Udžbenici

Nakladnik: Alka

Moja povijest 5 radna bilježnica

Cijena: 35,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 65,00 Kn

KRIJESNICA TRENERICA 5: Nastavni listići iz hrvatskog jezika za 5. razred osnovne škole

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nakladnik: SysPrint d.o.o.

Ukupno: 57,00 Kn

INFORMATIKA+ 5 : radna bilježnica iz informatike za 5. razred osnovne škole 2018/2019

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 59,00 Kn

UMJETNOST I JA - likovna mapa za 5. i 6. r. OŠ + kolaž papir

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 144,00 Kn

RIGHT ON! 1 - Udžbenik iz engleskog jezika za 5.razred osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 94,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RIGHT ON! 1 - Radna bilježnica iz engleskog jezika za 5.razred osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 138,00 Kn

Go Getter 2 Workbook with Extra Online Homework: radna bilježnica za engleski jezika sa dodatnim online zadacima

Autori: Jennifer Heath with Catherine Bright

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Wider World 1 Workbook with Extra Online Homework: radna bilježnica za engleski jezik sa dodatnim online zadacima

Autori: Lynda Edwards

Cijena: 48,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Go Getter 1 Workbook with Extra Online Homework: radna bilježnica za engleski jezik sa dodatnim online zadacima

Autori: Liz Kilberg with Catherine Bright and Jennifer Heath

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 118,91 Kn

WAY TO GO 2: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole, 2. godina učenja

Autori: Višnja Anić, Zvonka Ivković

Cijena: 62,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Way to go 2, radna bilježnica za engleski jezik u petome razredu osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Višnja Anić, Zvonka Ivković

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 53,00 Kn

PROJECT EXPLORE PLUS STARTER radna bilježnica za engleski jezik, 5. razred osnovne škole, 2. godina učenja

Autori: Sarah Philips, Paul Shipton (temeljeno na originalnom konceptu Toma Hutchinsona)

Cijena: 53,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 115,00 Kn

INSIGHT ADVANCED: Class book with eBook - udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola i 5-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred jezičnih gimnazija, drugi strani jezik, 12. godina učenja

Autori: Jayne Wildman, Jane Hudson

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 536,00 Kn

HEADWAY 5TH EDITION ADVANCED: Class book with eBook - udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola i 5-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred jezičnih gimnazija, drugi strani jezik, 12. godina učenja

Autori: Liz Soars, John Soars, Paul Hancock

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HEADWAY 5TH EDITION UPPER-INTERMEDIATE: Class book with eBook - udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola i 5-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred jezičnih gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 12. godina učenja

Autori: Liz Soars, John Soars, Paul Hancock

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE: Class book with eBook - udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola i 5-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred jezičnih gimnazija, drugi strani jezik, 12. godina učenja

Autori: Jayne Wildman, Fiona Beddall

Cijena: 108,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOLUTIONS THIRD EDITION ADVANCED: Class book with eBook - udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih i 5-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred jezičnih gimnazija, drugi strani jezik, 12. godina učenja

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOLUTIONS THIRD EDITION UPPER-INTERMEDIATE: Class book with eBook - udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola i 5-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola i 5-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 4. godina učenja ili 9. godina učenja; 4. razred jezičnih gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 12. godina učenja

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - POČETNO UČENJE

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 110,00 Kn

HEADWAY 5TH EDITION INTERMEDIATE: Class book with eBook - udžbenik engleskog jezika za 4. razred gimnazija, 4-godišnjih i 5-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 4. i 9. godina učenja

Autori: Liz Soars, John Soars, Paul Hancock

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 94,00 Kn

WIDER WORLD 1: udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Bob Hastings, Stuart McKinlay

Cijena: 94,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 300,72 Kn

DIP IN 5: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Suzana Ban

Cijena: 94,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FOOTSTEPS 1: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Dora Božanić, Olinka Breka, Ana Posnjak, Ivana Marinić

Cijena: 94,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 5, radna bilježnica za engleski jezik u petom razredu osnovne škole, peta godina učenja

Autori: Suzana Ban

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Footsteps 1, radna bilježnica za engleski vjezik u petom razredu osnovne škole, peta godina učenja

Autori: Olinka Breka, Dora Božanić, Ivana Marinić, Ana Posnjak

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 320,71 Kn

PROJECT FOURTH EDITION, WORKBOOK WITH AUDIO CD 2 : radna bilježnica za engleski jezik u 5. razredu, peta godina učenja; 6. razred, treća godina učenja

Autori: Tom Hutchinson, Rod Fricker

Cijena: 59,99 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PROJECT FOURTH EDITION, STUDENT'S BOOK 2 : udžbenik engleskog jezika za 5. razred, peta godina učenja; 6. razred, treća godina učenja

Autori: Tom Hutchinson

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENGLISH PLUS SECOND EDITION 1: Class book with Practice Kit; udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Ben Wetz

Cijena: 94,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PROJECT EXPLORE 1: Class book with eBook; udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Sarah Philips, Paul Shipton (temeljeno na originalnom konceptu Toma Hutchinsona)

Cijena: 94,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 94,36 Kn

HELLO, WORLD!: udžbenik engleskog jezika za peti razred osnovne škole, peta godina učenja

Autori: Ivana Kirin, Marinko Uremović

Cijena: 94,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
Engleski jezik kao drugi strani jezik

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 62,50 Kn

PROJECT EXPLORE 1 radna bilježnica za engleski jezik, 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Sarah Phillips, Paul Shiptom

Cijena: 62,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
Engleski jezik kao prvi strani jezik

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 59,00 Kn

Project Explore 1 Workbook with Online practice: radna bilježnica za engleski jezik, 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Sarah Phillips, Paul Shipton, Lynne White

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 44,00 Kn

LE FRANCAIS - C'EST FORMIDABLE 2! : radna bilježnica francuskog jezika za 5. razred osnovne škole : II. godina učenja

Autori: Irena Stopfer, Jadranka Strabić

Cijena: 44,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 62,91 Kn

MERCI! 1: udžbenik za francuski, 5. razred osnovne škole, druga godina učenja; methode de francais, livre de l'eleve + CD

Autori: Adrien Payet, Isabel Rubio, Emile Ruiz

Cijena: 62,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 188,72 Kn

A LA UNE 1: udžbenik za francuski, 5. razred osnovne škole, peta godina učenja; au coeur du monde francophone, Livre de l'eleve +CD

Autori: Aurore Jarlang, Morgane Pelle, Amandine Quetel, Julie Uny, Raphaele Fouillet, Aranceli Rodriguez Tomp, Helene Todorovic

Cijena: 94,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

A PLUS 1: udžbenik za francuski, 5. razred osnovne škole, peta godina učenja; methode de francais, livre de l'eleve + CD

Autori: Laureda Kharbache, Ana Carrion, Ludovic Gaucher

Cijena: 94,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
Francuski jezik

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 205,00 Kn

MERCI 1, cahier d‘activites

Autori: Adrien Payet, Isabel Rubio, Emile Ruiz

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

A LA UNE 1, cahier d‘exercices+CD

Autori: Gvendoline Le Ray, Stephanie Pace, Christelle Barbera

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

A PLUS 1, cahier d‘exercices+CD

Autori: Ana Carrion, Laureda Kharbache, Matild4e Martinez Salles, Michele Bosquet,Yolanda Rennes

Cijena: 75,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 202,00 Kn

MOJA ZEMLJA 1 - Udžbenik iz geografije za peti razred osnovne škole

Autori: Ivan Gambiroža, Josip Jukić, Dinko Marin, Ana Mesić

Cijena: 47,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJA ZEMLJA 1 - Radna bilježnica iz geografije za peti razred osnovne škole

Autori: Ivan Gambiroža, Josip Jukić, Dinko Marin, Ana Mesić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJA ZEMLJA 1 - Udžbenik iz geografije za peti razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: Ivan Gambiroža, Josip Jukić, Dinko Marin, Ana Mesić

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 40,00 Kn

MOJA GEOGRAFIJA 5: udžbenik za Geografiju za 5. razred osnovne škole

Autori: Zvonko Ranogajec

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 87,00 Kn

PLAVI PLANET 1: udžbenik iz geografije za 5. razred osnovne škole

Autori: Lidija Borko, Tomislav Štancl

Cijena: 47,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plavi planet: radna bilježnica iz geografije za 5. razred osnovne škole

Autori: Lidija Borko, Tomislav Štancl

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 103,18 Kn

GEA 1: udžbenik geografije s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole

Autori: Danijel Orešić, Igor Tišma, Ružica Vuk, Alenka Bujan

Cijena: 47,18 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEA 1, radna bilježnica za geografiju u petom razredu osnovne škole

Autori: Danijel Orešić, Igor Tišma, Ružica Vuk, Alenka Bujan

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 47,18 Kn

GEOGRAFIJA 5: udžbenik iz geografije za peti razred osnovne škole

Autori: Ivan Paradi, Ivana Petrić

Cijena: 47,18 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 125,00 Kn

GEOGRAFIJA 5 : udžbenik s radnom bilježnicom za 5. razred osnovne škole

Autori: Silvija Krpes

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 121,00 Kn

PRIČA O ZEMLJI : udžbenik s radnom bilježnicom i CD-om iz geografije za učenike s posebnim obrazovnim potrebama za 5. razred osnovne škole

Autori: Lidija Borko, Tomislav Štancl

Cijena: 121,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA - ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 80,00 Kn

MOJA NAJDRAŽA GEOGRAFIJA 5: udžbenik za Geografiju za 5. razred osnovne škole

Autori: Silvija Krpes

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFSKI ATLASI

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 94,00 Kn

GEOGRAFSKI ATLAS REPUBLIKE HRVATSKE : geografski atlas za osnovnu i srednje škole

Autori: Matija Maček, Ivan Paradi, Petar Perić

Cijena: 94,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFSKI ATLASI ZA SLIJEPE

Nakladnik: HSS

GEOGRAFSKI ATLAS ZA OSNOVNU ŠKOLU : za slijepe i slabovidne učenike

Autori: Snježana Bakarić Palička, Danko Butorac, Josip Hrvoj, Ivan Kolar, Mario Perčinić, Vladimir Rajak, Ivica Robić

Cijena: 822,15 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFSKI ATLASI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: EDIT

ATLANTE GEOGRAFICO METODICO 2010-2011

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ATLANTE ZANICHELLI 2011

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA KULTURA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 31,00 Kn

SVIJET GLAZBE 5 - Udžbenik iz glazbene kulture za peti razred osnovne škole

Autori: Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Ana Ostojić, Zoran Štefanac

Cijena: 31,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA KULTURA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 31,45 Kn

ALLEGRO 5 U GLAZBENOM SVIJETU: udžbenik glazbene kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole

Autori: Natalija Banov, Vlasta Dvořak, Sandra Frančišković, Sandra Ivančić, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić, Alenka Martinović, Darko Novosel, Tomislav Pehar

Cijena: 31,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA KULTURA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 31,45 Kn

GLAZBENI KRUG 5: udžbenik glazbene kulture za peti razred osnovne škole

Autori: Ružica Ambruš-Kiš, Nikolina Matoš, Tomislav Seletković, Snježana Stojaković, Zrinka Šimunović

Cijena: 31,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
Geografija

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 39,00 Kn

Geografija 5, radna bilježnica iz geografije za peti razred osnovne škole

Autori: Ivan Paradi, Ivana Petrić

Cijena: 39,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 447,00 Kn

HRVATSKE JEZIČNE NITI 5 - Udžbenik iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

Autori: Sanja Miloloža, Rada Cikuša, Davor Šimić, doc. dr. sc. Bernardina Petrović

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKA RIJEČ 5 - Čitanka iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

Autori: Ante Bežen, Lidija Vešligaj, Anita Katić, Kristina Dilica, Ina Randić Đorđević

Cijena: 87,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKE JEZIČNE NITI 5 - Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

Autori: Sanja Miloloža, Rada Cikuša, Davor Šimić

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKE JEZIČNE NITI 5 - Udžbenik iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: Sanja Miloloža, Rada Cikuša, Davor Šimić, doc. dr. sc. Bernardina Petrović

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKA RIJEČ 5 - Čitanka iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: Ante Bežen, Lidija Vešligaj, Anita Katić, Kristina Dilica, Ina Randić Đorđević

Cijena: 130,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 157,00 Kn

HRVATSKA ČITANKA 5: Hrvatski jezik - Čitanka za 5. razred osnovne škole

Autori: Mirjana Jukić, Slavica Kovač, Iverka Kraševac, Dubravka Težak, Martina Tunuković, Martina Valec-Rebić

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKA KRIJESNICA 5: udžbenik iz hrvatskoga jezika za 5. razred osnovne škole

Autori: Slavica Kovač, Mirjana Jukić

Cijena: 68,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 615,08 Kn

HRVATSKI BEZ GRANICA 5, integrirani udžbenik hrvatskoga jezika i književnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole - komplet 1. i 2 dio

Autori: Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Ida Pettö, Ksenija Budija

Cijena: 157,27 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NAŠ HRVATSKI 5 I SNAGA RIJEČI 5 komplet s digitalnim sadržajem

Autori: Anita Šojat

Cijena: 157,27 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VOLIM HRVATSKI 5 i SNAGA RIJEČIi 5 - udžbenik hrvatskoga jezika i hrvatska čitanka s dodatnim digitalnim sadržajima za 5. razred osnovne škole - komplet

Autori: Anđelka Rihtarić, Sanja Latin, Žana Majić

Cijena: 157,27 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SNAGA RIJEČI 5: hrvatska čitanka s dodatnim digitalnim sadržajima za peti razred osnovne škole

Autori: Anita Šojat

Cijena: 87,27 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VOLIM HRVATSKI 5, radna bilježnica za hrvatski jezik u petom razredu osnovne škole

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 216,27 Kn

PETICA: čitanka za peti razred osnovne škole i Hrvatski za 5 udžbenik hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

Autori: Diana Greblički-Miculinić, Dijana Grbaš Jakšić, Krunoslav Matošević, Ela Družijanić-Hajdarević, Zrinka Romić

Cijena: 157,27 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKI JEZIK 5, radna bilježnica uz udžbenik hrvatskoga jezika za peti razred

Autori: Ela Družijanić Hajdarević Zrinka Romić Krunoslav Matošević Gordana Lovrenčić Rojc Valentina Lugomer Lidija Sykora-Nagy

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 57,00 Kn

VOLIMO HRVATSKI! 5 : udžbenik hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

Autori: Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić, Julijana Levak

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 190,00 Kn

MOJ SVIJET RIJEČI 5 : čitanka s udžbenikom za 5. razred osnovne škole, I. dio

Autori: Biserka Draganić, Danuška Ružić, Zrinjka Stančić

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJ SVIJET RIJEČI 5 : čitanka s udžbenikom za 5. razred osnovne škole, II. dio

Autori: Biserka Draganić, Danuška Ružić, Zrinjka Stančić

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 190,00 Kn

SVJETLOST RIJEČI 5: čitanka s radnim udžbenikom iz Hrvatskoga jezika za učenike 5. razred osnovne škole, 1. dio

Autori: Biserka Draganić, Danuška Ružić, Zrinjka Stančić

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SVJETLOST RIJEČI 5: čitanka s radnim udžbenikom iz Hrvatskoga jezika za učenike 5. razred osnovne škole, 2. dio

Autori: Biserka Draganić, Danuška Ružić, Zrinjka Stančić

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 110,00 Kn

HRVATSKA KRIJESNICA 5: radni udžbenik za dopunski i individualizirani rad iz hrvatskog jezika za 5. razred osnovne škole namijenjen za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, s teškoćama u razvoju

Autori: Vesna Dunatov, Anita Petrić

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 112,00 Kn

LIKE IT 5 - Udžbenik iz informatike za peti razred osnovne škole

Autori: Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LIKE IT 5 - Radna bilježnica iz informatike za peti razred osnovne škole

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 118,91 Kn

#MOJPORTAL5: udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole

Autori: Magdalena Babić, Nikolina Bubica, Stanko Leko, Zoran Dimovski, Mario Stančić, Ivana Ružić, Nikola Mihočka, Branko Vejnović

Cijena: 62,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

#MOJPORTAL5: radna bilježnica za informatiku u petom razredu osnovne škole

Autori: Magdalena Babić, Nikolina Bubica, Stanko Leko, Zoran Dimovski, Mario Stančić, Ivana Ružić, Nikola Mihočka, Branko Vejnović

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Udžbenik.hr

Ukupno: 62,91 Kn

INFORMATIKA+ 5: udžbenik iz informatike za 5. razred osnovne škole

Autori: Ines Kniewald, Vinkoslav Galešev, Gordana Sokol, Vlasta Vlahović, Dalia Kager, Hrvoje Kovač

Cijena: 62,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 62,91 Kn

INFORMATIKA 5: udžbenik za 5. razred osnovne škole

Autori: Vedrana Gregurić, Nenad Hajdinjak, Milana Jakšić, Boris Počuča, Darko Rakić, Silvana Svetličić, Davor Šokac, Dragan Vlajinić

Cijena: 62,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: SysPrint d.o.o.

INFORMATIKA+ 5 : udžbenik iz informatike za 5. razred osnovne škole

Autori: Vinkoslav Galešev, Ines Kniewald, Gordana Sokol, Barbara Bedenik, Kristina Repek

Cijena: 88,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INFORMATIKA+ 5 : radna bilježnica iz informatike za 5. razred osnovne škole

Autori: Vinkoslav Galešev, Ines Kniewald, Gordana Sokol, Barbara Bedenik, Kristina Repek

Cijena: 57,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ISLAMSKI VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Mešihat islamske zajednice

Ukupno: 62,00 Kn

UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA ZA 5. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE:

Autori: Lamija Alili, Almedina Mujkanović

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KATOLIČKI VJERONAUK

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Ukupno: 30,00 Kn

Učitelju: gdje stanuješ?radna bilježnica za katolički vjeronauk 5. razreda OŠ

Autori: Mirjana Novak, Barbara Sipina

Cijena: 30,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KATOLIČKI VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Ukupno: 63,00 Kn

UČITELJU, GDJE STANUJEŠ?: udžbenik za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole

Autori: Mirjana Novak, Barbara Sipina

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK

Nakladnik: DOMINOVIĆ

Ukupno: 198,00 Kn

LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA: Pars I, Familia Romana: udžbenik latinskog jezika za 5. i 6. razred osnovne škole te za 1. i 2. razred gimnazije

Autori: Hans Henning Ørberg

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA: Pars I, Familia Romana: udžbenik za početno učenje latinskoga jezika u osnovnoj školi i gimnazijama: od 5. do 8. razreda osnovne škole, za 1. i 2. razred gimnazija te za 1. i 2. razred klasične gimnazije (početnici)

Autori: Hans Henning Ørberg

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA KULTURA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 31,00 Kn

LIKOVNA AVANTURA 5 - udžbenik iz likovne kulture za peti razred osnvne škole

Autori: Natalija Stipetić Čus, Blanka Petrinec Fulir, Dražen Jerabek, Stanka Pinjuh, Dalia Finek Brezarić, Goran Jeličić

Cijena: 31,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA KULTURA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 31,45 Kn

OPAŽAM, OBLIKUJEM 5: udžbenik likovne kulture za peti razred osnovne škole

Autori: Martina Kosec, Jurana Mihalić Linarić, Dijana Nazor

Cijena: 31,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 280,00 Kn

MATEMATIČKI IZAZOVI 5: prvi dio - udžbenik iz matematike za peti razred osnovne škole

Autori: Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIČKI IZAZOVI 5: drugi dio - udžbenik iz matematike za peti razred osnovne škole

Autori: Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIČKI IZAZOVI 5 - udžbenik iz matematike za peti razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić

Cijena: 155,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 100,00 Kn

MOJA MATEMATIKA 5: udžbenik za Matematiku za 5. razred osnovne škole

Autori: Sonja Eberling, Nevia Grbac, Sanja Janeš, Ivan Mrkonjić

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 338,00 Kn

MATEMATIKA 5, 1. DIO: udžbenik za 5. razred osnovne škole

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović, Sanja Varošanec

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 5, 2. DIO: udžbenik za 5. razred osnovne škole

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović, Sanja Varošanec

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4, 1. DIO: udžbenik za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (4 ili 5 sati nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4, 2. DIO: udžbenik za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (4 ili 5 sati nastave tjedno)

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 188,00 Kn

MATEMATIKA 4, I. I II. DIO: udžbenik matematike u četvrtom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje - 5, 6 i 7 sati tjedno s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Milena Šujansky, Tamara Srnec, Tanja Vukas, Željka Dijanić

Cijena: 188,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 184,81 Kn

MATEMATIKA 5: udžbenik matematike za peti razred osnovne škole, 1. i 2. svezak

Autori: Z. Šikić, V. Draženović Žitko, I. Golac Jakopović, B. Goleš, Z. Lobor, M. Marić, T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković

Cijena: 125,81 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DiZzi MAT 5: radna bilježnica za sustavno rješavanje domaće zadaće

Autori: Ivan Jukić, Kristina Lukačić

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 256,00 Kn

AUF DIE PLÄTZE, FERTG, LOS 5 - Udžbenik iz njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole (peta godina učenja)

Autori: Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Miklenić

Cijena: 94,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AUF DIE PLÄTZE, FERTG, LOS 5 - Radna bilježnica iz njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole (peta godina učenja)

Autori: Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Miklenić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2 - udžbenik iz njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole (druga godina učenja)

Autori: Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagatić, Damir Velički

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2 - Radna bilježnica iz njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole

Autori: Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagatić, Damir Velički

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 116,00 Kn

Beste Freunde A1.1, radna bilježnica za njemački jezik u 5. razredu, 2. strani jezik

Autori: Manuela Georgiakaki, Monika Bovermann, Christiane Seathe, Anja Schumann

Cijena: 58,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Beste Freunde A1.2: radna bilježnica za njemački jezik u 5. razredu, 5. godina učenja, i u 6. razredu, 3. godina učenja

Autori: Manuela Georgiakaki, Christiane Seathe, Anja Schumann

Cijena: 58,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 59,00 Kn

Maximal 2, radna bilježnica njemačkog jezika za 5. razred osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Julia Katharina Weber, Lidija Šober, Claudia Brass, Mirjana Klobučar

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Klett Verlag d.o.o.

Ukupno: 119,00 Kn

WIR+ 2 : radna bilježnica njemačkog jezika za 5. razred osnovne škole, 2. godina učenja

Autori: Giorgio Motta, Mirjana Klobučar

Cijena: 47,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

WIR+ 2 : udžbenik njemačkog jezika za 5. razred osnovne škole 2. godina učenja s pripadajućim audio CD-om

Autori: Giorgio Motta, Mirjana Klobučar

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 62,00 Kn

BESTE FREUNDE A1.1: udžbenik njemačkog jezika za peti razred osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Manuela Georgiakaki, Monika Bovermann, Elisabeth Graf-Riemann, Christiane Seuthe

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 118,91 Kn

FLINK MIT DEUTSCH 2 NEU: udžbenik njemačkog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole, 2. godina učenja

Autori: Plamenka Bernardi-Britvec, Jadranka Salopek, Jasmina Troha

Cijena: 62,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Flink mit Deutsch 2 NEU, radna bilježnica za njemački jezik u petom razredu osnovne škole, 2. godina učenja

Autori: Plamenka Bernardi-Britvec, Jadranka Salopek, Jasmina Troha

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 62,90 Kn

MAXIMAL 2: udžbenik njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Giorgio Motta, Elzbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Glück, Mirjana Klobučar

Cijena: 62,90 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 148,94 Kn

DEUTSCH MIT HÄNSEL 2 : njemački jezik za 5. razred osnovne škole : 5. godina učenja : radna bilježnica s audio CD-om

Autori: Sanja Ivančić, Petra Turmišov

Cijena: 74,47 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH MIT HÄNSEL 2 : njemački jezik za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Sanja Ivančić, Petra Turmišov

Cijena: 74,47 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 94,36 Kn

GUT GEMACHT! 5: udžbenik njemačkoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Jasmina Troha, Ivana Valjak Ilić

Cijena: 94,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 94,36 Kn

APPLAUS! PLUS 5: udžbenik njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole, peta godina učenja

Autori: Gordana Barišić Lazar, Ivana Vukančić

Cijena: 94,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
Njemački jezik

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 59,00 Kn

APPLAUS! PLUS 5 - radna bilježnica

Autori: Gordana Barišić Lazar, Ivana Vukančić

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJESNI ATLASI

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 211,00 Kn

POVIJESNI ATLAS 5.-8. : povijesni atlas od petoga do osmoga razreda osnovne škole

Autori: skupina autora

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POVIJESNI ATLAS HRVATSKE ZA OSNOVNU I SREDNJE ŠKOLE

Autori: Petar Bagarić, Damir Bulat, Maja Ferček, Šime Labor, Tatjana Medić-Posavec, Goran Mihelčić, Goran Miljan, Ivica Miškulin, Vladimir Posavec, Miroslav Šašić

Cijena: 92,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJESNI ATLASI

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 123,00 Kn

POVIJEST U KARTAMA I SLIKAMA 5 - 8 : povijesni atlas za osnovnu školu

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJESNI ATLASI

Nakladnik: Školska knjiga d.d. i Hrvatska školska kartografija

Ukupno: 123,00 Kn

HRVATSKI POVIJESNI ZEMLJOVIDI

Autori: skupina autora

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJESNI ATLASI ZA SLIJEPE

Nakladnik: HSS

POVIJESNI ATLAS : za osnovnu školu namijenjen slijepim i slabovidnim učenicima

Autori: Željko Brdal, Josip Hrvoj, Ivan Kolar, Vladimir Rajak, Ivica Robić

Cijena: 1,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 222,00 Kn

POVIJEST 5 - Udžbenik za peti razred osnovne škole

Autori: Ante Birin, Eva Katarina Glazer, Tomislav Šarlija, Abelina Finek, Darko Finek

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POVIJEST 5 - Radna bilježnica za peti razred osnovne škole

Autori: Ante Birin, Abelina Finek, Darko Finek, Eva Katarina Glazer, Tomislav Šarlija

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POVIJEST 5 - Udžbenik za peti razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: Ante Birin, Eva Katarina Glazer, Tomislav Šarlija, Abelina Finek, Darko Finek, Željka Butorac

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 54,00 Kn

MOJA POVIJEST 5: udžbenik za Povijest za 5. razred osnovne škole

Autori: Daniela Jugo Superina, Nera Malbaša Kovačić

Cijena: 54,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 60,00 Kn

UČITELJICA ŽIVOTA - POVIJEST 5: udžbenički komplet za povijest u petom razredu osnovne škole

Autori: Mladen Tomorad, Ivana Malus Tomorad, Hrvoje Gračanin, Vjera Brković, Rona Bušljeta

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 88,00 Kn

POVIJEST U KARTAMA I SLIKAMA 5 : povijesni atlas za 5. razred osnovne škole

Autori: Ivona Dunat

Cijena: 32,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KLIO 5, radna bilježnica za povijest u petom razredu osnovne škole

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 62,91 Kn

VREMEPLOV 5: udžbenik povijesti za peti razred osnovne škole

Autori: Neven Budak, Miljenko Hajdarović, Manuela Kujundžić, Šime Labor

Cijena: 62,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 125,00 Kn

PUT U PROŠLOST 5 : udžbenik s radnom bilježnicom za učenike sa smetnjama u razvoju

Autori: Nera Kovačić-Malbaša, Danijela Jugo-Superina

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST - ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 54,00 Kn

MOJA NAJDRAŽA POVIJEST 5: udžbenik za Povijest za 5. razred osnovne škole

Autori: Daniela Jugo Superina, Nera Malbaša Kovačić

Cijena: 54,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 207,00 Kn

PRIRODA 5 - Udžbenik za peti razred osnovne škole

Autori: Marijana Bastić, Valerija Begić, Ana Bakarić, Bernarda Kralj Golub

Cijena: 47,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRIRODA 5 - Radna bilježnica za peti razred osnovne škole

Autori: Marijana Bastić, Valerija Begić, Ana Bakarić, Bernarda Kralj Golub

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRIRODA 5 - Radni udžbenik za peti razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: Marijana Bastić, Valerija Begić, Ana Bakarić, Bernarda Kralj Golub

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 40,00 Kn

MOJA PRIRODA 5: udžbenik za Prirodu za 5. razred osnovne škole

Autori: Elizabeta Miletić, Roberto Škara

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 103,18 Kn

PRIRODA 5: udžbenik prirode s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole

Autori: Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić, Žaklin Lukša, Ines Budić, Đurđica Culjak, Marijana Gudić

Cijena: 47,18 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda 5, radna bilježnica za prirodu u petom razredu osnovne škole

Autori: Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić, Žaklin Lukša, Ines Budić, Đurđica Culjak, Marijana Gudić

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 47,18 Kn

PRIRODA 5: udžbenik iz prirode za 5. razred osnovne škole

Autori: Biljana Agić, Tamara Banović, Ana Lopac Groš

Cijena: 47,18 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 125,00 Kn

PRIRODA I JA : udžbenik s radnom bilježnicom za peti razred osnovne škole

Autori: Roberto Škara

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PRIRODA - ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 80,00 Kn

MOJA NAJDRAŽA PRIRODA 5: udžbenik za Prirodu za 5. razred osnovne škole

Autori: Elizabeta Miletić, Roberto Škara, Klara Matejčić

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 62,91 Kn

RAGAZZINI.IT 2: udžbenik talijanskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petome razredu osnovne škole, 2. godina učenja

Autori: Nina Karković, Andreja Mrkonjić

Cijena: 62,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 150,36 Kn

RAGAZZI.IT 1: udžbenik talijanskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Nina Karković, Andreja Mrkonjić

Cijena: 94,36 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Ragazzi.it 1, radna bilježnica za talijanski jezik u petome razredu osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Nina Karković, Andreja Mrkonjić

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKA KULTURA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 131,00 Kn

TEHNIČKA KULTURA 5 - udžbenik iz tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Autori: Ivan Sunko, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivo Crnoja

Cijena: 31,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKA KULTURA 5 - Radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada za peti razred osnovne škole

Autori: Ivan Sunko, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivo Crnoja

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKA KULTURA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 131,39 Kn

SVIJET TEHNIKE 5: udžbenik tehničke kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole

Autori: Vladimir Delić, Ivan Jukić, Zvonko Koprivnjak, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek

Cijena: 32,39 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Svijet tehnike 5: radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada programa tehničke kulture u petom razredu osnovne škole

Autori: grupa autora

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKA KULTURA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 31,45 Kn

TK 5: udžbenik tehničke kulture za 5. razred osnovne škole

Autori: Marijan Vinković, Leon Zakanji, Tamara Valčić, Mato Šimunović, Darko Suman, Tijana Martić, Ružica Gulam, Damir Ereš, Fany Bilić

Cijena: 31,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
Talijanski jezik

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 65,00 Kn

AMICI D‘ ITALIA 1 PLUS, Corso di lingua italiana, eserciziraio

Autori: Maddalena Bolognese; Ivana Viappiani

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
Tehnička kultura

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 119,00 Kn

TK 5, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Autori: FanY Bilić, Damir Ereš, Ružica Gulam , Ana Majić, Tijana Martić, Darko Suman, Mato Šimunović, Leon Zakanji, Tamara Valčić, Marijan Vinković

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: UMH

MATEMATIKA 5 : tanköny és feladatgyűjtemény az általános iskolák ötödik osztálya számára - 1. félév

Autori: Branko Goleš, Luka Krnić, Zlatko Lobor, Zvonimir Šikić

Cijena: 67,84 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 5 : tankönyv és feladatgyűjtemény az általános iskola ötödik osztálya számára, 2. félév

Autori: Zvonimir Šikić, Branko Goleš, Zlatko Lobor, Luka Krnić

Cijena: 61,06 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TERMÉSZETISMERET 5 : tankönyv az általános iskolák ötödik osztálya számára

Autori: Jasminka Džapo, Jasna Tonšetić, Lela Zadražil

Cijena: 65,54 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TECHNIKA 5 : technika tankönyv az általános iskolák 5. osztálya részére

Autori: Branko Hrpka, Ida Srdić

Cijena: 56,70 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FÖLDRAJZ 5 : tankönyv az általános iskolák 5. osztálya számára

Autori: Željka Šiljković

Cijena: 59,75 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LÁTNI TANULUNK 5 : rajz és vizuális kultúra tankönyv az általáns iskola 5. osztálya számára

Autori: Miroslav Huzjak, Saša Živković

Cijena: 49,44 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TÖRTÉNELEM 5 : tankönyv az általános iskolák ötödik osztálya számára

Autori: Stjepan Bekavac, Marija Bradvica

Cijena: 51,74 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: UMH

IRODALOM 5 : az általános iskola 5. évfolyama és a 11 éves korosztály számára

Autori: Ildikó Radóczné Bálint, Gyuláné Virág

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SZÖVEGÉRTÉSI FEJLESZTŐ GYAKORLATOK : 5. osztály

Autori: Erzsébet Széplaki

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS MUNKÁLTATÓ TANKÖNYV : 5. osztály

Autori: Erzsébet Széplaki

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: CVB

BUILDING BRIDGES 5 : radna bilježnica engleskog jezika za peti razred osnovne škole, V. godina učenja

Autori: Borka Lekaj Lubina, Gordana Neuhold, Jasna Pavuna, Danka Singer

Cijena: 200,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BUILDING BRIDGES 5 : udžbenik engleskog jezika sa zvučnim CD-om za peti razred osnovne škole, V. godina učenja

Autori: Borka Lekaj Lubina, Gordana Neuhold, Jasna Pavuna, Danka Singer

Cijena: 200,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BUILDING BRIDGES 5 : radna bilježnica engleskog jezika za 5. razred osnovne škole : V. godina učenja

Autori: Borka Lekaj Lubina, Gordana Neuhold, Jasna Pavuna, Danka Singer

Cijena: 200,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 5 : udžbenik i zbirka zadataka za 5. razred osnovne škole : 2. polugodište

Autori: Branko Goleš, Luka Krnić, Zlatko Lobor, Zvonimir Šikić

Cijena: 600,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 5 : udžbenik i zbirka zadataka za 5. razred osnovne škole : 1. polugodište

Autori: Branko Goleš, Luka Krnić, Zlatko Lobor, Zvonimir Šikić

Cijena: 600,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BUILDING BRIDGES 5 : udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole : V. godina učenja

Autori: Borka Lekaj Lubina, Gordana Neuhold, Jasna Pavuna, Danka Singer

Cijena: 200,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DVERI RIJEČI : hrvatska čitanka za 5. razred osnovne škole

Autori: Nada Babić, Dinka Golem, Dunja Jelčić

Cijena: 300,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: HSS

GEA 1 : radna bilježnica iz geografije za 5. razred osnovne škole

Autori: Milan Ilić, Danijel Orešić

Cijena: 169,05 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEA 1 : udžbenik iz geografije za 5. razred osnovne škole

Autori: Milan Ilić, Danijel Orešić

Cijena: 531,83 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: HKZS

JA SAM PUT : udžbenik iz katoličkog vjeronauka za 5. razred osnovne škole

Autori: Ružica Razum, autorski tim

Cijena: 561,75 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

JA SAM PUT : radna bilježnica iz katoličkog vjeronauka za 5. razred osnovne škole

Autori: Ružica Razum, autorski tim

Cijena: 241,50 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: UUOSSO

TRAGOM PROŠLOSTI 5 : udžbenik povijesti za 5. razred osnovne škole

Autori: Sanja Cerovski

Cijena: 6,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRAGOM PROŠLOSTI 5 : radna bilježnica iz povijesti za 5. razred osnovne škole

Autori: Sanja Cerovski

Cijena: 2,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VIENI CON ME 2 PIU : corso di lingua Italiana

Autori: Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković, Nives Sironić Bonefačić

Cijena: 3,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

WIR 2 : udžbenik njemačkog jezika za 5. razred osnovne škole

Autori: Giorgio Motta, Mirjana Klobučar

Cijena: 5,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DIP IN 5 : udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole

Autori: Suzana Ban

Cijena: 8,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 248,00 Kn

ISTORIJA 5 - STARA HISTORIJA : radna sveska iz istorije za V razred osnovne škole

Autori: Hrvoje Gračanin, Ivana Malus Tomorad, Mladen Tomorad

Cijena: 47,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIJA 5 : radna sveska za 5. razred osnovne škole

Autori: Nada Rogožar, Dubravka Vajdić

Cijena: 38,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIJA 5 : udžbenik za peti razred osnovne škole

Autori: Nada Rogožar, Dubravka Vajdić

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ISTORIJA 5 - STARA HISTORIJA : udžbenik iz istorije za V razred osnovne škole

Autori: Hrvoje Gračanin, Ivana Malus Tomorad, Mladen Tomorad

Cijena: 91,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 164,00 Kn

MUZIČKA PETICA : udžbenik muzičke kulture sa dva CD-a za 5. razred osnovne škole

Autori: Saša Marić, Ljiljana Ščedrov

Cijena: 164,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 907,00 Kn

ТАЛАСИ БОЈА 5 : уџбеник ликовне културе за 5. разред основне школе

Autori: Роберт Е. Танај

Cijena: 158,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

МОЈА ПРИРОДА 5 : уџбеник природе с ЦД-ом за 5. разред основне школе

Autori: Дамир Бендеља, Едина Оперта

Cijena: 202,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

КЛИКНИ МИШЕМ ! 5 : уџбеник информатике с ЦД-ом за 5. разред основне школе

Autori: Саида Дељац

Cijena: 235,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

КЛИКНИ МИШЕМ ! 5 : радна свеска из информатике за 5. разред основне школе

Autori: Саида Дељац

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

МОЈА ПРИРОДА 5 : радна свеска из природе за 5. разред основне школе

Autori: Дамир Бендеља, Гордана Калањ Краљевић, Едина Оперта

Cijena: 197,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: PROSVJETA

Ukupno: 98,00 Kn

SRPSKI JEZIK I JEZIČKA KULTURA 5 : radna sveska iz srpskog jezika za 5. razred osnovne škole

Autori: Simeon Marinković, Milica Stojanović, Snežana Šević

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITANKA 5 - SRPSKI JEZIK I JEZIČKA KULTURA : udžbenik srpskog jezika za 5. razred osnovne škole

Autori: Simeon Marinković, Milica Stojanović, Snežana Šević

Cijena: 58,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: ZUBG

PRAVOSLAVNI KATIHIZIS : za peti razred osnovne škole

Autori: Ignjatije Midić

Cijena: 39,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU – PREVEDENI

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 126,75 Kn

KLIO 5: udžbenik istorije sa dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole

Autori: Sonja Bančić, Tina Matanić

Cijena: 62,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ALEGRO 5: udžbenik glazbene kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole

Autori: Natalija Banov, Vlasta Dvořak, Sandra Frančišković, Sandra Ivančić, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić, Alenka Martinović, Darko Novosel, Tomislav Pehar

Cijena: 32,39 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJE BOJE 5: udžbenik likovne kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole

Autori: Miroslav Huzjak

Cijena: 31,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU – PREVEDENI

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 220,17 Kn

MATEMATIKA 5: udžbenik matematike za peti razred osnovne škole, 1. i 2. svezak

Autori: Z. Šikić, V. Draženović Žitko, I. Golac Jakopović, B. Goleš, Z. Lobor, M. Marić, T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković

Cijena: 125,81 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TK 5: udžbenik tehničke kulture za 5. razred osnovne škole

Autori: Marijan Vinković, Leon Zakanji, Tamara Valčić, Mato Šimunović, Darko Suman, Tijana Martić, Ružica Gulam, Damir Ereš, Fany Bilić

Cijena: 31,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INFORMATIKA 5: udžbenik za 5. razred osnovne škole

Autori: Vedrana Gregurić, Nenad Hajdinjak, Milana Jakšić, Boris Počuča, Darko Rakić, Silvana Svetličić, Davor Šokac, Dragan Vlajinić

Cijena: 62,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: EDIT

MATEMATICA 5 : libro ed eserciziario per la V classe della scuola elementare, II semestre

Autori: Zvonimir Šikić, Branko Goleš, Zlatko Lobor, Luka Krnić

Cijena: 62,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SULLE TRACCE DEL PASSATO 5 : quaderno attivo con quaderno di lavoro di storia per la quinta classe della scuola elementare

Autori: Sanja Cerovski

Cijena: 49,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CULTURA TECNICA 1 : libro di testo per la quinta classe delle scuole elementari

Autori: Marijan Vinković, Dragutin Labaš, Stjepan Androlić, Željko Medved

Cijena: 58,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEA 1 : libro di testo di geografia per la V classe elementare

Autori: Milan Ilić, Danijel Orešić

Cijena: 55,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NATURA MIA 5 : quaderno attivo di natura per la quinta classe della scuola elementare

Autori: Damir Bendelja, Gordana Kalanj Kraljević, Edina Operta

Cijena: 41,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATICA 5 : libro ed eserciziario per la V classe della scuola elementare, I semestre

Autori: Zvonimir Šikić, Branko Goleš, Zlatko Lobor, Luka Krnić

Cijena: 62,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NATURA MIA 5 : libro di testo di natura per la quinta classe della scuola elementare

Autori: Damir Bendelja, Edina Operta

Cijena: 60,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SULLE TRACCE DEL PASSATO 5 : manuale di storia per la quinta classe della scuola elementare

Autori: Sanja Cerovski

Cijena: 57,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEA 1 : quaderno attivo di geografia per la V classe elementare

Autori: Milan Ilić, Danijel Orešić

Cijena: 38,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU - PREVEDENI

Nakladnik: EDIT

OSSERVO, ESPRIMO 5: libro di testo di cultura figurativa per la quinta classe della scuola elementare

Autori: Ana Šobat, Dijana Nazor, Emina Mijatović, Jurana Linarić, Martina Kosec, Zdenka Bilušić

Cijena: 34,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: EDIT

DETTO E FATTO : lingua e comunicazione e testi

Autori: R. Zordan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DETTO E FATTO : quaderno operativo

Autori: R. Zordan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TROVARE LE PAROLE : antologia italiana modulare : Abilitŕ Competenze Orientamento B

Autori: Franzi, Padullŕ, Pasini / D'Anna

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TROVARE LE PAROLE : antologia italiana modulare : Abilitŕ Competenze Orientamento C

Autori: Franzi, Padullŕ, Pasini / D'Anna

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DETTO E FATTO : fonologia, ortografia, morfologia, sintassi

Autori: R. Zordan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TROVARE LE PAROLE : il libro del metodo

Autori: Franzi, Padullŕ, Pasini / D'Anna

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'AVVENTURA DEL LETTORE 1 : antologia

Autori: Sara Beccaria, Ivana Bosio, Elena Schiapparelli

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'AVVENTURA DEL LETTORE 1 : antologia

Autori: Sara Beccaria, Ivana Bosio, Elena Schiapparelli

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'AVVENTURA DEL LETTORE 1 : verifiche di preparazione

Autori: Sara Beccaria, Ivana Bosio, Elena Schiapparelli

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LA VOCE NARRANTE - Il mito e l'epica : antologia

Autori: Rosetta Zordan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LA VOCE NARRANTE - Il quaderno 1 : laboratori e progetti

Autori: Rosetta Zordan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LA COMPETENZA LINGUISTICA A : strumenti per la competenza grammaticale e lessicale

Autori: Marcello Sensini

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LA COMPETENZA LINGUISTICA B : strumenti per la competenza testuale e comunicativa

Autori: Marcello Sensini

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

STRUMENTI IN PIU' per la competenza linguistica : quaderno di lavoro

Autori: Marcello Sensini

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU – PREVEDENI

Nakladnik: EDIT

OSSERVARE E MODELLARE 5: manuale di cultura figurativa per la quinta classe della scuola elementare

Autori: Martina Kosec, Jurana Linarić Mihalić, Dijana Nazor

Cijena: 31,45 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 217,00 Kn

HUDEBNÍ PĚTKA : učebnice hudební výchovy pro 5. ročník základní školy

Autori: Saša Marić, Ljiljana Ščedrov

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PŘÍRODA 5 : učebnice pro 5. ročník základní školy

Autori: Jasminka Džapo, Jasna Tonšetić, Lela Zadražil

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DĚJEPIS 5 : pracovní sešit z dějepisu pro 5. ročník základní školy

Autori: Tina Matanić, Toni Rajković

Cijena: 33,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DĚJEPIS 5 : učebnice dějepisu pro 5. ročník základní školy

Autori: Tina Matanić, Toni Rajković

Cijena: 52,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 58,00 Kn

PODIVUHODNÝ SVĚT TECHNIKY 5 : učebnice technické výchovy pro 5. ročník základní školy

Autori: Gordan Bartolić, Slavko Marenčić, Ines Paleka

Cijena: 58,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: JEDNOTA

CVIČEBNICE 5 : pro 5. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v Republice Chorvatsku

Autori: Marie Končelová

Cijena: 15,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VÝTVARNÁ KULTURA : učebnice s obrazovými přílohami pro 5. ročník základní školy

Autori: Ana Šobat

Cijena: 31,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PŘÍRODA 5 : pracovní sešit pro 5. ročník základní školy

Autori: Jasminka Džapo, Jasna Tonšetić, Lela Zadražil

Cijena: 41,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČÍTANKA 5 : pro 5. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v Republice Chorvatsku

Autori: Bohumila Steckerová

Cijena: 27,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Mešihat islamske zajednice

Ukupno: 25,00 Kn

UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 5. razred osnovne škole

Autori: Osman Muftić

Cijena: 25,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: MN

Ukupno: 105,00 Kn

SESTRINSKA SKRB U JEDINICI ZA DIJALIZU: udžbenik za peti razred medicinske škole, za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Autori: Božica Jurinec

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 238,00 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA - SPECIJALNA: udžbenik za peti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Nada Prlić

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA STARIJIH OSOBA: udžbenik za peti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Mirjana Kozina, Marijana Lukšić-Puljak

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Medicinska naklada

Ukupno: 987,00 Kn

DIJETETIKA: udžbenik za peti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Jasna Čerkez Habek i suradnici

Cijena: 189,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI: udžbenik za peti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Vlatka Mrzljak

Cijena: 147,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INSTRUMENTIRANJE: udžbenik za peti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Miroslava Kičić, Dubravka Trgovec

Cijena: 147,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INTENZIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA: udžbenik za peti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Ivana Horvat, Ana Mutić, Monika Lovrek Seničić

Cijena: 168,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VJEŠTINE MEDICINSKE SESTRE / TEHNIČARA U GIPSAONICI: udžbenik za peti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Miroslava Kičić, Mario Gašić, Tomislav Krejčir

Cijena: 147,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA MAJKE: udžbenik za peti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori: Monika Lovrek Seničić, Ivana Horvat, Gordana Major

Cijena: 189,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ŠPANJOLSKI JEZIK, POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 65,81 Kn

REPORTEROS INTERNACIONALES 1: udžbenik za španjolski jezik, 4. i/ili 5. razred osnovne škole, prvi i drugi strani jezik

Autori: Marcela Calabia, Maria Letizia Galli, Maria Signo Fuentes

Cijena: 65,81 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn