 1: udžbenik glazbene umjetnosti za 1. razred srednjih škola dvogodišnjeg programa

Autori: Ružica Ambruš-Kiš, Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA UMJETNOST - ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 116,00 Kn

GLAZBENA UMJETNOST 1: udžbenik glazbene umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu gimnazije

Autori: Nada Medenica

Cijena: 116,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA UMJETNOST - ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 105,00 Kn

GLAZBENI SUSRETI 1: udžbenik glazbene umjetnosti za 1. razred gimnazije

Autori: Ružica Ambruš-Kiš, Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GRČKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 128,00 Kn

PROMETEJ MYTHOS: udžbenik grčkoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima za prvu godinu učenja u gimnazijama

Autori: Zdravka Martinić Jerčić, Dubravka Matković, Mislav Gjurašin

Cijena: 128,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 386,00 Kn

ČITAM I PIŠEM 1: Hrvatska početnica - Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred osnovne škole

Autori: Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Katarina Aladrović Slovaček, Vlatka Domišljanović

Cijena: 74,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITAM I PIŠEM 1: Hrvatska čitančica - Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika i književnosti za prvi razred osnovne škole

Autori: Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Katarina Aladrović Slovaček, Vlatka Domišljanović

Cijena: 74,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITAM I PIŠEM 1 - Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za prvi razred osnovne škole

Autori: Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Vlatka Domišljanović

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKRINJICA SLOVA I RIJEČI 1: prvi dio - Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred osnovne škole

Autori: dr. sc. Dubravka Težak, dr. sc. Marina Gabelica, Vesna Marjanović, Andrea Škribulja Horvat

Cijena: 74,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKRINJICA SLOVA I RIJEČI 1: drugi dio - Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred osnovne škole

Autori: dr. sc. Dubravka Težak, dr. sc. Marina Gabelica, Vesna Marjanović, Andrea Škribulja Horvat

Cijena: 74,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKRINJICA SLOVA I RIJEČI 1 - Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za prvi razred osnovne škole

Autori: dr. sc. Marina Gabelica, Vesna Marjanović, Andrea Škribulja Horvat, dr. sc. Dubravka Težak

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 120,00 Kn

MOJ HRVATSKI JEZIK 1: radni udžbenik za učenje školskoga formalnog pisma

Autori: Vesna Šredl, Mirna Tomašek, Zrinka Herak Perović, Luči Bursać

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJ HRVATSKI JEZIK 1: radni udžbenik za Hrvatski jezik za prvi razred osnovne škole

Autori: Vesna Šredl, Mirna Tomašek, Zrinka Herak Perović, Luči Bursać

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 209,00 Kn

RADOST ČITANJA I PISANJA, 1. SVEZAK: radni udžbenik: Hrvatska početnica za 1. razred osnovne škole - Predvježbe; Tiskana slova

Autori: Ante Bežen, Marija Turk Sakač, Sanja Minarik, Gordana Vuglec

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RADOST ČITANJA I PISANJA, 2. SVEZAK: radni udžbenik: Hrvatska početnica za 1. razred osnovne škole - Naš hrvatski jezik; Čitanka

Autori: Ante Bežen, Marija Turk Sakač, Sanja Minarik, Gordana Vuglec

Cijena: 84,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Radost čitanja i pisanja - radna bilježnica uz Hrvatsku početnicu za 1. razred osnovne škole

Autori: Ante Bežen, Marija Turk Sakač, Sanja Minarik, Gordana Vuglec, Ela Ivanišević, Zrinka Kelečić, Marija Krpan, Gordana Miota Plešnik

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 823,94 Kn

PČELICA 1, Početnica , početnica iz hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu osnovne škole - komplet 1. i 2 dio

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 149,78 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SVIJET RIJEČI 1, integrirana radna početnica iz hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu osnovne škole - komplet 1. i 2 dio

Autori: Ankica Španić, Jadranka Jurić, Terezija Zokić, Benita Vladušić

Cijena: 149,78 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1: integrirani udžbenik hrvatskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima za prvi razred gimnazije

Autori: Korana Serdarević, Marina Čubrić, Igor Marko Gligorić, Igor Medić, Jelena Popović

Cijena: 173,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pčelica 1, radne bilježnice uz početnica iz hrvatskog jezika u prvom razredu osnovne škole - komplet 1. i 2 dio

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 38,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SVIJET RIJEČI 4: integrirani radni udžbenik hrvatskoga jezika u četvrtom razredu osnovne škole, 1. i 2. dio s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić, Ankica Španić, Jadranka Jurić

Cijena: 156,69 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZLATNA VRATA 4: integrirani radni udžbenik hrvatskoga jezika u četvrtom razredu osnovne škole, 1. i 2. dio s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 156,69 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 455,56 Kn

MOJI TRAGOVI 1 (PRVI TRAG, TRAG U RIJEČI, TRAG U PRIČI): radna početnica za 1. razred osnovne škole 1., 2. i 3. dio

Autori: Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Gordana Ivančić, Vlatka Mijić, Nevenka Puh Malogorski

Cijena: 149,78 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 1: radna početnica za prvi razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Saša Veronek Germadnik, Miroslava Vekić, Maja Križman Roškar

Cijena: 75,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 1: radna početnica za prvi razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Saša Veronek Germadnik, Miroslava Vekić, Maja Križman Roškar

Cijena: 74,78 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 4: udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Saša Veronek Germadnik, Miroslava Vekić, Ulita Pocedić, Maja Križman Roškar

Cijena: 78,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRAG U PRIČI 4: radni udžbenik hrvatskoga jezika za 4. razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Gordana Ivančić, Vlatka Mijić, Nevenka Puh Malogorski

Cijena: 78,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 346,00 Kn

RADNA BILJEŽNICA 2 : pisana slova : radna bilježnica za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITANČICA ŠAPTALICA : čitanka za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POČETNICA ŠAPTALICA 1 : udžbenik za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POČETNICA ŠAPTALICA 3 : udžbenik za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SLOVARICA : za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POČETNICA ŠAPTALICA 2 : udžbenik za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 180,00 Kn

MOJ NAJDRAŽI HRVATSKI JEZIK 1: radni udžbenik za učenje školskoga formalnog pisma

Autori: Vesna Šredl, Mirna Tomašek, Zrinka Herak Perović, Luči Bursać

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJ NAJDRAŽI HRVATSKI JEZIK 1: radni udžbenik za Hrvatski jezik za prvi razred osnovne škole

Autori: Vesna Šredl, Mirna Tomašek, Zrinka Herak Perović, Luči Bursać

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 159,00 Kn

PUTOKAZI 1: integrirani udžbenik za hrvatski jezik i književnost s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Tanja Marčan

Cijena: 159,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 390,00 Kn

FON-FON 1: udžbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola (140 sati godišnje)

Autori: Dragica Dujmović-Markusi

Cijena: 85,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1: čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola (140 sati godišnje)

Autori: Dragica Dujmović-Markusi, Sandra Rossett-Bazdan

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FON-FON 1: udžbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola (105 sati godišnje)

Autori: Dragica Dujmović-Markusi

Cijena: 85,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1: čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih srednjih strukovnih škola (105 sati)

Autori: Dragica Dujmović-Markusi, Sandra Rossett-Bazdan

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 106,70 Kn

MOJA DOMENA 1: udžbenik iz informatike za prvi razred osnovne škole

Autori: Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlačić

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja domena 1: radna bilježnica iz informatike za prvi razred

Autori: Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlaičić

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: PROMIL

Ukupno: 48,00 Kn

E-U INFO GIM: elektronički udžbenik informatike za gimnazije

Autori: Toma Gvozdanović, Zoran Ikica, Igor Kos, Krešimir Kudumija, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milijaš, Nenad Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Ljiljana Zvonarek

Cijena: 48,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 260,74 Kn

KLIKNI MIŠEM 1: radna bilježnica informatike za 1. razred osnovne škole

Autori: Igor Rukljač, Mila Kokotović, Ivana Guljašević Kuman

Cijena: 35,04 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INFORMATIKA 1 - PROGRAMSKI JEZIK PYTHON: udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima za prvi razred prirodoslovno-matematičkih i općih gimnazija te drugi razred klasičnih i jezičnih gimnazija

Autori: Predrag Brođanac, Leo Budin, Zlatka Markučič, Smiljana Perić

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

E-SVIJET 1: radni udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu osnovne škole

Autori: Josipa Blagus, Nataša Ljubić Klemše, Ana Flisar Odorčić, Nikolina Bubica, Ivana Ružić, Nikola Mihočka

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

e-SVIJET 1: radna bilježnica informatike u prvom razredu osnovne škole

Autori: Josipa Blagus, Marijana Šundov

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Udžbenik.hr

Ukupno: 111,70 Kn

MIŠOLOVKA 1: udžbenik iz informatike za 1. razred osnovne škole

Autori: Slavica Horvat, Martina Prpić

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Mišolovka 1: radna bilježnica iz informatike za 1. razred osnovne škole

Autori: Gordana Sokol, Mihaela Mandić, Jasmina Purgar, Gordana Lohajner

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

Nakladnik: PROMIL

Ukupno: 126,00 Kn

INFORMATIKA/RAČUNALSTVO 1 I 2: udžbenik za 1. i 2. razred općih, jezičnih, klasičnih, prirodoslovnih i programe A i C prirodoslovno-matematičkih gimnazija te za 1. i 2. razred strukovnih škola

Autori: Zoran Ikica, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Ljiljana Zvonarek

Cijena: 126,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 595,00 Kn

INFORMATIKA 1 - PROGRAMSKI JEZIK C++: udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima za prvi razred prirodoslovno-matematičkih i općih gimnazija te strukovnih škola

Autori: Predrag Brođanac, Leo Budin, Zlatka Markučič, Smiljana Perić

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SVIJET INFORMATIKE 1: udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima za prvu godinu učenja informatike za gimnazije i računalstva u strukovnim školama

Autori: Lidija Blagojević, Natalija Stjepanek, Tatjana Stranjak, Vesna Tomić

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PROGRAMSKI JEZIK C: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima za učenje programiranja u srednjim školama

Autori: Tatjana Stranjak, Vesna Tomić

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNALSTVO: udžbenik računalstva s dodatnim digitalnim sadržajima u četverogodišnjim strukovnim školama - dvogodišnji program učenja i informatike za prvi razred općih gimnazija te drugi razred jezičnih i klasičnih gimnazija

Autori: Darko Grundler, Sandra Šutalo

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNALSTVO: udžbenik računalstva s dodatnim digitalnim sadržajima u trogodišnjim strukovnim školama - jednogodišnji program učenja

Autori: Darko Grundler, Sandra Šutalo

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO - PROGRAMIRANJE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 150,00 Kn

RAČUNALNI IZAZOVI 1: udžbenik za srednje strukovne škole

Autori: Andrea Bednjanec, Vatroslav Zuppa Bakša

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO - PROGRAMIRANJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 129,00 Kn

MREŽNA SJEDIŠTA I BAZE PODATAKA: udžbenik programiranja za četverogodišnje strukovne škole s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Danijela Ivanović-Ižaković, Anica Leventić, Dinka Šafar Đerki

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ISLAMSKI VJERONAUK

Nakladnik: Mešihat islamske zajednice

Ukupno: 65,00 Kn

UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA ZA 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE:

Autori: Mirza Mešić, Mersad Kreštić

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ISLAMSKI VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Mešihat islamske zajednice

Ukupno: 59,00 Kn

UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA ZA 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE:

Autori: Emina Mešić, Alem Crnkić

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KATOLIČKI VJERONAUK

Nakladnik: Salesiana d.o.o.

Ukupno: 90,00 Kn

DOĐI I VIDI 1: udžbenik katoličkoga vjeronauka za prvi razred srednjih škola

Autori: Marin Periš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KATOLIČKI VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Glas Koncila

Ukupno: 89,90 Kn

U BOŽJOJ LJUBAVI 1 udžbenik

Autori: Josip Šimunović, Tihana Petković, Suzana Lipovac

Cijena: 59,90 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

U Božjoj ljubavi Radna bilj. 1. razred

Cijena: 30,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 114,00 Kn

KEMIJA 1: udžbenik kemije za prvi razred gimnazije

Autori: Melita Barić Tominac, Aleksandra Habuš, Snježana Liber, Roko Vladušić

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 258,00 Kn

LINGUAE LATINAE ELEMENTA: udžbenik latinskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima za prvu godinu učenja u gimnazijama

Autori: Jadranka Bagarić

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MINERVA 1 ORIGINES: udžbenik latinskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima za 1. godinu učenja u klasičnim gimnazijama

Autori: Jadranka Bagarić, Mislav Gjurašin

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK

Nakladnik: DOMINOVIĆ

Ukupno: 198,00 Kn

LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA: Pars I, Familia Romana: udžbenik latinskog jezika za 5. i 6. razred osnovne škole te za 1. i 2. razred gimnazije

Autori: Hans Henning Ørberg

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA: Pars I, Familia Romana: udžbenik za početno učenje latinskoga jezika u osnovnoj školi i gimnazijama: od 5. do 8. razreda osnovne škole, za 1. i 2. razred gimnazija te za 1. i 2. razred klasične gimnazije (početnici)

Autori: Hans Henning Ørberg

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE, POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: DOMINOVIĆ

Ukupno: 169,00 Kn

LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA: Pars II, Roma aeterna: udžbenik za napredno učenje latinskoga jezika: za 1. i 2. razred klasične gimnazije (nastavljači) te za 3. i 4. razred klasične gimnazije (početnici)

Autori: Hans Henning Ørberg

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FLORILEGIVM: ex scriptoribus antiquis, patribus christianis et auctoribus Croaticis qui lingua Latina scripserunt: dodatak udžbeniku Roma aeterna

Autori: Petar Ušković

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA UMJETNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 116,00 Kn

LIKOVNA UMJETNOST 1: udžbenik likovne umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje škole

Autori: Gordana Košćec Bousfield, Jasna Salamon, Mirjana Vučković

Cijena: 116,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 236,00 Kn

MATEMATIKA 1: prvi dio - Radni udžbenik iz matematike za prvi razred osnovne škole

Autori: dr. sc. Josip Markovac, Ivana Lović Štenc

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1: drugi dio - Radni udžbenik iz matematike za prvi razred osnovne škole

Autori: dr. sc. Josip Markovac, Ivana Lović Štenc

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OTKRIVAMO MATEMATIKU 1: prvi dio - Radni udžbenik iz matematike za prvi razred osnovne škole

Autori: Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, Tanja Soucie

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OTKRIVAMO MATEMATIKU 1: drugi dio - Radni udžbenik iz matematike za prvi razred osnovne škole

Autori: Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, Tanja Soucie

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 100,00 Kn

MOJA MATEMATIKA 1: udžbenik za Matematiku za učenike prvog razreda osnovne škole

Autori: Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Marijana Curić

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 150,00 Kn

MATEMATIKA 1: udžbenik za 1. razred medicinskih i srodnih škola (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Autori: Bernardica Bakula, Sanja Varošanec

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 324,64 Kn

MATEMATIČKA MREŽA 1: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu osnovne škole

Autori: Maja Cindrić, Irena Mišurac, Sandra Špika

Cijena: 119,82 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJ SRETNI BROJ 1: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin

Cijena: 119,82 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematička mreža 1, zbirka zadataka za matematiku u prvom razredu osnovne škole

Autori: Maja Cindrić, Irena Mišurac, Sandra Špika

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moj sretni broj 1, radna bilježnica za matematiku u prvom razredu osnovne škole

Autori: Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin

Cijena: 36,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 504,64 Kn

NINA I TINO 1: radni udžbenik matematike za prvi razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Alenka Boras Mandić, Lana Lončar, Radmila Pešut, Maja Križman Roškar

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 1: radni udžbenik matematike za prvi razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Alenka Boras Mandić, Lana Lončar, Radmila Pešut, Maja Križman Roškar

Cijena: 59,82 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 1: radni udžbenik za 1. razred osnovne škole 1. dio

Autori: Marijana Martić, Gordana Ivančić, Lorena Kuvačić Roje, Esma Sarajčev, Dubravka Tkalčec

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 1: radni udžbenik za 1. razred osnovne škole 2. dio

Autori: Marijana Martić, Gordana Ivančić, Lorena Kuvačić Roje, Esma Sarajčev, Dubravka Tkalčec

Cijena: 59,82 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 4: udžbenik matematike za četvrti razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Lana Lončar, Radmila Pešut, Željka Rossi, Maja Križman Roškar

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 4: radni udžbenik za 4. razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Marijana Martić, Gordana Ivančić, Jadranka Dunatov, Marina Brničević Stanić, Jasminka Martinić Cezar

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 8: udžbenik matematike za osmi razred osnovne škole, 1. svezak

Autori: Z. Šikić, V. Draženović Žitko, I. Golac Jakopović, Z. Lobor, M. Milić, T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković

Cijena: 67,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4: udžbenik za gimnazije i srednje strukovne škole, 1. svezak

Autori: Sanja Antoliš, Aneta Copić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Zvonimir Šikić, Eva Špalj

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 95,00 Kn

MOJ MALI MATEMATIČKI SVIJET 1 : udžbenik s radnom bilježnicom za učenike 1. razreda osnovne škole, I. dio

Autori: Biljana Basarić Čulk, Kristina Kostadinovska, Ivan Mrkonjić, Đurđica Salamon

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 222,00 Kn

MOJA MALA MATEMATIKA - RAČUNAJMO DO 5 : udžbenik matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja za 1.-2. razred s didaktičkim igrama

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJA MALA MATEMATIKA - RAČUNAJMO DO 10 : udžbenik matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja za 1.-2. razred s didaktičkim igrama

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJA MALA MATEMATIKA - RAČUNAJMO DO 5 : radna bilježnica iz matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja 1.-2. razreda

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJA MALA MATEMATIKA - RAČUNAJMO DO 10 : radna bilježnica iz matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja 1.-2. razreda

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 150,00 Kn

MOJA NAJDRAŽA MATEMATIKA 1: udžbenik za Matematiku za učenike prvog razreda osnovne škole

Autori: Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Đurđica Tomić Peruško

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 110,00 Kn

MATEMATIKA ZA ŽIVOT 1: udžbenik za Matematiku za 1. razred četverogodišnjih srednjih škola

Autori: Đurđica Salamon Padjen, Boško Šego, Snježana Šišić, Josip Kličinović

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 664,00 Kn

MATEMATIKA 1: udžbenik za 1. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Autori: Sanja Varošanec

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1, 1. DIO: udžbenik za 1. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 96,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1, 2. DIO: udžbenik za 1. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 96,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1, 1. DIO: udžbenik za 1. razred gimnazija i strukovnih škola (5 sati nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 96,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1, 2. DIO: udžbenik za 1. razred gimnazija i strukovnih škola (5 sati nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 96,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1: udžbenik za 1. razred strukovnih škola (2 sata nastave tjedno)

Autori: Sanja Varošanec

Cijena: 130,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 497,00 Kn

MATEMATIKA 1, I. DIO: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 5 sati tjedno

Autori: Aleksandra Pletikosić, Jurica Barišin, Ljerka Jukić Matić, Robert Gortan, Vesna Vujasin Ilić

Cijena: 92,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1, II. DIO: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 5 sati tjedno

Autori: Aleksandra Pletikosić, Jurica Barišin, Ljerka Jukić Matić, Robert Gortan, Vesna Vujasin Ilić

Cijena: 92,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1, I. DIO: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 3 i 4 sata tjedno

Autori: Aleksandra Pletikosić, Jurica Barišin, Ljerka Jukić Matić, Robert Gortan, Vesna Vujasin Ilić, Željka Dijanić

Cijena: 92,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1, II. DIO: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 3 i 4 sata tjedno

Autori: Aleksandra Pletikosić, Jurica Barišin, Ljerka Jukić Matić, Robert Gortan, Vesna Vujasin Ilić, Željka Dijanić

Cijena: 92,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 2 sata tjedno

Autori: Karolina Brleković, Marijana Zarožinski

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1, I. i II. DIO: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 3 i 4 sata tjedno

Autori: Aleksandra Pletikosić, Jurica Barišin, Ljerka Jukić Matić, Robert Gortan, Vesna Vujasin Ilić, Željka Dijanić

Cijena: 184,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1, I. i II. DIO: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 5 sati tjedno

Autori: Aleksandra Pletikosić, Jurica Barišin, Ljerka Jukić Matić, Robert Gortan, Vesna Vujasin Ilić

Cijena: 184,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 144,00 Kn

MATEMATIKA 1: udžbenik za gimnazije i srednje strukovne škole 1. i 2. svezak

Autori: Zvonimir Šikić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Kristina Jelena Penzar

Cijena: 144,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 100,00 Kn

AUF DIE PLÄTZE, FERTG, LOS 1 - Udžbenik iz njemačkoga jezika za prvi razred osnovne škole

Autori: Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Miklenić, Katarina Oreb Sajfert

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AUF DIE PLÄTZE, FERTG, LOS 1 - Radna bilježnica iz njemačkoga jezika za prvi razred osnovne škole

Autori: Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Miklenić, Katarina Oreb Sajfert

Cijena: 41,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 111,00 Kn

JANA UND DINO 1: udžbenik za njemački jezik u 1. razredu

Autori: Manuela Georgiakaki, Michael Priesteroth

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Jana und Dino 1: radna bilježnica za njemački jezik u 1. razredu

Autori: Manuela Georgiakaki, Michael Priesteroth

Cijena: 52,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 115,91 Kn

GUT GEMACHT! 1: udžbenik njemačkoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u prvome razredu osnovne škole, 1. godina učenja, prvi strani jezik

Autori: Lea Jambrek Topić, Elizabeta Šnajder

Cijena: 59,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Gut gemacht! 1, radna bilježnica za njemački jezik u prvome razredu osnovne škole, 1. godina učenja

Autori: Lea Jambrek Topić, Elizabeta Šnajder

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 59,91 Kn

APPLAUS! PLUS 1: udžbenik njemačkoga jezika za prvi razred osnovne škole, prva godina učenja

Autori: Gordana Barišić Lazar, Danica Holetić

Cijena: 59,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 280,00 Kn

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 3: udžbenik i radna bilježnica za njemački jezik, 6. i 9. godina učenja

Autori: Silke Hilpert, Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Angela Pude, Franz Specht, Monika Reimann, Andreas Tomaszewski

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 1: udžbenik i radna bilježnica za njemački jezik, 1. razred gimnazija i strukovnih škola, 1. godina učenja

Autori: Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Angela Pude, Monika Reimann

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 123,00 Kn

DEUTSCH IST KLASSE! 1: udžbenik njemačkoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u prvome razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. i 9. godina učenja

Autori: Irena Lasić, Željka Brezni

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 208,00 Kn

IDE@L 1: udžbenik njemačkoga jezika za 1. razred gimnazija i strukovnih škola, drugi i prvi strani jezik, 6. i 9. godina učenja

Autori: Sarah Fleer, Michael Koenig, Petra Pfeifhofer, Margret Rodi, Cordula Schurig, Yvonne Jock

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KLASSE! 1: udžbenik njemačkoga jezika za 1. razred gimnazija i strukovnih škola, 2. strani jezik, 1. godina učenja

Autori: Sarah Fleer, Michael Koenig, Ute Koithan, Tanja Sieber, Carmen Andrašec, Danijela Zeko

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 225,00 Kn

DEUTSCH.COM 2: udžbenik za njemački jezik, 1. i 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 6./7. i 9./10. godina učenja i 3. i 4. razred, 3./4. godina učenja

Autori: Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache, Erna Szakaly

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IDEEN 2: udžbenik za njemački jezik, 1. i 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 6./7. i 9./10. godina učenja i 3. i 4. razred, 3./4. godina učenja

Autori: Wilfried Krenn, Herbert Puchta

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 140,00 Kn

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 4: udžbenik i radna bilježnica za njemački jezik, 9. godina učenja

Autori: Silke Hilpert, Daniela Niebisch, Angela Pude, Franz Specht, Monika Reimann, Andreas Tomaszewski

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLJOPRIVREDNE ŠKOLE

Nakladnik: STUDIO HS

PRINCIPI POVRĆARSTVA

Autori: Jasenka Nikolić

Cijena: 84,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZAŠTITA BILJA:

Autori: Dubravka Gvozdić, Jasenka Ćosić, Renata Baličević

Cijena: 84,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 94,00 Kn

SVIJET PRIJE NAS - POVIJEST 1: udžbenički komplet za povijest u prvom razredu gimnazije

Autori: Mladen Tomorad, Ivana Malus Tomorad, Hrvoje Gračanin, Vjera Brković, Rona Bušljeta

Cijena: 94,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 121,00 Kn

TRAGOVI 1: udžbenik povijesti u prvom razredu gimnazije

Autori: Mirela Caput, Karolina Ujaković, Svjetlana Vorel

Cijena: 121,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 124,00 Kn

ZAŠTO JE POVIJEST VAŽNA? 1: udžbenik povijesti za prvi razred gimnazije

Autori: Neven Budak, Miljenko Hajdarović, Vladimir Posavec, Vedran Ristić

Cijena: 124,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 104,00 Kn

PRIRODA, DRUŠTVO I JA 1 - Radni udžbenik iz prirode i društva za prvi razred osnovne škole

Autori: Mila Bulić, Gordana Kralj, Lidija Križanić, Karmen Hlad, Andreja Kovač, Andreja Kosorčić

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRIRODA, DRUŠTVO I JA 1 - Radna bilježnica iz prirode i društva za prvi razred osnovne škole

Autori: Mila Bulić, Gordana Kralj, Lidija Križanić, Karmen Hlad, Andreja Kovač, Andreja Kosorčić

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 50,00 Kn

MOJA PRIRODA I MOJE DRUŠTVO 1: udžbenik za Prirodu i društvo za prvi razred osnovne škole

Autori: Dijana Arbanas, Silvana Šebalj-Mačkić, Gordana Podobnik

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 203,82 Kn

EUREKA 1: udžbenik prirode i društva s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu osnovne škole

Autori: Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić Grgić, Ivana Križanac, Žaklin Lukša

Cijena: 59,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ISTRAŽUJEMO NAŠ SVIJET 1: udžbenik prirode i društva s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu osnovne škole

Autori: Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan

Cijena: 59,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražujemo naš svijet 1, radna bilježnica za prirodu i društvo u prvom razredu osnovne škole

Autori: Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan

Cijena: 42,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Eureka 1, radna bilježnica za prirodu i društvo u prvom razredu osnovne škole

Autori: Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić Grgić, Ivana Križanac, Žaklin Lukša

Cijena: 42,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 213,82 Kn

NINA I TINO 1: radni udžbenik prirode i društva za prvi razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Maja Križman Roškar

Cijena: 30,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 1: radni udžbenik prirode i društva za prvi razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Maja Križman Roškar

Cijena: 29,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POGLED U SVIJET 1 TRAGOM PRIRODE I DRUŠTVA: radni udžbenik za 1. razred osnovne škole

Autori: Sanja Škreblin, Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Basta

Cijena: 59,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 4: udžbenik prirode i društva za četvrti razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Željka Zagorac

Cijena: 47,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POGLED U SVIJET 4, TRAGOM PRIRODE I DRUŠTVA: radni udžbenik za 4. razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Basta, Sanja Škreblin, Maja Jelić Kolar

Cijena: 47,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 125,00 Kn

VOLIM ZAVIČAJ 1 : udžbenik s radnom bilježnicom

Autori: Nives Čagalj, Milica Duvnjak, Marija Petričević

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO - ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 75,00 Kn

MOJA NAJDRAŽA PRIRODA I MOJE NAJDRAŽE DRUŠTVO 1: udžbenik za Prirodu i društvo za prvi razred osnovne škole

Autori: Dijana Arbanas, Silvana Šebalj-Mačkić, Gordana Podobnik, Klara Matejčić

Cijena: 75,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRODAVAČ / PRODAVAČICA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 55,00 Kn

POSLOVANJE PRODAVAONICE: udžbenik za Poslovanje prodavaonice za 1. razred, prodavači

Autori: Sanda Renko, Suzana Drobnić

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRODAVAČ / PRODAVAČICA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 119,00 Kn

POZNAVANJE PREHRAMBENE ROBE: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje strukovne škole za zanimanja prodavač / prodavačica i komercijalist /komercijalistica

Autori: Ljiljana Tanay, Sanja Biljan Smola

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PROMETNE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 129,00 Kn

CESTOVNA VOZILA: udžbenik u prvom razredu srednjih škola za zanimanje vozač motornog vozila u prometu i logistici

Autori: Jozo Jelinić

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PROMETNE ŠKOLE

Nakladnik: TŠZG

Ukupno: 152,40 Kn

PRIJEVOZ PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU:

Autori: Snježana Malinović

Cijena: 152,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
Priroda i društvo

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 59,00 Kn

Pogled u svijet 1, tragom prirode i društva r.b.

Autori: Sanja Škreblin, Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Basta

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
SLOVAČKI JEZIK I KULTURA ZA SLOVAČKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: UKB

Ukupno: 371,75 Kn

KRIŽOM KRAŽOM: Slovenčina A1

Autori: Renata Kamenarova, Eva Španova, Hana Ticha, Helena Ivorikova, Zuzana Kleschtova, Michaela Mošatova

Cijena: 184,75 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KRIŽOM KRAŽOM: Slovenčina A2

Autori: Renata Kamenarova, Eva Španova, Helena Los Ivorikova, Dorota Balšinkova, Zuzana Krchova, Michaela Mošatova, Hana Ticha

Cijena: 187,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
SRPSKI JEZIK ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: PROSVJETA

Ukupno: 171,00 Kn

ČITANKA: sa književnoteorijskim pojmovima za 1. razred gimnazija i srednjih strukovnih škola

Autori: Nataša Stanković-Šoša, Milica Stojanović, Ljiljana Bajac

Cijena: 98,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GRAMATIKA SRPSKOG JEZIKA: za 1. razred gimnazija i srednjih stukovnih škola

Autori: Milica Stojanović, Ljiljana Bajac

Cijena: 73,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 115,91 Kn

CIAO BIMBI! 1: udžbenik talijanskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u prvome razredu osnovne škole, 1. godina učenja

Autori: Nina Karković

Cijena: 59,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Ciao Bimbi! 1, radna bilježnica za talijanski jezik u prvom razredu osnovne škole, 1. godina učenja

Autori: Nina Karkovć

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: VBZ

Ukupno: 170,00 Kn

VIA DEL CORSO A1: libro dello studente ed esercizi

Autori: Tellis Marin, Pierangela Diadori

Cijena: 170,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE, ELEKTRONIKE I RAČUNALSTVA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 140,00 Kn

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA I KINEMATIKA: udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje tehničar za mehatroniku

Autori: Boris Kulišić

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Nakladnik: Ć.I.R. Koludrović

Ukupno: 150,00 Kn

TEHNIČKO CRTANJE U SLICI: od skice do 3D računalnih crteža

Autori: Ćiril Koludrović, Irena Koludrović Harbić, Rudolf Koludrović

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 450,00 Kn

ALGORITMI I PROGRAMIRANJE 1: udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Vatroslav Zuppa Bakša

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE: udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola za jednogodišnje učenje

Autori: Nediljka Furčić, Zdravko Varga

Cijena: 160,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1: udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola za dvogodišnje učenje

Autori: Nediljka Furčić, Zdravko Varga

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: UMH

ISMERKEDÉS A VILÁGGAL 1 : természet-és társadalomismereti tankönyv az általános iskolák első osztálya számára

Autori: Jolanda Bastalić, Vesna Bedeković, Anđelka Peko

Cijena: 56,34 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKAI TÖRTÉNETEK : matematika tankönyv az általános iskola első osztálya számára

Autori: Boško Jagodić, Željka Manzoni, Gordana Paić

Cijena: 59,79 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKAI TÖRTÉNETEK : munkafüzet az általános iskolák első osztály számára

Autori: Boško Jagodić, Gordana Paić, Željka Manzoni

Cijena: 47,25 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ISMERKEDÉS A VILÁGGAL 1 : természet-és társadalomismereti munkafüzet az általános iskolák első osztálya számára

Autori: Jolanda Bastalić, Vesna Bedeković, Anđelka Peko

Cijena: 79,28 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: UMH

ELSŐ OLVASÓKÖNYVEM : az 1. osztály számára

Autori: Jenő Esztergályos

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DŐLT KISBETŰS ÍRÁSFÜZETEM : írásmunkafüzet az 1. osztály számára

Autori: Sahin Kutiné, Katalin Tóth

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DŐLT NAGYBETŰS ÍRÁSFÜZETEM : írásmunkafüzet az 1. osztály számára

Autori: Sahin Kutiné, Katalin Tóth

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AZ ÉN ÁBÉCÉM : olvasókönyv az 1. osztály számára

Autori: Katalin Esztergályosné Földesi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: CVB

PČELICA POČETNICA - 1. DIO : početnica za 1. razred osnovne škole

Autori: Sonja Ivić, Maja Krmpotić-Dabo

Cijena: 476,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PČELICA POČETNICA - 2. DIO : početnica za 1. razred osnovne škole

Autori: Sonja Ivić, Maja Krmpotić-Dabo

Cijena: 1,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1, 2. DIO : udžbenik za matematiku u 1. razredu osnovne škole

Autori: Josip Markovac

Cijena: 2,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLOVAČKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: SAV SLOVAKA

UČEBNICA : slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry pre 1. až 3. ročník základnej školy

Autori: Zoroslav Spevak

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 590,00 Kn

РАЗИГРАНИ ЗВУЦИ 1 : уџжбеник музичке културе са 2 ЦД-а за 1. разред основне школе

Autori: Владимир Јандрашек, Ана Станишић, Јадранка Шимунов

Cijena: 158,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

МАТЕМАТИЧКЕ ЗГОДЕ : уџбеник математике за 1. разред основне школе

Autori: Бошко Јагодић, Желјка Манзони, Гордана Паић

Cijena: 235,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

МАТЕМАТИЧКЕ ЗГОДЕ : радна свеска из математике за 1. разред основне школе

Autori: Бошко Јагодић, Желјка Манзони, Гордана Паић

Cijena: 197,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: PROSVJETA

Ukupno: 233,00 Kn

ZABAVNA GRAMATIKA 1 ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : radna bilježnica

Autori: Simeon Marinković, Milica Stojanović, Snežana Šević

Cijena: 37,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KORACI KROZ PRIRODU I DRUŠTVO 1 : udžbenik iz prirode i društva za prvi razred osnovne škole

Autori: Vesna Bedeković, Anđelka Peko, Novica Gajić, Mirjana Oreščanin

Cijena: 52,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KORACI KROZ PRIRODU I DRUŠTVO 1 : radna sveska iz prirode i društva za prvi razred osnovne škole

Autori: Vesna Bedeković, Anđelka Peko, Novica Gajić, Mirjana Oreščanin

Cijena: 32,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BUKVAR ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : udžbenik iz srpskog jezika

Autori: Simeon Marinković, Milica Stojanović, Snežana Šević

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITANKA ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : udžbenik iz srpskog jezika

Autori: Simeon Marinković, Milica Stojanović, Snežana Šević

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: ZUBG

CRKVENI SLOVAR : pravoslavni katihizis za prvi razred osnovne škole

Autori: Ignjatije Midić

Cijena: 35,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU – PREVEDENI

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 179,73 Kn

NINA I TINO 1: udžbenik matematike za prvi razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Alenka Boras Mandić, Lana Lončar, Radmila Pešut, Maja Križman Roškar

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 1: udžbenik matematike za prvi razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Alenka Boras Mandić, Lana Lončar, Radmila Pešut, Maja Križman Roškar

Cijena: 59,82 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 1: udžbenik prirode i društva za prvi razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Maja Križman Roškar

Cijena: 30,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 1: udžbenik prirode i društva za prvi razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Maja Križman Roškar

Cijena: 29,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: EDIT

IL NOSTRO MONDO 1 : quaderno attivo con ricerche e giochi di natura e societŕ per la I classe della scuola elementare

Autori: Ivan De Zan, Alena Letina, Tamara Kisovar-Ivanda, Majda Bučanac

Cijena: 43,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL NOSTRO MONDO 1 : libro di testo di natura e societŕ per la I classe della scuola elementare

Autori: Ivan De Zan, Alena Letina, Tamara Kisovar-Ivanda

Cijena: 46,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RACCONTI MATEMATICI 1 : quaderno attivo

Autori: Darko Cindrić, Sanja Polak

Cijena: 46,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RACCONTI MATEMATICI 1 : manuale

Autori: Darko Cindrić, Sanja Polak

Cijena: 62,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU - PREVEDENI

Nakladnik: EDIT

MATEMATICA 1: libro ed eserciziario per la I classe dei licei, I parte

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 72,50 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATICA 1: libro ed eserciziario per la I classe dei licei, II parte

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 72,50 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIA 1: manuale di biologia per la prima classe del liceo

Autori: Mladen Kerovec, Zlatko Mihaljević, Ivančica Ternjej, Žaklin Lukša, Martina Vidović

Cijena: 109,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CHIMICA 1: manuale di chimica per la prima classe del liceo

Autori: Zora Popović, Ljiljana Kovačević

Cijena: 110,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FISICA 1: libro di testo per la prima classe dei licei

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 140,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'ARTE E L'UOMO: manuale di arte figurativa per la prima classe della scuola media superiore con programma biennale e quadriennale

Autori: Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Čus

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LA TERRA A PORTATA DI MANO - GEOGRAFIA 1: manuale di geografia per la prima classe del liceo

Autori: Dražen Perica, Ružica Vuk

Cijena: 90,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: EDIT

L'INCREDIBILE WIKI 1 : letture

Autori: Francesca Fortunato

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'INCREDIBILE WIKI 1 : metodo grammatica

Autori: Francesca Fortunato

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CARAMELLA 1 : letture

Autori: Milena Gaboli, Graziella Temponi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CARAMELLA 1 : metodo e grammatica

Autori: Milena Gaboli, Graziella Temponi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU – PREVEDENI

Nakladnik: EDIT

NINA E TINO 1: libro di matematica per la prima classe della scuola elementare (prima parte)

Autori: Alenka Boras Mandić, Lana Lončar, Radmila Pešut, Maja Križman Roškar

Cijena: 60,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA E TINO 1: libro di matematica per la prima classe della scuola elementare (seconda parte)

Autori: Alenka Boras Mandić, Lana Lončar, Radmila Pešut, Maja Križman Roškar

Cijena: 59,82 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

EUREKA 1: libro di natura e società per la prima classe della scuola elementare

Autori: Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić Grgić, Ivana Križanac, Žaklin Lukša

Cijena: 59,91 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATICA 1: libro per la I classe dei licei e degli istituti tecnici - I parte (3 o 4 ore settimanali di lezione)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 96,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATICA 1: libro per la I classe dei licei e degli istituti tecnici - II parte (3 o 4 ore settimanali di lezione)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 96,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 442,00 Kn

MATEMATICKÉ PŘÍHODY : pracovní sešit pro první ročník základní školy

Autori: Boško Jagodić, Gordana Paić, Željka Manzoni

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ROZEHRANÉ ZVUKY 1 : učebnice hudební výchovy pro 1. ročník základní školy

Autori: Vladimir Jandrašek, Ana Stanišić, Jadranka Šimunov

Cijena: 158,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATICKÉ PŘÍHODY : učebnice matematiky pro 1. ročník základní školy

Autori: Boško Jagodić, Željka Manzoni, Gordana Paić

Cijena: 235,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: JEDNOTA

SLABIKÁŘ : pracovní sešit z češtiny pro 1. ročník základních škol s českým vyučovacím jazykem v RCH

Autori: Světluška Prokopićová

Cijena: 20,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PŘÍRODA A SPOLEČNOST 1 : pracovní sešit pro 1. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v RCH

Autori: Drahuška De Bonová

Cijena: 20,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČEŠTINA VESELE 1 : cvičebnice pro 1. ročník výuky českého jazyka modelem C

Autori: Květa Fialová, Elenka Podsedníková, Dana Stakorová

Cijena: 30,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NÁŠ SLABIKÁŘ : učebnice pro 1. ročník základních škol s českým vyučovacím jazykem v RCH

Autori: Světluška Prokopićová

Cijena: 30,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PŘÍRODA A SPOLEČNOST 1 : učebnice pro 1. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v RCH

Autori: Drahuška De Bonová

Cijena: 30,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UPRAVNE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 90,00 Kn

UVOD U DRŽAVU I PRAVO: udžbenik za Uvod u državu i pravo za 1. razred, upravni referenti i 2. razred, poslovni tajnici

Autori: Radoslava Gregov, Vesna Pegan

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UPRAVNE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 120,00 Kn

HRVATSKI POSLOVNI JEZIK: udžbenik za strukovne škole

Autori: Sanja Šepac Dužević

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Mešihat islamske zajednice

Ukupno: 25,00 Kn

UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 1. razred osnovne škole

Autori: Haris Opardija

Cijena: 25,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Medicinska naklada

Ukupno: 378,00 Kn

DENTALNA OPREMA I MATERIJALI: udžbenik za 1. i 2. razred zdravstvene škole za stjecanje kvalifikacije dentalni asistent

Autori: Matea Lapaš Barišić

Cijena: 126,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE ZDRAVSTVENE NJEGE: udžbenik za prvi razred medicinske škole za zanimanje fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka

Autori: Irena Eisenkohl Novaković, Elda Karadža

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE ZDRAVSTVENE STRUKE: udžbenik za prvi razred zdravstvenih škola

Autori: Damjan Abou Aldan, Youssef Abou Aldan

Cijena: 147,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ŠPANJOLSKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 640,00 Kn

AULA INTERNACIONAL 1: udžbenik za španjolski jezik, 1. i/ili 2. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Jaime Corpas, Eva Garcia, Agustin Garmenida

Cijena: 222,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ESPACIO JOVEN 360 A1: udžbenik za španjolski jezik, 1. razred gimnazije, 1. i 2. strani jezik (početnici i napredni)

Autori: Maria Carmen, Cabeza Sanchez, Francisca Fernandez Vargas, Luisa Galan Martinez, Amelia Guerrero, Emilio Jose, Marin Mora, Liliana Pereyra Brizuela, Francisco Fidel Riva

Cijena: 175,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 1: udžbenik za španjolski jezik, 1. i 2. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Encia Alonso, Geni Alonso, Susana Oritz

Cijena: 243,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ŠPANJOLSKI JEZIK - POČETNO UČENJE

Nakladnik: UDŽBENIK

Ukupno: 145,00 Kn

EMBARQUE 1: udžbenik španjolskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije

Autori: Montserrat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto

Cijena: 145,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn