Udžbenici

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 142,00 Kn

ALTER EGO + 1: radna bilježnica francuskog jezika za 1. razred jezičnih gimnazija I 1. I 2. razred gimnazija

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KEMIJA 1 - zbirka zadataka iz kemije za prvi razred gimnazije

Autori: Kristina Kristek, Silvija Krnić

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nakladnik: LUČIĆ

Ukupno: 29,40 Kn

Tehničko crtanje s AutoCAD - om ( RADNA BILJEŽNICA za 1. i 2. razred srednjih struk.škola)

Cijena: 29,40 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 63,00 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 1 RB SSŠ

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nakladnik: Školska knjiga d.d. SŠ

ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZIKE 1 - 4: priručnik za učenike srednjih škola

Autori: Branka Mikuličić, Elza Vernić, Milena Varićak

Cijena: 80,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 135,00 Kn

Kemija 1: zbirka riješenih primjera i zadataka iz kemije za učenike prvih razreda gimnazije

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IDE@L 1 RB njemačkog za gimn i struk

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 399,00 Kn

OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : udžbenik iz biologije za strukovne škole

Autori: Vesna Ančić, Irella Bogut, Snježana Đumlija

Udžbenik obrađuje nastavne sadržaje propisane nastavnim planom i programom. Podijeljen je u sedam nastavnih cjelina, od kojih je svaka metodički razrađena. Uvod u svaku novu nastavnu cjelinu čini motivacijski uvod u obliku pitanja ili kratke i zanimljive znanstveno-popularne priče. Uvodna motivacijska pitanja jasna su i jednoznačna, povezuju nastavne sadržaje prethodnih nastavnih tema i ranije usvojenih znanja i zanimljiv su uvod u nov sadržaj. U tekstu udžbenika tamnije su otisnuti važni pojmovi (ključni pojmovi) koji učenike vode kroz sadržaj. Pitanja u rubrici „Provjeri znanja” jasna su i na više razina (prepoznavanje, razumijevanje, analiza, sinteza, primjena) i u skladu su s Bloomovom taksonomijom. Rubrike „Istraži” i „Praktičan rad” potiču učenike na vlastito opažanje, ekperimentiranje i učenje uz biološki pribor i materijal. U rubrici „Sažetak” nalaze se definirani ključni pojmovi i spoznaje. Sažetak je u službi lakšeg učenja i ponavljanja sadržaja. U povezivanju sadržaja sa svakodnevnim životom učenicima pomažu različite zanimljivosti koje se nalaze u rubrici „Znaš li?”.

Cijena: 96,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OD MOLEKULE DO ORGANIZMA : radna bilježnica iz biologije za 1. razred strukovne škole

Autori: Vesna Ančić, Irella Bogut, Snježana Đumlija

Radna bilježnica čini cjelinu s udžbenikom „Od molekule do organizma“. U njoj se nalaze zadaci, vježbe i praktični radovi, koji učenike potiču na samostalan i istraživački rad. Zadaci koje učenike upućuju na izvođenje pokusa ili neki drugi tip praktičnog rada koncipirani su tako da je jasno izražen cilj rada, potreban pribor i materijali te detaljan tijek rada, čime se učenici uvode u metodologiju znanstvenoistraživačkog rada. Takve zadatke redovito prati slikovni prikaz te prostor za unos zapažanja i zaključaka. Zadaci ovog tipa potiču učenike na promatranje, razmišljanje i zaključivanje. U radnoj bilježnici nalaze se brojni različiti tipovi zadataka, od vrlo jednostavnih (npr. otkriti, izračunati, riješiti, dopuniti, razjasniti/obrazložiti, povezati, samostalno razvrstati) do složenijih problemskih zadataka. Učenici će na osnovi zadataka u radnoj bilježnici samostalno stjecati funkcionalna znanja. Na ovaj će se način ostvarit interakcija udžbenika i radne bilježnice s učenikom, njegovim neposrednim okolišem, ali i cijelom okolinom.

Cijena: 39,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČOVJEK I ZDRAVLJE : udžbenik za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Daniela Novoselić, Ljiljana Vidović

Nastavni sadržaj udžbenika temelji se na nastavnom programu „Čovjek i zdravlje“ - modul B i usklađen je s nastavnim planom Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske. Program se ostvaruje u školama u kojima je ukupni fond sati iz biologije 35. Nastavna je građa podjeljena u devet tematskih cjelina sa sljedećom strukturom: uvodna motivacijska pitanja, tekst nastavne jedinice, pitanja za ponavljanje i sažetak u obliku mentalne mape. Svaka nastavna cjelina ima temu „Čuvajmo zdravlje“ čime se ostvaruju i odgojni zadaci predmeta. Rubrike „Znaš li“ i „Želim znati više“ donose dodatne zanimljivosti koje obvezni nastavni sadržaji ne obuhvaćaju. Tekst je napisan učenicima razumljivim jezikom, a bitni pojmovi tamnije su otisnuti. Grafička oprema udžbenika − fotografije i ilustracije − vrlo su visoke kvalitete, usklađene su s tekstom te su vizualno dopadljive i poticajne.

Cijena: 94,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA 1 - Udžbenik iz biologije za prvi razred gimnazije

Autori: IIrella Bogut, Snježana Đumlija, Irena Futivić, Sunčica Remenar

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA 1 - Radna bilježnica iz biologije za prvi razred gimnazije

Autori: Irella Bogut, Snježana Đumlija, Irena Futivić, Sunčica Remenar

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 210,00 Kn

BIOLOGIJA : udžbenik za prvi razred ekonomske škole

Autori: Mirjana Mijić, Roberto Škara, Mauro Štifanić

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA : udžbenik za 2. razred 3-godišnjih ugostiteljskih škola i 1. razred hotelijersko-turističkih škola

Autori: Mirjana Mijić, Roberto Škara

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 939,75 Kn

ČOVJEK I ZDRAVLJE : udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije

Autori: Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA : udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih ekonomskih škola s jednogodišnjim programom biologije

Autori: Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar

Cijena: 168,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA 1 : udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom biologije

Autori: Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar

Cijena: 168,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČOVJEK I OKOLIŠ : modul C - radna bilježnica iz biologije za 2. razred strukovnih ili zdravstvenih škola s dvogodišnjim ili trogodišnjim programom biologije

Autori: Anita Bušić, Goran Igor Vinko Klobučar

Cijena: 73,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ : radna bilježnica iz biologije za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije

Autori: Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar

Cijena: 47,25 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA : radna bilježnica iz biologije za 1. razred srednjih ekonomskih škola s jednogodišnjim programom biologije

Autori: Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar

Cijena: 93,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA 1 : radna bilježnica iz biologije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom biologije

Autori: Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar

Cijena: 93,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČOVJEK I OKOLIŠ : modul C - udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 2. razred strukovnih ili zdravstvenih škola s dvogodišnjim ili trogodišnjim programom biologije

Autori: Anita Bušić, Goran Igor Vinko Klobučar

Cijena: 73,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ : udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije

Autori: Anita Bušić, Goran I. V. Klobučar

Cijena: 82,95 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 581,00 Kn

ŽIVOT 1 : radna bilježnica za biologiju u prvom razredu gimnazije

Autori: Žaklin Lukša

Cijena: 69,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŽIVOT 1 : udžbenik biologije u prvom razredu gimnazije

Autori: Marijana Krsnik-Rasol, Mladen Krajačić, Žaklin Lukša

Cijena: 96,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČOVJEK I OKOLIŠ : radna bilježnica iz biologije - MODUL C - za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Mišo Rašan, Krešimir Trojko

Cijena: 39,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA : radna bilježnica biologije za srednje ekonomske škole

Autori: Mišo Rašan, Krešimir Trojko

Cijena: 39,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA : udžbenik biologije za srednje ekonomske škole

Autori: Mišo Rašan, Krešimir Trojko

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ : udžbenik biologije za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Milivoj Boranić, Jasna Matekalo Draganović, Milivoj Slijepčević

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA 1 : radna bilježnica iz biologije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola

Autori: Gabrijela Marin

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA 1 : udžbenik biologije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola

Autori: Gabrijela Marin, Mirko Jamnicki Dojmi

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
DRVODJELJSKE ŠKOLE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 341,00 Kn

ALATI I STROJEVI U OBRADI DRVA 1 : udžbenik za 1. razred drvodjeljske škole

Autori: Irena Dević, Josip Ištvanić

Cijena: 126,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DRVNE KONSTRUKCIJE - NAMJEŠTAJ 1 : udžbenik za 2. razred drvodjeljske škole

Autori: Vladimir Frgić

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UVOD U TEHNIČKO CRTANJE NAMJEŠTAJA : udžbenik i priručnik u srednjim drvodjeljskim školama

Autori: Vladimir Frgić

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 110,00 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 1 : radna bilježnica za ekonomiste

Autori: Željo Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka šimundić, Katica Perić

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNOVODSTVO 1 : radna bilježnica za ekonomiste

Autori: Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Kapelac, Miran Novokmet

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 580,00 Kn

POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 : udžbenik za 1. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Olivera Jurković Majić, Helena Majić

Cijena: 109,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽJE: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica - izborni predmet

Autori: Ivana Levak, Sanja Pintarić

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OBITELJSKI POSAO: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist / ekonomistica - izborni predmet

Autori: Igor Čizmadija, Željko Tintor

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 1: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist / ekonomistica

Autori: Jadranka Jošić, Josipa Ilić, Anto Mandir, Marija Mesić Škorić, Ivana Plesec, Ivan Režić, Silvija Svetoivanec-Marinčić, Nella Terihaj, Melita Todorović

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE RAČUNOVODSTVA: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Maja Safret, Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovač, Dubravka Hržica

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE RAČUNOVODSTVA - radna bilježnica u prvom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist / ekonomistca

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: MATE

Ukupno: 177,53 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 1 : udžbenik za 1. razred ekonomske škole

Autori: Amina Ahec Šonje, Nikola Bokan, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro

Cijena: 82,27 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PODUZETNIŠTVO 1 : udžbenik za 1. razred ekonomske škole

Autori: Sanja Arambašić, Antonija Čalić, Luka Rupčić

Cijena: 95,26 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 170,00 Kn

ON SCREEN B1 - Udžbenik iz engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnje strukovne škole

Autori: Jenny Dooley, Virginia Evans

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ON SCREEN B1 - Radna bilježnica iz engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnje strukovne škole

Autori: Jenny Dooley, Virginia Evans

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Algoritam d.o.o.

HIGHLY RECOMMENDED Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred ugostiteljskih i turističkih škola, prvi strani jezik

Autori: Rod Revell, Trish Stott

Cijena: 57,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TECH TALK ELEMENTARY Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 1. i 2. razred 3-godišnjih strojarskih škola

Autori: Brian Cross, John Sydes

Cijena: 57,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HEAD FOR BUSINESS INTERMEDIATE Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred ekonomskih škola, prvi strani jezik

Autori: Jon Naunton

Cijena: 104,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HIGHLY RECOMMENDED Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 1. razred ugostiteljskih i turističkih škola, prvi strani jezik

Autori: Rod Revell, Trish Stott

Cijena: 104,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TECH TALK ELEMENTARY Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godišnjih strojarskih škola

Autori: Vicki Hollett

Cijena: 104,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Klett Verlag d.o.o.

Ukupno: 105,00 Kn

ENGLISH IN MIND 2 : Student's Book 2 with DVD-ROM: za učenje engleskog kao 1. i 2. stranog jezika u 3.god. i 4.god. strukovnim školama

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 932,00 Kn

CHOICES PRE-INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. ili 2. i 3. ili 3.razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; za 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik. Za 2. i 3. razred gimnazija, drugi strani jezik i 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik.

Autori: Sue Kay, Vaughan Jones

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW SUCCESS ELEMENTARY : udžbenik engleskog jezika za 1. ili 1. i 2. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih dvogodišnjih škola, prvi strani jezik. Za 1. razred gimnazije, drugi strani jezik i 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik.

Autori: Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Lindsay White

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW SUCCESS INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik, i 1. i 2. razred medicinskih škola, prvi strani jezik. Za 4. razred gimnazije, drugi strani jezik; 4. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik i drugi strani jezik u gimnazijama i strukovnim školama u 1. i 2. razredu u onim školama koje imaju mogućnost učenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljači.

Autori: Lindsay White, Dominika Chandler

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Focus 2 Workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Rod Fricker, Bartosz Michalowski

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

New Success Pre-intermediate Workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Lindsay White, Dominika Chandler

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Choices Intermediate Workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Sue Kay, Vaughan Jones

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Focus 1 Workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Rod Fricker, Bartosz Michalowski

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

New Success Elementary Workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: David Riley, Rod Fricker, Dominika Chandler

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Choices Elementary Workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Rod Fricker

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

High Note 2 workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Rod Fricker

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

High Note 3 workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Rod Fricker

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Focus 3 2nd edition workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Rod Fricker, Bartosz Michalowski

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 158,00 Kn

TUNE UP! : udžbenik engleskog jezika s CD-om za prvi razred ekonomske škole, prvi strani jezik

Autori: Boris Anić, Petra Buljević, Susan D. Curtis, Milena Gilić, Višnja Pentić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TUNE UP! : radna bilježnica iz engleskoga jezika za prvi razred ekonomske škole, prvi strani jezik

Autori: Boris Anić, Petra Buljević, Milena Gilić, Phil Hewitt

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: VBZ

Ukupno: 164,00 Kn

OUTCOMES ELEMENTARY STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik

Autori: Hugh Dellar, Andrew Walkley

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OUTCOMES ELEMENTARY WORKBOOK : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred 3-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik

Autori: Peter Maggs, Catherine Smith

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 238,00 Kn

CATCH UP WITH YOUR ENGLISH PLUS : radna bilježnica 1 iz engleskog jezika za 1. razred strukovnih škola : 6. godina učenja

Autori: Martina Horvat, Evelina Mišćin

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

YOU'RE WELCOME 1 : udžbenik engleskog jezika za ugostiteljsku struku

Autori: Mirjana Jurčić, Dunja Palčok

Cijena: 93,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CATCH UP WITH YOUR ENGLISH PLUS : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred strukovnih škola : 6. i 7. godina učenja

Autori: Martina Horvat, Evelina Mišćin

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 543,00 Kn

INSIGHT PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred 4godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1.-3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Mike Sayer, Rachael Roberts

Cijena: 77,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik

Autori: John Soars, Liz Soars

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik B1 za 1. razred gimnazije, prvi strani jezik i 1. ili 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW HEADWAY FOURTH EDITION ELEMENTARY STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola i gimnazija, drugi strani jezik

Autori: Liz Soars, John Soars

Cijena: 101,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW HEADWAY FOURTH EDITION ELEMENTARY WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 1. razred 4-godišnjih strukovnih škola i gimnazija, drugi strani jezik

Autori: Liz Soars, John Soars

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOLUTIONS 2nd EDITION, PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika B1 za 1. razred gimnazije, prvi strani jezik i 1. ili 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HEADWAY 5th ED Pre-Intermed. RB

Cijena: 77,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 76,00 Kn

THINK A2: radna bilježnica za engleski jezik za prvi razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola - drugi strani jezik

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis Jones

Cijena: 76,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 76,00 Kn

Forward 1: radna bilježnica za engleski jezik u prvom razredu gimnazija i srednjih četverogodišnjih škola

Autori: Anica Gregorić

Cijena: 76,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 163,00 Kn

NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik

Autori: John Soars, Liz Soars

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik

Autori: John Soars, Liz Soars

Cijena: 101,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 165,00 Kn

FIZIKA 1 - udžbenik iz fizike za prvi razred gimnazije

Autori: Jakov Labor, Jasmina Zelenko Paduan

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 1 - Zbirka zadataka iz fizike za prvi razred gimnazije

Autori: Jakov Labor, Jasmina Zelenko Paduan

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - DVOGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 150,00 Kn

FIZIKA 1 : udžbenik za prvi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike

Autori: Jakov Labor

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 1 : zbirka zadataka za prvi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom

Autori: Jakov Labor

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - DVOGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 105,00 Kn

FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike

Autori: Tatjana Roginić

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - DVOGODIŠNJI I TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 150,00 Kn

FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike

Autori: Jakov Labor

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 1 : zbirka zadataka za 1. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike

Autori: Jakov Labor

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - DVOGODIŠNJI I TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 678,30 Kn

FIZIKA U MEDICINI 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike

Autori: Dario Hrupec

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEMELJI FIZIKE 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike

Autori: Anamarija Godinić, Dario Hrupec, Danijela Takač

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEMELJI FIZIKE 1 : zbirka zadataka za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković, Danijela Takač

Cijena: 57,75 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA U MEDICINI 1 : zbirka zadataka za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 61,95 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA U MEDICINI 2 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike

Autori: Dario Hrupec

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA U MEDICINI 2 : zbirka zadataka za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - DVOGODIŠNJI I TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 108,00 Kn

FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih škola s trogodišnjim programom fizike

Autori: Tatjana Roginić

Cijena: 108,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 274,38 Kn

FIZIKA 1 POJMOVI I KONCEPTI : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred gimnazija, A inačica

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 132,90 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 1 POJMOVI I KONCEPTI : zbirka zadataka za 1. razred gimnazija, A inačica

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 70,74 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 1, POJMOVI I KONCEPTI : zbirka zadataka za 1. razred gimnazija (B - inačica)

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković

Cijena: 70,74 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 178,00 Kn

FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. razred gimnazije : A-inačica

Autori: Vladimir Paar

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 1 : zbirka riješenih zadataka za 1. razred gimnazije : A-inačica

Autori: Vladimir Paar, Vladimir Šips

Cijena: 73,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 164,00 Kn

FIZIKA 1 : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike

Autori: Jakov Labor

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 1 : zbirka zadataka za 1. razred srednjih strukovnih škola s četvrerogodišnjim programom fizike

Autori: Jakov Labor

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 228,90 Kn

FIZIKA 1, POJMOVI I KONCEPTI : zbirka zadataka za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola s četverogodišnjim učenjem fizike

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković

Cijena: 72,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 1, POJMOVI I KONCEPTI : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola s četverogodišnjim učenjem fizike

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 156,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 108,00 Kn

FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. razred strukovnih škola s četverogodišnjim programom učenja fizike

Autori: Hrvoje Negovec, Damir Pavlović

Cijena: 108,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 208,00 Kn

FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Vjera Lopac

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. i 2. razred četverogodišnjih i 1.-3. razred trogodišnjih strukovnih škola

Autori: Petar Kulišić, Mladen Pavlović

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 197,00 Kn

REFLECHIS ET DIS - LE EN FRANÇAIS 1 : udžbenik francuskog jezika za 1. razred srednje škole : 1. godina učenja

Autori: Ivana Batušić, Yvonne Vrhovac

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

REFLECHIS ET DIS - LE EN FRANÇAIS 1 : radna bilježnica iz francuskog jezika za 1. razred srednje škole : 1. godina učenja

Autori: Ivana Batušić, Yvonne Vrhovac

Cijena: 93,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 131,00 Kn

TEXTO 1: udžbenik francuskog jezika za 1. razred jezičnih gimnazija i 1. i 2. razred gimnazija

Autori: Marie-José Lopes, Jean-Thierry Le Bougnec

Cijena: 131,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 215,00 Kn

GEOGRAFIJA 1 : udžbenik iz geografije za prvi razred srednjih strukovnih škola

Autori: Ružica Lončar, Tomislav Ševo

Udžbenik je napisan prema važećem Nastavnom planu i programu. Obrađuje osnove opće geografije (Uvod u geografiju, Planet Zemlja, Kartografija, Reljef Zemlje, Klima, Vode na Zemlji, Tlo i vegetacija, Stanovništvo kao čimbenik razvoja i prostorne organizacije, Naselja i oblici naseljenosti, Ljudske djelatnosti i njihova obilježja). Obrada nastavnoga gradiva obogaćena je obiljem crteža, karata i fotografija. Na kraju udžbenika je pojmovnik.

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIJA 1 - Udžbenik iz geografije za prvi razred gimnazije

Autori: Hrvoje Drvenkar, Ines Glavaš, Josip Jukić, Ivanka Katarina Lemo

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 202,00 Kn

GEOGRAFIJA 1 : udžbenik iz geografije za I. razred ekonomske škole

Autori: Emil Čokonaj, Vedran Šikić, Ružica Vuk

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIJA 1 : udžbenik iz geografije za I. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Emil Čokonaj, Ružica Vuk

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 125,00 Kn

TERRA 1 : udžbenik geografije za prvi razred gimnazije

Autori: Hrvoje Grofelnik

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 196,00 Kn

GEOGRAFIJA 1 : udžbenik geografije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola

Autori: Mladen Maradin, Hermenegildo Gall

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIJA 1 : udžbenik geografije za 1. razred ekonomske škole

Autori: Karmen Boroša Kokić, Aleksandra Šmit

Cijena: 97,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFSKI ATLASI

Nakladnik: Školska knjiga d.d. i Hrvatska školska kartografija

Ukupno: 135,00 Kn

GEOGRAFSKI ATLAS ZA GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE

Autori: Snježana Haiman, Krunoslav Popović

Cijena: 135,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GRČKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 133,00 Kn

GRČKA VJEŽBENICA : udžbenik za klasična odjeljenja osnovne škole i klasične gimnazije : 1. i 2. godina učenja

Autori: Dionizije Sabadoš, Milivoj Sironić, Zvonimir Zmajlović

Cijena: 81,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PROMETEJ : radna bilježnica grčkoga jezika za 1. i 2. razred gimnazije, 7. i 8. razred osnovne škole : 1. i 2. godina učenja

Autori: Zdravka Martinić-Jerčić, Dubravka Matković

Cijena: 52,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HIGIJENA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 143,00 Kn

HIGIJENA : radna bilježnica za trogodišnje srednje strukovne škole

Autori: Vesna Kostović Vranješ

Cijena: 48,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HIGIJENA : udžbenik za trogodišnje strukovne škole

Autori: Vesna Kostović Vranješ, Mirko Ruščić

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 390,00 Kn

LICA KNJIGA 1 - Čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola (140 sati godišnje), prvi i drugi dio

Autori: Nataša Sajko, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LICA RIJEČI 1 - Udžbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola (140 sati godišnje), prvi i drugi dio

Autori: Nataša Sajko, Snježana Zrinjan, Maja Glušac

Cijena: 75,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIRAM RIJEČ 1 - Udžbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred strukovnih škola

Autori: Nataša Sajko, Snježana Zrinjan, Maja Glušac

Cijena: 75,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIRAM KNJIGU 1 - prvi i drugi dio, čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred strukovnih škola

Autori: Nataša Sajko, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 49,00 Kn

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika u prvom razredu gimnazija

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 113,00 Kn

HRVATSKI JEZIK 1 : radna bilježnica za 1. razred trogodišnje strukovne škole

Autori: Snježana Zrinjan

Cijena: 39,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik za 1. razred trogodišnje strukovne škole

Autori: Snježana Zrinjan

Cijena: 74,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 103,01 Kn

ČITANKA 1 : udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

Autori: Snježana Zbukvić-Ožbolt, Snježana Zrinjan

Cijena: 103,01 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST I JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 168,00 Kn

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 : integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u prvom razredu trogodišnje srednje strukovne škole

Autori: Andreja Jureković Perković, Marija Matković

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 : radna bilježnica za hrvatski jezik i književnost u prvom razredu trogodišnje srednje strukovne škole

Autori: Andreja Jureković Perković, Marija Matković

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 285,00 Kn

LJEPOTA RIJEČI 1-3 : čitanka iz književnosti za trogodišnje strukovne škole za stjecanje niže stručne spreme po posebnom programu

Autori: Franca Puškarić

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NAŠ HRVATSKI 1-3 : udžbenik iz hrvatskog jezika za trogodišnju strukovnu školu za stjecanje niže stručne spreme prema posebnom programu

Autori: Franca Puškarić

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NAŠ HRVATSKI 1-3 : radna bilježnica iz hrvatskog jezika za trogodišnju strukovnu školu za stjecanje niže stručne spreme prema posebnom programu

Autori: Franca Puškarić

Cijena: 76,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK ZA MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 178,00 Kn

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1: integrirani udžbenik za prvi razred petogodišnje srednje medicinske škole

Autori: Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 - radna bilježnica uz integrirani udžbenik za 1. razred srednje medicinske škole

Autori: Dubravka Bouša, Marijaq Gazzari, Žarko Gazzari

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 100,00 Kn

THINK IT 1 - Udžbenik iz informatike za prvi razred gimnazije

Autori: Tomislav Volarić, Ivana Ivošević, Igor Tomičić

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: SysPrint d.o.o.

Ukupno: 153,00 Kn

INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : udžbenik za gimnazije i srednje škole

Autori: Vinkoslav Galešev, Predrag Brođanac, Nikola Dmitrović, Milan Korać, Snježana Babić, Gordana Sokol, Zlatan Soldo, Dragan Kovač

Cijena: 153,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 109,00 Kn

SVIJET INFORMATIKE : udžbenik informatike u prvom razredu opće te drugom razredu jezične i klasične gimnazije

Autori: Natalija Stjepanek, Vesna Tomić

Cijena: 109,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 200,00 Kn

RAČUNALSTVO : udžbenik i CD za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

Autori: Blaženka Knežević, Mirjana Pejić Bach, Ivan Strugar

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INFORMATIKA 1 : udžbenik za ekonomiste

Autori: Ivan Strugar, Biljana Pavelić

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 126,00 Kn

IZRADA WEB STRANICA : udžbenik za 1. razred srednjih škola

Autori: Davorka Galić

Cijena: 126,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

Nakladnik: SysPrint d.o.o.

Ukupno: 115,00 Kn

INFORMATIKA I RAČUNALSTVO : udžbenik za srednje strukovne škole

Autori: Vinkoslav Galešev, Milan Korać, Zlatan Soldo, Gordana Sokol, Bojan Kocijan

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

Nakladnik: MATE

Ukupno: 88,76 Kn

INFORMATIKA 1 : udžbenik za 1. razred ekonomske škole

Autori: Franjo Borović, Ivančica Sabadin

Cijena: 88,76 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 110,00 Kn

KEMIJA 1 - udžbenik iz kemije za prvi razred gimnazije

Autori: Zora Popović, Ljiljana Kovačević

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 187,00 Kn

OPĆA KEMIJA 1 : zbirka zadataka za kemiju u prvom razredu gimnazije

Autori: Ilda Planinić

Cijena: 73,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KEMIJA 1: udžbenik kemije s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu gimnazije

Autori: Marina Luetić, Vesna Petrović Peroković, Tajana Preočanin, Sonja Rupčić Petelinc, Dubravka Turčinović

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA - ZA DVOGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 203,00 Kn

KEMIJA 1 : udžbenik kemije za 1. razred strukovnih škola s dvogodišnjim programom kemije

Autori: Mihovil Hus, Dunja Nöthig-Hus

Cijena: 97,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE OPĆE KEMIJE : udžbenik kemije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola

Autori: Sonja Rupčić-Petelinc, Frances Novosel

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA - ZA JEDNOGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 96,00 Kn

KEMIJA 1 : udžbenik za jednogodišnji program kemije

Autori: Ljiljana Kovačević, Silvija Krnić, Gordana Pavlović, Zora Popović

Udžbenik Kemija 1 obrađuje nastavne sadržaje propisane nastavnim planom i programom. Podijeljen je u 14 nastavnih cjelina, od kojih je svaka metodički razrađena. Uvod u svaku novu nastavnu cjelinu čine jasno istaknuta temeljna poglavlja i ključni pojmovi. U tekstu udžbenika tamnije su otisnuti ključni pojmovi koji učenike vode kroz sadržaj. Sadržaj udžbenika je pregledan, a cjeline su jasno istaknute različitim bojama. Struktura teksta prilagođena je dobi učenika te potiče učenike na iskustveno učenje i razumijevanje prirodnih zakonitosti. Sadržaj svih cjelina u skladu je s relevantnim dostignućima suvremene kemije. Kemija je eksperimentalna znanost pomoću koje učenici upoznaju svojstva tvari i proučavaju promjene u njihovu sastavu te spoznaju uvjete pod kojima se te promjene odvijaju. Kako bi učenici stekli sposobnost predviđanja svojstava novih spojeva i mogućih kemijskih reakcija, potrebno je usvojiti mnogo činjenica, a kroz pokuse se one najlakše uče. Stoga su u udžbeniku predloženi pokusi koji će učenicima olakšati učenje kemije. Izvođenje pokusa pomoći će razvijanju vještina slaganja određenih aparatura, razvijanju umijeća promatranja i opažanja pojava. U rubrici „Odgovorite” nalaze se pitanja koja potiču učenike da bilježe opažene promjene tijekom pokusa, a tako prikupljeni podaci služit će kao osnova pri izvođenju zaključaka o nekoj kemijskoj promjeni. Pitanja u rubrici „Zadaci za samoprovjeru” jasna su i na više razina (prepoznavanje, razumijevanje, analiza, sinteza, primjena) i u skladu su s Bloomovom taksonomijom. Na kraju svake cjeline nalazi se „Sažetak” koji je vizualno vrlo atraktivno riješen. Rubrika „Kemija u fokusu” donosi zanimljivosti iz svakodnevnog života u kojima se očituje ljepota logičnosti kemije i njezine mnogostruke primjene.

Cijena: 96,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA - ZA JEDNOGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 147,00 Kn

KEMIJA : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom kemije

Autori: Marko Hrgar

Cijena: 73,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KEMIJA : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih ekonomskih škola

Autori: Beata Gabrić, Marko Hrgar

Cijena: 73,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA - ZA JEDNOGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 99,00 Kn

KEMIJA OKO NAS : udžbenik za strukovne škole s jednogodišnjim programom kemije

Autori: Mira Herak, Blanka Sever, Biserka Zdjelarević

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA - ZA JEDNOGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 97,00 Kn

KEMIJA : udžbenik za 1. razred ekonomskih škola

Autori: Antica Petreski, Blanka Sever

Cijena: 97,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KOMERCIJALIST / KOMERCIJALISTICA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 80,00 Kn

RAČUNALO U STRUCI : udžbenik za komercijaliste

Autori: Mirjana Pejić Bach, Božidar Jaković, Ivan Strugar

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KOMERCIJALIST / KOMERCIJALISTICA

Nakladnik: BIROTEHNIKA

STRUKOVNE VJEŽBE 1 : udžbenik s CD-om

Autori: Milan Komorčec, Jelena Šipušić Jurčić

Cijena: 90,90 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred za zanimanje komercijalist

Autori: Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec, Nermin Srećko Montel, Jelena Šipušić Jurčić

Cijena: 126,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KOMERCIJALIST / KOMERCIJALISTICA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 267,00 Kn

TRGOVAČKO POSLOVANJE 1 : radna bilježnica iz trgovačkog poslovanja za 1. razred srednjih strukovnih škola - zanimanje komercijalist/komercijalistica

Autori: Sandra Brajnović, Nevenka Hruškar, Renata Petrović

Cijena: 67,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 : udžbenik za 1. razred za zanimanje komercijalist

Autori: Mirjana Rubčić Fabris

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRGOVAČKO POSLOVANJE 1 : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola - zanimanje komercijalist/komercijalistica

Autori: Sandra Brajnović, Vesna Brčić-Stipčević, Nevenka Hruškar, Renata Petrović

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 96,00 Kn

ORBIS ROMANUS 1 : udžbenik za početno učenje latinskog jezika u osnovnoj školi i gimnaziji

Autori: Damir Salopek, Zlatko Šešelj, Dubravko Škiljan

Cijena: 96,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK

Nakladnik: VBZ

Ukupno: 68,00 Kn

HEREDITAS LINGUAE LATINAE : radna bilježnica latinskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije, 1. i 2. godina učenja

Autori: Zvonimir Milanović

Cijena: 68,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 316,00 Kn

ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja

Autori: Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral

Cijena: 97,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LINGUAE LATINAE ELEMENTA, radna bilježnica iz latinskoga jezika za prvu godinu učenja u gimnazijama

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : radna bilježnica iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja

Autori: Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELEMENTA LATINA : udžbenik : osnove latinskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije

Autori: Oton Gorski, Veljko Gortan, Pavao Pauš

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK

Nakladnik: DOMINOVIĆ

Ukupno: 158,00 Kn

LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA : Pars I, Familia Romana, Exercitia Latina I

Autori: Hans Henning Řrberg

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA : Pars I, Familia Romana

Autori: Hans Henning Řrberg

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 104,00 Kn

LINGUAM LATINAM DISCO I : udžbenik latinskog jezika za 1. razred klasične gimnazije : 1. godina učenja

Autori: Pavao Knezović

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA UMJETNOST

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 210,00 Kn

LIKOVNA UMJETNOST 1 : udžbenik iz likovne umjetnosti za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim i četverogodišnjim programom

Autori: Natalija Stipetić-Čus, Zrinka Jurić-Avmedoski, Blanka Petrinec-Fulr, Elen Zubek

Ovaj je udžbenik zamišljen kao vodič kroz istraživanje likovne umjetnosti. Obrađeni su osnovni pojmovi vezani uz slikarstvo, skulpturu, arhitekturu i općenito vizualnu umjetnost, a koji će ti pomoći da bolje razumiješ likovni jezik i dati ti osnove za proučavanje povijesti umjetnosti. Tekstove prate reproducirani likovni primjeri iz svjetske i nacionalne povijesti umjetnosti, a iza svake se lekcije nalaze dodatni sadržaji, koji ti omogućuju ponavljanje ključnih pojmova, te vježbe. Svaka se lekcija sastoji od pet dijelova: nastavne teme, ključnih pojmova, pitanja za ponavljanje, zadataka za primjenu usvojenog znanja i dodatka za učenike koji žele saznati još više o obrađenoj temi. Na kraju udžbenika nalazi se popis korištenih manje poznatih pojmova. Cilj nam je probuditi tvoj interes za likovnu umjetnost, što je osnovni preduvjet za razumijevanje i aktivno sudjelovanje u suvremenim likovnim događanjima, i razviti u tebi pozitivan odnos prema očuvanju kulturne baštine.

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UMJETNOST I ČOVJEK - Udžbenik iz likovne umjetnosti za prvi razred gimnazije

Autori: Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Čus

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA UMJETNOST

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 105,00 Kn

LIKOVNI GOVOR : uvod u svijet likovnih umjetnosti : udžbenik za 1. razred gimnazije

Autori: Radovan Ivančević

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA UMJETNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 105,00 Kn

LIKOVNA UMJETNOST 1 : udžbenik likovne umjetnosti u prvom razredu gimnazije, srednje strukovne i umjetničke škole

Autori: Jadranka Damjanov

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA DVOGODIŠNJE I TROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 225,00 Kn

MATEMATIKA U STRUCI 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik za prodavače

Autori: Đurđica Salamon Padjen, Boško Šego, Tihana Škrinjarić, Gordana Dobrović

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA DVOGODIŠNJE I TROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 111,00 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

Autori: Sanja Varošanec

Cijena: 111,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA DVOGODIŠNJE I TROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: HOREBA

Ukupno: 90,00 Kn

GOSPODARSKA MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred srednje ugostiteljske škole

Autori: Vesna Erceg

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA DVOGODIŠNJE I TROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 246,75 Kn

MATEMATIKA U STRUCI 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred JMO-a

Autori: Ivan Mrkjonjić, Snježana Šišić

Cijena: 107,10 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trgovačkih škola

Autori: Biljana Janković, Ivan Mrkjonjić, Snježana Šišić

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA OPĆU, JEZIČNU I KLASIČNU GIMNAZIJU

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 72,00 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za prvi razred gimnazije i tehničke škole, 1. polugodište

Autori: Zvonimir Šikić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Božena Palanović

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKU GIMNAZIJU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 72,00 Kn

MATEMATIKA 1/II. : udžbenik za 2. polugodište 1. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije

Autori: Mirela Kurnik, Boris Pavković, Željka Zorić

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 415,00 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik za ekonomiste i komercijaliste

Autori: Đurđica Salamon Padjen, Boško Šego, Tihana Škrinjarić

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje škole - zanimanje komercijalist : II. dio

Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje škole - zanimanje komercijalist : I. dio

Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred ekonomske škole

Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 259,00 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred tehničkih škola

Autori: Sanja Varošanec

Cijena: 128,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred ekonomskih škola

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović, Sonja Banić

Cijena: 131,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 189,00 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred ekonomske škole

Autori: Biljana Janković, Ivan Mrkonjić

Cijena: 189,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 283,00 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred srednjih ekonomskih škola, 1. dio

Autori: Kristina Šorić

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred srednjih ekonomskih škola, 2. dio

Autori: Kristina Šorić

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred srednjih medicinskih škola - smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Autori: Karolina Brleković, Jelena Noskov

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Klett Verlag d.o.o.

Ukupno: 129,00 Kn

DIREKT NEU 1 : udžbenik i radna bilježnica u jednom svesku za 1. razred gimnazija i strukovnih škola, za početno (1. godina učenja) kao i za napredno učenje (6. godina učenja) sa audio CD-om

Autori: Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, Olga Vomáčková, Tomáš Černý; suradnica u preradi: Blaženka Abramović

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 372,00 Kn

Ideen 1: radna bilježnica za njemački jezik

Autori: Wilfried Krenn, Herbert Puchta

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Ideen 2: radna bilježnica za njemački jezik

Autori: Wilfried Krenn, Herbert Puchta

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

deutsch.com 1: radna bilježnica za njemački jezik

Autori: Sara Vicente, Carmen Cristache, Gerhard Neuner, Lina Pilypaityte, Birgit Kirchner, Erna Szakaly

Cijena: 91,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

deutsch.com 2: radna bilježnica za njemački jezik

Autori: Anna Breitsammeier, Sara Vicente, Carmen Cristache, Lina Pilypaityte

Cijena: 91,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 262,00 Kn

DEUTSCH FÜR DEN BERUF 1 : udžbenik za 1. razred strukovnih škola : 6. godina učenja

Autori: Zdenka Mandekić, Romana Papa, Dunja Ptiček, Angelina Puović

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH FÜR DEN BERUF 1 : radna bilježnica za 1. razred strukovnih škola : 6. godina učenja

Autori: Dunja Ptiček, Angelina Puović

Cijena: 54,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH IN DER WIRTSCHAFTSSCHULE 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred ekonomskih škola : 6. godina učenja

Autori: Ljiljana Troskot

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 184,00 Kn

ZWEITE.SPRACHE@DEUTSCH.DE 1: udžbenik njemačkoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu gimnazija i strukovnih škola prva i šesta godina učenja

Autori: Irena Horvatić Bilić, Irena Lasić

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Deutsch ist klasse! 1: radna bilježnica za njemački jezik u prvom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. i 9. godina učenja

Autori: Irena Lasić, Željka Brezni

Cijena: 61,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK

Nakladnik: Klett Verlag d.o.o.

Ukupno: 187,00 Kn

TEAM DEUTSCH NEU 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja s pripadajućim audio CD-om

Autori: Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler (1. -3. lekcija)

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEAM DEUTSCH NEU 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja

Autori: Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler (1. -3. lekcija)

Cijena: 83,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
OBRTNIČKE ŠKOLE – OSOBNE USLUGE

Nakladnik: SLAP

PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE : udžbenik za nastavu psihologije komunikacije u području osobnih usluga u obrtničkim strukovnim školama

Autori: Siniša Brlas

Cijena: 130,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
OBRTNIČKE ŠKOLE – OSOBNE USLUGE

Nakladnik: SSVŽ

Ukupno: 390,00 Kn

TEHNOLOGIJA FRIZERSTVA S PRAKTIČNOM NASTAVOM 1 : radna bilježnica uz udžbenik za 1. razred

Autori: Jasenka Raos

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNOLOGIJA FRIZERSTVA S PRAKTIČNOM NASTAVOM 1 : udžbenik za obrazovanje frizera za 1. razred

Autori: Jasenka Raos

Cijena: 155,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POZNAVANJE MATERIJALA S TEHNOLOŠKIM VJEŽBAMA 1 : radna bilježnica uz udžbenik za 1. razred za obrazovanje frizera, kozmetičara i pedikera u JMO

Autori: Jasenka Raos

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POZNAVANJE MATERIJALA S TEHNOLOŠKIM VJEŽBAMA 1 : udžbenik za 1. razred za obrazovanje frizera, kozmetičara i pedikera u JMO

Autori: Jasenka Raos

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLJOPRIVREDNE ŠKOLE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 87,00 Kn

TRŽNIŠTVO U POLJODJELSTVU : udžbenik za srednje poljoprivredne škole

Autori: Ante Kolega

Cijena: 87,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLJOPRIVREDNE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 360,00 Kn

ARANŽIRANJE 1 : udžbenik za 1. i 2. razred poljoprivredne škole

Autori: Dubravka Auguštin

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEMELJI BILINOGOJSTVA : udžbenik za srednje poljoprivredne škole

Autori: Ferdo Bašić, Vladimir Mihalić

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CVJEĆARSTVO 1 : udžbenik za poljoprivredne škole

Autori: Dubravka Auguštin

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POMORSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 342,00 Kn

MORNARSKE VJEŠTINE : udžbenik za pomorske škole : priručnik za pomorce

Autori: Anton I. Simović

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NAVIGACIJSKA METEOROLOGIJA : udžbenik za pomorske škole : priručnik za pomorce

Autori: Anton I. Simović

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POMORSKE TELEKOMUNIKACIJE : udžbenik za pomorske škole i priručnik za pomorce

Autori: Toni Anton Simović, Anton Simović

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJESNI ATLASI

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 123,00 Kn

KORACI KROZ VRIJEME : povijesni atlas za gimnazije

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 115,00 Kn

POVIJEST 1 - Udžbenik iz povijesti za prvi razred gimnazije

Autori: Damir MijatovićSiniša Bilić Dujmušić, Eva Katarina Glazer, Jelena Jakovljević

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 103,00 Kn

POVIJEST 1 : udžbenik iz povijesti za I. razred gimnazije

Autori: Ivana Malus Tomorad, Mladen Tomorad, Hrvoje Gračanin

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST - ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 91,00 Kn

HRVATSKA POVIJEST : udžbenik za 1. razred strukovnih škola

Autori: Stjepan Bekavac, Mario Jareb, Tomislav Šarlija

Pridržavajući se zakonom propisanoga plana i programa nastave povijesti, autori su napisali sadržajno pregledan udžbenik HRVATSKA POVIJEST, udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola. Brojne fotografije istaknutih osoba i događaja te zemljovidi, tablice i ostali slikovni materijali upotpunjuju tekst na odgovarajući način. Budući da je riječ o vrlo kvalitetnom i grafički primjereno prezentiranom slikovnom materijalu, on kao integralan dio teksta pruža učenicima dodatne informacije o povijesnim događajima. Količina informacija i način interpretacije povijesnih procesa, događaja i osoba primjerena je uzrastu i interesima učenika strukovne škole. Visoka razina pismenosti dodatno olakšava učenicima kako razumijevanje povijesne problematike tako i njezino lakše usvajanje. Pri pisanju udžbenika autori su se koristili najnovijim rezultatima historiografskih istraživanja te su na taj način pružili učenicima uvid u suvremena tumačenja nacionalne povijesti.

Udžbenik je jasno i pregledno strukturiran, a gradivo je izloženo u šest tematskih cjelina:

1. Uvod u povijest

2. Hrvatska u ranome srednjem vijeku (6. – 11. stoljeća)

3. Hrvatska u razvijenom i kasnom srednjem vijeku

4. Hrvatska u ranom novom vijeku

5. Hrvatska od sredine 18. do sredine 19. stoljeća

6. Hrvatska u drugoj polovici 19. stoljeća

7. Hrvatska u 20. stoljeću.

Cijena: 91,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST - ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 89,00 Kn

KRATKA POVIJEST ZA STRUKOVNE ŠKOLE : udžbenik za trogodišnje strukovne škole za osnovnu razinu učenja

Autori: Željko Holjevac, Hrvoje Petrić

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST - ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 97,00 Kn

HRVATSKA POVIJEST : udžbenik povijesti za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

Autori: Ivan Dukić, Krešimir Erdelja, Igor Stojaković

Cijena: 97,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 91,00 Kn

HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik za 1. razred 4-godišnje strukovne škole

Autori: Stjepan Bekavac, Tomislav Šarlija

Pridržavajući se zakonom propisanoga plana i programa nastave povijesti, autori su napisali sadržajno pregledan udžbenik. Brojne fotografije istaknutih osoba i događaja te zemljovidi, tablice i ostali slikovni materijali upotpunjuju tekst na odgovarajući način. Budući da je riječ o vrlo kvalitetnom i grafički primjereno prezentiranom slikovnom materijalu, on kao integralan dio teksta pruža učenicima dodatne informacije o povijesnim događajima. Količina informacija i način interpretacije povijesnih procesa, događaja i osoba primjereni su uzrastu i interesima učenika strukovnih škola. Visoka razina pismenosti dodatno olakšava učenicima kako razumijevanje povijesne problematike tako i njezino lakše usvajanje.

Pri pisanju udžbenika autori su se služili najnovijim rezultatima historiografskih istraživanja te su na taj način pružili učenicima uvid u suvremena tumačenja povijesnih procesa.

Udžbenik je jasno i pregledno strukturiran, a gradivo je izloženo u devet tematskih cjelina:

1. Uvod u povijest

2. Prapovijesno doba

3. Stari vijek

4. Europa, Sredozemlje i Bliski istok u ranome srednjem vijeku

5. Hrvatska u ranome srednjem vijeku

6. Europa u razvijenom i kasnom srednjem vijeku

7. Hrvatska u razvijenom i kasnom srednjem vijeku

8. Europa i svijet u ranom novom vijeku

9. Hrvatska u ranom novom vijeku.

Cijena: 91,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 99,00 Kn

POVIJESNI PREGLED ZA STRUKOVNE ŠKOLE : udžbenik iz povijesti za četverogodišnje strukovne škole za srednju i dodatnu razinu učenja

Autori: Željko Holjevac, Hrvoje Petrić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 97,00 Kn

HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik povijesti za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Zdenko Samaržija

Cijena: 97,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POŠTANSKE ŠKOLE

Nakladnik: TŠZG

Ukupno: 200,00 Kn

NOVČANO POSLOVANJE 1

Autori: Pero Tabak

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POŠTANSKI PROMET 1

Autori: Pero Tabak

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PROMETNE ŠKOLE - CESTOVNI PROMET

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 159,00 Kn

TEHNOLOGIJA GORIVA I MAZIVA : radna bilježnica za 2. razred škola za cestovni promet

Autori: Ivanka Filipan

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNOLOGIJA GORIVA I MAZIVA : udžbenik za 2. razred škola za cestovni promet

Autori: Ivanka Filipan

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PROMETNE ŠKOLE - CESTOVNI PROMET

Nakladnik: ZRINSKI

STROJARSTVO : udžbenik za 1. razred tehničara cestovnog prometa i vozača motornog vozila

Autori: Jozo Jelinić

Cijena: 65,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PROMETNE ŠKOLE - CESTOVNI PROMET

Nakladnik: ŠCP

OSNOVE PRIJEVOZA I PRIJENOSA : udžbenik za 1. razred za zanimanja u prometu

Autori: Hrvoje Dumičić, Mato Perak, Josip Sviličić

Cijena: 79,38 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PROMETNE ŠKOLE - ŽELJEZNIČKI PROMET

Nakladnik: TŠZG

Ukupno: 120,00 Kn

TERMINALI I MEHANIZACIJA

Autori: Nikolina Brnjac

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

Nakladnik: HKDJ

Ukupno: 241,50 Kn

SOLFEGGIO : za prvi pripremni razred srednje glazbene škole

Autori: Ivan Golčić

Cijena: 120,75 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOLFEGGIO S. 1 : udžbenik solfeggia za prvi razred srednje glazbene škole

Autori: Ivan Golčić

Cijena: 120,75 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 266,00 Kn

AFFARE FATTO 1 : radna bilježnica talijanskog jezika za 1. razred četverogodišnje strukovne škole, 1. godina učenja

Autori: Milvia Marić-Kos, Branka Pučalka Biffel

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AFFARE FATTO 1 : udžbenik talijanskog jezika za 1. razred četverogodišnje strukovne škole, 1. godina učenja

Autori: Milvia Marić-Kos, Branka Pučalka Biffel

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BENVENUTI 1 : udžbenik s CD-om za 1. razred ugostiteljskih škola : 1. godina učenja

Autori: Željka Štefan

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: VBZ

Ukupno: 251,00 Kn

NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 : quaderno degli esercizi : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije i četverogodišnje strukovne škole

Autori: S. Magnelli, T. Marin

Cijena: 81,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 : libro dello studente + CD-ROM : udžbenik talijanskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije i četverogodišnje strukovne škole

Autori: S. Magnelli, T. Marin

Cijena: 170,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 156,00 Kn

STIAMO INSIEME 1 : quaderno di esercizi : radna bilježnica uz udžbenik talijanskog jezika za srednju školu : 1. godina učenja

Autori: Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković, Nives Sironić Bonefačić

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

STIAMO INSIEME 1 : corso di lingua italiana per le medie superiori : udžbenik talijanskog jezika za srednju školu : 1. godina učenja

Autori: Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković, Nives Sironić Bonefačić

Cijena: 101,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE GRADITELJSTVA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 100,00 Kn

NACRTNA GEOMETRIJA: udžbenik za 1. i 2. razred graditeljskih tehničkih škola

Autori: Lana Lipošinović

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE GRADITELJSTVA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 86,00 Kn

GRAĐEVNA MEHANIKA : udžbenik za srednje graditeljske škole

Autori: Ivan Antolić

Cijena: 86,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE GRADITELJSTVA

Nakladnik: ŠN

Ukupno: 79,00 Kn

GRAĐEVNI MATERIJALI : udžbenik za 1. razred graditeljskih škola

Autori: Marin Horvat

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 546,00 Kn

MEHANIKA 1 - STATIKA : radna bilježnica s CD-om za 1. razred tehničkih škola

Autori: Karl Juhart, Alenka Knez, Jerko Pandžić, Igor Razbornik, Albin Vrabič

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA I KINEMATIKA : udžbenik za 1. razred strojarskih tehničkih škola

Autori: Boris Kulišić

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA S VJEŽBAMA : za 1. razred za strojarske tehničke i ostale strukovne škole : program A

Autori: Boris Kulišić

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA KRUTOG TIJELA, NAUKA O ČVRSTOĆI, KINEMATIKA, DINAMIKA : udžbenik za trogodišnje strukovne škole

Autori: Boris Kulišić

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MEHANIKA 2 - ZNANOST O ČVRSTOĆI : radna bilježnica s CD-om za 2. razred tehničkih škola

Autori: Karl Juhart, Jerko Pandžić, Albin Vrabič

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA

Nakladnik: LUČIĆ

Ukupno: 89,25 Kn

TEHNIČKO CRTANJE S AUTOCAD-OM : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred tehničkih škola i 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u području strojarstva - JMO

Autori: Mato Lučić

Cijena: 89,25 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 408,37 Kn

TEHNIČKA MEHANIKA ZA MEHATRONIČARE 1 : radna bilježnica za 1. razred četverogodišnjih strukovnih tehničkih škola

Autori: Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo

Cijena: 93,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKA MEHANIKA ZA MEHATRONIČARE 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred četverogodišnjih strukovnih tehničkih škola

Autori: Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo

Cijena: 168,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKO CRTANJE 1 : radna bilježnica za tehničko crtanje i nacrtnu geometriju za 1. razred tehničkih škola u području strojarstva i brodogradnje

Autori: Jerko Pandžić

Cijena: 72,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKO CRTANJE 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za tehničko crtanje i nacrtnu geometriju za 1. razred tehničkih škola u području strojarstva i brodogradnje

Autori: Jerko Pandžić

Cijena: 74,47 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA

Nakladnik: POUZ

Ukupno: 132,00 Kn

TEHNIČKO CRTANJE : udžbenik za srednje škole

Autori: Milan Žunar

Cijena: 132,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA

Nakladnik: TIPEX

Ukupno: 147,00 Kn

TEHNIKE SPAJANJA : radna bilježnica iz tehnologije obrade i montaže za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Ivan Hiti, Gojko Nikolić

Cijena: 42,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIKE SPAJANJA : udžbenik iz tehnologije obrade i montaže za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Ivan Hiti, Gojko Nikolić

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 691,00 Kn

ELEMENTI STROJEVA : udžbenik za srednje strojarske škole

Autori: Eduard Hercigonja

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKA GRAFIKA : udžbenik tehničkog crtanja za srednje strukovne škole

Autori: Eduard Hercigonja

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : radna bilježnica za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

Autori: Antun Babić, Jozo Jurkić, Josip Lolić

Cijena: 67,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : udžbenik za 1. razred srednjih strojarskih, obrtničkih i industrijskih škola

Autori: Antun Babić

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKI MATERIJALI 2 : udžbenik od 1. do 4. razreda srednje strukovne strojarske škole

Autori: Dušan Hrgović

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKI MATERIJALI 1 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne škole

Autori: Franjo Toufar

Cijena: 93,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ODRŽAVANJE ALATNIH STROJEVA : udžbenik za srednje strukovne škole

Autori: Zoran Kalinić

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA

Nakladnik: KAIROS

TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

Autori: Zvonimir Vlaić

Cijena: 73,50 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : radna bilježnica za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

Autori: Anto Delač, Zvonimir Vlaić

Cijena: 41,50 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA

Nakladnik: ĆR KOLUD

TEHNIČKO CRTANJE U SLICI S KOMPJUTORSKIM APLIKACIJAMA : udžbenik za tehničko crtanje

Autori: Ćiril Koludrović, Rudolf Koludrović, Irena Koludrović-Harbić

Cijena: 69,75 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 178,00 Kn

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : udžbenik za 1. razred elektrotehničkih škola

Autori: Armin Pavić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : zadaci za vježbu

Autori: Ivan Felja, Armin Pavić

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: EŠV

Ukupno: 35,00 Kn

TEHNIČKO CRTANJE POMOĆU RAČUNALA : radna bilježnica za tehničko crtanje i dokumentiranje za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Đuro Kukec, Mihael Kukec

Cijena: 35,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 445,20 Kn

TEHNIČKO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred elektrotehničkih škola

Autori: Jerko Pandžić

Cijena: 82,95 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka i multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih elektrotehničkih škola

Autori: Nediljka Furčić, Antun Sertić, Vesna Vasilj

Cijena: 130,20 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : radna bilježnica za 1. razred srednjih elektrotehničkih škola

Autori: Nediljka Furčić

Cijena: 46,20 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE : radna bilježnica za 1. razred elektrotehničkih škola

Autori: Jerko Pandžić

Cijena: 46,20 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RADIONIČKE VJEŽBE : dnevnik rada s praktičnim i teoretskim uputama za 1. razred srednjih elektrotehničkih škola

Autori: Kristina Kekelj

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 227,00 Kn

ELEKTRIČNI, ELEKTROSTATSKI I MAGNETSKI KRUGOVI - OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 : zbirka zadataka

Autori: Ante Glamuzina

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE : udžbenik za 1. razred : za trogodišnji program

Autori: Eugen Stanić

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNOLOGIJE OBRADE MATERIJALA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 120,00 Kn

STROJARSKE TEHNOLOGIJE - IZAZOVI BUDUĆNOSTI: TEHNOLOGIJE OBRADE MATERIJALA Udžbenik za prvi razred strukovne tehničke škole - Strojarski računalni tehničar i Tehničar za vozila i vozna sredstva - četverogodišnji program

Autori: Kristina Škaler, Robert Lešković, Ivan Habljak, Ivan Pavlović

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TRGOVAČKE ŠKOLE

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 135,00 Kn

POSLOVANJE PRODAVAONICE : udžbenik za prodavače

Autori: Sanda Renko, Suzana Drobnić

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POSLOVANJE PRODAVAONICE : radna bilježnica za prodavače

Autori: Sanda Renko, Suzana Drobnić

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TRGOVAČKE ŠKOLE

Nakladnik: POUZ

Ukupno: 95,00 Kn

POZNAVANJE PREHRAMBENE ROBE : udžbenik za 1. razred strukovne škole

Autori: Julijana Blečić, Marija Folnović

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TRGOVAČKE ŠKOLE

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 119,00 Kn

POZNAVANJE PREHRAMBENE ROBE : udžbenik za prvi i drugi razred trgovačko-ugostiteljske-turističke škole

Autori: Danko Matasović

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TRGOVAČKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 678,00 Kn

KREATIVNOST U POSLOVANJU : radna bilježnica u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica i komercijalist/komercijalistica - izborni predmet

Autori: Velimir Srića, Sandra Brajnović

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KREATIVNOST U POSLOVANJU : udžbenik u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica i komercijalist/komercijalistica - izborni predmet

Autori: Velimir Srića, Sandra Brajnović

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRODAJNA KOMUNIKACIJA : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica

Autori: Božica Uroić

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POSLOVANJE PRODAVAONICE : udžbenik u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica

Autori: Sandra Brajnović, Nevenka Hruškar, Renata Petrović, Tamara Sapanjoš

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POSLOVANJE PRODAVAONICE : radna bilježnica u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica

Autori: Tamara Sapanjoš

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NABAVNO POSLOVANJE : udžbenik u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica

Autori: Nevenka Hruškar, Sandra Brajnović, Renata Petrović

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NABAVNO POSLOVANJE : radna bilježnica u prvom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica

Autori: Nevenka Hruškar, Sandra Brajnović, Renata Petrović

Cijena: 67,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ : udžbenik za 1. razred srednje strukovne škole za zanimanje prodavač/prodavačica

Autori: Renata Roščak

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TROGODIŠNJE ELEKTRO STRUKOVNE ŠKOLE - JMO

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 279,22 Kn

ELEKTROTEHNIKA 1 : radna bilježnica za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

Autori: Nediljka Furčić

Cijena: 74,47 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELEKTROTEHNIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka i multimedijskim sadržajem za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

Autori: Nediljka Furčić, Antun Sertić, Vesna Vasilj

Cijena: 204,75 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TROGODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE - JMO

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 426,30 Kn

OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

Autori: Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA : udžbenik za trogodišnje strukovne škole (JMO)

Autori: Slavko Titan

Cijena: 73,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKO CRTANJE : radna bilježnica za trogodišnje strukovne škole (JMO)

Autori: Jerko Pandžić

Cijena: 73,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKO CRTANJE : udžbenik s multimedijskim sadržajem za trogodišnje strukovne škole (JMO)

Autori: Jerko Pandžić

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TROGODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE - JMO

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 139,00 Kn

OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA : udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

Autori: Antun Babić

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA : radna bilježnica za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola

Autori: Antun Babić, Jozo Jurkić, Josip Lolić

Cijena: 67,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TROGODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE - JMO

Nakladnik: KAIROS

OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA : udžbenik za prvi razred strojarske struke (JMO)

Autori: Zvonimir Vlaić

Cijena: 42,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA - radna bilježnica

Autori: Zvonimir Vlaić

Cijena: 42,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: UMH

A MAGYAR NYELV TANKÖNYVE : középiskolásoknak

Autori: Aladár Szende

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

A MAGYAR NYELV TANKÖNYVE : középiskolásoknak

Autori: Aladár Szende

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IRODALOM : a középiskolák 9. évfolyama számára

Autori: Károly Mohácsy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY : a középiskolák 9. évfolyama számára

Autori: Károly Mohácsy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IRODALOM : a középiskolák 9. évfolyama számára

Autori: Károly Mohácsy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY : a középiskolák 9. évfolyama számára

Autori: Károly Mohácsy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: CVB

NEW HEADWAY ENGLISH COURSE PRE-INTERMEDIATE Student's Book

Autori: John Soars, Liz Soars

Cijena: 400,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CAN I HELP YOU… WITH YOUR ENGLISH? 1 : udžbenik za 1. razred strukovnih škola, 6. godina učenja

Autori: Elizabet Harrison-Paj

Cijena: 200,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: HSS

MOJA DRUGA POČETNICA : udžbenik za 1. stupanj opismenjavanja slijepe mladeži : 5. - 8. razred osnovne škole, 1. - 4. razred gimnazije i strukovne škole

Autori: Ante Baković

Cijena: 2,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: UUOSSO

GLAZBENI SUSRETI 1. VRSTE : udžbenik glazbene umjetnosti za 1. razred gimnazije

Autori: Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov

Cijena: 1,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LIKOVNI GOVOR - UVOD U SVIJET LIKOVNIH UMJETNOSTI : udžbenik za 1. razred gimnazije

Autori: Radovan Ivančević

Cijena: 2,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: PROSVJETA

Ukupno: 142,00 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred opšte, jezičke i klasične gimnazije - 1. deo

Autori: Ivica Gusić, Jagoda Krajina

Cijena: 71,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 1 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred opšte, jezičke i klasične gimnazije - 2. deo

Autori: Ivica Gusić, Jagoda Krajina

Cijena: 71,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: ZUBG

ČITANKA SA KNJIŽEVNOTEORIJSKIM POJMOVIMA : za 1. razred srednje škole

Autori: Bosiljka Milić, Ljiljana Nikolić

Cijena: 63,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GRAMATIKA SRPSKOG JEZIKA : za gimnazije i srednje škole

Autori: Ljubomir Popović, Živojin Stanojčić

Cijena: 42,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ISTORIJA KNJIŽEVNOSTI : za 1. razred srednje škole

Autori: Zlata Bojović, Jovan Deretić, Marija Mitrović

Cijena: 44,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRAVOSLAVNI KATIHIZIS : za prvi i drugi razred srednjih škola

Autori: Ignjatije Midić

Cijena: 39,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITANKA SA KNJIŽEVNOTEORIJSKIM POJMOVIMA : za 1. razred srednje škole

Autori: Bosiljka Milić, Ljiljana Nikolić

Cijena: 63,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: EDIT

DALLA MOLECOLA ALL'ORGANISMO : libro di testo di biologia per la prima classe dei licei

Autori: Marijana Krsnik-Rasol, Mladen Krajačić

Cijena: 95,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CHIMICA GENERALE 1 : manuale per la I classe dei licei

Autori: Dubravka Turčinović, Ivan Halasz

Cijena: 95,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FISICA 1 : libro di testo per la prima classe dei licei

Autori: Vladimir Paar

Cijena: 105,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: EDIT

LA SCRITTURA E L'INTERPRETAZIONE VOL. 1 : tomo I / tomo II / tomo III / tomo IV

Autori: P. Cataldi, R. Luperini, F. Marchese, L. Marchiani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LA SCRITTURA E L'INTERPRETAZIONE VOL. 1 : strumenti

Autori: P. Cataldi, R. Luperini, F. Marchese, L. Marchiani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LA SCRITTURA E L'INTERPRETAZIONE VOL. 1 : tomo I / tomo II / tomo III / tomo IV

Autori: P. Cataldi, R. Luperini, F. Marchese, L. Marchiani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LA SCRITTURA E L'INTERPRETAZIONE VOL. 1 : strumenti

Autori: P. Cataldi, R. Luperini, F. Marchese, L. Marchiani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL SISTEMA DELLA LINGUA : dalle parole al testo

Autori: Marcello Sensini

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL SISTEMA DELLA LINGUA : materiali per l'accoglienza, il recupero e la verifica interattiva

Autori: Marcello Sensini

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL SISTEMA DELLA LINGUA : prove d'ingresso, esercizi, verifiche

Autori: Marcello Sensini

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DALLE PAROLE AL TESTO

Autori: Marcello Sensini

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FONDAMENTI DI TECNICA AUTOMOBILISTICA

Autori: Edgardo Pensi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DAL QUATTROCENTO AL SETTECENTO : moduli d'educazione letteraria attraverso i tempi e le culture

Autori: Panebianco, Zanichelli

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL MEDIOEVO : moduli d'educazione letteraria attraverso i tempi e le culture

Autori: Panebianco, Zanichelli

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL NOVECENTO : moduli d'educazione letteraria attraverso i tempi e le culture

Autori: Panebianco, Zanichelli

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'OTTOCENTO E IL PRIMO NOVECENTO : moduli d'educazione letteraria attraverso i tempi e le culture

Autori: Panebianco, Zanichelli

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL SISTEMA DELLA LINGUA : materiali per l'accoglienza, il recupero e la verifica interattiva

Autori: Marcello Sensini

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL SISTEMA DELLA LINGUA : prove d'ingresso, esercizi, verifiche

Autori: Marcello Sensini

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NAUTILUS : manuale di storia delle letteratura di Carlo Bertorelle

Autori: C. Siviero, A. Spada

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NAUTILUS : percorsi di letteratura europea di Ceragioli, Delle Cave, Pace, Storini

Autori: C. Siviero, A. Spada

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NAUTILUS, ANTOLOGIA 1 : dalle origini al Cinquecento

Autori: C. Siviero, A. Spada

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ALIMENTI E ALIMENTAZIONE

Autori: A. Machado

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELETTROTECNICA PRATICA : elementi fondamentali 1

Autori: A. Bossi, E. Sesto

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'AMALDI INTRODUZIONE ALLA FISICA 1

Autori: Ugo Amaldi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DALLE PAROLE AL TESTO

Autori: Marcello Sensini

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL SISTEMA DELLA LINGUA : dalle parole al testo

Autori: Marcello Sensini

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW CLIPPY EXPERT : eserciziario

Autori: Flavia Lughezzani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW CLIPPY EXPERT : Excel, PowerPoint, FrontPage, Publisher

Autori: Flavia Lughezzani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW CLIPPY EXPERT : Word

Autori: Flavia Lughezzani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GAOT : generi, autori, opere, testi

Autori: G. Salŕ, M. Sambugar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GAOT - VOLUME 1 : dalle origini al '500 + antologia della Divina Commedia

Autori: G. Salŕ, M. Sambugar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELETTROTECNICA

Autori: Massimiliano Paladini, Vittorio Savi, Luigi Vacondio

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ITINERARIO NELL'ARTE 1 : dalla Preistoria all'etŕ gotica

Autori: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LEZIONI DI MATEMATICA : aritmetica, geometria e algebra per l'istruzione professionale

Autori: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW CLIPPY EXPERT : Tic, Windows, Internet

Autori: Flavia Lughezzani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'UOMO E LA STORIA 1 : dalla preistoria alla prima etŕ moderna

Autori: E. Bonifazi, U. Dellamonica, A. Vissani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ALIMENTI E ALIMENTAZIONE

Autori: A. Machado

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SCIENZE DELLA TERRA : indagine nella natura

Autori: Maria Nives Forgiarini

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW CLIPPY EXPERT : eserciziario

Autori: Flavia Lughezzani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GAOT : generi, autori, opere, testi

Autori: G. Salŕ, M. Sambugar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GAOT - VOLUME 1 : dalle origini al '500 + antologia della Divina Commedia

Autori: G. Salŕ, M. Sambugar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GAOT - VOLUME 2 : dal '600 all '800

Autori: G. Salŕ, M. Sambugar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GAOT - VOLUME 3 : dalla fine dell '800 alla letteratura contemporanea

Autori: G. Salŕ, M. Sambugar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CHIMICA IN CLASSE : proprietŕ e trasformazioni della materia

Autori: Salvatore Passannanti, Carmelo Sbriziolo

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ARTE E IMMAGINE : percorsi dalle grotte alle cattedrali romaniche, volume B1

Autori: Paola Bersi, Carlo Ricci

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'ATTO DEL VEDERE : grammatica visiva dell'opera d'arte

Autori: Claudia Molteni

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE ŠKOLE

Nakladnik: HOREBA

Ukupno: 81,00 Kn

UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 1 : udžbenik za 1. razrede srednjih škola ugostiteljsko-hotelijersko-turističkih područja rada

Autori: Ivan Marošević

Cijena: 81,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE ŠKOLE

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 238,00 Kn

POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 1 : udžbenik za 1. razred ugostiteljske i turističke škole

Autori: Danko Matasović

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 2 : udžbenik za 2. razred ugostiteljskih i turističkih škola

Autori: Danko Matasović

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 773,00 Kn

UGOSTITELJSKO KUHARSTVO 1 : udžbenik kuharstva za 1. razred srednje ugostiteljsko-hotelijersko-turističke škole

Autori: Vedran Habel

Cijena: 122,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PISANE POSLOVNE KOMUNIKACIJE U TURIZMU : udžbenik za 1. razred hotelijersko-turističkih škola

Autori: Nada Eterović, Olivera Jurković-Majić

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE TURIZMA : udžbenik za 1. razred hotelijersko-turističkih škola

Autori: Sandra Čorak, Vesna Mikačić, Željko Trezner

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UGOSTITELJSTVO : udžbenik za 1. razred za zanimanje hotelijersko-turističkog tehničara

Autori: Slavko Ratkajec

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PREHRANA I POZNAVANJE ROBE : udžbenik za 1. razred hotelijersko-turističkih i ugostiteljsko-turističkih škola

Autori: Darka Hamel, Ljiljana Tanay

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POZNAVANJE ROBE ZA UGOSTITELJE : udžbenik za 1.-3. razred ugostiteljskih, turističkih i hotelijerskih škola

Autori: Maja Hamel, Mirko Sagrak

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 1 : udžbenik za 1. razred ugostiteljsko-hotelijersko-turističkih škola : trogodišnji program

Autori: Slavko Ratkajec

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UPRAVNE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE

Nakladnik: BIROTEHNIKA

KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1

Autori: Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec, Nermin Srećko Montel

Cijena: 117,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UPRAVNE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE

Nakladnik: HSD

Ukupno: 141,75 Kn

BIROTEHNIKA, I. DIO - DAKTILOGRAFIJA : udžbenik za srednje škole

Autori: Matilda Mozara, Marijan Pavlic

Cijena: 56,70 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POČETNICA HRVATSKE STENOGRAFIJE : udžbenik za 1. razred srednjih škola

Autori: Marijan Pavlic

Cijena: 85,05 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UPRAVNE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 124,00 Kn

KOMPJUTORSKA DAKTILOGRAFIJA 1 : udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred srednje strukovne škole

Autori: Eva Horvath-Žaja, Marica Piršlin

Cijena: 124,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
VETERINARSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 208,00 Kn

ANATOMIJA I HISTOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za 1. razred srednjih veterinarskih škola

Autori: Krešimir Babić, Ante Hraste

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za srednje veterinarske škole

Autori: Vladimir Mitin

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: MN

Ukupno: 220,00 Kn

MORFOLOGIJA ZUBI : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola : program zubotehničara

Autori: Nena Tomić-Solar

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRIMIJENJENA KOZMETIKA : za kozmetičare

Autori: Esma Halepović Đečević, Dinko Kaliterna

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 126,00 Kn

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za srednje medicinske škole

Autori: Predrag Keros, Branka Matković

Cijena: 126,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 313,00 Kn

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole

Autori: Igor Andreis, Dubravko Jalšovec

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA : udžbenik za 1. i 2. razred srednjih medicinskih škola

Autori: Nada Prlić

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OPĆA NAČELA ZDRAVLJA I NJEGE : udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Autori: Nada Prlić

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn