Udžbenici

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 55,00 Kn

UMJETNOST I JA - likovna mapa za 1. i 2. r. OŠ + kolaž papir

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 109,00 Kn

BIOLOGIJA 2: udžbenik biologije s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu gimnazije

Autori: Andreja Lucić, Josip Skejo, Marija Heffer, Zorana Sedlar, Senka Blažetić, Damir Bendelja, Žaklin Lukša

Cijena: 109,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 99,00 Kn

BIOLOGIJA 2: udžbenik iz Biologije za 2. razred gimnazije

Autori: Vedran Balta, Danijel Škrtić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 275,00 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 2: udžbenik za Osnove ekonomije za 2. razred, ekonomisti

Autori: Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka Šimundić

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2: udžbenik za Poslovne komunikacije za 2. razred, ekonomisti

Autori: Mirjana Pejić Bach, Jadranka Murgić

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNOVODSTVO 2: udžbenik za Računovodstvo za 2. razred, ekonomisti

Autori: Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Miran Novokmet

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 432,00 Kn

INFORMATIKA 2: udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima za drugi razred ekonomskih škola

Autori: Natalija Stjepanek, Vesna Tomić

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 2: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist / ekonomistica

Autori: Jadranka Jošić, Jadranka Dorešić, Josipa Ilić, Anto Mandir, Marija Mesić Škorić, Ivan Režić, Silvija Svetoivanec-Marinčić, Melita Todorović

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PODUZETNIŠTVO 2: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist / ekonomistica

Autori: Jadranka Bernik, Višnja Dorčić-Kereković, Suzana Đurđević, Zorica Hrgovčić, Željko Tintor, Marija Tolušić, Biserka Viljetić, Bosiljka Vinković Kukolić

Cijena: 107,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA IMOVINE: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist /ekonomistca

Autori: Maja Safret, Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovać, Dubravka Hržica

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: MATE

Ukupno: 113,00 Kn

PODUZETNIŠTVO 2: udžbenik za 2. razred ekonomske škole

Autori: Antonija Čalić, Sanja Arambašić, Luka Rupčić

Cijena: 113,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 99,00 Kn

RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA I IMOVINE: udžbenik računovodstva za 2. razred srednjih ekonomskih škola

Autori: Diana Bratičević, Lidija Daničić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 61,70 Kn

SMILES 2 NEW EDITION: udžbenik iz engleskog jezika za 2. razred osnovne škole, 2. godina učenja

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 141,50 Kn

POPTROPICA ENGLISH 1: udžbenik sa pristupom digitalnim materijalima za 2. razred (druga godina učenja)

Autori: Tessa Lochowski

Cijena: 61,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Poptropica English 1 Workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Linnette Erocak, Tessa Lochowski, Series advisor: David Nunan

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Poptropica English 2 Workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Linnette Erocak, Tessa Lochowski, Series advisor: David Nunan

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 235,40 Kn

DIP IN 2: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu osnovne škole

Autori: Biserka Džeba, Maja Mardešić

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TIPTOES 2: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugome razredu osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Haidi Mimica Tudor, Daniela Reić Šućur, Suzana Ban, Anita Žepina

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Tiptoes 2: radna bilježnica za engleski jezik u drugom razredu osnovne škola, druga godina učenja

Autori: Daniela Reić Šućur, Haidi Mimica Tudor, Suzana Ban, Anita Žepina

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 2: radna bilježnica za engleski jezik u drugom razredu osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Biserka Džeba, Maja Mardešić

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 235,20 Kn

HAPPY STREET 1 THIRD EDITION, ACTIVITY BOOK : radna bilježnica za engleski jezik u drugom razredu osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts

Cijena: 53,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HAPPY STREET 1 THIRD EDITION, CLASS BOOK : udžbenik engleskog jezika za drugi razred osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LET'S EXPLORE 2: Class book with eBook: udžbenik za engleski jezik, 2. razred osnovne škole, 2. godina učenja

Autori: Charlotte Covill, Mary Charrington, Paul Shipton

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Let`s Explore! 2 Activity book with Online Practice: radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred osnovne škole

Autori: Charlotte Covill, Mary Charrington, Paul Shipton

Cijena: 60,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 120,70 Kn

NEW BUILDING BLOCKS 2: udžbenik engleskoga jezika za drugi razred osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

New building blocks 2: radna biljećnica iz engleskoga jezika za drugi razred osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Kenzović, Danka Singer

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: VBZ

Ukupno: 120,00 Kn

CLOSE-UP B1: student's book

Autori: Angela Healan, Katrina Gormley

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 246,00 Kn

THINK B1+: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola – prvi strani jezik

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

THINK B2: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom ili trećem razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola – prvi strani jezik

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 1.050,00 Kn

CHOICES INTERMEDIATE: udžbenik za 2. razred gimnazija, prvi strani jezik (10. godina učenja); 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2. razred petogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik (10. i 11. godina učenja); za drugi strani jezik u gimnazijama i strukovnim školama u 2. razredu u onim školama koje imaju mogućnost učenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljači (7. godina učenja)

Autori: Michael Harris, Anna Sikorzynska

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FOCUS 2 2nd EDITION: udžbenik za 2., ili 2. ili 2. i 3. ili 3. razred četvrtogodišnjih škola, drugi ili prvi strani jezik (7., 8., 10. i 11. godina učenja); za 2. razred medicinskih škola, drugi ili prvi strani jezik (7. ili 10. godina učenja); za 2. razred gimnazija, drugi strani jezik (7. godina učenja)

Autori: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW SUCCESS INTERMEDIATE: udžbenik za 2. razred gimnazija, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2. razred petogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik (10. i 11. godina učenja); za drugi strani jezik u gimnazijama i strukovnim školama u 2. razredu u onim školama koje imaju mogućnost učenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljači (7. godina učenja)

Autori: Bob Hastings, Stuart McKinlay

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CHOICES PRE-INTERMEDIATE: udžbenik za 2. razred medicinskih škola, drugi ili prvi strani jezik (10. ili 7. godina učenja); za 2. i 3. razred gimnazija, drugi strani jezik (7. i 8. godina učenja) i 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik (7. i 8. godina učenja)

Autori: Michael Harris, Anna Sikorzynska

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FOCUS 1 2nd EDITION: udžbenik za 2. razred četvrtogodišnjih škola, drugi ili prvi strani jezik (7. ili 10. godina učenja); za 2. razred medicinskih škola, drugi ili prvi strani jezik (7. ili 10. godina učenja)

Autori: Patricia Reilly, Marta Uminska, Tomasz Siuta

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HIGH NOTE 2: with extra online practice: za 2. razred četverogodišnjih škola, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2. i 3. razred gimnazije i srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik (7. i 8. godina učenja); za 2. razred petogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik (7. godina učenja)

Autori: Bob Hastings, Stuart McKinlay, Rod Fricker, Dean Russell, Beata Trapnell

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FOCUS 3 2nd EDITION: with extra online practice: za 2. razred gimnazija, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2., ili 2. ili 2. i 3., ili 3. razred četvrtogodišnjih škola, drugi ili prvi strani jezik (7., 8., 10. i 11. godina učenja); za 2. razred medicinskih škola, drugi ili prvi strani jezik (7. i 10. godina učenja), za 2. ili 3. razred gimnazija, drugi strani jezik (7. i 8. godina učenja)

Autori: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FOCUS 4 2nd EDITION: with extra online practice: za 2. i 3. ili 3. razred gimnazija, prvi strani jezik (10. i 11. godina učenja); za 2. ili 2. i 3., ili 3. razred četvrtogodišnjih škola, drugi ili prvi strani jezik (7., 8., 10. i 11. godina učenja); za 2. razred medicinskih škola, drugi ili prvi strani jezik (7. i 10. godina učenja), za 3. razred gimnazija, drugi strani jezik (8. godina učenja)

Autori: Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnell, Dean Russell

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HIGH NOTE 3: with extra online practice: za 2. razred gimnazija, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2. i/ili 3. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik (10. i 11. godina učenja); za 2. razred petogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 3. razred gimnazija i srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik (8. godina učenja); za drugi strani jezik u gimnazijama i strukovnim školama u 2. razredu u onim školama koje imaju mogućnost učenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljači (7. godina učenja)

Autori: Daniel Brayshaw, Bob Hastings, Lynda Edwards, Catherine Bright, Rod Fricker, Joanna Sosnowska

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 198,00 Kn

SOLUTIONS THIRD EDITION PRE-INTERMEDIATE: Class book with eBook: udžbenik engleskog jezika za 1. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i/ili 2. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. i/ili 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 2. godina učenja ili 7. godina učenja

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOLUTIONS THIRD EDITION UPPER-INTERMEDIATE: Class book with eBook: udžbenik engleskog jezika za 2. i/ili 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 3. godina učenja ili 8. godina učenja; 2. i/ili 3. razred jezičnih gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 10. i 11. godina učenja

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 120,00 Kn

NEW SUCCESS PRE-INTERMEDIATE: udžbenik za 2. i 3. razred gimnazije i srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik (7. i 8. godina učenja); za 2. razred petogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik (7. godina učenja)

Autori: Bob Hastings, Stuart McKinlay

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: VBZ

Ukupno: 120,00 Kn

CLOSE-UP A2: student's book

Autori: Anglea Bandis, Diana Shotton

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 246,00 Kn

THINK B1: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom ili trećem razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola – drugi strani jezik

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

THINK B1+: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom ili trećem razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola – drugi strani jezik

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ETIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 99,00 Kn

ETIKA 2 - TRAGOVIMA ČOVJEKA: udžbenik etike s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu gimnazija i srednjih škola

Autori: Igor Lukić, Marko Zec, Zlata Paštar

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 280,00 Kn

FIZIKA 2: udžbenik za 2. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 4: udžbenik za 4. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 119,00 Kn

FIZIKA OKO NAS 2: udžbenik fizike s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu gimnazije

Autori: Vladimir Paar, Anica Hrlec, Karmena Vadlja Rešetar, Melita Sambolek

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 61,70 Kn

ZIG ZAG + 2: udžbenik za francuski jezik, 2. i/ili 3. razred osnovne škole, 1. strani jezik

Autori: Helene Vanthier

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - I. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 166,00 Kn

GRENADINE 1 MÉTHODE DE FRANÇAIS : udžbenik francuskog jezika za 2. i 3. razred osnovne škole : II. i III. godina učenja i 4. razred osnovne škole : I. godina učenja

Autori: Clelia Paccagnino, Marie-Laure Poletti

Cijena: 101,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GRENADINE 1 CAHIER : radna bilježnica iz francuskog jezika za 2. i 3. razred osnovne škole : II. i III. godina učenja i 4. razred osnovne škole : I. godina učenja

Autori: Clelia Paccagnino, Marie-Laure Poletti

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 402,00 Kn

ALTER EGO + A2: udžbenik za francuski jezik, 2. i/ili 3. razred jezičnih gimnazija, 3. i 4. razred gimnazija (početno učenje), 1. razred dvojezični program, 1. i 2. strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Annie Berthet, Emmanuelle Daill, Catherine Hugot, Veronique M. Kizirian, Monique Waendendries

Cijena: 131,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

COSMOPOLITE 2: udžbenik za francuski jezik za 2. i/ili 3. razred gimnazija (nastavljači) i 3. i 4. razred (početnici)

Autori: Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DÉFI 3: udžbenik za francuski jezik, (3. i/ili) 4. razred gimnazija nastavljači; (2. i/ili 3.) razred gimnazija dvojezičari, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Pascal Biras, Anna Chevrier, Stéphanie Witta, Raphaële Fouillet, Christian Ollivier

Cijena: 131,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 780,00 Kn

DÉFI 1: udžbenik za francuski jezik, 1. i/ili 2. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Fatiha Chahi, Monique Denyer, Audrey Gloanec, Genevieve Briet, Valerie Neuenschwander, Raphaele Fouillet

Cijena: 121,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DÉFI 2: udžbenik za francuski jezik, 1. razred gimnazija dvojezičari i 1. i 2. i/ili 3. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Pascal Biras, Monique Denyer, Audrey Gloanec, Stéphanie Witta, Geneviève Briet, Valérie Collige-Neuenschwander, Raphaële Fouillet

Cijena: 121,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENTRE NOUS 1: udžbenik za francuski jezik, 1. i/ili 2. razred gimnazija, 1. i 2. strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Neige Pruvost; Frederique Courteaud; Sonia Gomez-Jordana; Francois Blondel; Fatiha Chahi; Ginebra Caballero; Sylvie Poisson-Quinton; Cindy daupras; Gaelle Delannoy; Katia Brandel

Cijena: 193,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

COSMOPOLITE 1: udžbenik za francuski jezik, 1. razred gimnazija (nastavljači) i 1. i 2. razred (početnci)

Autori: Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENTRE NOUS 2: udžbenik za francuski jezik, 2. i/ili 3. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Fatiha Chahi, Catherine Hour, Céline Malorey, Claire Marchandeau, Neige Pruvost, Grégory Miras, Sylvie Poisson-Quinton, Gaëlle Delannoy

Cijena: 205,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 105,00 Kn

GEOGRAFIJA 2, ZEMLJA NA DLANU: udžbenički komplet za geografiju u drugom razredu gimnazije (tiskani udžbenik + dodatni digitalni sadržaji)

Autori: Andrea Dalić, Suzana Nebeski Hostić, Ružica Vuk

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 110,00 Kn

GEO 2: udžbenik geografije s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu gimnazija i strukovnih škola

Autori: Hermenegildo Gall, Danijel Jukopila, Predrag Kralj

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA UMJETNOST – DVOGODIŠNJI PROGRAM

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 105,00 Kn

GLAZBENI KONTAKTI 2: udžbenik glazbene umjetnosti za drugi razred srednjih škola dvogodišnjeg programa

Autori: Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov, Ružica Ambruš-Kiš

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA UMJETNOST – ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 116,00 Kn

GLAZBENA UMJETNOST 2: udžbenik glazbene umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu gimnazije

Autori: Nada Medenica

Cijena: 116,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA UMJETNOST – ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 105,00 Kn

GLAZBENI SUSRETI 2: udžbenik glazbene umjetnosti za drugi razred gimnazije

Autori: Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov, Ružica Ambruš-Kiš

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GRČKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE, POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 129,00 Kn

PROMETEJ LOGOS 3: udžbenik grčkoga jezika za 3. godinu učenja početnika i 4. godinu učenja nastavljača u klasičnim gimnazijama s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković, Mislav Gjurašin

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GRČKI JEZIK – KLASIČNE GIMNAZIJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 129,00 Kn

PROMETEJ EPOS 2: udžbenik grčkog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima za 2. godinu učenja početnika i 3. godinu učenja nastavljača u klasičnim gimnazijama

Autori: Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković, Mislav Gjurašin

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 768,50 Kn

ČITAM I PIŠEM 2, Rukopisno pismo - Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole

Autori: Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Katarina Aladrović Slovaček, Vlatka Domišljanović

Cijena: 50,25 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITAM I PIŠEM 2 - Jezični udžbenik - Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole

Autori: Tamara Turza-Bogdan, Slavica Pospiš, Vladimira Velički

Cijena: 51,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKRINJICA SLOVA I RIJEČI 2, PRVI DIO: integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole

Autori: Dubravka Težak, Marina Gabelica, Vesna Marjanović, Andrea Škribulja Horvat

Cijena: 77,25 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKRINJICA SLOVA I RIJEČI 2, DRUGI DIO: integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole

Autori: Dubravka Težak, Marina Gabelica, Vesna Marjanović, Andrea Škribulja Horvat

Cijena: 77,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITAM I PIŠEM 2: radna čitanka iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole

Autori: Tamara Turza-Bogdan, Slavica Pospiš, Vladimira Velički

Cijena: 53,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKRINJICA SLOVA I RIJEČI 2 -Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole

Autori: Andrea Škribulja Horvat, Vesna Marjanović, Marija Mapilele, dr. sc. Marina Gabelica, dr. sc. Dubravka Težak

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITAM I PIŠEM 2, Rukopisno pismo - Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc Dunja Pavličević-Franić, dr. sc. Vladimira Velički, Vlatka Domišljanović

Cijena: 75,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITAM I PIŠEM 2, Jezični udžbenik - Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc Dunja Pavličević-Franić, dr. sc. Vladimira Velički, dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček, Vlatka Domišljanović

Cijena: 75,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITAM I PIŠEM 2, Čitanka iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc. Tamara Turza-Bogdan, Slavica Pospiš, dr. sc. Vladimira Velički

Cijena: 75,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKRINJICA SLOVA I RIJEČI 2, prvi dio - Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc. Dubravka Težak, dr. sc. Marina Gabelica, Vesna Marjanović, Andrea Škribulja Horvat

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKRINJICA SLOVA I RIJEČI 2, drugi dio - Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc. Dubravka Težak, dr. sc. Marina Gabelica, Vesna Marjanović, Andrea Škribulja Horvat

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 154,00 Kn

MOJ HRVATSKI JEZIK 2: radni udžbenik za učenje školskog rukopisnog pisma

Autori: Jasminka Salamon, Vesna Šredl

Cijena: 77,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJ HRVATSKI JEZIK 2: radni udžbenik za hrvatski jezik za drugi razred osnovne škole

Autori: Jasminka Salamon, Vesna Šredl

Cijena: 77,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 214,00 Kn

RADOST ČITANJA I PISANJA, 2. RAZRED: radni udžbenik: Hrvatska početnica za 2. razred osnovne škole – Rukopisna slova; Hrvatski jezik

Autori: Ante Bežen, Marija Turk Sakač, Gordana Miota Plešnik, Gordana Vuglec

Cijena: 77,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RADOST ČITANJA I PISANJA, 2. RAZRED: radni udžbenik: Hrvatska početnica za 2. razred osnovne škole – Komunikacija; Književnost; Mediji

Autori: Ante Bežen, Marija Turk Sakač, Gordana Miota Plešnik, Gordana Vuglec

Cijena: 77,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Radost čitanja i pisanja - radna bilježnica uz Udžbenik za Hrvatski jezik u 2. razredu osnovne škole

Autori: Ante Bežen, Marija Turk Sakač, Gordana Vuglec, Gordana Miota Plešnik, Ranka Matusinović, Viktorija Nevistić

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 691,88 Kn

PČELICA 2, I. I II. DIO: radni udžbenik hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu osnovne škole, 1. i 2. dio.

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 154,25 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SVIJET RIJEČI 2, I. I II. DIO: integrirani radni udžbenik hrvatskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu osnovne škole - 1. dio i 2. dio

Autori: Ankica Španić, Jadranka Jurić, Terezija Zokić, Benita Vladušić

Cijena: 154,25 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pčelica 2: nastavni listići za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 32,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PČELICA 2 - radne bilježnice uz radni udžbenik iz hrvatskog jezika u drugom razredu osnovne škole - komplet 1. i 2 dio

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 38,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SVIJET RIJEČI 4: integrirani radni udžbenik hrvatskoga jezika u četvrtom razredu osnovne škole, 1. i 2. dio s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić, Ankica Španić, Jadranka Jurić

Cijena: 156,69 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZLATNA VRATA 4: integrirani radni udžbenik hrvatskoga jezika u četvrtom razredu osnovne škole, 1. i 2. dio s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 156,69 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 465,88 Kn

NINA I TINO 2: udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Saša Veronek Germadnik, Miroslava Vekić, Ulita Pocedić, Maja Križman Roškar

Cijena: 77,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 2: udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Saša Veronek Germadnik, Miroslava Vekić, Ulita Pocedić, Maja Križman Roškar

Cijena: 77,25 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRAG U PRIČI 2: radni udžbenik hrvatskoga jezika za 2. razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Gordana Ivančić, Vlatka Mijić, Nevenka Puh Malogorski

Cijena: 77,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRAG U PRIČI 2: radni udžbenik hrvatskoga jezika za 2. razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Gordana Ivančić, Vlatka Mijić, Nevenka Puh Malogorski

Cijena: 77,25 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 4: udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Saša Veronek Germadnik, Miroslava Vekić, Ulita Pocedić, Maja Križman Roškar

Cijena: 78,69 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRAG U PRIČI 4: radni udžbenik hrvatskoga jezika za 4. razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Gordana Ivančić, Vlatka Mijić, Nevenka Puh Malogorski

Cijena: 78,69 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE I KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 189,00 Kn

PUTOKAZI 4: integrirani udžbenik za hrvatski jezik i književnost za četvrti razred strukovnih škola na razini 4.2 i za gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Tanja Marčan, Linda Grubišić Belina

Cijena: 189,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 72,00 Kn

MOJA STAZA 2 : čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole

Autori: Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 54,00 Kn

ZLATNA VRATA 2 : radna bilježnica za nastavu hrvatskog jezika i književnosti u 2. razredu osnovne škole

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo

Cijena: 54,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 65,00 Kn

SUNČANI DANI 2 : radna bilježnica za hrvatski jezik za 2. razred osnovne škole

Autori: Barka Marjanović

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 98,00 Kn

RADNA BILJEŽNICA UZ POČETNICU - 1. DIO - TISKANA SLOVA : za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama integriranim u redovnu nastavu

Autori: Daniela Abramović, Višnja Grozdek

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RADNA BILJEŽNICA UZ POČETNICU - 2. DIO - PISANA SLOVA : za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama integriranim u redovnu nastavu

Autori: Daniela Abramović, Višnja Grozdek

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK – JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE I KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 378,00 Kn

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2: integrirani udžbenik hrvatskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugome razredu gimnazije

Autori: Korana Serdarević, Marina Čubrić, Igor Marko Gligorić, Igor Medić

Cijena: 189,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PUTOKAZI 2: integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s dodatnim digitalnim sadržajem za drugi razred strukovnih četverogodišnjih škola na razini 4.2 i gimnazija

Autori: Tanja Marčan, Linda Grubišić Belina

Cijena: 189,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK – JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE I KNJIŽEVNOST ZA MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 159,00 Kn

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2: integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu petogodišnje srednje medicinske škole

Autori: Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari

Cijena: 159,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK – KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 220,00 Kn

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 2: čitanka za drugi razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola (140 sati godišnje)

Autori: Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 2: čitanka za drugi razred srednjih strukovnih škola (105 sati godišnje)

Autori: Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 106,70 Kn

MOJA DOMENA 2: udžbenik iz informatike za drugi razred osnovne škole

Autori: Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlačić

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja domena 2: radna bilježnica iz informatike za drugi razred

Autori: Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlaičić

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 270,00 Kn

INFORMATIKA 2: udžbenik za 2. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Autori: Leo Budin, Predrag Brođanac, Zlatka Markučič, Smiljana Perić, Ernest Wendling

Cijena: 130,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INFORMATIKA 4: udžbenik za 4. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Autori: Leo Budin, Predrag Brođanac, Zlatka Markučič, Smiljana Perić, Ernest Wendling

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: PROMIL

Ukupno: 48,00 Kn

E-U INFO GIM: elektronički udžbenik informatike za gimnazije

Autori: Toma Gvozdanović, Zoran Ikica, Igor Kos, Krešimir Kudumija, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milijaš, Nenad Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Ljiljana Zvonarek

Cijena: 48,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 225,70 Kn

INFORMATIKA 1 - PROGRAMSKI JEZIK PYTHON: udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima za prvi razred prirodoslovno-matematičkih i općih gimnazija te drugi razred klasičnih i jezičnih gimnazija

Autori: Predrag Brođanac, Leo Budin, Zlatka Markučič, Smiljana Perić

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

E-SVIJET 2: radni udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu osnovne škole

Autori: Josipa Blagus, Nataša Ljubić Klemše, Ana Flisar Odorčić, Ivana Ružić, Nikola Mihočka

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

e-SVIJET 2: radna bilježnica informatike za drugi razred osnovne škole

Autori: Josipa Blagus, Ana Budojević, Marijana Šundov

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Udžbenik.hr

Ukupno: 240,70 Kn

MIŠOLOVKA 2: udžbenik iz informatike za 2. razred osnovne škole

Autori: Slavica Horvat, Martina Prpić

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INFORMATIKA 2: udžbenik iz informatike za 2. razred prirodoslovno-matematičkih i prirodoslovnih gimnazija

Autori: Nikola Dmitrović, Sanja Grabusin, Zvonimir Bujanović

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Mišolovka 2: radna bilježnica iz informatike za 2. razred osnovne škole

Autori: Gordana Sokol, Gordana Lohajner, Jasmina Purgar, Mihaela Mandić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: UDŽBENIK

Ukupno: 149,00 Kn

INFORMATIKA 1: udžbenik za 1. razred općih i prirodoslovnih matematičkih gimnazija te 2. razred klasičnih i jezičnih gimnazija

Autori: Vinkoslav Galešev, Nikola Dmitrović, Vlasta Vlahović, Dalia Kager

Cijena: 149,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

Nakladnik: PROMIL

Ukupno: 126,00 Kn

INFORMATIKA/RAČUNALSTVO 1 I 2: udžbenik za 1. i 2. razred općih, jezičnih, klasičnih, prirodoslovnih i programe A i C prirodoslovno-matematičkih gimnazija te za 1. i 2. razred strukovnih škola

Autori: Zoran Ikica, Mladen Kuzminski, Ljiljana Milijaš, Gordana Sekulić-Štivčević, Ljiljana Zvonarek

Cijena: 126,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 357,00 Kn

PROGRAMSKI JEZIK C: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima za učenje programiranja u srednjim školama

Autori: Tatjana Stranjak, Vesna Tomić

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SVIJET INFORMATIKE 2: udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima za drugu godinu učenja informatike za gimnazije i računalstva u strukovnim školama

Autori: Lidija Blagojević, Natalija Stjepanek, Tatjana Stranjak, Vesna Tomić

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNALSTVO: udžbenik računalstva s dodatnim digitalnim sadržajima u četverogodišnjim strukovnim školama - dvogodišnji program učenja i informatike za prvi razred općih gimnazija te drugi razred jezičnih i klasičnih gimnazija

Autori: Darko Grundler, Sandra Šutalo

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO - PROGRAMIRANJE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 300,00 Kn

RAČUNALNI IZAZOVI 1: udžbenik za srednje strukovne škole

Autori: Andrea Bednjanec, Vatroslav Zuppa Bakša

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNALNI IZAZOVI 2: udžbenik za srednje strukovne škole

Autori: Andrea Bednjanec, Vatroslav Zuppa Bakša

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO - PROGRAMIRANJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 129,00 Kn

MREŽNA SJEDIŠTA I BAZE PODATAKA: udžbenik programiranja za četverogodišnje strukovne škole s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Danijela Ivanović-Ižaković, Anica Leventić, Dinka Šafar Đerki

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KATOLIČKI VJERONAUK

Nakladnik: Salesiana d.o.o.

Ukupno: 90,00 Kn

DOĐI I VIDI 2: udžbenik katoličkoga vjeronauka za drugi razred srednjih škola

Autori: Ivo Džeba, Mario Milovac, Hrvoje Vargić, Šime Zupčić

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KATOLIČKI VJERONAUK – IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Glas Koncila

Ukupno: 89,90 Kn

U PRIJATELJSTVU S BOGOM: udžbenik za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole

Autori: Josip Šimunović, Tihana Petković, Suzana Lipovac

Cijena: 59,90 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

U prijateljstvu s Bogom: radna bilježnica za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole

Autori: Ana Volf, Tihana Petković

Cijena: 30,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 114,00 Kn

KEMIJA 2: udžbenik kemije s dodatnim digitalnim sadržajima u drugome razredu gimnazije

Autori: Tajana Begović, Marina Luetić, Vesna Petrović Peroković, Renata Ruić Funčić, Sonja Rupčić Petelinc, Lana Šarić, Dubravka Turčinović

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK

Nakladnik: VBZ

Ukupno: 125,00 Kn

HEREDITAS LINGUAE LATINAE: udžbenik latinskog jezika za gimnazije - čitanka

Autori: Zvonimir Milanović

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 268,00 Kn

LINGUAE LATINAE ELEMENTA 2: udžbenik latinskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima za 2. godinu učenja u gimnazijama

Autori: Jadranka Bagarić

Cijena: 139,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MINERVA 2 FORUM: udžbenik latinskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima za 2. godinu učenja početnika i 5. godinu učenja nastavljača u klasičnim gimnazijama

Autori: Jadranka Bagarić, Dubravka Matković

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK

Nakladnik: DOMINOVIĆ

Ukupno: 297,00 Kn

LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA: Pars I, Familia Romana: udžbenik latinskog jezika za 5. i 6. razred osnovne škole te za 1. i 2. razred gimnazije

Autori: Hans Henning Ørberg

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA: Pars I, Familia Romana: udžbenik za početno učenje latinskoga jezika u osnovnoj školi i gimnazijama: od 5. do 8. razreda osnovne škole, za 1. i 2. razred gimnazija te za 1. i 2. razred klasične gimnazije (početnici)

Autori: Hans Henning Ørberg

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA: Pars I, Familia Romana: udžbenik latinskoga jezika od 5. do 8. razreda osnovne škole, za 1. i 2. razred gimnazija te za 1. i 2. razred klasične gimnazije (početnici)

Autori: Hans Henning Ørberg

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE, POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 129,00 Kn

MINERVA 3 OPES: udžbenik latinskoga jezika za 3. godinu učenja početnika i 6. godinu učenja nastavljača u klasičnim gimnazijama s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković, Mislav Gjurašin

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE, POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: DOMINOVIĆ

Ukupno: 169,00 Kn

LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA: Pars II, Roma aeterna: udžbenik za napredno učenje latinskoga jezika: za 1. i 2. razred klasične gimnazije (nastavljači) te za 3. i 4. razred klasične gimnazije (početnici)

Autori: Hans Henning Ørberg

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FLORILEGIVM: ex scriptoribus antiquis, patribus christianis et auctoribus Croaticis qui lingua Latina scripserunt: dodatak udžbeniku Roma aeterna

Autori: Petar Ušković

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA UMJETNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 116,00 Kn

LIKOVNA UMJETNOST 2: udžbenik likovne umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u drugome razredu srednje škole

Autori: Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović

Cijena: 116,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 486,80 Kn

MATEMATIKA 2, PRVI DIO: radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole

Autori: Josip Markovac, Danica Vrgoč

Cijena: 61,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 2, DRUGI DIO: radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole

Autori: Josip Markovac, Danica Vrgoč

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OTKRIVAMO MATEMATIKU 2, PRVI DIO: radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole

Autori: Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, Tanja Soucie

Cijena: 61,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OTKRIVAMO MATEMATIKU 2, DRUGI DIO: radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole

Autori: Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, Tanja Soucie

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 2 prvi dio - Radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc. Josip Markovac, Danica Vrgoč

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OTKRIVAMO MATEMATIKU 2, prvi dio - Radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, Tanja Soucie

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OTKRIVAMO MATEMATIKU 2, drugi dio - Radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, Tanja Soucie

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 124,00 Kn

MOJA MATEMATIKA 2: radni udžbenik za drugi razred osnovne škole

Autori: Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Nada Božičević

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJA MATEMATIKA 2: radni udžbenik za drugi razred osnovne škole

Autori: Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Nada Božičević

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 772,00 Kn

MATEMATIKA 2: udžbenik za 2. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Autori: Sanja Varošanec

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 2, 1. DIO: udžbenik za 2. razred gimnazija i strukovnih škola (3, 4 ili 5 sati nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 2, 2. DIO: udžbenik za 2. razred gimnazija i strukovnih škola (3, 4 ili 5 sati nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 2: udžbenik za 2. razred strukovnih škola (2 sata nastave tjedno)

Autori: Sanja Varošanec

Cijena: 130,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 2: udžbenik za 2. razred medicinskih i srodnih škola (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Autori: Bernardica Bakula, Sanja Varošanec

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4: udžbenik za 4. razred strukovnih škola (2 sata nastave tjedno)

Autori: Sanja Varošanec

Cijena: 130,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 936,80 Kn

MATEMATIČKA MREŽA 2: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu osnovne škole

Autori: Maja Cindrić, Irena Mišurac

Cijena: 123,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJ SRETNI BROJ 2: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin

Cijena: 123,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 2: udžbenik matematike u drugom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 3 i 4 sata tjedno, 1. i 2. dio

Autori: Ivan Matić, Jurica Barišin, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marija Mišurac, Robert Gortan, Vesna Vujasin Ilić, Željka Dijanić

Cijena: 188,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 2: udžbenik matematike u drugom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 5 i 6 sati tjedno, 1. i 2. dio

Autori: Ivan Matić, Jurica Barišin, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Robert Gortan, Vesna Vujasin Ilić, Željka Dijanić

Cijena: 188,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 2: udžbenik matematike u drugom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 2 sata tjedno

Autori: Karolina Brleković, Marijana Zarožinski

Cijena: 139,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJ SRETNI BROJ 2- radna bilježnica za matematiku u drugom razredu osnovne škole

Cijena: 36,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4: udžbenik matematike u četvrtom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje - 2 sata tjedno s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Karolina Brleković, Aleksandra Brmbota

Cijena: 139,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 511,04 Kn

NINA I TINO 2: udžbenik matematike za drugi razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Lana Lončar, Radmila Pešut, Alenka Boras Mandić, Maja Križman Roškar

Cijena: 61,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 2: udžbenik matematike za drugi razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Lana Lončar, Radmila Pešut, Alenka Boras Mandić, Maja Križman Roškar

Cijena: 62,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 2: radni udžbenik za 2. razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Marijana Martić, Gordana Ivančić, Anita Čupić, Marina Brničević Stanić, Jasminka Martinić Cezar

Cijena: 61,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 2: radni udžbenik za 2. razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Marijana Martić, Gordana Ivančić, Anita Čupić, Marina Brničević Stanić, Jasminka Martinić Cezar

Cijena: 62,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 4: udžbenik matematike za četvrti razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Lana Lončar, Radmila Pešut, Željka Rossi, Maja Križman Roškar

Cijena: 62,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 4: radni udžbenik za 4. razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Marijana Martić, Gordana Ivančić, Jadranka Dunatov, Marina Brničević Stanić, Jasminka Martinić Cezar

Cijena: 62,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 8: udžbenik matematike za osmi razred osnovne škole, 2. svezak

Autori: Z. Šikić, V. Draženović Žitko, I. Golac Jakopović, Z. Lobor, M. Milić, T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković

Cijena: 67,52 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4: udžbenik za gimnazije i srednje strukovne škole, 2. svezak

Autori: Sanja Antoliš, Aneta Copić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Zvonimir Šikić, Eva Špalj

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 111,70 Kn

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS 2: udžbenik iz njemačkoga jezika za drugi razred osnovne škole

Autori: Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Miklenić

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Auf die Platze: fertig, los 2, radna bilježnica iz njemačkoga jezika za drugi razred osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Milenić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 116,50 Kn

JANA UND DINO 2: udžbenik za njemački jezik u 2. razredu

Autori: Manuela Georgiakaki, Michael Priesteroth

Cijena: 61,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Jana und Dino 2: radna bilježnica njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole, 2. godina učenja

Autori: Mihael Priesteroth

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 61,70 Kn

GUT GEMACHT! 2: udžbenik njemačkog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu osnovne škole, 2. godina učenja

Autori: Lea Jambrek Topić, Elizabeta Šnajder

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 123,40 Kn

HALLO ANNA NEU 1: udžbenik za njemački jezik, 2. razred osnovne škole, prvi strani jezik

Autori: Olga Swerlowa

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

WO IST PAULA? 2: udžbenik za njemački jezik, 2. razred osnovne škole, prvi strani jezik

Autori: Ernst Endt, Anne-Kathrein Schiffer, Michael Koenig, Nadine Ritz-Udry, Claudine Brohy, Lucrezia Marti u suradnji s Hannelore Pistorius

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 450,00 Kn

DEUTSCH.COM 2: udžbenik za njemački jezik, 1. i 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 6./7. i 9./10. godina učenja i 3. i 4. razred, 3./4. godina učenja

Autori: Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache, Erna Szakaly

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IDEEN 2: udžbenik za njemački jezik, 1. i 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 6./7. i 9./10. godina učenja i 3. i 4. razred, 3./4. godina učenja

Autori: Wilfried Krenn, Herbert Puchta

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH.COM 3: udžbenik njemačkog jezika u gimnazijama i strukovnim školama, prvi strani jezik, 2. i/ili 3. razred i drugi strani jezik, 3. i 4. razred, 8. i 9. godina učenja

Autori: Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache, Erna Szakaly

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IDEEN 3: udžbenik njemačkog jezika u gimnazijama i strukovnim školama, prvi strani jezik, 2. i/ili 3. razred i drugi strani jezik, 3. i 4. razred, 8. i 9. godina učenja

Autori: Wilfried Krenn, Herbert Puchta

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 280,00 Kn

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 5: udžbenik njemačkog jezika u gimnazijama i strukovnim školama, prvi strani jezik, 10. i/ili 11. godina učenja (2. i/ili 3. razred) i drugi strani jezik, 7. i/ili 8. godina učenja (2. i/ili 3. razred)

Autori: Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Angela Pude, Monika Reimann

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 6: udžbenik njemačkog jezika u gimnazijama i strukovnim školama, prvi strani jezik, 10. i/ili 11. godina učenja (2. i/ili 3. razred) i drugi strani jezik u jezičnim gimnazijama, 8. godina učenja (3. razred)

Autori: Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Angela Pude, Monika Reimann

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 123,00 Kn

DEUTSCH IST KLASSE! 2: udžbenik njemačkoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 7. i 10. godina učenja

Autori: Mihaela Cerovečki Benković, Melani Brezak

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 599,00 Kn

DEUTSCH ECHT EINFACH A2.1: udžbenik za 1. i/ili 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 1. i/ili 2. i 6./ili 7. godina učenja, početnici i nastavljači

Autori: Giorgio Motta

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH ECHT EINFACH A2.2: udžbenik za 2. i/ili 3. razred gimnazija i strukovnih škola, 2. i/ili 3. i 7./ili 8. godina učenja, početnici i nastavljači

Autori: Giorgio Motta

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GENI@L KLICK A2.1: udžbenik za 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 2. i 7. godina učenja, početnici i nastavljači

Autori: Brigitta Frölich, Michael Koenig, Ute Koithan, Petra Pfeifhofer, Theo Scherling u suradnji s Maruska Mariotta

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IDE@L 2: udžbenik za njemački jezik, 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 7. i 10. godina učenja, 1. i 2. strani jezik (početno i napredno učenje)

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KLASSE! A1.2: udžbenik za 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 2. godina učenja, početnici, 2. strani jezik

Autori: Sarah Fleer, Michael Koenig, Ute Koithan, Tanja Sieber

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 365,00 Kn

DEUTSCH.COM 1: udžbenik za njemački jezik, 1. i 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 1. i 2. godina učenja

Autori: Gerhard Neuner, Anta Kursiša, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Erna Szakaly

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IDEEN 1: udžbenik za njemački jezik, 1. i 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 1. i 2. godina učenja

Autori: Wilfried Krenn, Herbert Puchta

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 2: udžbenik njemačkog jezika u gimnazijama i strukovnim školama, drugi strani jezik, 2. godina učenja (2. razred)

Autori: Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Angela Pude, Monika Reimann

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLJOPRIVREDNE ŠKOLE

Nakladnik: STUDIO HS

PRINCIPI POVRĆARSTVA

Autori: Jasenka Nikolić

Cijena: 84,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZAŠTITA BILJA:

Autori: Dubravka Gvozdić, Jasenka Ćosić, Renata Baličević

Cijena: 84,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 110,00 Kn

POVIJEST 2, SVIJET PRIJE NAS: udžbenički komplet za povijest u drugom razredu gimnazije (tiskani udžbenik + dodatni digitalni sadržaji)

Autori: Hrvoje Gračanin, Hrvoje Petrić, Mladen Tomorad

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 121,00 Kn

TRAGOVI 2: udžbenik povijesti s dodatnim digitalnim sadržajem u drugom razredu gimnazije

Autori: Denis Detling, Ivan Peklić, Zdenko Samaržija

Cijena: 121,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 124,00 Kn

ZAŠTO JE POVIJEST VAŽNA? 2: udžbenik povijesti za drugi razred gimnazije

Autori: Martina Glučina, Vedran Ristić, Valerija Turk Presečki

Cijena: 124,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 186,70 Kn

PRIRODA, DRUŠTVO I JA 2: radni udžbenik iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole

Autori: Mila Bulić, Gordana Kralj, Lidija Križanić, Karmen Hlad, Andreja Kovač, Andreja Kosorčić

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRIRODA, DRUŠTVO I JA 2 - Radna bilježnica iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole

Autori: Mila Bulić, Gordana Kralj, Lidija Križanić, Karmen Hlad, Andreja Kovač, Andreja Kosorčić

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRIRODA, DRUŠTVO I JA 2 - Radni udžbenik iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc. Mila Bulić , Gordana Kralj, Lidija Križanić, Karmen Hlad, Andreja Kovač, Andreja Kosorčić

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 62,00 Kn

MOJA PRIRODA I MOJE DRUŠTVO 2: radni udžbenik za drugi razred osnovne škole

Autori: Dijana Arbanas, Silvana Šebalj-Mačkić, Gordana Podobnik

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 165,40 Kn

EUREKA 2: udžbenik prirode i društva s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Ćorić Grgić, Snježana Bakarić Palička, Ivana Križanac, Žaklin Lukša

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ISTRAŽUJEMO NAŠ SVIJET 2: udžbenik prirode i društva s dodatnim digitalnim sadržajima u drugome razredu osnovne škole

Autori: Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražujemo naš svijet 2: radna bilježnica za prirodu i društvo u drugom razredu osnovne škole

Autori: Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina

Cijena: 42,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 217,44 Kn

NINA I TINO 2: udžbenik prirode i društva za drugi razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Maja Križman Roškar

Cijena: 30,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 2: udžbenik prirode i društva za drugi razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Maja Križman Roškar

Cijena: 31,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POGLED U SVIJET 2, TRAGOM PRIRODE I DRUŠTVA: radni udžbenik za 2. razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Škreblin, Sanja Basta, Maja Jelić Kolar

Cijena: 30,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POGLED U SVIJET 2, TRAGOM PRIRODE I DRUŠTVA: radni udžbenik za 2. razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Škreblin, Sanja Basta, Maja Jelić Kolar

Cijena: 31,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 4: udžbenik prirode i društva za četvrti razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Željka Zagorac

Cijena: 47,02 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POGLED U SVIJET 4, TRAGOM PRIRODE I DRUŠTVA: radni udžbenik za 4. razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Basta, Sanja Škreblin, Maja Jelić Kolar

Cijena: 47,02 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRODAVAČ / PRODAVAČICA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 80,00 Kn

PRODAJNO POSLOVANJE: udžbenik za Prodajno poslovanje za 2. razred, prodavači

Autori: Sanda Renko, Irena Guszak Cerovečki, Kristina Petljak

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRODAVAČ / PRODAVAČICA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 119,00 Kn

POZNAVANJE NEPREHRAMBENE ROBE: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu srednje strukovne škole za zanimanja prodavač / prodavačica i komercijalist /komercijalistica

Autori: Ljiljana Tanay, Sanja Biljan Smola

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PROMETNE ŠKOLE

Nakladnik: TŠZG

Ukupno: 152,40 Kn

PRIJEVOZ PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU:

Autori: Snježana Malinović

Cijena: 152,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PSIHOLOGIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 129,00 Kn

PSIHOLOGIJA: udžbenik psihologije s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom i trećem razredu gimnazija

Autori: Ana Boban Lipić, Ivana Jambrović Čugura, Maja Kolega

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
SLOVAČKI JEZIK I KULTURA ZA SLOVAČKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: UKB

Ukupno: 371,75 Kn

KRIŽOM KRAŽOM: Slovenčina A1

Autori: Renata Kamenarova, Eva Španova, Hana Ticha, Helena Ivorikova, Zuzana Kleschtova, Michaela Mošatova

Cijena: 184,75 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KRIŽOM KRAŽOM: Slovenčina A2

Autori: Renata Kamenarova, Eva Španova, Helena Los Ivorikova, Dorota Balšinkova, Zuzana Krchova, Michaela Mošatova, Hana Ticha

Cijena: 187,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
SRPSKI JEZIK ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: PROSVJETA

Ukupno: 158,00 Kn

ČITANKA: sa književnoteorijskim pojmovima za 2. razred gimnazija i srednjih strukovnih škola

Autori: Boško Suvajdžić, Milica Stojanović, Ljiljana Bajac

Cijena: 85,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GRAMATIKA SRPSKOG JEZIKA: za 2. razred gimnazija i srednjih stukovnih škola

Autori: Milica Stojanović, Ljiljana Bajac

Cijena: 73,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 61,70 Kn

CIAO BIMBI! 2: udžbenik talijanskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Nina Karković

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 180,00 Kn

ESPRESSO RAGAZZI 2: udžbenik za talijanski jezik, (2., 3. i/ili) 4. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Euridice Orlandino, Maria Balì, Giovanna Rizzo

Cijena: 180,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 830,00 Kn

AL DENTE 1: udžbenik za talijanski jezik, 1. i/ili 2. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Marilisa Birello, Simone Bonafaccia, Andrea Petri, Albert Vilagrasa

Cijena: 193,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BRAVISSIMO! 1: udžbenik za talijanski jezik, 1. i/ili 2. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Marilisa Birello, Albert Vilagrasa

Cijena: 121,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AL DENTE 2: udžbenik za talijanski jezik, 1. razred nastavljači, 1. i/ili 2.; 2. i/ili 3. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Marilisa Birello, Simone Bonafaccia, Franca Bosc, Giada Licastro, Albert Vilagrasa

Cijena: 205,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BRAVISSIMO! 2: udžbenik za talijanski jezik, 2. i/ili 3. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Marilisa Birello, Albert Vilagrasa, Valentina Nanetti, Ludovica Colussi

Cijena: 131,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ESPRESSO RAGAZZI 1: udžbenik za talijanski jezik, 1. i/ili 2. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Euridice Orlandino, Giovanna Rizzo, Luciana Ziglio

Cijena: 180,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: VBZ

Ukupno: 340,00 Kn

NUOVO PROGETTO ITALIANO 1: libro dello studente

Autori: Tellis Marin, Sandro Magnelli

Cijena: 170,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VIA DEL CORSO A2: libro dello studente ed esercizi

Autori: Tellis Marin, Pierangela Diadori

Cijena: 170,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 123,00 Kn

ENTRIAMO NELL'ITALIANO 2: udžbenik talijanskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu gimnazija i strukovnih škola, 2. godina učenja

Autori: Ingrid Damiani Einwalter, Dolores Stojanović

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE, ELEKTRONIKE I RAČUNALSTVA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 140,00 Kn

TEHNIČKA MEHANIKA - NAUKA O ČVRSTOĆI I DINAMIKA: udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje tehničar za mehatroniku

Autori: Boris Kulišić

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 140,00 Kn

ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA 1: udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje tehničar za vozila i vozna sredstva

Autori: Nediljka Furčić, Zdravko Varga

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Nakladnik: Ć.I.R. Koludrović

Ukupno: 150,00 Kn

TEHNIČKO CRTANJE U SLICI: od skice do 3D računalnih crteža

Autori: Ćiril Koludrović, Irena Koludrović Harbić, Rudolf Koludrović

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 1.216,00 Kn

ALGORITMI I PROGRAMIRANJE 2: udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Vatroslav Zuppa Bakša

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DIGITALNA LOGIKA I ELEKTRONIKA: udžbenik za srednje strukovne škole

Autori: Aleksandar Szabo, Damir Bošnjak, Nediljka Furčić

Cijena: 180,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELEKTRONIKA 1: udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Nediljka Furčić

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE DIGITALNE ELEKTRONIKE: udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Aleksandar Szabo, Damir Bošnjak, Nediljka Furčić

Cijena: 130,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE ELEKTRONIČKIH MJERENJA: udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Andrea Bednjanec, Vatroslav Zuppa Bakša

Cijena: 130,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2: udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola, 2. dio za dvogodišnje učenje

Autori: Nediljka Furčić, Zdravko Varga

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE RAČUNALA: udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Andrea Bednjanec, Vatroslav Zuppa Bakša

Cijena: 136,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UVOD U ELEKTRONIKU: udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Nediljka Furčić

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UVOD U RAČUNALNE MREŽE: udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Andrea Bednjanec

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: EŠV

Ukupno: 273,00 Kn

ELEKTRIČNE INSTALACIJE 1:

Autori: Vladimir Rodeš

Cijena: 126,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELEKTRIČNE INSTALACIJE 2

Autori: Vladimir Rodeš

Cijena: 147,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: UMH

ÚJ MATEMATIKAI TÖRTÉNETEK : matematikai munkafüzet az általános iskolák második osztálya számára

Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Antun Smajić

Cijena: 47,25 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ÚJ MATEMATIKAI TÖRTÉNETEK : matematika tankönyv az általános iskola második osztálya számára

Autori: Željka Manzoni, Gordana Paić, Antun Smajić

Cijena: 59,79 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ISMERKEDÉS A VILÁGGAL 2 : természet-és társadalomismereti tankönyv az általános iskolák második osztálya számára

Autori: Jolanda Bastalić, Vesna Bedeković, Anđelka Peko, Sanja Škreblin

Cijena: 56,34 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ISMERKEDÉS A VILÁGGAL 2 : természet-és társadalomismereti munkafüzet az általános iskolák második osztálya számára

Autori: Jolanda Bastalić, Vesna Bedeković, Anđelka Peko, Sanja Škreblin

Cijena: 79,28 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: UMH

HÉTSZÍNVARÁZS : olvasókönyv 2. osztályosoknak

Autori: Istvánné Nyiri

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OLVASÁS MUNKAFÜZET A HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYVHÖZ

Autori: Istvánné Nyiri

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS MUNKÁLTATÓ TANKÖNYV : 2. osztály

Autori: Mária Fülöp, Ferencné Szilágyi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: CVB

TAJNA SLOVA 2 : radna bilježnica za hrvatski jezik u 2. razredu osnovne škole

Autori: Jadranka Bralić, Terezija Zokić

Cijena: 100,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TAJNA SLOVA 2 : čitanka za 2. razred osnovne škole

Autori: Jadranka Bralić, Terezija Zokić

Cijena: 200,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZBRIKA NOVIH MATEMATIČKIH ZGODA : zbirka zadataka za 2. razred osnovne škole

Autori: Željka Manzoni, Gordana Pajić, Antun Smajić

Cijena: 300,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

EUREKA! 2 : udžbenik iz prirode i društva za 2. razred osnovne škole

Autori: Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić i suradnici

Cijena: 1,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: HKZS

RASTIMO U ZAHVALNOSTI : vježbenica iz vjeronauka za 2. razred osnovne škole, 2. svezak

Autori: Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović

Cijena: 115,50 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RASTIMO U ZAHVALNOSTI : vjeronaučni udžbenik za 2. razred osnovne škole, 1. svezak

Autori: Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović

Cijena: 200,55 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 432,00 Kn

НОВЕ МАТЕМАТИЧКЕ ЗГОДЕ : уџбеник математике за 2. разред основне школе

Autori: Желјка Манзони, Гордана Паић, Антун Смајић

Cijena: 235,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

НОВЕ МАТЕМАТИЧКЕ ЗГОДЕ : радна свеска из математике за 2. разред основне школе

Autori: Желјка Манзони, Гордана Паић, Антун Смајић

Cijena: 197,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: ZUBG

PRAVOSLAVNI KATIHIZIS : za drugi razred osnovne škole

Autori: Ignjatije Midić

Cijena: 36,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: EDIT

IL NOSTRO MONDO 2 : quaderno attivo con ricerche e giochi di natura e societŕ per la II classe della scuola elementare

Autori: Ivan De Zan, Tamara Kisovar-Ivanda, Majda Bučanac

Cijena: 43,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RACCONTI MATEMATICI 2 : quaderno attivo di matematica per la seconda classe della scuola elementare

Autori: Darko Cindrić, Sanja Polak

Cijena: 46,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RACCONTI MATEMATICI 2 : libro di matematica per la seconda classe della scuola elementare

Autori: Darko Cindrić, Sanja Polak

Cijena: 62,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL NOSTRO MONDO 2 : libro di testo di natura e societŕ per la II classe della scuola elementare

Autori: Ivan De Zan, Tamara Kisovar-Ivanda

Cijena: 46,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: EDIT

L'INCREDIBILE WIKI 2 : letture

Autori: Francesca Fortunato

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'INCREDIBILE WIKI 2 : ortografia, grammatica, lessico

Autori: Francesca Fortunato

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CARAMELLA 2 : letture

Autori: Milena Gaboli, Graziella Temponi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CARAMELLA 2-3 : grammatica e riflessione linguistica

Autori: Milena Gaboli, Graziella Temponi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 158,00 Kn

NOVÉ MATEMATICKÉ PŘÍHODY : pracovní sešit z matematiky pro 2. ročník základní školy

Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Antun Smajić

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ROZEHRANÉ ZVUKY 2 : učebnice hudební výchovy pro 2. ročník základní školy

Autori: Vladimir Jandrašek, Ana Stanišić

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NOVÉ MATEMATICKÉ PŘÍHODY : učebnice matematiky pro 2. ročník základní školy

Autori: Željka Manzoni, Gordana Paić, Antun Smajić

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: JEDNOTA

CVIČEBNICE 2 : cvičebnice jazyka českého pro 2. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v Republice Chorvatsku

Autori: Svjetluška Prokopićová

Cijena: 20,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRACOVNÍ SEŠIT 2 : z češtiny pro 2. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v Republice Chorvatsku

Autori: Svjetluška Prokopićová

Cijena: 10,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PŘÍRODA A SPOLEČNOST 2 : učebnice pro 2. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v RCH

Autori: Dubravka Pléchova, Drahuška De Bonová

Cijena: 30,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PŘÍRODA A SPOLEČNOST 2 : pracovní sešit pro 2. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v RCH

Autori: Dubravka Pléchová, Drahuška De Bonová

Cijena: 20,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČÍTANKA 2 : pro 2. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v Republice Chorvatsku

Autori: Dubravka Pléchová

Cijena: 30,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČEŠTINA BAREVNĚ 2 : učebnice pro 2. ročník výuky českého jazyka modelem C

Autori: Elenka Podsedníková

Cijena: 30,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČEŠTINA BAREVNĚ 2 : pracovní sešit pro 2. ročník výuky českého jazyka modelem C

Autori: Elenka Podsedníková

Cijena: 20,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UPRAVNE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 90,00 Kn

UVOD U DRŽAVU I PRAVO: udžbenik za Uvod u državu i pravo za 1. razred, upravni referenti i 2. razred, poslovni tajnici

Autori: Radoslava Gregov, Vesna Pegan

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UPRAVNE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 120,00 Kn

HRVATSKI POSLOVNI JEZIK: udžbenik za strukovne škole

Autori: Sanja Šepac Dužević

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Mešihat islamske zajednice

Ukupno: 25,00 Kn

UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 2. razred osnovne škole

Autori: Haris Opardija

Cijena: 25,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: POUZ

Ukupno: 80,00 Kn

FIZIKALNA TERAPIJA 1: udžbenik za medicinske i zdravstvene škole za zanimanje fizioterapeutski/a tehničar/ka za drugi razred srednjoškolskog obrazovanja

Autori: Martina Buben Sakoman

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 238,00 Kn

OSNOVE KINEZIOLOGIJE: udžbenik za drugi razred srednjoškolskog obrazovanja zdravstvene struke za zanimanje fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka

Autori: Ana Debeljak De Martini, Matej Visković

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MASAŽA: udžbenik za drugi razred srednjoškolskog obrazovanja zdravstvene struke za zanimanje fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka

Autori: Ana Krelja

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Medicinska naklada

Ukupno: 483,00 Kn

DENTALNA OPREMA I MATERIJALI: udžbenik za 1. i 2. razred zdravstvene škole za stjecanje kvalifikacije dentalni asistent

Autori: Matea Lapaš Barišić

Cijena: 126,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UVOD U DENTALNU MEDICINU: udžbenik za drugi i treći razred zdravstvene škole za stjecanje kvalifikacije dentalni asistent

Autori: Nada Galić i suradnici

Cijena: 210,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA II, III I IV: udžbenik za drugi, treći i četvrti razred zdravstvene škole za stjecanje kvalifikacije dentalni asistent

Autori: Lucija Koturić Čabraja

Cijena: 147,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Učilište Ambitio

DENTALNO ASISTIRANJE 1: udžbenik za drugi razred srednje zdravstvene škole za stjecanje kvalifikacije dentalni asistent

Autori: Maja Barošević, Valentina Brzović Rajić, Ana Ivanišević, Ivana Vukelić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ŠPANJOLSKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 687,00 Kn

AULA INTERNACIONAL 1: udžbenik za španjolski jezik, 1. i/ili 2. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Jaime Corpas, Eva Garcia, Agustin Garmenida

Cijena: 222,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AULA INTERNACIONAL 2: udžbenik za španjolski jezik, 2. i/ili 3. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Jaime Corpas, Agustin Garmenida, Carmen Soriano

Cijena: 222,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 1: udžbenik za španjolski jezik, 1. i 2. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Encia Alonso, Geni Alonso, Susana Oritz

Cijena: 243,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ŠPANJOLSKI JEZIK - POČETNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 175,00 Kn

ESPACIO JOVEN 360 A2.1: udžbenik za španjolski jezik, 2. razred gimnazije, 1. i 2. strani jezik (početno učenje)

Autori: Maria Carmen, Cabeza Sanchez, Francisca Fernandez Vargas, Luisa Galan Martinez, Amelia Guerrero, Emilio Jose, Marin Mora, Liliana Pereyra Brizuela, Francisco Fidel Riva

Cijena: 175,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ŠPANJOLSKI JEZIK - POČETNO UČENJE

Nakladnik: UDŽBENIK

Ukupno: 145,00 Kn

EMBARQUE 1: udžbenik španjolskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije

Autori: Montserrat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto

Cijena: 145,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn