Udžbenici

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 57,00 Kn

UMJETNOST I JA - likovna mapa za 3. i 4. r. OŠ + kolaž papir

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 109,00 Kn

BIOLOGIJA 3: udžbenik biologije s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazije

Autori: Žaklin Lukša, Sanja Mikulić, Damir Bendelja, Mladen Krajačić

Cijena: 109,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 99,00 Kn

BIOLOGIJA 3: udžbenik iz Biologije za 3. razred gimnazije

Autori: Tamara Čačev, Branka Horvat, Adriana Ivandić, Antonija Korač Šubaša, Mihaela Marceljak Ilić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 385,00 Kn

BANKARSTVO I OSIGURANJE 3: udžbenik za Bankarstvo i osiguranje za 3. razred, ekonomisti

Autori: Marijana Ivanov, Vera Maroshi

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MARKETING 3: udžbenik za Marketing za 3. razred, ekonomisti

Autori: Mirko Palić, Marija Novak-Ištok

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 3: udžbenik za Osnove ekonomije za 3. razred, ekonomisti

Autori: Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka Šimundić

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNOVODSTVO 3: udžbenik za Računovodstvo za 3. razred, ekonomisti

Autori: Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Miran Novokmet

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 610,00 Kn

BANKARSTVO I OSIGURANJE 3: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Ljerka Domac, Ajka Kaleb-Kovačević

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MARKETING 3: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Jurica Pavičić, Ondina Čižmek Vujnović, Zoran Krupka, Goran Vlašić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 3: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Đuro Benić, Jadranka Jošić, Anto Mandir, Ivan Režić, Marinko Škare

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE I TRGOVINE: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Maja Safret, Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovač, Dubravka Hržica

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

STATISTIKA: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Ivan Šošić, Davorka Demo

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VJEŽBENIČKA TVRTKA 3: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Blaženka Urh, Tatjana Frančić-Mikulić, Biljana Ilkoski, Vitomir Tafra

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: MATE

Ukupno: 130,00 Kn

VJEŽBENIČKA TVRTKA 3: udžbenik za 3. razred ekonomske škole

Autori: Antonija Čalić, Sanja Arambašić, Luka Rupčić, Hrvoje Kovač, Olivera Jurković Majić

Cijena: 130,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 99,00 Kn

RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE I TRGOVINE: udžbenik računovodstva za 3. razred srednjih ekonomskih škola

Autori: Diana Bratičević, Lidija Daničić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 61,70 Kn

SMILES 3 NEW EDITION: udžbenik iz engleskog jezika za treći razred osnovne škole

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 61,50 Kn

POPTROPICA ENGLISH 2: udžbenik sa pristupom digitalnim materijalima za treći razred (treća godina učenja)

Autori: Sagrario Salaberri, Viv Lambert

Cijena: 61,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 296,40 Kn

DIP IN 3 : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole - 3. godina učenja

Autori: Maja Mardešić

Cijena: 61,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DIP IN 3: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole

Autori: Maja Mardešić

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TIPTOES 3: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole, treća godina učenja

Autori: Haidi Mimica Tudor, Daniela Reić Šućur, Suzana Ban, Anita Žepina

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Tiptoes 3: radna bilježnica za engleski jezik u trećem razredu osnovne škole, treća godina učenja

Autori: Daniela Reić Šućur, Haidi Mimica Tudor, Suzana Ban, Anita Žepina

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 3: radna bilježnica za engleski jezik u drugom razredu osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Maja Mardešić

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 61,70 Kn

LET'S EXPLORE 3: Class book with eBook: udžbenik za engleski jezik, 3. razred osnovne škole, 3. godina učenja

Autori: Nina Lauder, Suzanne Torres, Paul Shipton

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 120,70 Kn

NEW BUILDING BLOCKS 3: udžbenik engleskoga jezika za treći razred osnovne škole, treća godina učenja

Autori: Kristina Čajo Anđel, Ankica Knezović

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

New building blocks 3: radna bilježnica iz engleskoga jezika za treći razrede osnovne škole, treća godina učenja

Autori: Kristina Čajo Anđel, Ankica Knezović

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: VBZ

Ukupno: 120,00 Kn

CLOSE-UP B2: student's book: udžbenik za učenje engleskog jezika za 3. i 4. razred

Autori: Angela Healan, Katrina Gormley

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 365,00 Kn

CHOICES UPPER-INTERMEDIATE: udžbenik za 3. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik (11. godina učenja); za 2. i 3. razred jezičnih gimnazija, prvi strani jezik (10. i 11. godina učenja); za 3. razred gimnazija u onim školama koje imaju mogućnost učenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljači (8. godina učenja)

Autori: Michael Harris, Anna Sikorzynska

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HIGH NOTE 4: with extra online practice: za 3. razred gimnazija, prvi strani jezik (11. godina učenja); za 2. i 3. razred jezičnih gimnazija i dvojezičnih škola, prvi strani jezik (10. i 11. godina učenja); za 3. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik (11. godina učenja); za 3. razred gimnazija u onim školama koje imaju mogućnost učenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljači (8. godina učenja)

Autori: Rachael Roberts, Caroline Krantz, Lynda Edwards, Catherine Bright, Bob Hastings, Emma Szlachta

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW SUCCESS UPPER-INTERMEDIATE: udžbenik za 3. razred gimnazija, prvi strani jezik (11. godina učenja); 2. i 3. razred jezičnih gimnazija, prvi strani jezik (10. i 11. godina učenja); 3. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik (11. godina učenja); za 3. razred gimnazija u onim školama koje imaju mogućnost učenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljači (8. godina učenja)

Autori: Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Jenny Day

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 369,00 Kn

FORWARD 3: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazija i srednjih četverogodišnjih škola

Autori: Anica Gregović, Melita Jurković, Aleksandra Pavličević

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

THINK B2: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom ili trećem razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola – prvi strani jezik

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURISM INDUSTRY 1: udžbenik engleskoga jezika u trećem razredu hotelijersko-turističkih škola s dodatnim digitalnim sadržajima / prvi strani jezik

Autori: Mark Davies, Brigita Bosnar-Valković, Ana Eterović, Elizabeth Harrison-Paj

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 940,00 Kn

CHOICES INTERMEDIATE: udžbenik za 2. razred gimnazija, prvi strani jezik (10. godina učenja); 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2. razred petogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik (10. i 11. godina učenja); za drugi strani jezik u gimnazijama i strukovnim školama u 2. razredu u onim školama koje imaju mogućnost učenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljači (7. godina učenja)

Autori: Michael Harris, Anna Sikorzynska

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FOCUS 2 2nd EDITION: udžbenik za 2., ili 2. ili 2. i 3. ili 3. razred četvrtogodišnjih škola, drugi ili prvi strani jezik (7., 8., 10. i 11. godina učenja); za 2. razred medicinskih škola, drugi ili prvi strani jezik (7. ili 10. godina učenja); za 2. razred gimnazija, drugi strani jezik (7. godina učenja)

Autori: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW SUCCESS INTERMEDIATE: udžbenik za 2. razred gimnazija, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2. razred petogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik (10. i 11. godina učenja); za drugi strani jezik u gimnazijama i strukovnim školama u 2. razredu u onim školama koje imaju mogućnost učenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljači (7. godina učenja)

Autori: Bob Hastings, Stuart McKinlay

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CHOICES PRE-INTERMEDIATE: udžbenik za 2. razred medicinskih škola, drugi ili prvi strani jezik (10. ili 7. godina učenja); za 2. i 3. razred gimnazija, drugi strani jezik (7. i 8. godina učenja) i 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik (7. i 8. godina učenja)

Autori: Michael Harris, Anna Sikorzynska

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HIGH NOTE 2: with extra online practice: za 2. razred četverogodišnjih škola, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2. i 3. razred gimnazije i srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik (7. i 8. godina učenja); za 2. razred petogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik (7. godina učenja)

Autori: Bob Hastings, Stuart McKinlay, Rod Fricker, Dean Russell, Beata Trapnell

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FOCUS 3 2nd EDITION: with extra online practice: za 2. razred gimnazija, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2., ili 2. ili 2. i 3., ili 3. razred četvrtogodišnjih škola, drugi ili prvi strani jezik (7., 8., 10. i 11. godina učenja); za 2. razred medicinskih škola, drugi ili prvi strani jezik (7. i 10. godina učenja), za 2. ili 3. razred gimnazija, drugi strani jezik (7. i 8. godina učenja)

Autori: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FOCUS 4 2nd EDITION: with extra online practice: za 2. i 3. ili 3. razred gimnazija, prvi strani jezik (10. i 11. godina učenja); za 2. ili 2. i 3., ili 3. razred četvrtogodišnjih škola, drugi ili prvi strani jezik (7., 8., 10. i 11. godina učenja); za 2. razred medicinskih škola, drugi ili prvi strani jezik (7. i 10. godina učenja), za 3. razred gimnazija, drugi strani jezik (8. godina učenja)

Autori: Sue Key, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnell, Dean Russell

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HIGH NOTE 3: with extra online practice: za 2. razred gimnazija, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 2. i/ili 3. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik (10. i 11. godina učenja); za 2. razred petogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik (10. godina učenja); za 3. razred gimnazija i srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik (8. godina učenja); za drugi strani jezik u gimnazijama i strukovnim školama u 2. razredu u onim školama koje imaju mogućnost učenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljači (7. godina učenja)

Autori: Daniel Brayshaw, Bob Hastings, Lynda Edwards, Catherine Bright, Rod Fricker, Joanna Sosnowska

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: VBZ

Ukupno: 120,00 Kn

CLOSE-UP B2: student's book

Autori: Angela Healan, Katrina Gormley

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 416,00 Kn

HEADWAY 5th EDITION UPPER-INTERMEDIATE: Class book with eBook: udžbenik engleskog jezika za 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred jezičnih gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 11. godina učenja

Autori: Liz Soars, John Soars, Paul Hancock

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE: Class book with eBook: udžbenik engleskog jezika za 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred jezičnih gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 11. godina učenja

Autori: Jayne Wildman, Fiona Beddall

Cijena: 108,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOLUTIONS THIRD EDITION UPPER-INTERMEDIATE: Class book with eBook: udžbenik engleskog jezika za 2. i/ili 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 3. godina učenja ili 8. godina učenja; 2. i/ili 3. razred jezičnih gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 10. i 11. godina učenja

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOLUTIONS THIRD EDITION ADVANCED: Class book with eBook: udžbenik engleskog jezika za 3. razred gimnazija, prvi strani jezik; 3. razred jezičnih gimnazija, drugi strani jezik, 11. godina učenja

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 120,00 Kn

NEW SUCCESS PRE-INTERMEDIATE: udžbenik za 2. i 3. razred gimnazije i srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik (7. i 8. godina učenja); za 2. razred petogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik (7. godina učenja)

Autori: Bob Hastings, Stuart McKinlay

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 246,00 Kn

THINK B1: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom ili trećem razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola – drugi strani jezik

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

THINK B1+: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom ili trećem razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola – drugi strani jezik

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ETIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 109,00 Kn

ETIKA 3 - PRAVCIMA ŽIVOTA: udžbenik etike s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazija i srednjih škola

Autori: Igor Lukić

Cijena: 109,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 280,00 Kn

FIZIKA 3: udžbenik za 3. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 4: udžbenik za 4. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 119,00 Kn

FIZIKA OKO NAS 3: udžbenik fizike s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazije

Autori: Vladimir Paar, Anica Hrlec, Karmena Vadlja Rešetar, Melita Sambolek

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 61,70 Kn

ZIG ZAG + 2: udžbenik za francuski jezik, 2. i/ili 3. razred osnovne škole, 1. strani jezik

Autori: Helene Vanthier

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - I. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 166,00 Kn

GRENADINE 1 MÉTHODE DE FRANÇAIS : udžbenik francuskog jezika za 2. i 3. razred osnovne škole : II. i III. godina učenja i 4. razred osnovne škole : I. godina učenja

Autori: Clelia Paccagnino, Marie-Laure Poletti

Cijena: 101,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GRENADINE 1 CAHIER : radna bilježnica iz francuskog jezika za 2. i 3. razred osnovne škole : II. i III. godina učenja i 4. razred osnovne škole : I. godina učenja

Autori: Clelia Paccagnino, Marie-Laure Poletti

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 887,00 Kn

ALTER EGO + A2: udžbenik za francuski jezik, 2. i/ili 3. razred jezičnih gimnazija, 3. i 4. razred gimnazija (početno učenje), 1. razred dvojezični program, 1. i 2. strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Annie Berthet, Emmanuelle Daill, Catherine Hugot, Veronique M. Kizirian, Monique Waendendries

Cijena: 131,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

COSMOPOLITE 2: udžbenik za francuski jezik za 2. i/ili 3. razred gimnazija (nastavljači) i 3. i 4. razred (početnici)

Autori: Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

COSMOPOLITE 3: udžbenik za francuski jezik, (3. i/ili) 4. razred gimnazije, 1. i 2. strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DÉFI 3: udžbenik za francuski jezik, (3. i/ili) 4. razred gimnazija nastavljači; (2. i/ili 3.) razred gimnazija dvojezičari, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Pascal Biras, Anna Chevrier, Stéphanie Witta, Raphaële Fouillet, Christian Ollivier

Cijena: 131,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENTRE NOUS 3: udžbenik za francuski jezik, (3. i/ili) 4. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Audrey Avanzi, Céline Malorey, Neige Pruvost, Caroline Venaille, Thomas Geeraert, Grégory Miras, Sylvie Poisson-Quinton

Cijena: 205,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEXTO 2: udžbenik za francuski jezik, (3. i) 4. razred gimnazije, 1. i 2. strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Marie-Jose Lopes, Jean-Thierry Le Bougnec

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 326,00 Kn

DÉFI 2: udžbenik za francuski jezik, 1. razred gimnazija dvojezičari i 1. i 2. i/ili 3. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Pascal Biras, Monique Denyer, Audrey Gloanec, Stéphanie Witta, Geneviève Briet, Valérie Collige-Neuenschwander, Raphaële Fouillet

Cijena: 121,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENTRE NOUS 2: udžbenik za francuski jezik, 2. i/ili 3. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Fatiha Chahi, Catherine Hour, Céline Malorey, Claire Marchandeau, Neige Pruvost, Grégory Miras, Sylvie Poisson-Quinton, Gaëlle Delannoy

Cijena: 205,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK, NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 61,70 Kn

ZIG ZAG + 3: udžbenik za francuski jezik, (3. i/ili) 4. razred osnovne škole, 1. strani jezik

Autori: Helene Vanthier

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 105,00 Kn

GEOGRAFIJA 3, ZEMLJA NA DLANU: udžbenički komplet za geografiju u trećem razredu gimnazije (tiskani udžbenik + dodatni digitalni sadržaji)

Autori: Tea Novaković, Maja Jurgec, Damir Jelenski, Suzana Pešorda, Ružica Vuk

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 110,00 Kn

GEO 3: udžbenik geografije s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazija i strukovnih škola

Autori: Hermenegildo Gall, Danijel Jukopila, Predrag Kralj

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA UMJETNOST – ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 116,00 Kn

GLAZBENA UMJETNOST 3: udžbenik glazbene umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazije

Autori: Nada Medenica, Rozina Palić-Jelavić

Cijena: 116,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA UMJETNOST – ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 105,00 Kn

GLAZBENI SUSRETI 3: udžbenik glazbene umjetnosti za treći razred gimnazije

Autori: Ljiljana Ščedrov, Nataša Perak Lovričević, Ružica Ambruš-Kiš

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GRČKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE, POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 258,00 Kn

PROMETEJ KOSMOS 4: udžbenik grčkoga jezika za 4. godinu učenja početnika, 5. i 6. godinu učenja nastavljača u klasičnim gimnazijama s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković, Mislav Gjurašin, Tonći Maleš

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PROMETEJ LOGOS 3: udžbenik grčkoga jezika za 3. godinu učenja početnika i 4. godinu učenja nastavljača u klasičnim gimnazijama s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković, Mislav Gjurašin

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 380,00 Kn

ČITAM I PIŠEM 3, Jezični udžbenik - Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc Dunja Pavličević-Franić, dr. sc. Vladimira Velički, dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček, Vlatka Domišljanović

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITAM I PIŠEM 3, Čitanka - Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc. Tamara Turza-Bogdan, Slavica Pospiš, dr. sc. Vladimira Velički

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKRINJICA SLOVA I RIJEČI 3, prvi dio - Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKRINJICA SLOVA I RIJEČI 3, drugi dio - Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc. Dubravka Težak, dr. sc. Marina Gabelica, Vesna Marjanović, Andrea Škribulja Horvat

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 308,50 Kn

ČITAM I PIŠEM 3, JEZIČNI UDŽBENIK: radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole

Autori: Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Katarina Aladrović Slovaček, Vlatka Domišljanović

Cijena: 77,25 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITAM I PIŠEM 3, ČITANKA: radna čitanka iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole

Autori: Tamara Turza-Bogdan, Slavica Pospiš, Vladimira Velički

Cijena: 77,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKRINJICA SLOVA I RIJEČI 3, PRVI DIO: integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole

Autori: Dubravka Težak, Marina Gabelica, Vesna Marjanović, Andrea Škribulja Horvat

Cijena: 77,25 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKRINJICA SLOVA I RIJEČI 3, DRUGI DIO: integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole

Autori: Dubravka Težak, Marina Gabelica, Vesna Marjanović, Andrea Škribulja Horvat

Cijena: 77,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 154,00 Kn

MOJ HRVATSKI JEZIK 3: radni udžbenik za hrvatski jezik za treći razred osnovne škole

Autori: Jasminka Salamon, Vesna Šredl, Ljerka Salopek Bacanović

Cijena: 77,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJ HRVATSKI JEZIK 3: radni udžbenik za hrvatski jezik za treći razred osnovne škole

Autori: Jasminka Salamon, Vesna Šredl, Ljerka Salopek Bacanović

Cijena: 77,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 214,00 Kn

RADOST ČITANJA I PISANJA, 3. RAZRED: radni udžbenik za Hrvatski jezik u 3. razredu osnovne škole - Hrvatski jezik; Komunikacija; Književnost; Mediji

Autori: Ante Bežen, Marija Turk Sakač, Gordana Miota Plešnik, Gordana Vuglec

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RADOST ČITANJA I PISANJA, 3. RAZRED: radni udžbenik za Hrvatski jezik u 3. razredu osnovne škole - Hrvatski jezik; Komunikacija; Književnost; Mediji

Autori: Ante Bežen, Marija Turk Sakač, Gordana Miota Plešnik, Gordana Vuglec

Cijena: 75,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Radost čitanja i pisanja - radna bilježnica uz Udžbenik za Hrvatski jezik u 3. razredu osnovne škole

Autori: Ante Bežen, Marija Turk Sakač, Gordana Vuglec, Gordana Miota Plešnik, Lidija Matić, Vesna Orešković

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 346,50 Kn

SVIJET RIJEČI 3, I. I II. DIO: integrirani radni udžbenik hrvatskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole - 1. dio i 2. dio

Autori: Ankica Španić, Jadranka Jurić, Terezija Zokić, Benita Vladušić

Cijena: 154,25 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZLATNA VRATA 3: integrirani radni udžbenik hrvatskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajem u trećem razredu osnovne škole

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 154,25 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Zlatna vrata 3: radna bilježnica za hrvatski jezik u trećem razredu osnovne škole

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 38,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 308,50 Kn

NINA I TINO 3: udžbenik hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Saša Veronek Germadnik, Miroslava Vekić, Ulita Pocedić, Maja Križman Roškar

Cijena: 77,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 3: udžbenik hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Saša Veronek Germadnik, Miroslava Vekić, Ulita Pocedić, Maja Križman Roškar

Cijena: 77,25 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRAG U PRIČI 3: radni udžbenik hrvatskoga jezika za 3. razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Gordana Ivančić, Vlatka Mijić, Nevenka Puh Malogorski

Cijena: 77,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRAG U PRIČI 3: radni udžbenik hrvatskoga jezika za 3. razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Gordana Ivančić, Vlatka Mijić, Nevenka Puh Malogorski

Cijena: 77,25 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 49,00 Kn

MOJA STAZA 3 : radna bilježnica za hrvatski jezik u trećem razredu osnovne škole

Autori: Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 72,00 Kn

MOJA STAZA 3 : čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole

Autori: Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK – JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 170,00 Kn

FON - FON 3: udžbenik hrvatskoga jezika za treći razred gimanzije i srednjih strukovnih škola (140 sati godišnje)

Autori: Dragica Dujmović Markusi, Tanja Španjić

Cijena: 85,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FON - FON 3: udžbenik za treći razred srednjih strukovnih škola (105 sati godišnje)

Autori: Dragica Dujmović Markusi, Vedrana Močnik, Tanja Španjić

Cijena: 85,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK – JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE I KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 378,00 Kn

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 3: integrirani udžbenik hrvatskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazije

Autori: Korana Serdarević, Marina Čubrić, Igor Marko Gligorić, Igor Medić

Cijena: 189,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PUTOKAZI 3: integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s dodatnim digitalnim sadržajem za treći razred strukovnih četverogodišnjih škola na razini 4.2 i gimnazija

Autori: Tanja Marčan, Linda Grubišić Belina

Cijena: 189,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK – KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 220,00 Kn

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 3: čitanka za treći razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola (140 sati godišnje)

Autori: Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 3: čitanka za treći razred srednjih strukovnih škola (105 sati)

Autori: Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 61,70 Kn

MOJA DOMENA 3: udžbenik iz informatike za treći razred osnovne škole

Autori: Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlačić

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 290,00 Kn

INFORMATIKA 3: udžbenik za 3. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Autori: Leo Budin, Predrag Brođanac, Zlatka Markučič, Smiljana Perić, Ernest Wendling

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INFORMATIKA 4: udžbenik za 4. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Autori: Leo Budin, Predrag Brođanac, Zlatka Markučič, Smiljana Perić, Ernest Wendling

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 235,70 Kn

E-SVIJET 3: radni udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole

Autori: Josipa Blagus, Nataša Ljubić Klemše, Ana Flisar Odorčić, Ivana Ružić, Nikola Mihočka

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SVIJET INFORMATIKE 3: udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazija

Autori: Dinka Šafar Đerki, Anica Leventić, Danijela Ivanković-Ižaković, Natalija Stjepanek, Vesna Tomić

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

e-SVIJET 3: radna bilježnica informatike za treći razred osnovne škole

Autori: Josipa Blagus, Ana Budojević, Marijana Šundov

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Udžbenik.hr

Ukupno: 240,70 Kn

MIŠOLOVKA 3: udžbenik iz informatike za 3. razred osnovne škole

Autori: Gordana Sokol, Mihaela Mandić, Gordana Lohajner, Jasmina Purgar

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INFORMATIKA 3: udžbenik iz informatike za 3. razred prirodoslovno-matematičkih gimnazija

Autori: Nikola Dmitrović, Sanja Grabusin, Zvonimir Bujanović, Ljiljana Miletić, Dalia Kager

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Mišolovka 3: radna bilježnica iz informatike za 3. razred osnovne škole

Autori: Gordana Sokol, Mihaela Mandić, Jasmina Purgar, Gordana Lohajner

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO - PROGRAMIRANJE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 150,00 Kn

RAČUNALNI IZAZOVI 2: udžbenik za srednje strukovne škole

Autori: Andrea Bednjanec, Vatroslav Zuppa Bakša

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO - PROGRAMIRANJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 129,00 Kn

MREŽNA SJEDIŠTA I BAZE PODATAKA: udžbenik programiranja za četverogodišnje strukovne škole s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Danijela Ivanović-Ižaković, Anica Leventić, Dinka Šafar Đerki

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KATOLIČKI VJERONAUK

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Ukupno: 80,00 Kn

ŽIVOTU USUSRET: udžbenik katoličkog vjeronauka za treći razred srednjih škola

Autori: Ivica Živković, Sandra Košta, Nikola Kuzmičić

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KATOLIČKI VJERONAUK – IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Ukupno: 91,70 Kn

U LJUBAVI I POMIRENJU: udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole

Autori: Ante Pavlović, Ivica Pažin, Mirjana Džambo Šporec

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

U ljubavi I pomirenju, radna bilježnica za 3. Razred

Autori: T. Petković, A. Volf, I. Pažin, A. Pavlović

Cijena: 30,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 114,00 Kn

KEMIJA 3: udžbenik kemije s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazije

Autori: Tajana Begović, Marina Luetić, Frances Novosel, Vesna Petrović Peroković, Sonja Rupčić Petelinc

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 114,00 Kn

KEMIJA 3: udžbenik kemije za treći razred gimnazije

Autori: Aleksandra Habuš, Melita Barić Tominac, Snježana Liber, Danijela Bajić

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE, POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 258,00 Kn

MINERVA 3 OPES: udžbenik latinskoga jezika za 3. godinu učenja početnika i 6. godinu učenja nastavljača u klasičnim gimnazijama s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković, Mislav Gjurašin

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MINERVA 4 FINES: udžbenik latinskoga jezika za 4. godinu učenja početnika, 7. i 8. godinu učenja nastavljača u klasičnim gimnazijama s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković, Mislav Gjurašin, Tonći Maleš

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE, POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: DOMINOVIĆ

Ukupno: 169,00 Kn

LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA: Pars II, Roma aeterna: udžbenik za napredno učenje latinskoga jezika: za 1. i 2. razred klasične gimnazije (nastavljači) te za 3. i 4. razred klasične gimnazije (početnici)

Autori: Hans Henning Ørberg

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FLORILEGIVM: ex scriptoribus antiquis, patribus christianis et auctoribus Croaticis qui lingua Latina scripserunt: dodatak udžbeniku Roma aeterna

Autori: Petar Ušković

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA UMJETNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 116,00 Kn

LIKOVNA UMJETNOST 3: udžbenik likovne umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu srednje škole

Autori: Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović

Cijena: 116,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LOGIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 90,00 Kn

LOGIKA: udžbenik za 3. razred gimnazija

Autori: Ines Skelac, Marko Kardum, Sandro Skansi

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LOGIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 116,00 Kn

LOGIKA: udžbenik logike s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazija

Autori: Davor Lauc, Zvonimir Šikić

Cijena: 116,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 566,80 Kn

MATEMATIKA 3, PRVI DIO: radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole

Autori: Josip Markovac

Cijena: 61,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3, DRUGI DIO: radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole

Autori: Josip Markovac

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OTKRIVAMO MATEMATIKU 3, PRVI DIO: radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole

Autori: Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, Tanja Soucie

Cijena: 61,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OTKRIVAMO MATEMATIKU 3, DRUGI DIO: radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole

Autori: Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, Tanja Soucie

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3, prvi dio - Radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc. Josip Markovac

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3, drugi dio - Radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc. Josip Markovac

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OTKRIVAMO MATEMATIKU 3, prvi dio - Radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, Tanja Soucie

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OTKRIVAMO MATEMATIKU 3, drugi dio - Radni udžbenik iz matematike za treći razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, Tanja Soucie

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 124,00 Kn

MOJA MATEMATIKA 3: radni udžbenik za treći razred osnovne škole

Autori: Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Đurđica Tomić Peruško

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJA MATEMATIKA 3: radni udžbenik za treći razred osnovne škole

Autori: Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Đurđica Tomić Peruško

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 1.056,00 Kn

MATEMATIKA 3: udžbenik za 3. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Autori: Sanja Varošanec

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3, 1. DIO: udžbenik za 3. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3, 2. DIO: udžbenik za 3. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3, 1. DIO: udžbenik za 3. razred gimnazija i strukovnih škola (4 ili 5 sati nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3, 2. DIO: udžbenik za 3. razred gimnazija i strukovnih škola (4 ili 5 sati nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3: udžbenik za 3. razred strukovnih škola (2 sata nastave tjedno)

Autori: Sanja Varošanec

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4: udžbenik za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Autori: Sanja Varošanec

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4, 1. DIO: udžbenik za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4, 2. DIO: udžbenik za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 1.034,80 Kn

MATEMATIČKA MREŽA 3: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole

Autori: Maja Cindrić, Irena Mišurac

Cijena: 123,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJ SRETNI BROJ 3: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole

Autori: Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin

Cijena: 123,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3: udžbenik matematike u trećem razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 3 i 4 sata tjedno, 1. i 2. dio

Autori: Aleksandra Pletikosić, Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marina Njerš, Robert Gortan, Tamara Srnec, Željka Dijanić

Cijena: 188,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3: udžbenik matematike u trećem razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 5, 6 i 7 sati tjedno, 1. i 2. dio

Autori: Aleksandra Pletikosić, Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marina Njerš, Robert Gortan, Tamara Srnec, Željka Dijanić

Cijena: 188,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3: udžbenik matematike u trećem razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 2 sata tjedno

Autori: Karolina Brleković, Aleksandra Brmbota, Marijana Zarožinski

Cijena: 139,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moj sretni broj 2: zbirka zadataka za matematiku u drugom razredu osnovne škole

Autori: Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moj sretni broj 3: radna bilježnica za matematiku u trećem razredu osnovne škole

Autori: Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin

Cijena: 36,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4, I. I II. DIO: udžbenik matematike u četvrtom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje - 3 i 4 sata tjedno s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Milena Šujansky, Tanja Vukas, Željka Dijanić

Cijena: 188,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 318,80 Kn

NINA I TINO 3: udžbenik matematike za treći razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Lana Lončar, Radmila Pešut, Alenka Boras Mandić, Maja Križman Roškar

Cijena: 61,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 3: udžbenik matematike za treći razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Lana Lončar, Radmila Pešut, Alenka Boras Mandić, Maja Križman Roškar

Cijena: 62,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 3: radni udžbenik za 3. razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Marijana Martić, Gordana Ivančić, Lorena Kuvačić Roje, Dubravka Tkalčec, Željana Lažeta

Cijena: 61,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 3: radni udžbenik za 3. razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Marijana Martić, Gordana Ivančić, Lorena Kuvačić Roje, Dubravka Tkalčec, Željana Lažeta

Cijena: 62,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3: udžbenik za gimnazije i srednje strukovne škole, 1. svezak

Autori: Zvonimir Šikić, Anita Copić, Milena Ćulav Markičević, Ljiljana Jeličić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Kristina Jelena Penzar

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 111,70 Kn

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS 3: udžbenik iz njemačkoga jezika za treći razred osnovne škole

Autori: Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Miklenić

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Auf die Platze: fertig, los 3, radna bilježnica iz njemačkoga jezika za treći razred osnovne škole, treća godina učenja

Autori: Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Miklenić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 61,50 Kn

PAUL, LISA & CO STARTER: udžbenik za njemački jezik u 3. razredu

Autori: Monika Bovermann, Manuela Georgiakaki, Renate Zschärlich

Cijena: 61,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 121,70 Kn

HURRA! DEUTSCH! 3 : udžbenik njemačkog jezika s interaktivnim CD-om za 3. razred osnovne škole : III. godina učenja

Autori: Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GUT GEMACHT! 3: udžbenik njemačkog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole, 3. godina učenja

Autori: Lea Jambrek Topić, Elizabeta Šnajder

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 178,40 Kn

HALLO ANNA NEU 2: udžbenik za njemački jezik, 3. razred osnovne škole, prvi strani jezik

Autori: Olga Swerlowa

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

WO IST PAULA? 3: udžbenik za njemački jezik, 3. razred osnovne škole, prvi strani jezik

Autori: Ernst Endt, Michael Koenig, Nadine Ritz-Udry u suradnji s Hannelore Pistorius

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HALLO ANNA NEU 2 radna bilježnica za njemački jezik, 3. razred osnovne škole

Autori: Olga Swerlowa

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 450,00 Kn

DEUTSCH.COM 2: udžbenik za njemački jezik, 1. i 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 6./7. i 9./10. godina učenja i 3. i 4. razred, 3./4. godina učenja

Autori: Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache, Erna Szakaly

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IDEEN 2: udžbenik za njemački jezik, 1. i 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 6./7. i 9./10. godina učenja i 3. i 4. razred, 3./4. godina učenja

Autori: Wilfried Krenn, Herbert Puchta

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH.COM 3: udžbenik njemačkog jezika u gimnazijama i strukovnim školama, prvi strani jezik, 2. i/ili 3. razred i drugi strani jezik, 3. i 4. razred, 8. i 9. godina učenja

Autori: Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache, Erna Szakaly

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IDEEN 3: udžbenik njemačkog jezika u gimnazijama i strukovnim školama, prvi strani jezik, 2. i/ili 3. razred i drugi strani jezik, 3. i 4. razred, 8. i 9. godina učenja

Autori: Wilfried Krenn, Herbert Puchta

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 260,00 Kn

ASPEKTE JUNIOR B1 PLUS: udžbenik za njemački jezik, 3. razred gimnazija i 3. i 4. razred strukovnih škola, 8. i 11. i 12. godina učenja, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH ECHT EINFACH B1.1: udžbenik za njemački jezik, za 3. i/ili 4. razred gimnazija i strukovnih škola, 3. i/ili 4. i 8./ili 9. godina učenja, početnici i nastavljači

Autori: Giorgio Motta, E Danuta Machowiak, Ulrike Trebesius-Bensch, Jan Szurmant, Beata Ćwikowska

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - POČETNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 115,00 Kn

KLASSE! A2: udžbenik za njemački jezik, za 3. i 4. razred gimnazija i strukovnih škola, 3. i 4. godina učenja, početnici, 2. strani jezik

Autori: Sarah Fleer, Ute Koithan, Bettina Schwieger, Tanja Sieber

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 135,00 Kn

MIT UNS B1+: udžbenik njemačkog jezika u 3. razredu jezične gimnazije, prvi strani jezik

Autori: Anna Breitsameter, Klaus Lill, Christiane Seuthe, Margarethe Thomasen

Cijena: 135,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 280,00 Kn

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 5: udžbenik njemačkog jezika u gimnazijama i strukovnim školama, prvi strani jezik, 10. i/ili 11. godina učenja (2. i/ili 3. razred) i drugi strani jezik, 7. i/ili 8. godina učenja (2. i/ili 3. razred)

Autori: Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Angela Pude, Monika Reimann

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 6: udžbenik njemačkog jezika u gimnazijama i strukovnim školama, prvi strani jezik, 10. i/ili 11. godina učenja (2. i/ili 3. razred) i drugi strani jezik u jezičnim gimnazijama, 8. godina učenja (3. razred)

Autori: Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Angela Pude, Monika Reimann

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 369,00 Kn

DEUTSCH IST KLASSE! 3: udžbenik njemačkoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 8. i 11. godina učenja

Autori: Željka Brezni, Helga Kraljik

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZWEITE.SPRACHE@DEUTSCH.DE 3: udžbenik njemačkoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazija i strukovnih škola, treća i osma godina učenja

Autori: Irena Horvatić Bilić, Irena Lasić

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GUTE REISE! 1: udžbenik njemačkog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu srednjih škola hotelijersko turističke struke za prvi i drugi strani jezik

Autori: Nevenka Blažević

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 354,00 Kn

DEUTSCH ECHT EINFACH A2.2: udžbenik za 2. i/ili 3. razred gimnazija i strukovnih škola, 2. i/ili 3. i 7./ili 8. godina učenja, početnici i nastavljači

Autori: Giorgio Motta

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GENI@L KLICK A2.2: udžbenik za 3. razred gimnazija i strukovnih škola, 3. i 8. godina učenja, početnici i nastavljači

Autori: Brigitta Frölich, Michael Koenig, Ute Koithan, Petra Pfeifhofer, Theo Scherling u suradnji s Maruska Mariotta

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KLASSE! A2.1: udžbenik za 3. razred gimnazija i strukovnih škola, 3. godina učenja, početnici, 2. strani jezik

Autori: Sarah Fleer, Ute Koithan, Bettina Schwieger, Tanja Sieber

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLJOPRIVREDNE ŠKOLE

Nakladnik: STUDIO HS

PRINCIPI POVRĆARSTVA

Autori: Jasenka Nikolić

Cijena: 84,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZAŠTITA BILJA:

Autori: Dubravka Gvozdić, Jasenka Ćosić, Renata Baličević

Cijena: 84,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 125,00 Kn

POVIJEST 3, SVIJET PRIJE NAS: udžbenički komplet za povijest u trećem razredu gimnazije (tiskani udžbenik + dodatni digitalni sadržaji)

Autori: Vjera Brković, Rona Bušljeta, Hrvoje Petrić, Filip Šimetin Šegvić, Nikolina Šimetin Šegvić, Mladen Tomorad

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 121,00 Kn

TRAGOVI 3: udžbenik povijesti s dodatnim digitalnim sadržajem u trećem razredu gimnazije

Autori: Igor Artić, Dijana Muškardin, Ivana Santica

Cijena: 121,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 124,00 Kn

ZAŠTO JE POVIJEST VAŽNA? 3: udžbenik povijesti za treći razred gimnazije

Autori: Anita Budor Despot, Igor Despot

Cijena: 124,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRAVOSLAVNI VJERONAUK

Nakladnik: PROSVJETA

Ukupno: 80,00 Kn

PRAVOSLAVNI KATIHIZIS 3: udžbenik za 3. razred srednje škole

Autori: Dragana Todorović, Aleksandar Milojkov

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTOV

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 80,00 Kn

PRIRODA, DRUŠTVO I JA 3 - Radni udžbenik iz prirode i društva za treći razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr. sc. Mila Bulić , Gordana Kralj, Lidija Križanić, Marija Lesandrić

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 61,70 Kn

PRIRODA, DRUŠTVO I JA 3: radni udžbenik iz prirode i društva za treći razred osnovne škole

Autori: Mila Bulić, Gordana Kralj, Lidija Križanić, Marija Lesandrić

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 62,00 Kn

MOJA PRIRODA I MOJE DRUŠTVO 3: radni udžbenik za učenike 3. razreda osnovne škole

Autori: Dijana Arbanas, Silvana Šebalj-Mačkić, Gordana Podobnik, Vesna Trope

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 321,40 Kn

NAŠ SVIJET 3 : radna bilježnica za prirodu i društvo u trećem razredu osnovne škole

Autori: Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivo Nejašmić, Ivan De Zan

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NAŠ SVIJET 3 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole

Autori: Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivo Nejašmić, Ivan De Zan

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

EUREKA 3: udžbenik prirode i društva s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole

Autori: Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić Grgić, Ivana Križanac, Žaklin Lukša

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ISTRAŽUJEMO NAŠ SVIJET 3: udžbenik prirode i društva s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole

Autori: Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Zdenko Braičić

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražujemo naš svijet 3: radna bilježnica za prirodu i društvo u trećem razredu osnovne škole

Autori: Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Zdenko Braičić

Cijena: 42,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Eureka 3: radna bilježnic za prirodu i društvo u trećem razredu osnovne škole

Autori: Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić Grgić, Ivana Križanac, Žaklin Lukša

Cijena: 42,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 123,40 Kn

NINA I TINO 3: udžbenik prirode i društva za treći razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Maja Križman Roškar

Cijena: 30,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 3: udžbenik prirode i društva za treći razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Maja Križman Roškar

Cijena: 31,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POGLED U SVIJET 3, TRAGOM PRIRODE I DRUŠTVA: radni udžbenik za 3. razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Škreblin, Sanja Basta, Maja Jelić Kolar

Cijena: 30,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POGLED U SVIJET 3, TRAGOM PRIRODE I DRUŠTVA: radni udžbenik za 3. razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Škreblin, Sanja Basta, Maja Jelić Kolar

Cijena: 31,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRODAVAČ / PRODAVAČICA

Nakladnik: POUZ

Ukupno: 95,00 Kn

POZNAVANJE ROBE U TRGOVINI: neprehrambena roba

Autori: Stjepan Brzak

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PROMETNE ŠKOLE

Nakladnik: TŠZG

Ukupno: 152,40 Kn

PRIJEVOZ PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU:

Autori: Snježana Malinović

Cijena: 152,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PSIHOLOGIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 129,00 Kn

PSIHOLOGIJA: udžbenik psihologije s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom i trećem razredu gimnazija

Autori: Ana Boban Lipić, Ivana Jambrović Čugura, Maja Kolega

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
SLOVAČKI JEZIK I KULTURA ZA SLOVAČKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: UKB

Ukupno: 371,75 Kn

KRIŽOM KRAŽOM: Slovenčina A1

Autori: Renata Kamenarova, Eva Španova, Hana Ticha, Helena Ivorikova, Zuzana Kleschtova, Michaela Mošatova

Cijena: 184,75 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KRIŽOM KRAŽOM: Slovenčina A2

Autori: Renata Kamenarova, Eva Španova, Helena Los Ivorikova, Dorota Balšinkova, Zuzana Krchova, Michaela Mošatova, Hana Ticha

Cijena: 187,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
SOCIOLOGIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 119,00 Kn

SOCIOLOGIJA: udžbenik sociologije s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazija

Autori: Vanja Dergić, Filip Čiček, Staša Šoh

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
SOCIOLOGIJA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 101,00 Kn

SOCIOLOGIJA: udžbenik sociologije za srednje škole

Autori: Zvonimir Bošnjak, Zlata Paštar, Anton Vukelić

Cijena: 101,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

Nakladnik: HKDSJ

Ukupno: 120,00 Kn

SOLFEGGIO S. 3: udžbenik solfeggia za treći razred srednje glazbene škole

Autori: Ivan Golčić

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
SRPSKI JEZIK ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: PROSVJETA

Ukupno: 162,00 Kn

ČITANKA SA KNJIŽEVNOTEORIJSKIM POJMOVIMA: za 3. razred gimnazija i srednjih strukovnih škola

Autori: Mina Đurić, Milica Stojanović, Ljiljana Bajac

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GRAMATIKA SRPSKOG JEZIKA: za 3. razred gimnazija i srednjih stukovnih škola

Autori: Milica Stojanović, Ljiljana Bajac

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 61,70 Kn

CIAO BIMBI! 3: udžbenik talijanskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu osnovne škole, treća godina učenja

Autori: Nina Karković

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 516,00 Kn

AL DENTE 3: udžbenik za talijanski jezik, (3. i/ili) 4. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Marilisa Birello, Simone Bonafaccia, Franca Bosc, Giada Licastro, Albert Vilagrasa

Cijena: 205,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BRAVISSIMO! 3: udžbenik za talijanski jezik, (3. i/ili) 4. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Marilisa Birello, Albert Vilagrasa, Ludovica Colussi, Francesca Coltraro, Raffaele Magazzino

Cijena: 131,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ESPRESSO RAGAZZI 2: udžbenik za talijanski jezik, (2., 3. i/ili) 4. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Euridice Orlandino, Maria Balì, Giovanna Rizzo

Cijena: 180,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 336,00 Kn

AL DENTE 2: udžbenik za talijanski jezik, 1. razred nastavljači, 1. i/ili 2.; 2. i/ili 3. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Marilisa Birello, Simone Bonafaccia, Franca Bosc, Giada Licastro, Albert Vilagrasa

Cijena: 205,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BRAVISSIMO! 2: udžbenik za talijanski jezik, 2. i/ili 3. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Marilisa Birello, Albert Vilagrasa, Valentina Nanetti, Ludovica Colussi

Cijena: 131,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: VBZ

Ukupno: 340,00 Kn

NUOVO PROGETTO ITALIANO 2: libro dello studente

Autori: Tellis Marin, Sandro Magnelli

Cijena: 170,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VIA DEL CORSO A2: libro dello studente ed esercizi

Autori: Tellis Marin, Pierangela Diadori

Cijena: 170,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 123,00 Kn

ENTRIAMO NELL'ITALIANO 3: udžbenik talijanskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazija i strukovnih škola, 3. godina učenja

Autori: Ingrid Damiani Einwalter, Dolores Stojanović

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 560,00 Kn

ELEKTROTEHNIKA: udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje strojarski računalni tehničar

Autori: Nediljka Furčić, Zdravko Varga, Damir Bošnjak

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA 2: udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje tehničar za vozila i vozna sredstva

Autori: Nediljka Furčić, Zdravko Varga, Damir Bošnjak

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA ZA BRODOSTROJARSTVO: udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje tehničar za brodostrojarstvo

Autori: Nediljka Furčić, Zdravko Varga

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 1: udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola za zanimanja strojarski računalni tehničar i tehničar za energetiku

Autori: Petar Rajaković, Željka Rajić Aralica, Boris Caput

Cijena: 130,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 696,00 Kn

DIGITALNA ELEKTRONIKA: udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Aleksandar Szabo, Damir Bošnjak

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DIGITALNA LOGIKA I ELEKTRONIKA: udžbenik za srednje strukovne škole

Autori: Aleksandar Szabo, Damir Bošnjak, Nediljka Furčić

Cijena: 180,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELEKTRONIKA 2: udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Nediljka Furčić

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PROGRAMIRANJE: udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Vatroslav Zuppa Bakša

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENERGETSKA ELEKTRONIKA 1: udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Petar Rajaković

Cijena: 136,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: EŠV

Ukupno: 273,00 Kn

ELEKTRIČNE INSTALACIJE 1:

Autori: Vladimir Rodeš

Cijena: 126,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELEKTRIČNE INSTALACIJE 2

Autori: Vladimir Rodeš

Cijena: 147,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: UMH

ISMERKEDÉS A VILÁGGAL 3 : természet-és társadalomismereti tankönyv az általános iskolák harmadik osztálya számára

Autori: Jolanda Bastalić, Benita Vladušić

Cijena: 56,34 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CSODÁLATOS MATEMATIKAI TÖRTÉNETEK : matematika tankönyv az általános iskola harmadik osztálya számára

Autori: Željka Manzoni, Gordana Paić, Antun Smajić

Cijena: 59,79 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CSODÁLATOS MATEMATIKAI ESETEK : munkafüzet matematikából az általános iskolák harmadik osztálya számára

Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Antun Smajić

Cijena: 47,25 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ISMERKEDÉS A VILÁGGAL 3 : természet-és társadalomismereti munkafüzet az általános iskolák harmadik osztálya számára

Autori: Jolanda Bastalić, Benita Vladušić

Cijena: 79,28 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: UMH

NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS MUNKÁLTATÓ TANKÖNYV : 3. osztályosok számára

Autori: Mária Fülöp, Ferencné Szilágyi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HÉTSZÍNVIRÁG : olvasókönyv az általános iskolák 3. osztálya számára

Autori: Lászlóné Burai, Attiláné Faragó

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HÉTSZÍNVIRÁG : munkafüzet 3. osztályosoknak a Hétszínvirág olvasókönyvhöz

Autori: Lászlóné Burai, Attiláné Faragó

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: CVB

DIP IN 3 : radna bilježnica engleskog jezika za 3. razred osnovne škole, III. godina učenja

Autori: Maja Mardešić

Cijena: 100,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DIP IN 3 : udžbenik engleskog jezika s interaktivnim i audio CD-om za 3. razred osnovne škole, III. godina učenja

Autori: Maja Mardešić

Cijena: 100,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZLATNA VRATA 3 : udžbenik hrvatskog jezika u 3. razredu osnovne škole : čitanka s pravopisom i gramatikom

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo

Cijena: 3,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NAŠ SVIJET 3 : udžbenik prirode i društva za 3. razred osnovne škole

Autori: Ivan De Zan, Ivo Nejašmić

Cijena: 1,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: HKZS

ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : radna bilježnica iz vjeronauka za 3. razred osnovne škole

Autori: Ivica Pažin, autorski tim

Cijena: 167,47 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : vjeronaučni udžbenik za 3. razred osnovne škole

Autori: Ivica Pažin, autorski tim

Cijena: 295,05 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 590,00 Kn

РАЗИГРАНИ ЗВУЦИ 3 : уџжбеник музичке културе са 2 ЦД-а за 3. разред основне школе

Autori: Владимир Јандрашек, Ана Станишић

Cijena: 158,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ЧУДЕСНЕ МАТЕМАТИЧКЕ ЗГОДЕ : уџбеник математике за 3. разред основне школе

Autori: Желјка Манзони, Гордана Паић, Антун Смајић

Cijena: 235,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ЧУДЕСНЕ МАТЕМАТИЧКЕ ЗГОДЕ : радна свеска из математике за 3. разред основне школе

Autori: Желјка Манзони, Гордана Паић, Антун Смајић

Cijena: 197,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: PROSVJETA

Ukupno: 83,00 Kn

KORACI KROZ PRIRODU I DRUŠTVO 3 : radna sveska iz prirode i društva za treći razred osnovne škole

Autori: Benita Vladušić, Novica Gajić, Mirjana Oreščanin

Cijena: 31,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KORACI KROZ PRIRODU I DRUŠTVO 3 : udžbenik iz prirode i društva za treći razred osnovne škole

Autori: Benita Vladušić, Novica Gajić, Mirjana Oreščanin

Cijena: 52,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: ZUBG

PRAVOSLAVNI KATIHIZIS : za treći razred osnovne škole

Autori: Ignjatije Midić

Cijena: 38,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: EDIT

IL NOSTRO MONDO 3 : quaderno attivo con ricerche e giochi di natura e societŕ per la III classe della scuola elementare

Autori: Ivan de Zan, Ivo Nejašmić

Cijena: 47,03 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RACCONTI MATEMATICI 3 : quaderno attivo di matematica per la terza classe della scuola elementare

Autori: Darko Cindrić, Ksenija Ćosić, Edita Sudar

Cijena: 46,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RACCONTI MATEMATICI 3 : libro di matematica per la terza classe della scuola elementare

Autori: Darko Cindrić, Ksenija Ćosić, Edita Sudar

Cijena: 62,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL NOSTRO MONDO 3 : libro di testo di natura e societŕ per la III classe della scuola elementare

Autori: Ivan de Zan, Ivo Nejašmić

Cijena: 56,92 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU - PREVEDENI

Nakladnik: EDIT

LA VITA 3: libro di biologia per la terza classe del liceo

Autori: Žaklin Lukša, Sanja Mikulić

Cijena: 96,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FISICA 3: libro di testo per la terza classe dei licei

Autori: Vladimir Paar

Cijena: 105,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CHIMICA INORGANICA: manuale di chimica per la terza classe dei licei

Autori: Sandra Habuš, Dubravka Stričević, Vera Tomašić

Cijena: 114,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: EDIT

L'INCREDIBILE WIKI 3 : letture

Autori: Francesca Fortunato

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'INCREDIBILE WIKI 3 : ortografia, grammatica, lessico

Autori: Francesca Fortunato

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CARAMELLA 3 : letture

Autori: Milena Gaboli, Graziella Temponi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CARAMELLA 2-3 : grammatica e riflessione linguistica

Autori: Milena Gaboli, Graziella Temponi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 158,00 Kn

PODIVUHODNÉ MATEMATICKÉ PŘÍHODY : pracovní sešit z matematiky pro 3. ročník základní školy

Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Antun Smaić

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PODIVUHODNÉ MATEMATICKÉ PŘÍHODY : učebnice matematiky pro 3. ročník základní školy

Autori: Željka Manzoni, Gordana Paić, Antun Smajić

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ROZEHRANÉ ZVUKY 3 : učebnice hudební výchovy pro 3. ročník základní školy

Autori: Vladimir Jandrašek, Ana Stanišić

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: JEDNOTA

PRACOVNÍ SEŠIT 3 : z češtiny pro 3. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v Republice Chorvatsku

Autori: Libuše Ivanovićová, Dubravka Pléchová

Cijena: 10,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CVIČEBNICE 3 : cvičebnice jazyka českého pro 3. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v Republice Chorvatsku

Autori: Libuše Ivanovićová, Dubravka Pleho

Cijena: 20,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČÍTANKA 3 : pro 3. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v Republice Chorvatsku

Autori: Alenka Horáková, Milada Rašetićová

Cijena: 25,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UPRAVNE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 90,00 Kn

UVOD U OBITELJSKO PRAVO: udžbenik za 3. razred srednje strukovne škole

Autori: Štefica Erdec, Ivanka Jareb

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Mešihat islamske zajednice

Ukupno: 40,00 Kn

ISLAMSKA ČITANKA : za 3. i 4. razred osnovne škole

Autori: Ševko Omerbašić

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 110,00 Kn

ELEKTRONIKA U FIZIOTERAPIJI: udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Andrea Bednjanec, Vatroslav Zuppa Bakša

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: MN

Ukupno: 105,00 Kn

PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA U SESTRINSTVU: udžbenik za treći razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Vanja Lončar, Iva Vinduška Jeftić

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 238,00 Kn

HRVATSKI ZNAKOVNI JEZIK: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima za treći razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Višnja Pranjić

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA U SESTRINSTVU: udžbenik za treći razred med. škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Mirjana Kozina, Višnja Vičić-Hudorović

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Medicinska naklada

Ukupno: 1.260,00 Kn

ETIKA U SESTRINSTVU: udžbenik za treći razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Sonja Kalauz

Cijena: 147,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE FIZIKALNE I RADNE TERAPIJE: udžbenik za treći razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege i za zdravstvene škole

Autori: Ida Kovač, Dubravka Šimunović

Cijena: 147,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA ZDRAVOG DJETETA I ADOLESCENTA: udžbenik za treći razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Aleksandra Vidoša, Iva Filipušić, Mate Maretić

Cijena: 168,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PREVENCIJA U DENTALNOJ MEDICINI: udžbenik za treći razred zdravstvene škole za stjecanje kvalifikacije dentalni asistent

Autori: Antonija Tadin, Lidia Gavić i suradnici

Cijena: 189,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UVOD U DENTALNU MEDICINU: udžbenik za drugi i treći razred zdravstvene škole za stjecanje kvalifikacije dentalni asistent

Autori: Nada Galić i suradnici

Cijena: 210,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA - OPĆA: udžbenik za treći razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Mate Maretić, Iva Filipušić, Aleksandra Vidoša

Cijena: 252,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA II, III I IV: udžbenik za drugi, treći i četvrti razred zdravstvene škole za stjecanje kvalifikacije dentalni asistent

Autori: Lucija Koturić Čabraja

Cijena: 147,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ŠPANJOLSKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 687,00 Kn

AULA INTERNACIONAL 2: udžbenik za španjolski jezik, 2. i/ili 3. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Jaime Corpas, Agustin Garmenida, Carmen Soriano

Cijena: 222,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AULA INTERNACIONAL 3: udžbenik za španjolski jezik, 3. i/ili 4. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Jaime Corpas, Agustin Garmenida, Carmen Soriano

Cijena: 222,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 2: udžbenik za španjolski jezik, 3. i 4. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Encia Alonso, Geni Alonso, Susana Oritz

Cijena: 243,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ŠPANJOLSKI JEZIK - POČETNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 175,00 Kn

ESPACIO JOVEN 360 A2.2: udžbenik za španjolski jezik, 3. razred gimnazije, 1. i 2. strani jezik (početno učenje)

Autori: Maria Carmen, Cabeza Sanchez, Francisca Fernandez Vargas, Luisa Galan Martinez, Amelia Guerrero, Emilio Jose, Marin Mora, Liliana Pereyra Brizuela, Francisco Fidel Riva

Cijena: 175,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ŠPANJOLSKI JEZIK - POČETNO UČENJE

Nakladnik: UDŽBENIK

Ukupno: 145,00 Kn

EMBARQUE 2: udžbenik španjolskog jezika za 3. i 4. razred gimnazije

Autori: Montserrat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto

Cijena: 145,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn