Udžbenici

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 57,00 Kn

UMJETNOST I JA - likovna mapa za 3. i 4. r. OŠ + kolaž papir

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 109,00 Kn

BIOLOGIJA 4: udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Damir Bendelja, Ksenija Durgo, Žaklin Lukša, Mirjana Pavlica

Cijena: 109,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 99,00 Kn

BIOLOGIJA 4: udžbenik iz biologije za 4. razred gimnazije

Autori: Tamara Čačev, Gorica Grozdanić, Karlo Horvatin, Željko Krstanac

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 485,00 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 4: udžbenik za 4. razred srednje strukovne škole

Autori: Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka Šimundić, Katica Perić

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNOVODSTVO 4: udžbenik za 4. razred srednje strukovne škole

Autori: Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Miran Novokmet

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRŽIŠTE KAPITALA: udžbenik za 4. razred srednje strukovne škole

Autori: Silvije Orsag, Lidija Dedi

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BANKARSTVO I OSIGURANJE 4: udžbenik za 4. razred srednje strukovne škole

Autori: Marijana Ivanov, Vera Maroshi

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MARKETING 4: udžbenik za 4. razred srednje strukovne škole

Autori: Marija Novak-Ištok, Mirko Palić

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 610,00 Kn

BANKARSTVO I OSIGURANJE 4: udžbenik u četvrtom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Katarina Justić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MARKETING 4: udžbenik u četvrtom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Ondina Čižmek Vujnović, Zoran Krupka, Jurica Pavičić, Goran Vlašić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 4: udžbenik u četvrtom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Đuro Benić, Ivan Režić, Nella Terihaj, Marinko Škare

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PODUZETNIČKO RAČUNOVODSTVO: udžbenik u četvrtom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Maja Safret, Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovač, Dubravka Hržica

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRAVNO OKRUŽJE POSLOVANJA: udžbenik u četvrtom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Vilim Gorenc, Helena Majić, Željko Pajalić, Mirjana Pavić, Andrea Pešutić

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VJEŽBENIČKA TVRTKA 4: udžbenik u četvrtom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Zorica Hrgovčić, Katarina Justić, Romana Rusek, Blaženka Urh, Vitomir Tafra

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 99,00 Kn

PODUZETNIČKO RAČUNOVODSTVO: udžbenik za 4. razred srednjih ekonomskih škola

Autori: Diana Bratičević, Lidija Daničić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 50,00 Kn

Smiles 4 New Edition: radna bilježnica iz engleskoga jezika za 4. razred osnovne škole, 4. godina učenja

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 85,00 Kn

Poptropica English 3 Workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Sagrario Salaberri, Viv Lambert, Series advisor, David Nunan

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Go Getter 1 Workbook with Extra Online Homework: radna bilježnica za engleski jezik sa dodatnim online zadacima

Autori: Liz Kilberg with Catherine Bright and Jennifer Heath

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 152,00 Kn

Tiptoes 4: radni listovi s dodatnim zadatcima za četvrti razred osnovne škole

Autori: Marko Morić

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Tiptoes 4: radna bilježnica za engleski jezik u četvrtom razredu osnovne škole, 4. godina učenja

Autori: Anita Žepina, Suzana Anić Antić, Suzana Ban

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 4: radna bilježnica za engleski jezik u četvrtom razredu osnovne škole, 4. godina učenja

Autori: Suzana Ban, Dubravka Blažić

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 59,00 Kn

New Building Blocks 4: radna bilježnica engleskoga jezika za četvrti razred osnovne škole, četvrta godina učenja

Autori: Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan i Mia Šavrljuga

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - I. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 131,00 Kn

HAPPY STARTING POINTS ACTIVITY BOOK : radna bilježnica za početno učenje engleskog jezika u 4. razredu osnovne škole

Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HAPPY STARTING POINTS CLASS BOOK : udžbenik za početno učenje engleskog jezika u 4. razredu osnovne škole

Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 132,00 Kn

PROJECT FOURTH EDITION, WORKBOOK WITH AUDIO CD 1 : radna bilježnica za engleski jezik u 4. razredu, četvrta godina učenja; 5. razred, druga godina učenja

Autori: Tom Hutchinson, Janet Hardy-Gould

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PROJECT FOURTH EDITION, STUDENT'S BOOK 1 : udžbenik engleskog jezika za 4. razred, četvrta godina učenja; 5. razred, druga godina učenja

Autori: Tom Hutchinson

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 369,00 Kn

THINK C1: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u četvrtom ili trećem i četvrtom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola - prvi strani jezik s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

EMPOWER C1: radni udžbenik engleskog jezika u četvrtom razredu gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Adrian Doff, Craig Thaine, Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FORWARD 4: udžbenik engleskog jezika u četvrtom razredu gimnazija i srednjih četverogodišnjih škola s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Anica Gregović, Vlatka Ivić, Melita Jurković, Aleksandra Pavličević

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 115,00 Kn

INSIGHT ADVANCED: Class book with eBook - udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola i 5-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred jezičnih gimnazija, drugi strani jezik, 12. godina učenja

Autori: Jayne Wildman, Jane Hudson

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 830,00 Kn

CHOICES INTERMEDIATE: udžbenik za 4. razred gimnazija, drugi strani jezik (9. godina učenja); za 4. razred četvrtogodišnjih škola, drugi ili prvi strani jezik (9. i 12. godina učenja)

Autori: Michael Harris, Anna Sikorzynska

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CHOICES UPPER-INTERMEDIATE: udžbenik za 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik (12. godina učenja); za 4. razred gimnazija u onim školama koje imaju mogućnost učenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljači (9. godina učenja)

Autori: Michael Harris, Anna Sikorzynska

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FOCUS 3 2nd EDITION: with extra online practice: za 4. razred gimnazija, drugi strani jezik (9. godina učenja); za 4. razred četvrtogodišnjih škola, drugi ili prvi strani jezik (9. i 12. godina učenja)

Autori: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FOCUS 5 2nd EDITION: with extra online practice: za 4. razred gimnazija, prvi strani jezik (12. godina učenja); za 4. razred četvrtogodišnjih škola, prvi strani jezik (12. godina učenja); za 4. razred gimnazija, drugi strani jezik gdje engleski mogu učiti kao nastavljači (9. godina učenja)

Autori: Sue Kay, Vaughan Jones, Monica Berlis, Heather Jones, Daniel Brayshaw, Dean Russell, Amanda Davies

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HIGH NOTE 4: with extra online practice: za 4. razred gimnazija, prvi strani jezik (12. godina učenja); 4. razred jezičnih gimnazija i dvojezičnih škola, prvi strani jezik (12. godina učenja); 4. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik (12. godina učenja); za 4. razred gimnazija u onim školama koje imaju mogućnost učenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljači (9. godina učenja)

Autori: Rachael Roberts, Caroline Krantz, Lynda Edwards, Catherine Bright, Bob Hastings, Emma Szlachta

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HIGH NOTE 5: with extra online practice: za 4. razred gimnazija, prvi strani jezik (12. godina učenja); 4. razred jezičnih gimnazija i dvojezičnih škola, prvi strani jezik (12. godina učenja); 4. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik (12. godina učenja); za 4. razred gimnazija u onim školama koje imaju mogućnost učenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljači (9. godina učenja)

Autori: Lynda Edwards, Rachael Roberts, Rod Fricker

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW SUCCESS UPPER-INTERMEDIATE: Student's Book with Active Book za 4. razred gimnazija, prvi strani jezik (12. godina učenja); 4. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik (12. godina učenja); za 4. razred gimnazija u onim školama koje imaju mogućnost učenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljači (9. godina učenja)

Autori: Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Jenny Day

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: VBZ

Ukupno: 120,00 Kn

CLOSE-UP B2: student's book: udžbenik za učenje engleskog jezika za 3. i 4. razred

Autori: Angela Healan, Katrina Gormley

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 536,00 Kn

HEADWAY 5TH EDITION ADVANCED: Class book with eBook - udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola i 5-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred jezičnih gimnazija, drugi strani jezik, 12. godina učenja

Autori: Liz Soars, John Soars, Paul Hancock

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HEADWAY 5TH EDITION UPPER-INTERMEDIATE: Class book with eBook - udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola i 5-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred jezičnih gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 12. godina učenja

Autori: Liz Soars, John Soars, Paul Hancock

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE: Class book with eBook - udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola i 5-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred jezičnih gimnazija, drugi strani jezik, 12. godina učenja

Autori: Jayne Wildman, Fiona Beddall

Cijena: 108,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOLUTIONS THIRD EDITION ADVANCED: Class book with eBook - udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih i 5-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred jezičnih gimnazija, drugi strani jezik, 12. godina učenja

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOLUTIONS THIRD EDITION UPPER-INTERMEDIATE: Class book with eBook - udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola i 5-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola i 5-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 4. godina učenja ili 9. godina učenja; 4. razred jezičnih gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 12. godina učenja

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - POČETNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 245,00 Kn

HIGH NOTE 3: with extra online practice: za 4. razred gimnazija i srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik (9. godina učenja); za 4. razred gimnazija, drugi strani jezik (9. godina učenja); za 4. razred četvrtogodišnjih škola, drugi ili prvi strani jezik (9. i 12. godina učenja)

Autori: Daniel Brayshaw, Bob Hastings, Lynda Edwards, Catherine Bright, Rod Fricker, Joanna Sosnowska

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW SUCCESS INTERMEDIATE: Student's Book with Active Book za 4. razred gimnazija, drugi strani jezik (9. godina učenja); za 4. razred četvrtogodišnjih škola, drugi ili prvi strani jezik (9. i 12. godina učenja)

Autori: Bob Hastings, Stuart McKinlay

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - POČETNO UČENJE

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 209,00 Kn

HEADWAY 5TH EDITION INTERMEDIATE: Class book with eBook - udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih i 5-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 4. i 9. godina učenja

Autori: Liz Soars, John Soars, Paul Hancock

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOLUTIONS THIRD EDITION INTERMEDIATE: Class book with eBook - udžbenik engleskog jezika za 4. razred 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 4. i 9. godina učenja

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK, NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 62,68 Kn

SMILES 4 NEW EDITION: udžbenik iz engleskog jezika za četvrti razred osnovne škole

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK, NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 125,00 Kn

POPTROPICA ENGLISH 3: udžbenik s pristupom digitalnim materijalima za četvrti razred (četvrta godina učenja)

Autori: Sagrario Salaberri, Viv Lambert

Cijena: 62,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

WIDER WORLD STARTER: with extra online practice: za 4. razred (4. godina učenja)

Autori: Sandy Zervas, Catherine Bright

Cijena: 62,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK, NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 125,36 Kn

DIP IN 4: radni udžbenik engleskog jezika u četvrtom razredu osnovne škole, 4. godina učenja s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Suzana Ban, Dubravka Blažić

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TIPTOES 4: radni udžbenik engleskog jezika u četvrtom razredu osnovne škole, 4. godina učenja s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Anita Žepina, Suzana Anić Antić, Suzana Ban

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK, NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 62,68 Kn

LET'S EXPLORE 4: Class book with eBook - udžbenik za engleski jezik, 4. razred osnovne škole, 4. godina učenja

Autori: Nina Lauder, Suzanne Torres, Paul Shipton

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK, NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 62,68 Kn

NEW BUILDING BLOCKS 4: radni udžbenik engleskoga jezika za četvrti razred osnovne škole, četvrta godina učenja

Autori: Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Mia Šavrljuga

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK, POČETNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 62,50 Kn

GO GETTER 1: with extra online practice: za 4. razred, drugi strani jezik (prva godina učenja)

Autori: Sandy Zervas, Catherine Bright

Cijena: 62,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK, POČETNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 62,68 Kn

WAY TO GO 1: radni udžbenik engleskog jezika u četvrtom razredu osnovne škole, 1. godina učenja s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Biserka Džeba, Davorka Nekić

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK, POČETNO UČENJE

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 62,68 Kn

ENGLISH PLUS STARTER: Student's Book - udžbenik engleskog jezika za 4. razred osnovne škole, 1. godina učenja

Autori: Ben Wetz, Robert Quinn

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ETIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 119,00 Kn

ETIKA 4: udžbenik etike u četvrtom razredu srednjih škola s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Igor Lukić

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FILOZOFIJA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 99,00 Kn

FILOZOFIJA: udžbenik za 4. razred gimnazija

Autori: Bruno Ćurko, Marko Kardum, Marina Novina, Julija Perhat, Sandro Skansi, Ines Skelac

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FILOZOFIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 258,00 Kn

FILOZOFIJA: udžbenik filozofije u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Hrvoje Jurić, Katarina Stupalo

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FILOZOFIJA - MISLITI I BITI: udžbenik filozofije u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Ivan Čehok

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 140,00 Kn

FIZIKA 4: udžbenik za 4. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 119,00 Kn

FIZIKA OKO NAS 4: udžbenik fizike u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Vladimir Paar, Anica Hrlec, Karmena Vadlja Rešetar, Melita Sambolek

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - I. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 107,00 Kn

LE FRANCAIS - C'EST FORMIDABLE 1! : radna bilježnica francuskog jezika za 4. razred osnovne škole : I. godina učenja

Autori: Michele Hababou, Irena Stopfer, Jadranka Strabić

Cijena: 44,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LE FRANCAIS - C'EST FORMIDABLE 1! : udžbenik francuskog jezika s CD-om za 4. razred osnovne škole : I. godina učenja

Autori: Michele Hababou, Irena Stopfer, Jadranka Strabić

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 63,00 Kn

UN, DEUX, TROIS...NOUS VOILA! 4 : udžbenik francuskog jezika u 4. razredu osnovne škole, 4. godina učenja

Autori: Andrea Beata Jelić, Mirella Topličanec, Yvonne Vrhovac

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 514,00 Kn

COSMOPOLITE 4: udžbenik za francuski jezik, 4. razred gimnazije, dvojezičari, 1. strani jezik (napredno učenje)

Autori: Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DÉFI 4: udžbenik za francuski jezik, 4. razred gimnazija nastavljači; dvojezičari, prvi strani jezik (napredno učenje)

Autori: Pascal Biras, Anna Chevrier, Stéphanie Witta, Charlotte Jade, Raphaële Fouillet

Cijena: 142,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENTRE NOUS 4: udžbenik za francuski jezik, 4. razred gimnazija i dvojezičari, prvi strani jezik (napredno učenje)

Autori: Audrey Avanzi, Céline Malorey, Neige Pruvost, Lisa Prunièes, Charlotte Jade, Grégory Miras, Sylvie Poisson-Quinton, Virginie Karniewicz, Estelle Foullon

Cijena: 222,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 887,00 Kn

ALTER EGO + A2: udžbenik za francuski jezik, 2. i/ili 3. razred jezičnih gimnazija, 3. i 4. razred gimnazija (početno učenje), 1. razred dvojezični program, 1. i 2. strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Annie Berthet, Emmanuelle Daill, Catherine Hugot, Veronique M. Kizirian, Monique Waendendries

Cijena: 131,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

COSMOPOLITE 2: udžbenik za francuski jezik za 2. i/ili 3. razred gimnazija (nastavljači) i 3. i 4. razred (početnici)

Autori: Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

COSMOPOLITE 3: udžbenik za francuski jezik, (3. i/ili) 4. razred gimnazije, 1. i 2. strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DÉFI 3: udžbenik za francuski jezik, (3. i/ili) 4. razred gimnazija nastavljači; (2. i/ili 3.) razred gimnazija dvojezičari, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Pascal Biras, Anna Chevrier, Stéphanie Witta, Raphaële Fouillet, Christian Ollivier

Cijena: 131,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENTRE NOUS 3: udžbenik za francuski jezik, (3. i/ili) 4. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Audrey Avanzi, Céline Malorey, Neige Pruvost, Caroline Venaille, Thomas Geeraert, Grégory Miras, Sylvie Poisson-Quinton

Cijena: 205,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEXTO 2: udžbenik za francuski jezik, (3. i) 4. razred gimnazije, 1. i 2. strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Marie-Jose Lopes, Jean-Thierry Le Bougnec

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK, NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 61,70 Kn

ZIG ZAG + 3: udžbenik za francuski jezik, (3. i/ili) 4. razred osnovne škole, 1. strani jezik

Autori: Helene Vanthier

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 115,00 Kn

ZEMLJA NA DLANU - GEOGRAFIJA 4: udžbenički komplet za geografiju u četvrtom razredu gimnazije

Autori: Karlo Mak, Suzana Nebeski Hostić, Ružica Vuk

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 110,00 Kn

GEO 4: udžbenik geografije u četvrtom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Hermenegildo Gall, Danijel Jukopila, Predrag Kralj

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA KULTURA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 31,34 Kn

SVIJET GLAZBE 4: udžbenik iz glazbene kulture za četvrti razred osnovne škole

Autori: Nera Đonlić, Ana Ostojić, Domagoj Brlečić

Cijena: 31,34 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA KULTURA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 31,34 Kn

ALLEGRO 4: udžbenik glazbene kulture u četvrtom razredu osnovne škole s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Natalija Banov, Davor Brđanović, Sandra Frančišković, Sandra Ivančić, Eva Kirchmayer Bilić, Alenka Martinović, Darko Novosel, Tomislav Pehar

Cijena: 31,34 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA KULTURA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 31,34 Kn

GLAZBENI KRUG 4: udžbenik glazbene kulture za 4. razred osnovne škole

Autori: Ana Janković, Snježana Stojaković, Ružica Ambruš-Kiš

Cijena: 31,34 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA UMJETNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 116,00 Kn

GLAZBENA UMJETNOST 4: udžbenik glazbene umjetnosti u četvrtom razredu gimnazija s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Nada Medenica, Rozina Palić Jelavić

Cijena: 116,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA UMJETNOST

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 105,00 Kn

GLAZBENI SUSRETI 4: udžbenik glazbene umjetnosti za četvrti razred gimnazije

Autori: Ljiljana Ščedrov, Nataša Perak Lovričević, Ružica Ambruš-Kiš

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GRČKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE, POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 129,00 Kn

PROMETEJ KOSMOS 4: udžbenik grčkoga jezika za 4. godinu učenja početnika, 5. i 6. godinu učenja nastavljača u klasičnim gimnazijama s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković, Mislav Gjurašin, Tonći Maleš

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 398,40 Kn

ČITAM I PIŠEM 4: radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Autori: Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Katarina Aladrović Slovaček, Vlatka Domišljanović

Cijena: 78,35 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITAM I PIŠEM 4: radna čitanka iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Autori: Tamara Turza-Bogdan, Slavica Pospiš

Cijena: 78,35 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKRINJICA SLOVA I RIJEČI 4, PRVI DIO: integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Autori: Dubravka Težak, Marina Gabelica, Vesna Marjanović, Andrea Škribulja Horvat

Cijena: 78,35 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKRINJICA SLOVA I RIJEČI 4, DRUGI DIO: integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Autori: Dubravka Težak, Marina Gabelica, Vesna Marjanović, Andrea Škribulja Horvat

Cijena: 78,35 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Škrinjica slova i riječi 4: radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Autori: Andrea Škribulja Horvat, Vesna Marjanović, Marina Gabelica, Dubravka Težak

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Škrinjica slova i riječi 4: nastavni listići iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Autori: Andrea Škribulja Horvat, Vesna Marjanović, Martina Gabelica

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 120,00 Kn

MOJ HRVATSKI JEZIK 4, PRVI DIO: radni udžbenik za hrvatski jezik za četvrti razred osnovne škole

Autori: Jadranka Žderić

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJ HRVATSKI JEZIK 4, DRUGI DIO: radni udžbenik za hrvatski jezik za četvrti razred osnovne škole

Autori: Jadranka Žderić

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 216,50 Kn

RADOST ČITANJA I PISANJA, 4., 1. SVEZAK: radni udžbenik za Hrvatski jezik u 4. razredu osnovne škole - Hrvatski jezik; Komunikacija; Književnost; Mediji

Autori: Ante Bežen, Marija Turk Sakač, Gordana Miota Plešnik, Gordana Vuglec

Cijena: 78,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RADOST ČITANJA I PISANJA, 4., 2. SVEZAK: radni udžbenik za Hrvatski jezik u 4. razredu osnovne škole - Hrvatski jezik; Komunikacija; Književnost; Mediji

Autori: Ante Bežen, Marija Turk Sakač, Gordana Miota Plešnik, Gordana Vuglec

Cijena: 78,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Radost čitanja i pisanja - radna bilježnica uz Udžbenik za Hrvatski jezik u 4. razredu osnovne škole

Autori: Ante Bežen, Marija Turk Sakač, Gordana Vuglec, Gordana Miota Plešnik

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 387,38 Kn

SVIJET RIJEČI 4: integrirani radni udžbenik hrvatskoga jezika u četvrtom razredu osnovne škole, 1. i 2. dio s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić, Ankica Španić, Jadranka Jurić

Cijena: 156,69 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZLATNA VRATA 4: integrirani radni udžbenik hrvatskoga jezika u četvrtom razredu osnovne škole, 1. i 2. dio s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 156,69 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Zlatna vrata 4: radna bilježnica hrvatskoga jezika u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 38,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Zlatna vrata 4: nastavni listići za hrvatski jezik u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 36,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 313,38 Kn

NINA I TINO 4: udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Saša Veronek Germadnik, Miroslava Vekić, Ulita Pocedić, Maja Križman Roškar

Cijena: 78,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 4: udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Saša Veronek Germadnik, Miroslava Vekić, Ulita Pocedić, Maja Križman Roškar

Cijena: 78,69 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRAG U PRIČI 4: radni udžbenik hrvatskoga jezika za 4. razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Gordana Ivančić, Vlatka Mijić, Nevenka Puh Malogorski

Cijena: 78,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRAG U PRIČI 4: radni udžbenik hrvatskoga jezika za 4. razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Vesna Budinski, Martina Kolar Billege, Gordana Ivančić, Vlatka Mijić, Nevenka Puh Malogorski

Cijena: 78,69 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 170,00 Kn

FON-FON 4: udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije i srednjih strukovnih škola (128 sati godišnje)

Autori: Dragica Dujmović Markusi

Cijena: 85,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FON-FON 4: udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred srednjih strukovnih škola (96 sati godišnje)

Autori: Dragica Dujmović Markusi, Vedrana Močnik

Cijena: 85,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE I KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 378,00 Kn

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 4: integrirani udžbenik hrvatskoga jezika u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Korana Serdarević, Igor Medić, Marina Čubrić, Igor Marko Gligorić

Cijena: 189,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PUTOKAZI 4: integrirani udžbenik za hrvatski jezik i književnost za četvrti razred strukovnih škola na razini 4.2 i za gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Tanja Marčan, Linda Grubišić Belina

Cijena: 189,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 220,00 Kn

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 4: čitanka za četvrti razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola (128 sati godišnje)

Autori: Dragica Dujmović Markusi

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 4: čitanka za četvrti razred četverogodišnjih strukovnih škola (96 sati godišnje)

Autori: Dragica Dujmović Markusi

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 190,00 Kn

SUNČANI DANI 4 : radna bilježnica za učenike sa smetnjama u razvoju

Autori: Barka Marjanović

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SUNČANI DANI 4 : čitanka za učenike sa smetnjama u razvoju

Autori: Barka Marjanović

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 61,70 Kn

MOJA DOMENA 4: udžbenik iz informatike za četvrti razred osnovne škole

Autori: Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlačić

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 140,00 Kn

INFORMATIKA 4: udžbenik za 4. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Autori: Leo Budin, Predrag Brođanac, Zlatka Markučič, Smiljana Perić, Ernest Wendling

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 61,70 Kn

E-SVIJET 4: radni udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Josipa Blagus, Nataša Ljubić Klemše, Ivana Ružić, Mario Stančić

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Udžbenik.hr

Ukupno: 61,70 Kn

MIŠOLOVKA 4: udžbenik iz informatike za 4. razred osnovne škole

Autori: Gordana Sokol, Jasmina Purgar, Mihaela Mandić, Gordana Lohajner

Cijena: 61,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO - PROGRAMIRANJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 129,00 Kn

MREŽNA SJEDIŠTA I BAZE PODATAKA: udžbenik programiranja za četverogodišnje strukovne škole s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Danijela Ivanović-Ižaković, Anica Leventić, Dinka Šafar Đerki

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ISLAMSKI VJERONAUK

Nakladnik: Mešihat islamske zajednice

Ukupno: 65,00 Kn

UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA ZA 4. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Autori: Hidajet Hasanović

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ISLAMSKI VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Mešihat islamske zajednice

Ukupno: 65,00 Kn

UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Autori: Husret Hasanović

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KATOLIČKI VJERONAUK

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Ukupno: 120,00 Kn

GRADIMO BOLJI SVIJET: udžbenik katoličkog vjeronauka za četvrti razred srednjih škola

Autori: Ana Thea Filipović, Ivana Hac, Ivica Živković

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Darovi vjere i zajedništva: radna bilježnica za katolički vjeronauk 4. razreda OŠ

Autori: Ivica Pažin, Ante Pavlović, Ana Volf, Tihana Petković

Cijena: 30,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KATOLIČKI VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Ukupno: 62,60 Kn

DAROVI VJERE I ZAJEDNIŠTVA: udžbenik za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole

Autori: Ivica Pažin, Ante Pavlović

Cijena: 62,60 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 114,00 Kn

KEMIJA 4: udžbenik kemije u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Tajana Begović, Marina Luetić, Frances Novosel, Vesna Petrović Peroković, Sonja Rupčić Petelinc

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 114,00 Kn

KEMIJA 4: udžbenik kemije za četvrti razred gimnazije

Autori: Aleksandra Habuš, Melita Barić Tominac, Antonela Dragobratović, Snježana Liber, Antun Kučak, Danijela Bajić

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KOMERCIJALIST / KOMERCIJALISTICA

Nakladnik: POUZ

Ukupno: 95,00 Kn

TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE

Autori: Stjepan Brzak

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE, POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 129,00 Kn

MINERVA 4 FINES: udžbenik latinskoga jezika za 4. godinu učenja početnika, 7. i 8. godinu učenja nastavljača u klasičnim gimnazijama s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković, Mislav Gjurašin, Tonći Maleš

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE, POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: DOMINOVIĆ

Ukupno: 169,00 Kn

LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA: Pars II, Roma aeterna: udžbenik za napredno učenje latinskoga jezika: za 1. i 2. razred klasične gimnazije (nastavljači) te za 3. i 4. razred klasične gimnazije (početnici)

Autori: Hans Henning Ørberg

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FLORILEGIVM: ex scriptoribus antiquis, patribus christianis et auctoribus Croaticis qui lingua Latina scripserunt: dodatak udžbeniku Roma aeterna

Autori: Petar Ušković

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA UMJETNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 116,00 Kn

LIKOVNA UMJETNOST 4: udžbenik likovne umjetnosti u četvrtom razredu srednje škole s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović

Cijena: 116,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 340,72 Kn

MATEMATIKA 4, PRVI DIO: radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Autori: Josip Markovac

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4, DRUGI DIO: radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Autori: Josip Markovac

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OTKRIVAMO MATEMATIKU 4, PRVI DIO: radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Autori: Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, Tanja Soucie

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OTKRIVAMO MATEMATIKU 4, DRUGI DIO: radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Autori: Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, Tanja Soucie

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Otkrivamo matematiku 4: listići za dodatnu nastavu u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Gabriela Žokalj, Dubravka Glasnović Gracin, Tanja Soucie

Cijena: 35,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Otkrivamo matematiku 4: zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Autori: Gabriela Žokalj, Dubravka Glasnović Gracin, Tanja Soucie

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 4: zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Autori: Josip Markovac

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 140,00 Kn

MOJA MATEMATIKA 4, 1. DIO: udžbenik Matematike za 4. razred osnovne škole

Autori: Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Tatjana Orešković

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJA MATEMATIKA 4, 2. DIO: udžbenik Matematike za 4. razred osnovne škole

Autori: Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Tatjana Orešković

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 704,00 Kn

MATEMATIKA 4: udžbenik za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Autori: Sanja Varošanec

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4, 1. DIO: udžbenik za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4, 2. DIO: udžbenik za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (3 ili 4 sata nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4, 1. DIO: udžbenik za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (4 ili 5 sati nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4, 2. DIO: udžbenik za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (4 ili 5 sati nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4: udžbenik za 4. razred strukovnih škola (2 sata nastave tjedno)

Autori: Sanja Varošanec

Cijena: 130,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 1.137,72 Kn

MATEMATIČKIM STAZAMA 4 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović

Cijena: 61,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIČKIM STAZAMA 4 : radna bilježnica za matematiku u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović

Cijena: 61,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIČKA MREŽA 4: udžbenik matematike u četvrtom razredu osnovne škole s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Maja Cindrić, Irena Mišurac, Anita Dragičević, Branka Pastuović

Cijena: 125,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJ SRETNI BROJ 4: udžbenik matematike u četvrtom razredu osnovne škole s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin

Cijena: 125,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4, I. I II. DIO: udžbenik matematike u četvrtom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje - 3 i 4 sata tjedno s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Milena Šujansky, Tanja Vukas, Željka Dijanić

Cijena: 188,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4, I. I II. DIO: udžbenik matematike u četvrtom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje - 5, 6 i 7 sati tjedno s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Milena Šujansky, Tamara Srnec, Tanja Vukas, Željka Dijanić

Cijena: 188,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4: udžbenik matematike u četvrtom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje - 2 sata tjedno s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Karolina Brleković, Aleksandra Brmbota

Cijena: 139,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematička mreža 4: zbirka zadataka za matematiku u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Maja Cindrić, Irena Mišurac, Nataša Ljubić Klemše

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moj sretni broj 4: radna bilježnica za matematiku u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin

Cijena: 36,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematička mreža 4: radna bilježnica za matematiku u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Maja Cindrić, Irena Mišurac, Nataša Ljubić Klemše

Cijena: 36,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematička mreža 4: nastavni listići za matematiku u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Nataša Ljubić Klemše

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moj sretni broj 4: zbirka zadataka za matematiku u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moj sretni broj 4: nastavni listići za matematiku u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 394,72 Kn

NINA I TINO 4: udžbenik matematike za četvrti razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Lana Lončar, Radmila Pešut, Željka Rossi, Maja Križman Roškar

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 4: udžbenik matematike za četvrti razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Lana Lončar, Radmila Pešut, Željka Rossi, Maja Križman Roškar

Cijena: 62,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 4: radni udžbenik za 4. razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Marijana Martić, Gordana Ivančić, Jadranka Dunatov, Marina Brničević Stanić, Jasminka Martinić Cezar

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SUPER MATEMATIKA ZA PRAVE TRAGAČE 4: radni udžbenik za 4. razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Marijana Martić, Gordana Ivančić, Jadranka Dunatov, Marina Brničević Stanić, Jasminka Martinić Cezar

Cijena: 62,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4: udžbenik za gimnazije i srednje strukovne škole, 1. svezak

Autori: Sanja Antoliš, Aneta Copić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Zvonimir Šikić, Eva Špalj

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4: udžbenik za gimnazije i srednje strukovne škole, 2. svezak

Autori: Sanja Antoliš, Aneta Copić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Zvonimir Šikić, Eva Špalj

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 190,00 Kn

MOJ MALI MATEMATIČKI SVIJET 4 : udžbenik s radnom bilježnicom, I. dio

Autori: Biljana Basarić Čulk, Kristina Kostadinovska, Ivan Mrkonjić, Đurđica Salamon

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJ MALI MATEMATIČKI SVIJET 4 : udžbenik s radnom bilježnicom, II. dio

Autori: Biljana Basarić Čulk, Kristina Kostadinovska, Ivan Mrkonjić, Đurđica Salamon

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 100,00 Kn

Auf die Platze: fertig, los 4, radna bilježnica iz njemačkoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Autori: Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Miklenić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lernen singen spielen 1: radna bilježnica iz njemačkoga jezika za četvrti razred osnovne škole (prva godina učenja)

Autori: Gordana Matolek Veselić, Željka Hutinski, Vlada Jagatić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 60,00 Kn

Paul, Lisa & Co A1.1, radna bilježnica njemačkog jezika za 4. razred osnovne škole, 4. godina učenja

Autori: Monika Bovermann, Manuela Georgiakaki, Renate Zscharlich

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 112,00 Kn

Gut gemacht! 4: radna bilježnica za njemački jezik u četvrtom razredu osnovne škole, 4. godina učenja

Autori: Lea Jambrek Topić, Elizabeta Šnajder

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

#Deutsch 1: radna bilježnica za njemački jezik u četvrtom razredu osnovne škole, 1. godina učenja

Autori: Alexa Mathias, Jasmina Troha

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - I. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Klett Verlag d.o.o.

Ukupno: 47,00 Kn

WIR+ 1 : radna bilježnica njemačkog jezik za 4. razred osnovne škole, 1. godina učenja

Autori: Giorgio Motta, Mirjana Klobučar

Cijena: 47,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 106,00 Kn

HURRA! DEUTSCH! 4 : radna bilježnica njemačkog jezika za 4. razred osnovne škole : IV. godina učenja

Autori: Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić

Cijena: 46,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HURRA! DEUTSCH! 4 : udžbenik njemačkog jezika s interaktivnim CD-om za 4. razred osnovne škole : IV. godina učenja

Autori: Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 140,00 Kn

MIT UNS B2: udžbenik njemačkog jezika u 4. razredu, prvi i drugi strani jezik (napredno učenje)

Autori: Anna Breitsameter, Anna Hila, Klaus Lill, Christiane Seuthe, Margarethe Thomasen

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 585,00 Kn

DEUTSCH.COM 2: udžbenik za njemački jezik, 1. i 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 6./7. i 9./10. godina učenja i 3. i 4. razred, 3./4. godina učenja

Autori: Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache, Erna Szakaly

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IDEEN 2: udžbenik za njemački jezik, 1. i 2. razred gimnazija i strukovnih škola, 6./7. i 9./10. godina učenja i 3. i 4. razred, 3./4. godina učenja

Autori: Wilfried Krenn, Herbert Puchta

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH.COM 3: udžbenik njemačkog jezika u gimnazijama i strukovnim školama, prvi strani jezik, 2. i/ili 3. razred i drugi strani jezik, 3. i 4. razred, 8. i 9. godina učenja

Autori: Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Sara Vicente, Carmen Cristache, Erna Szakaly

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IDEEN 3: udžbenik njemačkog jezika u gimnazijama i strukovnim školama, prvi strani jezik, 2. i/ili 3. razred i drugi strani jezik, 3. i 4. razred, 8. i 9. godina učenja

Autori: Wilfried Krenn, Herbert Puchta

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MIT UNS B1+: udžbenik njemačkog jezika u 4. razredu u gimnazijama i 4-godišnjim strukovnim školama, prvi strani jezik, 12. godina učenja i drugi strani jezik, 9. godina učenja

Autori: Anna Breitsameter, Klaus Lill, Christiane Seuthe, Margarethe Thomasen

Cijena: 135,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 375,00 Kn

DEUTSCH IST KLASSE! 4: udžbenik njemačkoga jezika u četvrtom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 9. i 12. godina učenja s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Marija Lütze-Miculinić, Jasminka Pernjek

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZWEITE.SPRACHE@DEUTSCH.DE 4: udžbenik njemačkoga jezika u četvrtom razredu gimnazija i strukovnih škola, 4. i 9. godina učenja s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Irena Horvatić Bilić, Irena Lasić

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GUTE REISE! 2: udžbenik za 4. razred hotelijersko-turističke struke s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Nevenka Blažević

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 789,00 Kn

ASPEKTE JUNIOR B1 PLUS: udžbenik za njemački jezik, 3. razred gimnazija i 3. i 4. razred strukovnih škola, 8. i 11. i 12. godina učenja, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH ECHT EINFACH B1.1: udžbenik za njemački jezik, za 3. i/ili 4. razred gimnazija i strukovnih škola, 3. i/ili 4. i 8./ili 9. godina učenja, početnici i nastavljači

Autori: Giorgio Motta, E Danuta Machowiak, Ulrike Trebesius-Bensch, Jan Szurmant, Beata Ćwikowska

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ASPEKTE JUNIOR B2: udžbenik za njemački jezik, 4. razred gimnazija, 9. i 12. godina učenja, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag

Cijena: 159,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH ECHT EINFACH B1.2: udžbenik za njemački jezik, za 4. razred gimnazija i strukovnih škola, 4. i 9. godina učenja, početnici i nastavljači

Autori: Giorgio Motta, E. Danuta Machowiak, Ulrike Trebesius-Bensch, Jan Szurmant, Beata Ćwikowska

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GENI@L KLÍCK B1: udžbenik za njemački jezik, 4. razred gimnazija i strukovnih škola, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Sarah Fleer, Michael Koenig, Petra Pfeifhofer, Margaret Rodi, Cordula Schurig

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KLASSE! B1.1: udžbenik za njemački jezik, za 4. razred gimnazija i strukovnih škola, početno i napredno učenje, 2. strani jezik

Autori: Sarah Fleer, Ute Koithan, Bettina Schwieger, Tanja Sieber

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - POČETNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 225,00 Kn

KLASSE! A2: udžbenik za njemački jezik, za 3. i 4. razred gimnazija i strukovnih škola, 3. i 4. godina učenja, početnici, 2. strani jezik

Autori: Sarah Fleer, Ute Koithan, Bettina Schwieger, Tanja Sieber

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KLASSE! A2.2: udžbenik za njemački jezik, za 4. razred gimnazija i strukovnih škola, 2. strani jezik (početnici)

Autori: Sarah Fleer, Ute Koithan, Bettina Schwieger, Tanja Sieber

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK, NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 62,68 Kn

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS 4: udžbenik iz njemačkoga jezika za četvrti razred osnovne škole (četvrta godina učenja)

Autori: Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Miklenić

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK, NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 62,50 Kn

PAUL, LISA & CO A1.1: udžbenik za njemački jezik u 4. razredu, četvrta godina učenja

Autori: Monika Bovermann, Manuela Georgiakaki, Renate Zschärlich

Cijena: 62,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK, NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 62,68 Kn

GUT GEMACHT! 4: radni udžbenik njemačkog jezika u četvrtom razredu osnovne škole, 4. godina učenja s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Lea Jambrek Topić, Elizabeta Šnajder

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK, NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 125,36 Kn

HALLO ANNA NEU 3: udžbenik za njemački jezik, 4. razred osnovne škole, 4. godina učenja, prvi strani jezik

Autori: Olga Swerlowa

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

WO IST PAULA 4: udžbenik za njemački jezik, 4. razred osnovne škole, prvi strani jezik

Autori: Ernst Endt, Michael Koenig, Petra Pfeifhofer, Elzbieta Krulak-Kempisty, Lidia Reitzig, Nadine Ritz-Udry u suradnji s Hannelore Pistorius

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK, POČETNO UČENJE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 62,68 Kn

LERNEN, SINGEN, SPIELEN 1: udžbenik iz njemačkoga jezika za četvrti razred osnovne škole (prva godina učenja)

Autori: Gordana Matolek Veselić, Željka Hutinski, Vlada Jagatić

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK, POČETNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 61,50 Kn

PAUL, LISA & CO STARTER: udžbenik za njemački jezik u 4. razredu, prva godina učenja

Autori: Monika Bovermann, Manuela Georgiakaki, Renate Zschärlich

Cijena: 61,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK, POČETNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 62,68 Kn

#DEUTSCH 1: radni udžbenik njemačkog jezika u četvrtom razredu osnovne škole, 1. godina učenja s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Alexa Mathias, Jasmina Troha

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK, POČETNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 62,68 Kn

MAXIMAL 1 KIDS: udžbenik njemačkog jezika za četvrti razred osnovne škole, prva godina učenja

Autori: Olga Swerlowa, Mirjana Klobučar

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLITIKA I GOSPODARSTVO

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 119,00 Kn

POLITIKA I GOSPODARSTVO: udžbenik u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Natalija Palčić, Željka Travaš

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLITIKA I GOSPODARSTVO

Nakladnik: UDŽBENIK

Ukupno: 91,00 Kn

POLITIKA I GOSPODARSTVO: udžbenik za gimnazije

Autori: Goran Sunajko, Dario Čepo, Ivo Goldstein

Cijena: 91,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLJOPRIVREDNE ŠKOLE

Nakladnik: STUDIO HS

ZAŠTITA BILJA:

Autori: Dubravka Gvozdić, Jasenka Ćosić, Renata Baličević

Cijena: 84,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 130,00 Kn

SVIJET PRIJE NAS - POVIJEST 4: udžbenički komplet za povijest u četvrtom razredu gimnazije

Autori: Jakša Raguž, Dino Staničić, Hrvoje Petrić, Tomislav Branđolica, Nikola Cik, Hrvoje Gračanin, Ivana Pešorda, Ivana Štimac

Cijena: 130,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 121,00 Kn

TRAGOVI 4: udžbenik povijesti u četvrtom razredu gimnazije s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Krešimir Erdelja, Igor Stojaković

Cijena: 121,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 124,00 Kn

ZAŠTO JE POVIJEST VAŽNA? 4: udžbenik povijesti za četvrti razred gimnazije

Autori: Miljenko Hajdarović, Vedran Ristić, Nikica Torbica

Cijena: 124,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRAVOSLAVNI VJERONAUK

Nakladnik: PROSVJETA

Ukupno: 80,00 Kn

PRAVOSLAVNI KATIHIZIS 4: udžbenik za 4. razred srednje škole

Autori: Vladimir Pekić, Radomir Marinković

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 149,02 Kn

PRIRODA, DRUŠTVO I JA 4: radni udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred osnovne škole

Autori: Nikola Štambak, Tomislav Šarlija, Dragana Mamić, Gordana Kralj, Mila Bulić

Cijena: 94,02 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda, društvo i ja 4, radna bilježnica iz prirode i društva za četvrti razred osnovne škole

Autori: Nikola Štambak, Tomislav Šarlija, Dragana Mamić, Gordana Kralj, Mila Bulić

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 70,00 Kn

MOJA PRIRODA I MOJE DRUŠTVO 4: udžbenik prirode i društva za 4. razred osnovne škole

Autori: Dijana Arbanas, Gordana Podobnik, Silvana Šebalj-Mačkić, Vesna Trope

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 360,04 Kn

EUREKA 4: udžbenik prirode i društva u četvrtom razredu osnovne škole s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Sanja Ćorić, Snježana Bakarić Palička, Ivana Križanac, Žaklin Lukša

Cijena: 94,02 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ISTRAŽUJEMO NAŠ SVIJET 4: udžbenik prirode i društva u četvrtom razredu osnovne škole s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Zdenko Braičić

Cijena: 94,02 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražujemo naš svijet 4: radna bilježnica za prirodu i društvo u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Zdenko Braičić

Cijena: 42,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Eureka 4: radna bilježnica za prirodu i društvo u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Ćorić, Snježana Bakarić Palička, Ivana Križanec, Žaklin Lukša

Cijena: 42,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Eureka 4: nastavni listići za prirodu i društvo u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Branka Smolković Cerovski

Cijena: 44,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražujemo naš svijet 4: nastavni listići za prirodu i društvo u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Stjepan Krjaček, Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Martina Kolobarićš, Valentina Barun, Nevenka Ferenčak, Marijana Tečić, Dražen Kalogjera, Anita Kalogjera

Cijena: 44,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 188,04 Kn

NINA I TINO 4: udžbenik prirode i društva za četvrti razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Željka Zagorac

Cijena: 47,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NINA I TINO 4: udžbenik prirode i društva za četvrti razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Željka Zagorac

Cijena: 47,02 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POGLED U SVIJET 4, TRAGOM PRIRODE I DRUŠTVA: radni udžbenik za 4. razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Basta, Sanja Škreblin, Maja Jelić Kolar

Cijena: 47,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POGLED U SVIJET 4, TRAGOM PRIRODE I DRUŠTVA: radni udžbenik za 4. razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Basta, Sanja Škreblin, Maja Jelić Kolar

Cijena: 47,02 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA I DRUŠTVO - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 125,00 Kn

VOLIM ZAVIČAJ 4 : udžbenik s radnom bilježnicom

Autori: Nives Čagalj, Milica Duvnjak, Marija Petričević

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PROMETNE ŠKOLE

Nakladnik: TŠZG

Ukupno: 152,40 Kn

PRIJEVOZ PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU:

Autori: Snježana Malinović

Cijena: 152,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
SLOVAČKI JEZIK I KULTURA ZA SLOVAČKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: UKB

Ukupno: 371,75 Kn

KRIŽOM KRAŽOM: Slovenčina A1

Autori: Renata Kamenarova, Eva Španova, Hana Ticha, Helena Ivorikova, Zuzana Kleschtova, Michaela Mošatova

Cijena: 184,75 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KRIŽOM KRAŽOM: Slovenčina A2

Autori: Renata Kamenarova, Eva Španova, Helena Los Ivorikova, Dorota Balšinkova, Zuzana Krchova, Michaela Mošatova, Hana Ticha

Cijena: 187,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

Nakladnik: HKDSJ

Ukupno: 120,00 Kn

SOLFEGGIO S. 4: udžbenik solfeggia za četvrti razred srednje glazbene škole

Autori: Ivan Golčić

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
SRPSKI JEZIK ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: PROSVJETA

Ukupno: 171,00 Kn

ČITANKA SA KNJIŽEVNOTEORIJSKIM POJMOVIMA: za 4. razred gimnazija i srednjih strukovnih škola

Autori: Milica Stojanović, Ljiljana Bajac Nikolić

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GRAMATIKA SRPSKOG JEZIKA: za 4. razred gimnazija i srednjih stukovnih škola

Autori: Milica Stojanović, Ljiljana Bajac Nikolić

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 56,00 Kn

Ciao bimbi! 4: radna bilježnica za talijanski jezik u četvrtom razredu osnovne škole, 4. godina učenja

Autori: Nina Karković

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - I. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 121,00 Kn

VIENI CON ME 1 PIU : udžbenik talijanskog jezika s CD-om za 4. razred osnovne škole : I. godina učenja

Autori: Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković, Nives Sironić Bonefačić

Cijena: 67,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VIENI CON ME 1 PIU : radna bilježnica talijanskog jezika za 4. razred osnovne škole : I. godina učenja

Autori: Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković, Nives Sironić Bonefačić

Cijena: 54,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 67,00 Kn

CIAO BIMBI! 4 : udžbenik talijanskog jezika s CD-om za 4. razred osnovne škole : 4. godina učenja

Autori: Nina Karković

Cijena: 67,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 527,00 Kn

AL DENTE 4: udžbenik za talijanski jezik, 4. razred gimnazija, prvi strani jezik (napredno učenje)

Autori: Marilisa Birello, Simone Bonafaccia, Franca Bosc, Daniele Donati, Giada Licastro, Albert Vilagrasa

Cijena: 205,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BRAVISSIMO! 4: udžbenik za talijanski jezik, 4. razred gimnazija, prvi strani jezik (napredno učenje)

Autori: Marilisa Birello, Albert Vilagrasa

Cijena: 142,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ESPRESSO RAGAZZI 3: udžbenik za talijanski jezik za 4. razred gimnazija, prvi strani jezik (napredno učenje)

Autori: Euridice Orlandino, Maria Balì, Luciana Ziglio

Cijena: 180,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 123,00 Kn

ENTRIAMO NELL'ITALIANO 4: udžbenik talijanskog jezika u 4. razredu gimnazija i strukovnih škola, početno i napredno učenje s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Ingrid Damiani Einwalter, Dolores Stojanović

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 516,00 Kn

AL DENTE 3: udžbenik za talijanski jezik, (3. i/ili) 4. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Marilisa Birello, Simone Bonafaccia, Franca Bosc, Giada Licastro, Albert Vilagrasa

Cijena: 205,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BRAVISSIMO! 3: udžbenik za talijanski jezik, (3. i/ili) 4. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Marilisa Birello, Albert Vilagrasa, Ludovica Colussi, Francesca Coltraro, Raffaele Magazzino

Cijena: 131,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ESPRESSO RAGAZZI 2: udžbenik za talijanski jezik, (2., 3. i/ili) 4. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Euridice Orlandino, Maria Balì, Giovanna Rizzo

Cijena: 180,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - POČETNO UČENJE

Nakladnik: VBZ

Ukupno: 295,00 Kn

NUOVO PROGETTO ITALIANO 2: libro dello studente

Autori: Tellis Marin, Sandro Magnelli

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VIA DEL CORSO B1: libro dello studente ed esercizi

Autori: Tellis Marin, Pierangela Diadori

Cijena: 170,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK, NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 62,68 Kn

CIAO BIMBI! 4: udžbenik talijanskog jezika u četvrtom razredu osnovne škole, 4. godina učenja s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Nina Karković

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK, POČETNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 62,68 Kn

PAROLANDIA 1: radni udžbenik talijanskog jezika u četvrtom razredu osnovne škole, 1. godina učenja s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Dubravka Novak, Silvia Venchiarutti, Kristina Huljev

Cijena: 62,68 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE, ELEKTRONIKE I RAČUNALSTVA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 100,00 Kn

PRIMIJENJENA MATEMATIKA 4: udžbenik za 4. razred srednje strukovne škole

Autori: Biljana Kuhar

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE, ELEKTRONIKE I RAČUNALSTVA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 120,00 Kn

OSNOVE RAČUNALNIH MREŽA: udžbenik za 4. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje tehničar za elektroniku

Autori: Andrea Bednjanec

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: UMH

ISMERKEDÉS A VILÁGGAL 4 : természet-és társadalomismereti munkafüzet az általános iskolák negyedik osztálya számára

Autori: Jolanda Bastalić, Benita Vladušić

Cijena: 79,28 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ISMERKEDÉS A VILÁGGAL 4 : természet-és társadalomismereti tankönyv az általános iskolák negyedik osztálya számára

Autori: Jolanda Bastalić, Benita Vladušić

Cijena: 56,34 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VIDÁM MATEMATIKAI TÖRTÉNETEK : matematika tankönyv az általános iskola negyedik osztálya számára

Autori: Željka Manzoni, Gordana Paić, Antun Smajić

Cijena: 59,79 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VIDÁM MATEMATIKAI ESETEK : munkafüzet matematikából az általános iskolák negyedik osztály számára

Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Antun Smajić

Cijena: 47,25 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: UMH

HÉTSZÍNVILÁG MUNKAFÜZET : a 4. évfolyamos Hétszínvilág olvasokönyvhöz

Autori: Lászlóné Burai, Attiláné Faragó

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HÉTSZÍNVILÁG : olvasókönyv az általános iskolák 4. évfolyama számára

Autori: Anna Zsuzsanna Báthori

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS : 4. évfolyam

Autori: Mária Fülöp, Ferencné Szilágyi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: CVB

VESELE MATEMATIČKE ZGODE : udžbenik matematike za 4. razred osnovne škole

Autori: Željka Manzoni, Gordana Paić, Antun Smajić

Cijena: 300,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NAŠ SVIJET 4 : udžbenik prirode i društva s CD-om za 4. razred osnovne škole

Autori: Ivan De Zan, Ivo Nejašmić, Božena Vranješ Šoljan

Cijena: 200,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZLATNA VRATA 4 : udžbenik hrvatskog jezika za u 4. razredu osnovne škole : čitanka s pravopisom i gramatikom

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo

Cijena: 4,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DIP IN 4 : udžbenik engleskog jezika s CD-om za 4. razred osnovne škole: IV. godina učenja

Autori: Suzana Ban, Dubravka Blažić

Cijena: 5,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: HKZS

GLAZBENA ČETVRTICA : udžbenik iz glazbene kulture za 4. razred osnovne škole

Autori: Jelena Sikirica, Ana Miljak

Cijena: 249,37 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: UUOSSO

WIR 1 : udžbenik njemačkog jezika za 4. razred osnovne škole

Autori: Giorgio Motta, Mirjana Klobučar

Cijena: 4,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLOVAČKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: SAV SLOVAKA

ČÍTANKA : slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry pre 4. až 6. ročník základnej školy

Autori: Zoroslav Spevak

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SLOVENSKÁ GRAMATIKA : pre 4. až 8. ročník základnej školy

Autori: Michal Tyr

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 164,00 Kn

MUZIČKA ČETVRTICA : udžbenik muzičke kulture sa dva CD-a za 4. razred osnovne škole

Autori: Ana Miljak, Jelena Sikirica

Cijena: 164,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 432,00 Kn

ВЕСЕЛЕ МАТЕМАТИЧКЕ ЗГОДЕ : уџбеник математике за 4. разред основне школе

Autori: Желјка Манзони, Гордана Паић, Антун Смајић

Cijena: 235,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ВЕСЕЛЕ МАТЕМАТИЧКЕ ЗГОДЕ : радна свеска из математике за 4. разред основне школе

Autori: Желјка Манзони, Гордана Паић, Антун Смајић

Cijena: 197,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: PROSVJETA

Ukupno: 200,00 Kn

KORACI KROZ PRIRODU I DRUŠTVO 4 : radna sveska iz prirode i društva za četvrti razred osnovne škole

Autori: Benita Vladušić, Novica Gajić, Mirjana Oreščanin

Cijena: 48,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KORACI KROZ PRIRODU I DRUŠTVO 4 : udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred osnovne škole

Autori: Benita Vladušić, Novica Gajić, Mirjana Oreščanin

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITANKA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : udžbenik iz srpskog jezika

Autori: Simeon Marinković, Milica Stojanović, Snežana Šević

Cijena: 58,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZABAVNA GRAMATIKA 4 ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : radna bilježnica

Autori: Simeon Marinković, Milica Stojanović, Snežana Šević

Cijena: 37,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: ZUBG

PRAVOSLAVNI KATIHIZIS : za četvrti razred osnovne škole

Autori: Ignjatije Midić

Cijena: 38,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: EDIT

RACCONTI MATEMATICI 4 : libro di matematica per la quarta classe della scuola elementare

Autori: Ksenija Ćosić, Danijela Janda-Abbaci, Edita Sudar

Cijena: 62,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL NOSTRO MONDO 4 : quaderno attivo di natura e societŕ per la quarta classe della scuola elementare

Autori: Ivo Nejmašić, Božena Vranješ-Šoljan

Cijena: 49,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RACCONTI MATEMATICI 4 : quaderno attivo di matematica per la quarta classe della scuola elementare

Autori: Ksenija Ćosić, Danijela Janda-Abbaci, Edita Sudar

Cijena: 46,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL NOSTRO MONDO 4 : libro di testo di natura e societŕ per la quarta classe della scuola elementare

Autori: Ivan De Zan

Cijena: 58,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU - PREVEDENI

Nakladnik: EDIT

BIOLOGIA 4 - GENETICA EVOLUZIONE ECOLOGIA: libro di testo per la quarta classe dei licei

Autori: Oskar P. Springer, Dražena Papeš, Mirjana Kalafatić

Cijena: 99,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FISICA 4: manuale per la quarta classe dei licei

Autori: Vladimir Paar

Cijena: 105,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CHIMICA DEI COMPOSTI DEL CARBONIO: manuale di chimica per la quarta classe dei licei

Autori: Vesna Petrović Peroković, Dubravka Turčinović, Ivan Halasz

Cijena: 96,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: EDIT

L'INCREDIBILE WIKI 4 : letture

Autori: Francesca Fortunato

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'INCREDIBILE WIKI 4 : grammatica

Autori: Francesca Fortunato

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL PAESE DEI SOLI ALLEGRI 4 : letture

Autori: Mara Bartoli

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL PAESE DEI SOLI ALLEGRI 4-5 : scrittura

Autori: Mara Bartoli

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL PAESE DEI SOLI ALLEGRI 4-5 : grammatica

Autori: Mara Bartoli

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 72,00 Kn

HUDEBNÍ ČTYŘKA : učebnice hudební výchovy pro 4. ročník základní školy

Autori: Ana Miljak, Jelena Sikirica

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 98,00 Kn

VESELÉ MATEMATICKÉ PŘÍHODY : učebnice matematiky pro 4. ročník základní školy

Autori: Željka Manzoni, Gordana Paić, Antun Smajić

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VESELÉ MATEMATICKÉ PŘÍHODY : pracovní sešit z matematiky pro 4. ročník základní školy

Autori: Gordana Paić, Željka Manzoni, Antun Smajić

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: JEDNOTA

CVIČEBNICE 4 : pro 4. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v Republice Chorvatsku

Autori: Justýna Koutníková, Marie Pihýrová, Albína Součková

Cijena: 15,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČÍTANKA 4 : pro 4. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v Republice Chorvatsku

Autori: Leonora Janotová, Zdenka Lalićová

Cijena: 30,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UPRAVNE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 270,00 Kn

RADNO PRAVO: udžbenik za Radno pravo za 4. razred, upravni referenti i poslovni tajnici

Autori: Azra-Vesna Abramović, Lidija Pačić, Vesna Ramljak, Ljerka Zlatić

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UPRAVNI POSTUPAK 4: udžbenik za Upravni postupak za 4. razred, upravni referenti

Autori: Radoslava Gregov, Vesna Gržan, Ondina Mesar, Mirjana Pavić

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

USTAVNI USTROJ REPUBLIKE HRVATSKE: udžbenik za Ustavni ustroj RH za 4. razred, upravni referenti i poslovni tajnici

Autori: Ivanka Jareb, Lovrenka Franceschi, Vesna Pegan

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Ukupno: 70,00 Kn

NA PUTU VJERE : radna bilježnica za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole

Autori: Ivica Pažin, Ante Pavlović

Cijena: 30,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NA PUTU VJERE : udžbenik za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole

Autori: Ivica Pažin i Ante Pavlović

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: MN

Ukupno: 399,00 Kn

HIGIJENA - PREVENTIVNA MEDICINA: udžbenik za četvrti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Darko Ropac, Dinko Puntarić

Cijena: 126,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HITNI MEDICINSKI POSTUPCI: udžbenik za četvrti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Danijela Paškov, Sandra Samošćanec

Cijena: 147,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RADIOLOGIJA: udžbenik za četvrti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Kristina Potočki, Maja Hrabak-Paar, Goran Pavliša

Cijena: 126,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 238,00 Kn

NAČELA ADMINISTRACIJE: udžbenik za četvrti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Ivica Matić, Josipa Kern, Nikolina Matić

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA - SPECIJALNA: udžbenik u četvrtom razredu medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Ljiljana Broz, Maja Budisavljević, Sanda Franković, Teodora Not, Jasna Ivasić

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Medicinska naklada

Ukupno: 651,00 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNOG DJETETA I ADOLESCENTA: udžbenik za četvrti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Iva Filipušić, Ivana Horvat, Monika Lovrek Seničić

Cijena: 231,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA - OPĆA: udžbenik za četvrti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Sonja Kalauz

Cijena: 168,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZAKONODAVSTVO I PRAVNI ASPEKTI SKRBI: udžbenik za četvrti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Ina Stašević, Darko Ropac

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA II, III I IV: udžbenik za drugi, treći i četvrti razred zdravstvene škole za stjecanje kvalifikacije dentalni asistent

Autori: Lucija Koturić Čabraja

Cijena: 147,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ŠPANJOLSKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 862,00 Kn

AULA INTERNACIONAL 3: udžbenik za španjolski jezik, 3. i/ili 4. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Jaime Corpas, Agustin Garmenida, Carmen Soriano

Cijena: 222,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AULA INTERNACIONAL 4: udžbenik za španjolski jezik, 4. razred gimnazija, prvi strani jezik (napredno učenje)

Autori: Jaime Corpas, Agustin Garmenida, Nuria Sanchez, Carmen Soriano

Cijena: 222,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ESPACIO JOVEN 360 B1.1: udžbenik za španjolski jezik, 4. razred gimnazije, 1. i 2. strani jezik (početnici i napredni)

Autori: Maria Carmen, Cabeza Sanchez, Francisca Fernandez Vargas, Luisa Galan Martinez, Amelia Guerrero Aragon, Emilio Jose, Marin Mora, Liliana Pereyra Brizuela, Francisco Fidel Riva

Cijena: 175,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 2: udžbenik za španjolski jezik, 3. i 4. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Autori: Encia Alonso, Geni Alonso, Susana Oritz

Cijena: 243,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ŠPANJOLSKI JEZIK - POČETNO UČENJE

Nakladnik: UDŽBENIK

Ukupno: 145,00 Kn

EMBARQUE 2: udžbenik španjolskog jezika za 3. i 4. razred gimnazije

Autori: Montserrat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto

Cijena: 145,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ŠPANJOLSKI JEZIK, POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 65,81 Kn

REPORTEROS INTERNACIONALES 1: udžbenik za španjolski jezik, 4. i/ili 5. razred osnovne škole, prvi i drugi strani jezik

Autori: Marcela Calabia, Maria Letizia Galli, Maria Signo Fuentes

Cijena: 65,81 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn