Udžbenici

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 735,00 Kn

POVIJEST 7 - Udžbenik iz povijesti za sedmi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: dr.sc. Željko Holjevac, dr.sc. Maja Katušić, Darko Finek, prof., Abelina Finek, prof.

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KEMIJA 7 - Udžbenik iz kemije za sedmi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: Mirela Mamić, Veronika Peradinović, Nikolina Ribarić

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 7 - udžbenik iz fizike za sedmi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: Zumbulka Beštak -Kadić. Nada Brković, Planinka Pećina

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIČKI IZAZOVI 7 1.dio - udžbenik sa zadacima za vježbanje iz matematike za sedmi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić

Cijena: 77,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKA RIJEČ 7 - Čitanka iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: Anita Katić, Dalia Mirt, Lidija Vešligaj

Cijena: 130,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKE JEZIČNE NITI 7 - Udžbenik iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: Sanja Miloloža, Ina Randić Đorđević, dr. sc. Bernardina Petrović

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIČKI IZAZOVI 7 2.dio - udžbenik sa zadacima za vježbanje iz matematike za sedmi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić

Cijena: 77,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 57,00 Kn

VOLIMO HRVATSKI! 7, radni listići za pomoć pri učenju

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nakladnik: SysPrint d.o.o.

Ukupno: 145,00 Kn

INFORMATIKA+ 7 : udžbenik iz informatike za 7. razred osnovne škole 2018/2019

Cijena: 88,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INFORMATIKA+ 7 : radna bilježnica iz informatike za 7. razred osnovne škole 2018/2019

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 59,00 Kn

UMJETNOST I JA likovna mapa 7. i 8. r + kolaž

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 59,00 Kn

HELLO WORLD! 7, radna bilježnica iz engleskoga jezika za sedmi razred osnovne škole, sedma godina učenja

Autori: Sanja Božinović, Snježana Pavić, Mia Šavrljuga

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 227,00 Kn

BIOLOGIJA 7 - Udžbenik iz biologije za sedmi razred osnovne škole

Autori: Valerija Begić, Marijana Bastić, Ana Bakarić, Bernarda Kralj Golub, Julijana Madaj Prpić

Cijena: 64,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA 7 - Radna bilježnica iz biologije za sedmi razred osnovne škole

Autori: Valerija Begić, Marijana Bastić, Ana Bakarić, Bernarda Kralj Golub

Cijena: 53,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA 7 - Udžbenik iz biologije za sedmi razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)

Autori: Valerija Begić, Marijana Bastić, Ana Bakarić, Bernarda Kralj Golub, Julijana Madaj Prpić

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 50,00 Kn

MOJA BIOLOGIJA 7: udžbenik za Biologiju za 7. razred osnovne škole

Autori: Nataša Kletečki, Maja Novosel, Dijana Stubičar

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 120,29 Kn

BIOLOGIJA 7: udžbenik biologije s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Damir Bendelja, Žaklin Lukša, Renata Roščak, Emica Orešković, Monika Pavić, Nataša Pongrac

Cijena: 64,29 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA 7, radna bilježnica za biologiju u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Damir Bendelja, Žaklin Lukša, Renata Roščak, Emica Orešković, Monika Pavić, Nataša Pongrac

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 64,29 Kn

BIOLOGIJA 7: udžbenik iz biologije za 7. razred osnovne škole

Autori: Martina Čiček, Dubravka Karakaš, Ana Kodžoman, Ozrenka Meštrović, Tanja Petrač, Josipa Poduje

Cijena: 64,29 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 138,00 Kn

GO GETTER 3 : radna bilježnica

Autori: Jennifer Heath with Catherine Bright

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Go Getter 4 Workbook with Extra Online Homework: radna bilježnica za engleski jezik sa dodatnim online zadacima

Autori: Tasia Vassilatou with Catherine Bright and Jennifer Heath

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Wider World 3 Workbook with Extra Online Homework: radna bilježnica za engleski jezik sa dodatnim online zadacima

Autori: Sheila Dignen

Cijena: 48,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 277,52 Kn

DIP IN 7: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole, 7. godina učenja

Autori: Višnja Anić, Božica Pavlinek

Cijena: 99,31 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

WAY TO GO 4: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole, 4. godina učenja, drugi strani jezik

Autori: Zvonka Ivković, Olinka Breka, Maja Mardešić

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 7: radna bilježnica za engleski jezik u sedmom razredu osnovne škole, sedma godina učenja

Autori: Višnja Anić, Božica Pavlinek

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Way to go 4: radna bilježnica za engleski jezik u sedmom razredu osnovne škole, četvrta godina učenja, drugi strani jezik

Autori: Zvonka Ivković, Olinka Breka, Maja Mardešić

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - POČETNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 66,00 Kn

GO GETTER 4: with extra online practice: za 7. i 8. razred, drugi strani jezik (4. i 5. godina učenja)

Autori: Jayne Croxford, Graham Fruen

Cijena: 66,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - VII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 67,00 Kn

WAY TO GO 4 PLUS : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim mateijalima u sedmom razredu osnovne škole - 7. godina učenja

Autori: Olinka Breka, Maja Mardešić

Cijena: 67,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - VII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 131,99 Kn

PROJECT FOURTH EDITION, WORKBOOK WITH AUDIO CD 4 : radna bilježnica za engleski jezik u 7. razredu, sedma godina učenja; 8. razred, peta godina učenja

Autori: Tom Hutchinson, Lynda Edwards

Cijena: 59,99 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PROJECT FOURTH EDITION, STUDENT'S BOOK 4 : udžbenik engleskog jezika za 7. razred, sedma godina učenja; 8. razred, peta godina učenja

Autori: Tom Hutchinson

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 99,31 Kn

RIGHT ON! 3: udžbenik iz engleskog jezika za sedmi razred osnovne škole (sedma godina učenja)

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 99,31 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 99,00 Kn

WIDER WORLD 3: with extra online practice: za 7. razred (7. godina učenja)

Autori: Carolyn Barracclough, Suzanne Gaynor

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 99,31 Kn

FOOTSTEPS 3: udžbenik engleskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole, sedma godina učenja, prvi strani jezik

Autori: Ivana Marinić, Ana Posnjak, Dora Božanić Malić, Olinka Breka

Cijena: 99,31 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 198,62 Kn

ENGLISH PLUS SECOND EDITION 3: Class book with Practice Kit: udžbenik engleskog jezika za 7. razred osnovne škole, 7. godina učenja

Autori: Ben Wetz, Katrina Gormley

Cijena: 99,31 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PROJECT EXPLORE 3: Class book with eBook: udžbenik engleskog jezika za 7. razred osnovne škole, 7. godina učenja

Autori: Sylvia Wheeldon, Paul Shipton (temeljeno na originalnom konceptu Toma Hutchinsona)

Cijena: 99,31 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 99,31 Kn

HELLO, WORLD!: udžbenik engleskog jezika za sedmi razred osnovne škole, sedma godina učenja

Autori: Sanja Božinović, Snježana Pavić, Mia Šavrljuga

Cijena: 99,31 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 62,00 Kn

GO GETTER 3: with extra online practice: za 6. razred i 7. razred, drugi strani jezik (3. godina i 4. godina učenja)

Autori: Sandy Zervas, Catherine Bright

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 66,21 Kn

PROJECT EXPLORE PLUS 2: Class book with Online Practice: udžbenik engleskog jezika za 7. razred osnovne škole, 4. godina učenja

Autori: Sylvia Wheeldon, Paul Shipton (temeljeno na originalnom konceptu Toma Hutchinsona)

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA

Nakladnik: Alfa d.d. i Element

Ukupno: 113,00 Kn

FIZIKA 7 - udžbenik iz fizike za sedmi razred osnovne škole

Autori: Zumbulka Beštak -Kadić. Nada Brković, Planinka Pećina

Cijena: 64,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 7 - Radna bilježnica iz fizike za sedmi razred osnovne škole

Autori: Zumbulka Beštak-Kadić,nada Brković,Planinka Pećina, Luca Spetić, Danijela Šumić

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 295,29 Kn

OTKRIVAMO FIZIKU 7: udžbenik fizike s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Sonja Prelovšek Peroš, Branka Milotić, Ivica Aviani

Cijena: 64,29 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Fizika oko nas 7, radna bilježnica za fiziku u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Vladimir Paar, Tanja Ćulibrk, Mladen Klaić, Sanja Martinko

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Otkrivamo fiziku 7: radna bilježnica za fiziku u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Ivica Buljan, Dubravka Despoja, Erika Tušek Vrhovec

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POKUSI - FIZIKA 7: radna bilježnica Otkrivamo fiziku 7 s radnim listovima i priborom za izvođenje pokusa iz fizike za 7. razred osnovne škole

Autori: Ivica Buljan, Dubravka Despoja, Erika Tušek Vrhovec

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 64,29 Kn

FIZIKA 7: udžbenik za istraživačku nastavu fizike u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Danijela Takač, Sandra Ivković, Senada Tuhtan, Iva Petričević, Ivana Zakanji, Tanja Paris, Mijo Dropuljić

Cijena: 64,29 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 125,00 Kn

FIZIKA 7 : udžbenik s radnom bilježnicom za 7. razred osnovne škole

Autori: Nevenka Jakuš, Ivana Matić

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 205,00 Kn

Adomania 3: Cahier d'activites

Autori: Fabienne Gallon, Celine Himber, Alice Reboul

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

A LA UNE 3 radna bilježnica za francuski jezik u 7. i 8. razredu osnovne škole, 7. i 8. godina učenja

Autori: Christelle Barbera, David Escuderos, Marion Gasperi

Cijena: 75,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Adosphere 3: Cahier d'activites

Autori: Fabienne Gallon, Katia Grau, Catherine Macquart - Martin

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 109,00 Kn

LE FRANCAIS...C'EST FORMIDABLE 4 : udžbenik francuskog jezika u sedmom razredu osnovne škole - 4. godina učenja, 2. strani jezik

Autori: Jadranka Strabić, Vedrana Franović

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LE FRANCAIS...C'EST FORMIDABLE 4 : radna bilježnica za francuski jezik u sedmom razredu osnovne škole - 4. godina učenja, 2. strani jezik

Autori: Jadranka Strabić, Vedrana Franović

Cijena: 46,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 99,31 Kn

A LA UNE 3: udžbenik za francuski jezik, (7. i) 8. razred osnovne škole, 1. strani jezik, (7. i) 8. godina učenja, 1. strani jezik

Autori: Katia Brandel, Charlotte Jade, Morgane Pelle, Amandine Quetel, Delphine Rouchy, Julie Uny, Raphaele Fouillet

Cijena: 99,31 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - POČETNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 132,42 Kn

ADOMANIA 3: udžbenik za francuski jezik, (7. i) 8. razred osnovne škole, (4. i) 5. godina učenja, 2. strani jezik

Autori: Fabienne Gallon, Celine Himber, Alice Reboul

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ADOSPHERE 3: udžbenik za francuski jezik, (7. i) 8. razred osnovne škole, (4. i) 5. godina učenja, 2. strani jezik

Autori: Fabienne Gallon, Katia Grau, Ctherine Macquart-Martin

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 66,21 Kn

MERCI! 3: udžbenik za francuski jezik, 7. razred osnovne škole, 4. godina učenja, 2. strani jezik

Autori: Adrien Payet, Isabel Rubio, Emile Ruiz

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
Fizika

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 119,00 Kn

Fizika 7, radna bilježnica i pribor za istraživačku nastavu fizike u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Mijo Dropuljić, Sandra Ivković, Tanja Paris, Iva Petričević, Danijela Takač, Senada Tuhtan, Ivana Zakanji

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 117,26 Kn

MOJA ZEMLJA 3 - Radna bilježnica iz geografije za sedmi razred osnovne škole

Autori: Ane Kožul, Silvija Krpes, Krunoslav Samardžić, Milan Vukelić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEA 3 - udžbenik geografije u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Danijel Orešić, Ružica Vuk, Igor Tišma, Alenka Bujan

Cijena: 67,26 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 106,00 Kn

GEOGRAFIJA EUROPE 7

Autori: Lidija Borko, Ružica Vuk

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIJA EUROPE 7 - radna bilježnica

Autori: Lidija Borko, Ružica Vuk

Cijena: 43,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 60,00 Kn

GEOGRAFIJA 7 : udžbenik geografije za sedmi razred osnovne škole

Autori: Slaven Imre, Petar Perić, Matija Pintarić, Zoran Stiperski

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 56,00 Kn

Gea 3: radna bilježnica za geografiju u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Danijel Orešić, Ružica Vuk, Igor Tišma, Alenka Bujan

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 125,00 Kn

GEOGRAFIJA 7 : udžbenik s radnom bilježnicom

Autori: Silvija Krpes

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 121,00 Kn

POGLED U EUROPU : udžbenik s radnom bilježnicom i CD-om iz geografije za učenike s posebnim obrazovnim potrebama za 7. razred osnovne škole

Autori: Lidija Borko, Tomislav Štancl

Cijena: 121,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA KULTURA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 33,10 Kn

SVIJET GLAZBE 7: udžbenik iz glazbene kulture za sedmi razred osnovne škole

Autori: Domagoj Brlečić, Nera Đonlić, Nikola Sebastian Jambrošić, Ana Ostojić

Cijena: 33,10 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA KULTURA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 104,10 Kn

ALLEGRO 7 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić

Cijena: 71,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ALLEGRO 7: udžbenik glazbene kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole

Autori: Natalija Banov, Davor Brđanović, Sandra Frančišković, Sandra Ivančić, Eva Kirchmayer Bilić, Alenka Martinović, Darko Novosel, Tomislav Pehar

Cijena: 33,10 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA KULTURA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 33,10 Kn

GLAZBENI KRUG 7: udžbenik glazbene kulture za 7. razred osnovne škole

Autori: Ružica Ambruš-Kiš, Ana Janković, Nikolina Matoš, Tomislav Seletković, Zrinka Šimunović

Cijena: 33,10 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
Geografija

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 67,26 Kn

MOJA ZEMLJA 3 - Udžbenik iz geografije za sedmi razred osnovne škole

Autori: Ante Kožul, Silvija Krpes, Krunoslav Samardžić, Milan Vukelić

Cijena: 67,26 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 132,42 Kn

HRVATSKE JEZIČNE NITI 7: udžbenik iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Autori: Sanja Miloloža, Ina Randić Đorđević, Bernardina Petrović

Cijena: 62,42 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKA RIJEČ 7: čitanka iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Autori: Anita Katić, Dalia Mirt, Lidija Vešligaj

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 184,50 Kn

HRVATSKA ČITANKA 7: hrvatski jezik - čitanka za 7. razred osnovne škole

Autori: Mirjana Jukić, Slavica Kovač, Iverka Kraševac, Dubravka Težak, Martina Tunuković, Martina Valec-Rebić

Cijena: 75,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKA KRIJESNICA 7: udžbenik iz hrvatskoga jezika za 7. razred osnovne škole

Autori: Slavica Kovač, Mirjana Jukić

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKA KRIJESNICA 7: Radna bilježnica za jezik, komunikaciju i književnost za VIi. razred osnovne škole

Autori: Slavica Kovač, Mirjana Jukić, Danijela Zagorec

Cijena: 52,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KRIJESNICA TRENERICA 7: Nastavni listići iz hrvatskog jezika za 7. razred osnovne škole

Autori: Martina Tunuković

Cijena: 0,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 453,26 Kn

HRVATSKI BEZ GRANICA 7, I. I II. DIO: integrirani udžbenik hrvatskoga jezika i književnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole

Autori: Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Ida Pettö, Ksenija Budija

Cijena: 132,42 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NAŠ HRVATSKI 7: udžbenik hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole

Autori: Anita Šojat

Cijena: 132,42 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SNAGA RIJEČI 7: čitanka hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole

Autori: Anita Šojat

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VOLIM HRVATSKI 7: udžbenik hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole

Autori: Anđelka Rihtarić, Žana Majić, Vesna Samardžić

Cijena: 132,42 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SNAGA RIJEČI 7: čitanka hrvatskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmome razredu osnovne škole

Autori: Anita Šojat

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim hrvatski 7: radna bilježnica za hrvatski jezik u sedmome razredu osnovne škole

Autori: Anđelka Rihtarić, Žana Majić, Vesna Samardžić

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 198,84 Kn

SEDMICA: čitanka iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Autori: Diana Greblički-Miculinić, Krunoslav Matošević, Lidija Sykora-Nagy, Dejana Tavas

Cijena: 66,42 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SEDMICA : čitanka za sedmi razred osnovne škole i Hrvatski za 7 / SEDMICA udžbenik hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Autori: Ela Družijanić-Hajdarević, Diana Greblički-Miculinić, Zrinka Romić, Nataša Jurić-Stanković

Cijena: 132,42 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 67,00 Kn

HRVATSKI JEZIK 7 : udžbenik hrvatskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Krešimir Bagić, Marica Motik, Zrinka Katalinić, Maša Rimac, Senka Sušac

Cijena: 67,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 180,00 Kn

KOCKA VEDRINE 7 - 2. DIO : integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Marica Motik, Zrinka Katalinić, Maša Rimac, Senka Sušac, Emilia Haukka

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KOCKA VEDRINE 7 - 1. DIO : integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Marica Motik, Zrinka Katalinić, Maša Rimac, Senka Sušac, Emilia Haukka

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KOCKA VEDRINE 7 : radna bilježnica uz integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Marica Motik, Zrinka Katalinić, Maša Rimac, Senka Sušac, Emilia Haukka

Cijena: 54,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 83,00 Kn

KNJIŽEVNOST 7 : radna bilježnica za učenike koji se školuju po individualiziranom prilagođenom programu

Autori: Vesna Đurek, Ana Mesić

Cijena: 83,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 66,21 Kn

LIKE IT 7: udžbenik iz informatike za sedmi razred osnovne škole

Autori: Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić, Marija Draganjac

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 122,21 Kn

#MOJPORTAL7: udžbenik informatike s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Magdalena Babić, Nikolina Bubica, Stanko Leko, Zoran Dimovski, Mario Stančić, Ivana Ružić, Nikola Mihočka, Branko Vejnović

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

#MOJPORTAL7 - radna bilježnica za informatiku u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Magdalena Babić, Nikolina Bubica, Stanko Leko, Zoran Dimovski, Mario Stančić, Ivana Ružić, Nikola Mihočka, Branko Vejnović

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Udžbenik.hr

Ukupno: 66,20 Kn

INFORMATIKA+ 7: udžbenik iz informatike za 7. razred osnovne škole

Autori: Ines Kniewald, Dalia Kager, Gordana Sokol, Vinkoslav Galešev, Vlasta Vlahović

Cijena: 66,20 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 66,21 Kn

INFORMATIKA 7: udžbenik za 7. razred osnovne škole

Autori: Saida Deljac, Vedrana Gregurić, Nenad Hajdinjak, Boris Počuča, Darko Rakić, Silvana Svetličić

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 66,00 Kn

#MOJPORTAL7: udžbenik informatike u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Magdalena Babić, Nikolina Bubica, Stanko Leko, Zoran Dimovski, Mario Stančić, Nikola Mihočka, Ivana Ružić, Branko Vejnović

Cijena: 66,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 62,00 Kn

INFORMATIKA 7: udžbenik informatike za 7. razred osnovne škole

Autori: Seida Deljac, Vedrana Gregurić, Nenad Hajdinjak, Boris Počuča, Darko Rakić, Silvana Svetličić

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: UDŽBENIK

Ukupno: 88,00 Kn

INFORMATIKA+ 7: udžbenik iz informatike za 7. razred osnovne škole

Autori: Ines Kniewald, Vinkoslav Galešev, Gordana Sokol, Vlasta Vlahović, Dalia Kager, Hrvoje Kovač, Nadica Kunštek

Cijena: 88,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KATOLIČKI VJERONAUK – IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Ukupno: 66,20 Kn

NEKA JE BOG PRVI: udžbenik za katolički vjeronauk sedmoga razreda osnovne škole

Autori: Josip Periš, Marina Šimić, Ivana Perčić

Cijena: 66,20 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 117,00 Kn

KEMIJA 7 - Udžbenik iz kemije za sedmi razred osnovne škole

Autori: Mirela Mamić, Draginja Mrvoš-Sermek, Veronika Peradinović, Nikolina Ribarić

Cijena: 64,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KEMIJA 7 - Radna bilježnica iz kemije za sedmi razred osnovne škole

Autori: Mirela Mamić, Draginja Mrvoš-Sermek, Veronika Peradinović, Nikolina Ribarić

Cijena: 53,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 55,00 Kn

U SVIJETU KEMIJE 7 : udžbenik kemije za sedmi razred osnovne škole

Autori: Albina Battistutti-Pecha, Željko Mrklić, Maja Petković, Nikolina Štiglić

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 120,29 Kn

KEMIJA 7: udžbenik kemije s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Lukić, Ivana Marić Zerdun, Nataša Trenčevska, Marijan Varga, Sonja Rupčić Petelinc

Cijena: 64,29 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kemija 7, radna bilježnica za kemiju u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Lukić, Ivana Marić Zerdun, Nataša Trenčevska, Marijan Varga

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 64,29 Kn

KEMIJA 7: udžbenik kemije za sedmi razred osnovne škole

Autori: Tamara Banović, Karmen Holenda, Sandra Lacić, Elvira Kovač-Andrić, Nikolina Štiglić

Cijena: 64,29 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 125,00 Kn

KEMIJA 7 : udžbenik s radnom bilježnicom za 7. razred osnovne škole

Autori: Nikolina Bekić, Andrea Pehar

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK

Nakladnik: DOMINOVIĆ

Ukupno: 99,00 Kn

LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA: Pars I, Familia Romana: udžbenik za početno učenje latinskoga jezika u osnovnoj školi i gimnazijama: od 5. do 8. razreda osnovne škole, za 1. i 2. razred gimnazija te za 1. i 2. razred klasične gimnazije (početnici)

Autori: Hans Henning Ørberg

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA KULTURA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 33,10 Kn

LIKOVNA AVANTURA 7: udžbenik iz likovne kulture za sedmi razred osnovne škole

Autori: Natalija Stipetić Čus, Blanka Petrinec Fulir, Dražen Jerabek, Stanka Pinjuh, Dalia Finek Brezarić, Goran Jeličić

Cijena: 33,10 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA KULTURA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 103,10 Kn

MOJE BOJE 7 : udžbenik likovne kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Miroslav Huzjak, Ivana Rupić

Cijena: 35,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJE BOJE 7 : udžbenik likovne kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Miroslav Huzjak, Ivana Rupić

Cijena: 35,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJE BOJE 7: udžbenik likovne kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Miroslav Huzjak, Kristina Horvat-Blažinović

Cijena: 33,10 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA KULTURA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 33,10 Kn

OPAŽAM, OBLIKUJEM 7: udžbenik iz likovne kulture za 7. razred osnovne škole

Autori: Martina Kosec, Romana Nikolić, Petra Ružić

Cijena: 33,10 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 132,42 Kn

MATEMATIČKI IZAZOVI 7, PRVI DIO: udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za sedmi razred osnovne škole

Autori: Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić

Cijena: 66,42 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIČKI IZAZOVI 7, DRUGI DIO: udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za sedmi razred osnovne škole

Autori: Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić

Cijena: 66,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 125,00 Kn

MOJA MATEMATIKA 7: udžbenik Matematike za 7. razred osnovne škole

Autori: Sonja Eberling, Nevia Grbac

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 132,00 Kn

MATEMATIKA 7, 1. DIO: udžbenik za 7. razred osnovne škole

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović, Sanja Varošanec

Cijena: 66,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 7, 2. DIO: udžbenik za 7. razred osnovne škole

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović, Sanja Varošanec

Cijena: 66,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 444,42 Kn

MATEMATIKA 7 - 1. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Marijana Kuliš, Ariana Bogner Boroš, Lahorka Havranek Bijuković, Predrag Brkić, Maja Karlo

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 7 - 2. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Marijana Kuliš, Ariana Bogner Boroš, Lahorka Havranek Bijuković, Predrag Brkić, Maja Karlo

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 7: udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole sa zadatcima za rješavanje, 1. i 2. dio

Autori: Branka Antunović Piton, Ariana Bogner Boroš, Predrag Brkić, Maja Karlo, Marjana Kuliš, Tibor Rodiger

Cijena: 132,42 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4, I. I II. DIO: udžbenik matematike u četvrtom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje - 5, 6 i 7 sati tjedno s dodatnim digitalnim sadržajima

Autori: Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Milena Šujansky, Tamara Srnec, Tanja Vukas, Željka Dijanić

Cijena: 188,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 191,42 Kn

MATEMATIKA 7 : udžbenik matematike za sedmi razred osnovne škole, 1. i 2. svezak

Autori: Z. Šikić, V. Draženović Žitko, I. Golac Jakopović, B. Goleš, Z. Lobor, M. Marić, T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković

Cijena: 132,42 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DiZzi MAT 7: radna bilježnica za sustavno rješavanje domaće zadaće

Autori: Tereza Pišković, Andrea Mikuš

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 80,00 Kn

MATEMATIKA 7 : radna bilježnica iz matematike za pomoć učenicima pri učenju matematike u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Ljiljana Peretin, Denis Vujanović

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 120,00 Kn

Beste Freunde A2.1: radna bilježnica njemačkog jezika za 6. razred, 6. godina učenja i za 7. razred, 4 godina učenja

Autori: Manuela Georgiakaki, Christiane Seuthe, Anja Schümann

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Beste Freunde A2.2: radna bilježnica njemačkog jezika za 7. razred, 7. godina učenja i 8. razred, 5. godina učenja

Autori: Manuela Georgiakaki, Christiane Seuthe, Anja Schümann

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 106,00 Kn

Gut gemacht! 7: radna bilježnica za njemački jezik u sedmom razredu osnovne škole, sedma godina učenja

Autori: Jasmina Troha, Ivana Valjak Ilić

Cijena: 53,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

#Deutsch 4: radna bilježnica za njemački jezik u sedmom razredu osnovne škole, 4. godina učenja

Autori: Alexa Mathias, Jasmina Troha, Andrea Tukša

Cijena: 53,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 59,00 Kn

Maximal 4: radna bilježnica njemačkoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Autori: Julia Katharina Weber, Lidija Šober, Sandra Hohmann, Dagmar Glűck, Mirjana Klobučar

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 113,00 Kn

FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 4 : radna bilježnica za njemački jezik u sedmom razredu osnovne škole - 4. godina učenja

Autori: Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Tihana Đaković

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 4 : udžbenik njemačkog jezika sa višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole - 4. godina učenja

Autori: Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Tihana Đaković

Cijena: 64,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - VII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 148,94 Kn

DEUTSCH MIT HÄNSEL 4 : njemački jezik za 7. razred osnovne škole, 7. godina učenja : radna bilježnica s audio CD-om i interaktivnim CD-om

Autori: Petra Turmišov, Sunčica Vuljak

Cijena: 74,47 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH MIT HÄNSEL 4 : njemački jezik za 7. razred osnovne škole, 7. godina učenja : udžbenik

Autori: Petra Turmišov, Sunčica Vuljak

Cijena: 74,47 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - VII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 106,00 Kn

HURRA! DEUTSCH! 7 : udžbenik njemačkog jezika s interaktivnim CD-om za 7. razred osnovne škole : 7. godina učenja

Autori: Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović-Biškupić

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HURRA! DEUTSCH! 7 : radna bilježnica iz njemačkog jezika za 7. razred osnovne škole : 7. godina učenja

Autori: Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović-Biškupić

Cijena: 46,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 99,31 Kn

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS 7: udžbenik iz njemačkoga jezika za sedmi razred osnovne škole (sedma godina učenja)

Autori: Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Danijela Kikić Dakić, Irena Pehar Miklenić

Cijena: 99,31 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 66,00 Kn

BESTE FREUNDE A 2.2: udžbenik njemačkog jezika za 7. razred, 7. godina učenja

Autori: Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Anja Schümann, Christiane Seuthe

Cijena: 66,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 99,31 Kn

GUT GEMACHT! 7: udžbenik njemačkog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole, 7. godina učenja

Autori: Jasmina Troha, Ivana Valjak Ilić

Cijena: 99,31 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 99,31 Kn

LOGISCH! A2.2 NEU: udžbenik za njemački jezik, 7. razred osnovne škole, 7. godina učenja, 1. strani jezik

Autori: Stefanie Dengler, Sarah Fleer, Paul Rusch, Cordula Schurig

Cijena: 99,31 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 66,21 Kn

LERNEN UND SPIELEN 4: udžbenik iz njemačkoga jezika za sedmi razred osnovne škole (četvrta godina učenja)

Autori: Ivana Vajda, Karin Nigl, Gordana Matolek Veselić

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 62,00 Kn

BESTE FREUNDE A 2.1: udžbenik njemačkog jezika za 6. razred, 6. godina učenja i za 7. razred, 4. godina učenja

Autori: Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Anja Schümann, Christiane Seuthe

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 66,21 Kn

#DEUTSCH 4: udžbenik njemačkog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole, 4. godina učenja

Autori: Alexa Mathias, Jasmina Troha, Andrea Tukša

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 66,21 Kn

MAXIMAL 4: udžbenik njemačkoga jezika za sedmi razred osnovne škole, četvrta godina učenja

Autori: Giorgio Motta, Elzbieta Krulak-Kempisty, Dagmar Glück, Kerstin Reinke, Mirjana Klobučar

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 66,21 Kn

POVIJEST 7: udžbenik iz povijesti za sedmi razred osnovne škole

Autori: Željko Holjevac, Maja Katušić, Darko Finek, Abelina Finek, Ante Birin, Tomislav Šarlija

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 62,00 Kn

MOJA POVIJEST 7: udžbenik za Povijest za 7. razred osnovne škole

Autori: Dinko Benčić, Liljana Host

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 120,21 Kn

KLIO 7: udžbenik povijesti s dodatnim digitalnim sadržajem u sedmome razredu osnovne škole

Autori: Krešimir Erdelja, Igor Stojaković

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KLIO 7 - radna bilježnica za povijest u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Krešimir Erdelja, Igor Stojaković

Cijena: 54,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 66,21 Kn

VREMEPLOV 7: udžbenik povijesti za sedmi razred

Autori: Igor Despot, Gordana Frol, Miljenko Hajdarović

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 144,00 Kn

AMICI D'ITALIA 3 PLUS radna bilježnica za talijanski jezik, 8. razred osnovne škole, 8. godina učenja. 1. strani jezik

Autori: Gabriela Pordini, Mariangela Trasi

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AMICI D'ITALIA 2 PLUS radna bilježnica za talijanski jezik u 6. i/ili 7. razredu osnovne škole, 6. i/ili 7. godina učenja

Autori: Maddalena Bolognese, Ivana Viappiani

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 121,00 Kn

VIENI CON ME 4 PIU : udžbenik talijanskog jezika s CD-om za 7. razred osnovne škole : 4. godina učenja

Autori: Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković, Nives Sironić Bonefačić

Cijena: 67,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VIENI CON ME 4 PIU : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 7. razred osnovne škole : 4. godina učenja

Autori: Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković, Nives Sironić Bonefačić

Cijena: 54,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 99,31 Kn

AMICI D'ITALIA 2 PLUS: udžbenik za talijanski jezik, (6. i/ili 7.) i/ili 8. razred osnovne škole, (6. i/ili 7.) i/ili 8. godina učenja, 1. strani jezik

Autori: Elettra Ercolino, Anna Pellegrino

Cijena: 99,31 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - POČETNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 66,21 Kn

AMICI D'ITALIA 2: udžbenik za talijanski jezik, (7.) i 8. razred osnovne škole, (4.) i 5. godina učenja, drugi strani jezik

Autori: Elettra Ercolino, Anna Pellegrino

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 99,31 Kn

RAGAZZI.IT 3: udžbenik talijanskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole, 7. godina učenja

Autori: Nina Karković, Andreja Mrkonjić, Margareta Đordić

Cijena: 99,31 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 66,21 Kn

RAGAZZINI.IT 4: udžbenik talijanskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole, 4. godina učenja

Autori: Nina Karković, Andreja Mrkonjić

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKA KULTURA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 33,10 Kn

TEHNIČKA KULTURA 7: udžbenik iz tehničke kulture za šesti razred osnovne škole

Autori: Ivan Sunko, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivo Crnoja

Cijena: 33,10 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKA KULTURA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 132,10 Kn

SVIJET TEHNIKE 7: udžbenik tehničke kulture s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Marino Čikeš, Vladimir Delić, Ivica Kolarić, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Paolo Zenzerović

Cijena: 33,10 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Svijet tehnike 7: radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada programa tehničke kulture u sedmom razredu osnovne škole

Autori: grupa autora

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKA KULTURA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 33,10 Kn

TK 7: udžbenik tehničke kulture za 7. razred osnovne škole

Autori: Leon Zakanji, Dragan Vlajinić, Damir Čović, Krešimir Kenfelj, Alenka Šimić, Sanja Prodanović Trlin, Marijan Vinković

Cijena: 33,10 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
Tehnička kultura

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 119,00 Kn

TK 7: radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za sedmi razred osnovne škole

Autori: Leon Zakanji, Dragan Vlajinić, Damir Čović, Krešimir Kenfelj, Alenka Šimić, Sanja Prodanović Trlin, Marijan Vinković

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: UMH

AZ ANYAGOK VILÁGA 1 : kémia tankönyv az általános iskolák hetedik osztálya számára

Autori: Albina Battistutti Pecha, Željko Mrklić, Maja Petković

Cijena: 65,54 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 7 : tanköny és feladatgyűjtemény az általános iskolák hetedik osztálya számára - 1. félév

Autori: Iva Golac-Jakopović, Luka Krnić, Zvonimir Šikić, Milana Vuković

Cijena: 67,84 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LÁTNI TANULUNK 7 : rajz és vizuális kultúra tankönyv az általános iskolák 7. osztálya számára

Autori: Miroslav Huzjak, Saša Živković

Cijena: 41,39 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 7 : tankönyv az általános iskola hetedik osztálya számára

Autori: Tanja Djaković, Ramiza Kurtović, Božena Ratkaj, Zoran Krnjaić

Cijena: 57,95 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 7 - 2. FÉLÉV : tankönyv és felafatgyűjtemény az általános iskola hetedik osztálya számára

Autori: Zvonimir Šikić, Iva Golac-Jakopović, Milana Vuković, Luka Krnić

Cijena: 61,06 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TÖRTÉNELEM 7 : tankönyv az általános iskolák hetedik osztálya számára

Autori: Stjepan Bekavac, Siniša Kljaić

Cijena: 47,25 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FÖLDRAJZ 7 : földrajz tankönyv az általános iskolák hetedik osztálya számára

Autori: Tanja Horvat, Renata Kanceljak

Cijena: 53,77 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: UMH

IRODALOM 7 : az általános iskola 7. évfolyama és a 13 éves korosztály számára

Autori: Ildikó Radóczné Bálint, Gyuláné Virág

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SZÖVEGÉRTÉSI FEJLESZTŐ GYAKORLATOK : 7. osztály

Autori: Erzsébet Széplaki

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS MUNKÁLTATÓ TANKÖNYV : 7. osztály

Autori: Erzsébet Széplaki

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: CVB

MATEMATIKA 7 : udžbenik i zbirka zadataka za 7. razred osnovne škole : 2. polugodište

Autori: Iva Golac-Jakopović, Luka Krnić, Zvonimir Šikić, Milana Vuković

Cijena: 1,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 7 : udžbenik i zbirka zadataka za 7. razred osnovne škole : 1. polugodište

Autori: Iva Golac-Jakopović, Luka Krnić, Zvonimir Šikić, Milana Vuković

Cijena: 1,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DVERI RIJEČI : hrvatska čitanka za 7. razred osnovne škole

Autori: Nada Babić, Dinka Golem, Dunja Jelčić

Cijena: 9,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: HSS

GEA 3 : radna bilježnica iz geografije za 7. razred osnovne škole

Autori: Milan Ilić, Danijel Orešić

Cijena: 233,63 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEA 3 : udžbenik iz geografije za 7. razred

Autori: Milan Ilić, Danijel Orešić

Cijena: 920,33 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRAGOM PROŠLOSTI 7 : udžbenik povijesti za 7. razred osnovne škole

Autori: Krešimir Erdelja, Igor Stojaković

Cijena: 885,68 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRAGOM PROŠLOSTI 7 : radna bilježnica iz povijesti za 7. razred osnovne škole

Autori: Krešimir Erdelja, Igor Stojaković

Cijena: 197,40 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: HKZS

HRVATSKI JEZIK : udžbenik za 7. razred osnovne škole

Autori: Marcela Boba, Marcela Boban, Ana Mesić, Milan Paun, Stjepko Težak

Cijena: 696,15 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKI JEZIK : radna bilježnica za hrvatski jezik za 7. razred osnovne škole

Autori: Marcela Boba, Marcela Boban, Ana Mesić, Milan Paun, Stjepko Težak

Cijena: 344,40 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZAJEDNO U LJUBAVI : udžbenik iz katoličkog vjeronauka za 7. razred osnovne škole

Autori: Josip Periš, autorski tim

Cijena: 661,50 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA 7 : razvoj živog svijeta

Autori: Marija Papac, Gordana Pintar

Cijena: 664,65 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA 7 : razvoj živog svijeta

Autori: Marija Papac, Gordana Pintar

Cijena: 165,90 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: UUOSSO

VIENI CON ME 4 : corso di lingua italiana : udžbenik talijanskog jezika za 7. razred osnovne škole, prvo izdanje

Autori: Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković, Nives Sironić Bonefačić

Cijena: 3,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 7 : udžbenik tehničke kulture za 7. razred osnovne škole

Autori: Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Slavko Marenčić, Ines Paleka, Dragan Stanojević

Cijena: 4,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

WAY TO GO 4 : radna bilježnica engleskog jezika za 7. razred osnovne škole, 2. izdanje

Autori: Olinka Breka, Maja Mardešić

Cijena: 2,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

WAY TO GO 4 : udžbenik engleskog jezika za 7. razred osnovne škole, 2. izdanje

Autori: Olinka Breka, Maja Mardešić

Cijena: 4,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA 7 : udžbenik biologije za sedmi razred osnovne škole

Autori: Jasminka Džapo, Jasna Tonšetić, Lela Zadražil

Cijena: 6,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA 7 : radna bilježnica biologije za sedmi razred osnovne škole

Autori: Jasminka Džapo, Jasna Tonšetić, Lela Zadražil

Cijena: 2,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

WIR 4 : udžbenik njemačkog jezika za 7. razred osnovne škole

Autori: Giorgio Motta, Mirjana Klobučar

Cijena: 6,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

WIR 4 : radna bilježnica njemačkog jezika za 7. razred osnovne škole

Autori: Giorgio Motta, Mirjana Klobučar

Cijena: 3,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLOVAČKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: SAV SLOVAKA

ČÍTANKA : slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry pre 7. a 8. ročník základnej školy

Autori: Zoroslav Spevák

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 260,00 Kn

GEOGRAFIJA 7 : udžbenik za sedmi razred osnovne škole

Autori: Romana Dužanec, Gordana Egartner

Cijena: 93,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ISTORIJA 7 - NOVI VEK : radna sveska iz istorije za 7. razred osnovne škole

Autori: Željko Holjevac, Mira Kolar-Dimitrijević, Hrvoje Petrić

Cijena: 36,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIJA 7 : radna sveska iz geografije za 7. razred osnovne škole

Autori: Romana Dužanec, Gordana Egartner

Cijena: 46,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ISTORIJA 7 : udžbenik za sedmi razred osnovne škole

Autori: Željko Holjevac, Mira Kolar Dimitrijević, Hrvoje Petrić

Cijena: 85,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 656,00 Kn

MATEMATIKA 7 : udžbenik i zbirka zadataka za sedmi razred osnovne škole, 1. polugodište

Autori: Iva Golac-Jakopović, Luka Krnić, Zvonimir Šikić, Milana Vuković

Cijena: 164,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 7 : udžbenik i zbirka zadataka za sedmi razred osnovne škole, 2. polugodište

Autori: Iva Golac-Jakopović, Luka Krnić, Zvonimir Šikić, Milana Vuković

Cijena: 164,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MUZIČKA SEDMICA : udžbenik muzičke kulture sa tri CD-a za 7. razred osnovne škole

Autori: Saša Marić, Ljiljana Ščedrov

Cijena: 164,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKA KULTURA 3 : udžbenik za 7. razred osnovne škole

Autori: Stjepan Androlić, Dragutin Labaš, Željko Medved, Marijan Vinković

Cijena: 164,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 1.598,00 Kn

ТАЛАСИ БОЈА 7 : уџбеник ликовне културе за 7. разред основне школе

Autori: Роберт Е. Танај

Cijena: 158,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ШТА ЈЕ СВЕ ХЕМИЈА? 7 : уџбеник хемије с ДВД-ом за 7. разред основне школе

Autori: Санја Лукић

Cijena: 235,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

БИОЛОГИЈА 7 : уџбеник биологије с ЦД-ом за 7. разред основне школе

Autori: Томислав Бачић, Радован Ербен, Мирјана Калафатић

Cijena: 202,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ШТА ЈЕ СВЕ ХЕМИЈА? 7 : радна свеска из хемије за 7. разред основне школе

Autori: Санја Лукић

Cijena: 197,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

БИОЛОГИЈА 7 : радна свеска из биологије за 7. разред основне школе

Autori: Вицко Павичић, Јосип Худек

Cijena: 102,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ФИЗИКА 7 : радна свеска из физике за 7. разред основне школе

Autori: Ивана Катавић, Младен Клаић, Владимир Пар

Cijena: 142,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ФИЗИКА 7 : уџбеник физике с ЦД-ом за 7. разред основне школе

Autori: Сања Мартинко, Владимир Пар

Cijena: 212,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

КЛИКНИ МИШЕМ ! 7 : уџбеник информатике с ЦД-ом за 7. разред основне школе

Autori: Предраг Брођанац, Инес Палека, Наталија Стјепанек

Cijena: 235,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

КЛИКНИ МИШЕМ ! 7 : радна свеска из информатике за 7. разред основне школе

Autori: Предраг Брођанац, Инес Палека, Наталија Стјепанек

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: PROSVJETA

Ukupno: 144,00 Kn

ČITANKA 7 - SRPSKI JEZIK I JEZIČNA KULTURA : udžbenik za 7. razred osnovne škole

Autori: Simeon Marinković, Milica Stojanović, Snežana Šević

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SRPSKI JEZIK I JEZIČNA KULTURA 7 : radna sveska iz srpskog jezika za 7. razred osnovne škole

Autori: Simeon Marinković, Milica Stojanović, Snežana Šević

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GRAMATIKA 7 : udžbenik srpskog jezika za 7. razred osnovne škole

Autori: Simeon Marinković, Milica Stojanović, Snežana Šević

Cijena: 41,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU – PREVEDENI

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 130,50 Kn

FIZIKA OKO NAS 7: udžbenik fizike s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Vladimir Paar, Sanja Martinko, Tanja Ćulibrk

Cijena: 64,29 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HEMIJA 7: udžbenik hemije s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Lukić, Ivana Marić Zerdun, Nataša Trenčevska, Marijan Varga, Sonja Rupčić Petelinc

Cijena: 66,21 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: EDIT

EDUCAZIONE TECNICA 3 : libro per la settima classe della scuola elementare

Autori: Stjepan Androlić, Dragutin Labaš, Željko Medved, Marijan Vinković

Cijena: 58,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SULLE TRACCE DEL PASSATO 7 : quaderno attivo con quaderno di lavoro di storia per la 7 classe della scuola elementare

Autori: Krešimir Erdelja, Igor Stojaković

Cijena: 49,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIA 7 : libro di testo di biologia per la settima classe della scuola elementare

Autori: Jasminka Džapo

Cijena: 59,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIA 7 : quaderno attivo per la settima classe della scuola elementare

Autori: Jasna Tonšetić, Lela Zadražil

Cijena: 44,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SULLE TRACCE DEL PASSATO 7 : manuale di storia per la 7 classe della scuola elementare

Autori: Krešimir Erdelja, Igor Stojaković

Cijena: 57,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU - PREVEDENI

Nakladnik: EDIT

LA FISICA INTORNO A NOI 7: libro di testo di fisica per la settima classe della scuola elementare

Autori: Vladimir Paar, Sanja Martinko, Tanja Ćulibrk

Cijena: 59,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEA 3: libro di testo di geografia per la VII classe elementare

Autori: Milan Ilić, Danijel Orešić

Cijena: 61,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CHIMICA 7: libro di testo di chimica per la settima classe della scuola elementare

Autori: Sanja Lukić, Marijan Varga, Nataša Trenčevska, Ivana Dujmović

Cijena: 52,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSSERVO, ESPRIMO 7: libro di testo di cultura figurativa per la settima classe della scuola elementare

Autori: Ana Šobat, Dijana Nazor, Emina Mijatović, Jurana Linarić, Martina Kosec, Zdenka Bilušić

Cijena: 34,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATICA 7: libro di testo ed eserciziario per la settima classe della scuola elementare - primo semestre

Autori: Zvonimir Šikić, Iva Golac-Jakopović, Milana Vuković, Luka Krnić

Cijena: 63,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATICA 7: libro di testo ed eserciziario per la settima classe della scuola elementare - secondo semestre

Autori: Zvonimir Šikić, Iva Golac-Jakopović, Milana Vuković, Luka Krnić

Cijena: 62,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: EDIT

L'AVVENTURA DEL LETTORE - Percorsi di letteratura italiana : antologia

Autori: Sara Beccaria, Ivana Bosio, Elena Schiapparelli

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'AVVENTURA DEL LETTORE 2 - Invalsi : verifiche di preparazione

Autori: Sara Beccaria, Ivana Bosio, Elena Schiapparelli

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'AVVENTURA DEL LETTORE 2 : antologia

Autori: Sara Beccaria, Ivana Bosio, Elena Schiapparelli

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LA VOCE NARRANTE 2 : antologia

Autori: Rosetta Zordan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LA VOCE NARRANTE 2 - La letteratura e oltre… : antologia

Autori: Rosetta Zordan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LA VOCE NARRANTE 2 - Il quaderno : laboratori e progetti

Autori: Rosetta Zordan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU – PREVEDENI

Nakladnik: EDIT

LA FISICA INTORNO A NOI 7: libro di testo di fisica per la settima classe della scuola elementare

Autori: Vladimir Paar, Sanja Martinko, Tanja Ćulibrk

Cijena: 64,29 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 175,00 Kn

BIOLOGIE 7 : učebnice pro 7. ročník základní školy

Autori: Jasminka Džapo, Jasna Tonšetić, Lela Zadražil

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIE 7 : pracovní sešit pro 7. ročník základní školy

Autori: Jasminka Džapo, Jasna Tonšetić, Lela Zadražil

Cijena: 44,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HUDEBNÍ SEDMIČKA : učebnice hudební výchovy a 3 CD pro 7. ročník základní školy

Autori: Saša Marić, Ljiljana Ščedrov

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 58,00 Kn

FYZIKA 7 : učebnice fyziky pro 7. ročník základní školy + CD

Autori: Sanja Martinko, Vladimir Paar

Cijena: 58,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: JEDNOTA

MATEMATIKA 7 - II. POLOLETÍ : učebnice a sbírka příkladů pro 7. ročník základní školy

Autori: Zvonimir Šikić, Iva Golac-Jakopović, Milana Vuković, Luka Krnić

Cijena: 62,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 7 - I. POLOLETÍ : učebnice a sbírka příkladů pro 7.ročník základní školy

Autori: Zvonimir Šikić, Iva Golac-Jakopović, Milana Vuković, Luka Krnić

Cijena: 62,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČÍTANKA 7 : pro 7. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v Republice Chorvatsku

Autori: Sylvie Ondráčková

Cijena: 30,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CVIČEBNICE 7 : pro 7. ročník základní školy s českým vyučovacím jazykem v Republice Chorvatsku

Autori: Bohumil Krejčí

Cijena: 15,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

Nakladnik: Mešihat islamske zajednice

Ukupno: 25,00 Kn

UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 7. razred osnovne škole

Autori: Ševko Omerbašić

Cijena: 25,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ŠPANJOLSKI JEZIK, POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 134,52 Kn

REPORTEROS INTERNACIONALES 2: udžbenik za španjolski jezik, 6. i/ili 7. razred osnovne škole, prvi i drugi strani jezik

Autori: Marcela Calabia, Sonia Campos, Maria Letizia Gallo, Jorgelina Emilse San Pedro, Maria Signo Fuentes, Sara Ruth Talledo Hernandez

Cijena: 67,26 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

REPORTEROS INTERNACIONALES 3: udžbenik za španjolski jezik, za 7. i/ili 8. razred osnovne škole, prvi i drugi strani jezik

Autori: Barbara Bruna Bonetto, Marcela Calabia, Natalia Cancellieri, Maria Letizia Galli, Matilde Martinez, Sara Ruth Talledo Hernandez

Cijena: 67,26 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn