Udžbenici

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 75,00 Kn

LOGIKA: udžbenik za 3. razred gimnazija

Autori: Miro Jakić

Cijena: 75,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nakladnik: Školska knjiga d.d. SŠ

ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZIKE 1 - 4: priručnik za učenike srednjih škola

Autori: Branka Mikuličić, Elza Vernić, Milena Varićak

Cijena: 80,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 243,00 Kn

RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE I TRGOVINE, radna bilježnica iz računovodstva za treći razred srednje ekonomske škole

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik za gimnazije i srednje strukovne škole 1. svezak - 1 i 2 dio

Autori: Zvonimir Šikić, Anita Copić, Milena Ćulav Markičević, Ljiljana Jeličić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Kristina Jelena Penzar

Cijena: 144,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 165,00 Kn

BIOLOGIJA 3: udžbenik iz biologije za treći razred gimnazije

Autori: Petra Korać, Sunčica Remenar, Valerija Begić

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Biologija 3: radna bilježnica iz biologije za treći razred gimnazije

Autori: Valerija Begić, Petra Korać, Sunčica Remenar

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 279,30 Kn

ČOVJEK I NASLJEĐIVANJE : modul D - radna bilježnica iz biologije za 3. razred zdravstvenih škola s trogodišnjim programom biologije

Autori: Anita Bušić, Goran Igor Vinko Klobučar

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČOVJEK I NASLJEĐIVANJE : modul D - udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 3. razred zdravstvenih škola s trogodišnjim programom biologije

Autori: Anita Bušić, Goran Igor Vinko Klobučar

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 69,00 Kn

Biologija 3: radna bilježnica iz biologije za treći razred gimnazije

Autori: Žaklin Lukša, Sanja Mikulić, Damir Bendelja, Mario Slatki, Marko Šafran

Cijena: 69,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 80,00 Kn

BIOLOGIJA 3, radna bilježnica iz biologije za treći razred gimnazije

Autori: Ana Kodžoman Stanojević

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
DRVODJELJSKE ŠKOLE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 124,00 Kn

DRVNE KONSTRUKCIJE - NAMJEŠTAJ 3 : PROZORI, VRATA, STUBIŠTA, UNUTARNJA OPREMA : udžbenik za 3. i 4. razred drvodjeljske škole

Autori: Vladimir Frgić

Cijena: 124,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
DRVODJELJSKE ŠKOLE

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 72,45 Kn

PRIPREMA PROIZVODNJE III : udžbenik za 3. razred drvodjeljske škole

Autori: Denis Jelačić

Cijena: 72,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
DRVODJELJSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 105,00 Kn

KEMIJSKA PRERADA DRVA : udžbenik za drvodjeljske škole

Autori: Filip Kljajić

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 520,00 Kn

RAČUNOVODSTVO 3 : udžbenik za ekonomiste

Autori: Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Kapelac, Miran Novokmet

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 3 : radna bilježnica za ekonomiste

Autori: Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka šimundić

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BANKARSTVO I OSIGURANJE : udžbenik za ekonomiste

Autori: Marijana Ivanov, Vera Maroshi

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BANKARSTVO I OSIGURANJE 3 : radna bilježnica za ekonomiste

Autori: Marijana Ivanov, Vera Maroshi

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNOVODSTVO 3 : radna bilježnica za ekonomiste

Autori: Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Kapelac, Miran Novokmet

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

STATISTIKA : udžbenik za ekonomiste i komercijaliste

Autori: Snježana Pivac, Boško Šego

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BANKARSTVO I OSIGURANJE 4 : radna bilježnica za ekonomiste

Autori: Marijana Ivanov, Vera Maroshi

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 835,00 Kn

RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA : udžbenik za 3. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Miran Novokmet

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MARKETING 1 : udžbenik u trećem razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Jurica Pavičić, Ondina Čizmek Vujnović, Zoran Krupka, Goran Vlašić

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 3 : radna bilježnica u trećem razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Jadranka Jošić, Gordana Zoretić

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BANKARSTVO I OSIGURANJE 1 : udžbenik za 3. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Ljerka Domac, Ajka Kaleb-Kovačević

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UPRAVLJANJE PRODAJOM : udžbenik u trećem razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica - izborni predmet

Autori: Dubravka Liebl, Jasenka Rašetina, Božica Šamarija, Antonija Šarac Grabar

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KOMUNIKACIJSKO-PREZENTACIJSKE VJEŠTINE : udžbenik za 3. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Olivera Jurković Majić, Helena Majić, Aleksandra Pereković

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VJEŽBENIČKA TVRTKA 1 : udžbenik u trećem razredu srednjih strukovnih škola s višemedijskim nastavnim materijalima za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Blaženka Urh, Vlasta Ferenac, Tatjana Frančić-Mikulić, Vitomir Tafra

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 3 : udžbenik u trećem razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Đuro Benić, Jadranka Jošić, Anto Mandir, Ivan Režić, Marinko Škare

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNOVODSTVO 3 : radna billježnica za 3. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Branka Marić, Ljerka Dragović-Kovač

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA : radna billježnica za 3. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Mira Dimitrić, Marija Horvatić-Kapelac, Miran Novokmet

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: MATE

Ukupno: 444,89 Kn

MARKETING 3 : udžbenik za 3. razred ekonomske škole

Autori: Maja Martinović, Olivera Jurković Majić, Valentina Pirić, Sanja Arambašić, Katarina Miličević

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 3 : udžbenik za 3. razred ekonomske škole

Autori: Amina Ahec Šonje, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro, Miljana Valdec, Ante Žigman

Cijena: 57,91 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VJEŽBENIČKA TVRTKA 3 : udžbenik za 3. razred ekonomske škole

Autori: Sanja Arambašić, Antonija Čalić, Hrvoje Kovač, Olivera Jurković Majić, Luka Rupčić

Cijena: 129,90 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BANKARSTVO I OSIGURANJE 3 : udžbenik za 3. razred ekonomske škole

Autori: Ivan Šverko, Jurica Vukas, Ante Žigman

Cijena: 69,28 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UPRAVLJANJE PRODAJOM : udžbenik za 3. razred ekonomske škole

Autori: Olivera Jurković Majić, Sanja Arambašić

Cijena: 108,80 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Algoritam d.o.o.

TECH TALK INTERMEDIATE Student˙s Book : udžbenik engleskog jezika za 3. razrede trogodišnjih i četvorogodišnjih strojarskih i tehničkih škola

Autori: Vicky Hollett, John Sydes

Cijena: 103,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TECH TALK INTERMEDIATE Workbook : radna bilježnica za engleski jezik za 3. razrede trogodišnjih i četvorogodišnjih strojarskih i tehničkih škola

Autori: Lewis Lansford

Cijena: 56,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HEAD FOR BUSINESS UPPER-INTERMEDIATE Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred ekonomskih škola, prvi strani jezik

Autori: Jon Naunton

Cijena: 103,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TOURISM 2 Student's Book : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred turističkih i ugostiteljskih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Keith Harding, Robin Walker

Cijena: 105,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Klett Verlag d.o.o.

Ukupno: 55,00 Kn

ENGLISH IN MIND 2 : Workbook 2: za učenje engleskog kao 1. i 2. stranog jezika u 3.-god. i 4.-god. strukovnim školama

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 733,00 Kn

NEW SUCCESS UPPER-INTERMEDIATE : radna bilježnica engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija, prvi strani jezik; 2. i 3. razred jezičnih gimnazija, prvi strani jezik; 3. i 4. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, prvi strani jezik; 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik. Za 3. i 4. razred gimnazija u onim školama koje imaju mogućnost učenja engleskog jezika kao drugog stranog jezika kao nastavljači.

Autori: Rod Fricker

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Focus 2 Workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Rod Fricker, Bartosz Michalowski

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

New Success Pre-intermediate Workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Lindsay White, Dominika Chandler

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Choices Intermediate Workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Sue Kay, Vaughan Jones

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Focus 1 Workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Rod Fricker, Bartosz Michalowski

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

High Note 2 workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Rod Fricker

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

High Note 4 workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Rod Fricker

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

High Note 3 workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Rod Fricker

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Focus 3 2nd edition workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Rod Fricker, Bartosz Michalowski

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Choices Upper-intermediate Workbook: radna bilježnica za engleski jezik

Autori: Rod Fricker

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: VBZ

Ukupno: 328,00 Kn

OUTCOMES INTERMEDIATE WORKBOOK : radna bilježnica engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik

Autori: Amanda Maris

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OUTCOMES INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik

Autori: Hugh Dellar, Andrew Walkley

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OUTCOMES UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Hugh Dellar, Andrew Walkley

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OUTCOMES UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK : radna bilježnica engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Amanda Maris

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 906,00 Kn

STUDY TECHNICAL ENGLISH 1 : radna bilježnica iz engleskog jezika za 3. razred srednjih tehničkih škola : 8. godina učenja

Autori: Brankica Bošnjak-Terzić, Tamara Budimir

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CAN I HELP YOU…WITH YOUR ENGLISH? 3 : radna bilježnica iz engleskog jezika za 3. razred srednje strukovne škole : 8. godina učenja

Autori: Elizabeth Harrison-Paj

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 2 : radna bilježnica za 3. razred ugostiteljskih škola

Autori: Elizabeth Harrison-Paj

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CAN I HELP YOU...WITH YOUR ENGLISH? 1 : radna bilježnica za 1. razred strukovnih škola : 6. godina učenja

Autori: Elizabeth Harrison-Paj

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CAN I HELP YOU…WITH YOUR ENGLISH? 3 : udžbenik engleskog jezika za 3. razred srednje strukovne škole : 8. godina učenja

Autori: Elizabeth Harrison-Paj

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DISCOVER MEDICAL ENGLISH 1 : udžbenik engleskog jezika s CD-om za 3. razred medicinske škole : 8. godina učenja

Autori: Anica Gregović

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CAN I HELP YOU...WITH YOUR ENGLISH? 1 : udžbenik za 1. razred strukovnih škola : 6. godina učenja

Autori: Elizabeth Harrison-Paj

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 2 : udžbenik za 3. razred ugostiteljskih škola

Autori: Elizabeth Harrison-Paj

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GRAPHIC COMMUNICATION : radna bilježnica engleskog jezika za 3. i 4. razred srednjih strukovnih škola, 8. i 9. godina učenja, grafičko i dizajnersko usmjerenje

Autori: Elizabeth Harrison-Paj, Koraljka Mak

Cijena: 76,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GRAPHIC COMMUNICATION : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred srednjih strukovnih škola, 8. i 9. godina učenja, grafičko i dizajnersko usmjerenje

Autori: Elizabeth Harrison-Paj, Koraljka Mak

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

STUDY TECHNICAL ENGLISH 1 : udžbenik engleskog jezika za 3. razred srednjih tehničkih škola : 8. godina učenja

Autori: Brankica Bošnjak-Terzić

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 382,00 Kn

NEW HORIZONS 3 STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 3. razred strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred gimnazija i četvorogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik

Autori: Paul Radley, Daniela Simons, Ronan McGuinness

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW HORIZONS 3 WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 3. razred strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred gimnazija i četvorogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik

Autori: Paul Radley, Daniela Simons

Cijena: 61,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za engleski jezik, 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: John Soars, Liz Soars

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: John Soars, Liz Soars

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred četvorogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: John Soars, Liz Soars

Cijena: 101,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Klett Verlag d.o.o.

Ukupno: 160,00 Kn

ENGLISH IN MIND 3 : Student's Book 3 with DVD-ROM

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Richard Carter, Peter Lewis-Jones

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENGLISH IN MIND 3 : Workbook 3

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Richard Carter, Peter Lewis-Jones

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 115,00 Kn

ON SCREEN B2: udžbenik iz engleskog jezika za 3. i 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 76,00 Kn

THINK C1: radna bilježnica za engleski jezik za četvrti ili treći i četvrti razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola - prvi strani jezik

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

Cijena: 76,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 120,00 Kn

NEW ENTERPRISE B2: udžbenik iz engleskog jezika za 3. i 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 160,00 Kn

SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik B2 za 2. ili 3. razred gimnazije, prvi strani jezik i 3. ili 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika B2 za 2. ili 3. razred gimnazija, prvi strani jezik i za 3. ili 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 115,00 Kn

ON SCREEN B1+: udžbenik iz engleskog jezika za 2. i 2. i 3. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 145,00 Kn

THINK B2: radna bilježnica engleskoga jezika za drugi ili treći razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola - prvi strani jezik

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

Cijena: 76,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURISM INDUSTRY 1 - radna bilježnica za engleski jezik za treći razred hotelijersko-turističke škole

Autori: Mark Davies, Brigita Bosnar-Valković,Elizabeth Harrison-Paj

Cijena: 69,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – POČETNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 76,00 Kn

THINK B1: radna bilježnica za engleski jezik za drugi ili treći razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola - drugi strani jezik

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

Cijena: 76,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ETIKA

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 95,00 Kn

BIOETIKA : udžbenik etike za treći razred srednjih škola

Autori: Tomislav Reškovac

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ETIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 89,00 Kn

ETIKA 3 - BIOETIKA DANAS : udžbenik etike u trećem razredu gimnazija i srednjih škola

Autori: Maja Žitinski

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 115,00 Kn

FIZIKA 3: udžbenik iz fizike za treći razred gimnazije

Autori: Jakov Labor, Jasmina Zelenko Paduan

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 69,00 Kn

Fizika oko nas 3: zbirka zadataka za fiziku u trećem razredu gimnazije

Autori: Vladimir Paar, Anica Hrlec, Karmena Vadlja Rešetar, Melita Sambolek

Cijena: 69,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - DVOGODIŠNJI I TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 150,00 Kn

FIZIKA 3 : udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike

Autori: Jakov Labor

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 3 : zbirka zadataka za 3. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike

Autori: Jakov Labor

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - DVOGODIŠNJI I TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 107,00 Kn

FIZIKA 3 : udžbenik za 3. razred srednjih škola s trogodišnjim programom fizike

Autori: Tatjana Roginić

Cijena: 107,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 407,28 Kn

FIZIKA 3 POJMOVI I KONCEPTI : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 3. razred gimnazija, A inačica

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 132,90 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 3, POJMOVI I KONCEPTI : zbirka zadataka za 3. razred gimnazija (B - inačica)

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković

Cijena: 70,74 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 3 POJMOVI I KONCEPTI : zbirka zadataka za 3. razred gimnazija, A inačica

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 70,74 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 3, POJMOVI I KONCEPTI : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 3. razred gimnazija (B - inačica)

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 132,90 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 114,00 Kn

FIZIKA 3 : udžbenik iz fizike za 3. razred gimnazije

Autori: Tonči Andreis, Miro Plavčić, Nikica Simić

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 188,00 Kn

FIZIKA 3 : udžbenik za 3. razred gimnazije (A inačica programa)

Autori: Vladimir Paar

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 3 : zbirka riješenih zadataka za 3. razred gimnazije (A inačica programa)

Autori: Vladimir Paar, Vladimir Šips

Cijena: 83,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 164,00 Kn

FIZIKA 3 : udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike

Autori: Jakov Labor

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 3 : zbirka zadataka za 3. razred srednjih strukovnih škola s četvrerogodišnjim programom fizike

Autori: Jakov Labor

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 228,90 Kn

FIZIKA 3, POJMOVI I KONCEPTI : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola s četverogodišnjim učenjem fizike

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 156,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 3, POJMOVI I KONCEPTI : zbirka zadataka za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola s četverogodišnjim učenjem fizike

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković

Cijena: 72,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 108,00 Kn

FIZIKA 3 : udžbenik fizike za treći razred strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike

Autori: Damir Pavlović, Marinko Srdelić

Cijena: 108,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 104,00 Kn

FIZIKA 3 : udžbenik fizike za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Petar Kulišić

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 218,00 Kn

LE FRANCAIS POUR L'HOTELLERIE ET LE TOURISME : udžbenik francuskog jezika za ugostiteljsko-hotelijersku struku

Autori: Blaženka Bubanj

Cijena: 109,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VOYAGES, VOYAGES...2 : udžbenik francuskog jezika za hotelijersko-ugostiteljske i ugostiteljsko-turističke škole

Autori: Blaženka Bubanj

Cijena: 109,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 394,00 Kn

REFLECHIS ET DIS - LE EN FRANÇAIS 3 : udžbenik francuskog jezika za 3. razred srednje škole : 3. godina učenja

Autori: Ivana Batušić, Yvonne Vrhovac

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

REFLECHIS ET DIS - LE EN FRANÇAIS 3 : radna bilježnica iz francuskog jezika za 3. razred srednje škole : 3. godina učenja

Autori: Ivana Batušić, Yvonne Vrhovac

Cijena: 93,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

REFLECHIS ET DIS - LE EN FRANÇAIS 2 : radna bilježnica iz francuskog jezika za 2. razred srednje škole : 2. godina učenja

Autori: Ivana Batušić, Yvonne Vrhovac

Cijena: 93,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

REFLECHIS ET DIS - LE EN FRANÇAIS 2 : udžbenik francuskog jezika za 2. razred srednje škole : 2. godina učenja

Autori: Ivana Batušić, Yvonne Vrhovac

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 115,00 Kn

GEOGRAFIJA 3: udžbenik iz geografije za treći razred gimnazije

Autori: Hrvoje Drvenkar, Marko Godinić, Josip Jukić, Dragutin Migles

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 305,00 Kn

GEOGRAFIJA 3 : udžbenik iz geografije za III. razred gimnazije

Autori: Dragutin Feletar, Željka Šiljković

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIJA 3 : udžbenik iz geografije za III. razred ekonomske škole

Autori: Dragutin Feletar, Željka Šiljković

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TURISTIČKA GEOGRAFIJA SVIJETA : udžbenik iz geografije za III. razred srednjih škola, smjer hotelijersko-turistički tehničar i hotelijer ugostitelj

Autori: Emil Čokonaj, Vjekoslav Robotić

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 109,00 Kn

TERRA 3 : udžbenik geografije za treći razred gimnazije

Autori: Martina Hrestak Biševac

Cijena: 109,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 194,00 Kn

TURISTIČKA GEOGRAFIJA SVIJETA : udžbenik za 3. razred hotelijersko-turističkih škola

Autori: Zlatko Pepeonik

Cijena: 97,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIJA SVIJETA : udžbenik za 3. razred ekonomske škole

Autori: Mate Matas

Cijena: 97,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GRČKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 228,00 Kn

ANTHOLOGIA GRAECA; IZBOR IZ EPSKE, LIRSKE I DRAMSKE POEZIJE : udžbenik za 1.-4. razred gimnazije

Autori: Dionizije Sabadoš, Milivoj Sironić, Zvonimr Zmajlović

Cijena: 133,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CHRESTOMATHIA GRAECA : udžbenik za 1.-4. razred gimnazije

Autori: Dionizije Sabadoš, Milivoj Sironić, Zvonimr Zmajlović

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 50,00 Kn

FONOPLOV 3: integrirana radna bilježnica uz udžbenike hrvatskoga jezika Fon-Fon 3 i Književni vremepolov 3 za treći razred strukovnih škola (105 sati)

Autori: Dragica Dujmović Markusi, Vedrana Močnik, Romana Žukina, Tanja Španjić, Tamara Vujanić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 108,00 Kn

UČIMO HRVATSKI JEZIK 3 : radna bilježnica za hrvatski jezik u trećem razredu gimnazije

Autori: Marica Kurtak

Cijena: 36,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UČIMO HRVATSKI JEZIK 3 : udžbenik hrvatskog jezika u trećem razredu gimnazije

Autori: Marica Kurtak

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 106,00 Kn

ČITANKA 3 : čitanka u trećem razredu gimnazije

Autori: skupina autora

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 113,00 Kn

HRVATSKI JEZIK 3 : udžbenik za 3. razred trogodišnje strukovne škole

Autori: Snježana Zrinjan

Cijena: 74,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKI JEZIK 3 : radna bilježnica za 3. razred trogodišnje strukovne škole

Autori: Snježana Zrinjan

Cijena: 39,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 103,00 Kn

ČITANKA 3 : udžbenik za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola

Autori: Snježana Zbukvić-Ožbolt, Snježana Zrinjan

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST I JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 168,00 Kn

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 3 : integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u trećem razredu trogodišnje srednje strukovne škole

Autori: Andreja Jureković Perković, Marija Matković

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 3 : radna bilježnica za hrvatski jezik i književnost u trećem razredu trogodišnje srednje strukovne škole

Autori: Andreja Jureković Perković, Marija Matković

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 115,00 Kn

HRVATSKI JEZIK 3 : udžbenik za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Marica Kurtak

Cijena: 76,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKI JEZIK 3 : radna bilježnica za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Marica Kurtak

Cijena: 39,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 103,00 Kn

ČITANKA 3 : čitanka u trećem razredu četverogodišnje srednje strukovne škole

Autori: Marina Čubrić, Žarko Gazzari

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST I JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 30,00 Kn

HRVATSKI JEZIK, JEZIČNO IZRAŽAVANJE I KNJIŽEVNOST 3 : radna bilježnica za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Jasna Šego, Jelena Vignjević

Cijena: 30,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK – JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 85,00 Kn

LICA RIJEČI 3: udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola (140 sati godišnje)

Autori: Snježana Zrinjan

Cijena: 85,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK – JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE I KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 150,00 Kn

BIRAM KNJIGU I RIJEČ 3: čitanka i udžbenik iz hrvatskoga jezika za treći razred strukovnih škola

Autori: Snježana Zrinjan

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK – JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE I KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 49,00 Kn

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 3 - radna bilježnica za 3. razred gimnazije

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK – KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 125,00 Kn

LICA KNJIGA 3: čitanka iz hrvatskoga jezika za treći razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola (140 sati godišnje)

Autori: Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 110,00 Kn

THINK IT 3: udžbenik iz informatike za treći razred gimnazije

Autori: Igor Tomičić, Ivana Ivošević, Tomislav Volarić, Marija Draganjac

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 137,00 Kn

RJEŠAVANJE PROBLEMA PROGRAMIRANJEM U PYTHONU : udžbenik za prirodoslovno-matematičke gimnazije

Autori: Leo Budin, Predrag Brođanac, Zlatka Markučič, Smiljana Perić

Cijena: 137,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 109,00 Kn

PROGRAMIRANJE : udžbenik programiranja u Pascalu za 2. i 3. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Vesna Mesar

Cijena: 109,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA - RAČUNALSTVO

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 139,65 Kn

INFORMATIKA 3 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 3. razred ekonomskih škola

Autori: Boris Marković, Branko Pasanović

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 115,00 Kn

KEMIJA 3: udžbenik iz kemije za treći razred gimnazije

Autori: Zora Popović, Ljiljana Kovačević, Nikolina Ribarić

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 247,00 Kn

KEMIJSKI ELEMENTI I NJIHOVI SPOJEVI : zbirka zadataka za kemiju u trećem razredu gimnazije

Autori: Ilda Planinić

Cijena: 73,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KEMIJSKI ELEMENTI I NJIHOVI SPOJEVI : udžbenik kemije u trećem razredu gimnazije

Autori: Biserka Tkalčec, Antica Petreski

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kemija 3: zbirka zadataka iz kemije u trećem razredu gimnazije

Autori: Ilda Planinić

Cijena: 69,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Profil Klett d.o.o.

Ukupno: 80,00 Kn

KEMIJA 3: zbirka riješenih primjera i zadataka iz kemije za učenike trećih razreda gimnazije

Autori: Aleksandra Habuš, Melita Barić Tominac, Snježana Liber, Danijela Bajić

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KOMERCIJALIST / KOMERCIJALISTICA

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 215,00 Kn

POSLOVNA LOGISTIKA : udžbenik za komercijaliste

Autori: Sanda Renko, Irena Guszak, Kristina Petljak

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POSLOVNA LOGISTIKA : radna bilježnica za komercijaliste

Autori: Sanda Renko, Irena Guszak, Kristina Petljak

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

E-POSLOVANJE : udžbenik za komercijaliste

Autori: Željko Panian

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KOMERCIJALIST / KOMERCIJALISTICA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 607,00 Kn

RAČUNOVODSTVO 3 : udžbenik za 3. razred srednjih škole : smjer komercijalist/komercijalistica

Autori: Dijana Bratičević

Cijena: 94,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA : udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola, zanimanje komercijalist/komercijalistica

Autori: Darko Frančić, Vilim Gorenc

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNOVODSTVO 3 : radna bilježnica za 3. razred srednjih škole - smjer komercijalist/komercijalistica

Autori: Dijana Bratičević

Cijena: 83,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PODUZETNIŠTVO 1 : udžbenik za 3. razred komercijalista

Autori: Suzana Đurđević

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRGOVAČKO POSLOVANJE 3 : udžbenik za trgovačko poslovanje za 3. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje komercijalist/komercijalistica

Autori: Sandra Brajnović, Vesna Brčić-Stipčević, Nevenka Hruškar, Renata Petrović

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POSLOVNE KOMUNIKACIJE 3 : udžbenik za 3. razred srednjih škola : smjer komercijalist/komercijalistica

Autori: Mirjana Rubčić Fabris

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 124,00 Kn

ORBIS ROMANUS 2 : za 2. razred klasične gimnazije (nastavak učenja)

Autori: Damir Salopek, Zlatko Šešelj, Dubravko Škiljan

Cijena: 124,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LATINSKI JEZIK - KLASIČNE GIMNAZIJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 104,00 Kn

LITTERAE LATINAE II. : udžbenik latinskog jezika za 2. razred klasične gimnazije : 6. godina učenja

Autori: Anđelka Dukat, Zdeslav Dukat

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA UMJETNOST

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 215,00 Kn

LIKOVNA UMJETNOST 3 : udžbenik iz likovne umjetnosti za 3. razred srednjih škola s četverogodišnjim programom

Autori: Natalija Stipetić-Čus, Zrinka Jurić-Avmedoski, Blanka Petrinec-Fulir, Elen Zubek

Ovaj je udžbenik zamišljen kao vodič kroz istraživanje likovne umjetnosti. Obrađeni su osnovni pojmovi vezani uz slikarstvo, skulpturu, arhitekturu, a koji će ti pomoći da bolje razumiješ likovni jezik i dati ti osnove za proučavanje povijesti umjetnosti. Tekstove prate reproducirani likovni primjeri iz svjetske i nacionalne povijesti umjetnosti, a iza svake se lekcije nalaze dodatni sadržaji, koji ti omogućuju ponavljanje ključnih pojmova, te vježbe. Svaka se lekcija sastoji od pet dijelova: nastavne teme, ključnih pojmova, pitanja za ponavljanje, zadataka za primjenu usvojenog znanja i dodatka za učenike koji žele saznati još više o obrađenoj temi. Na kraju udžbenika nalazi se popis korištenih manje poznatih pojmova, koji su u tekstu posebno istaknuti. Cilj nam je probuditi tvoj interes za likovnu umjetnost, što je osnovni preduvjet za razumijevanje i aktivno sudjelovanje u suvremenim likovnim događanjima, i razviti u tebi pozitivan odnos prema očuvanju kulturne baštine.

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UMJETNOST I TUMAČENJE SVIJETA: udžbenik iz likovne umjetnosti za treći razred gimnazije

Autori: Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Čus

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA UMJETNOST

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 105,00 Kn

STILOVI RAZDOBLJA ŽIVOT 2 : od romanike do secesije : udžbenik za 3. razred gimnazije

Autori: Radovan Ivančević

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LOGIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 62,00 Kn

LOGIKA : udžbenik za 3. razred gimnazije

Autori: Gajo Petrović

Cijena: 62,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LOGIKA

Nakladnik: HSN

Ukupno: 54,00 Kn

LOGIKA : udžbenik za 3. razred gimnazije

Autori: Srećko Kovač

Cijena: 54,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA DVOGODIŠNJE I TROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 605,00 Kn

MATEMATIKA U STRUCI 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred trogodišnje strukovne škole iz područja strojarstva - JMO

Autori: Vladimir Matijević, Đurđica Salamon, Boško Šego

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA U STRUCI 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred trogodišnje strukovne škole iz područja ugostiteljstva - JMO

Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik za prodavače

Autori: Đurđica Salamon Padjen, Boško Šego, Tihana Škrinjarić, Gordana Lović

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za treći razred trgovačke škole

Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA U STRUCI 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred trogodišnje strukovne škole iz područja uslužnih djelatnosti - JMO

Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA U STRUCI 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred trogodišnje strukovne škole iz područja graditeljstva - JMO

Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA DVOGODIŠNJE I TROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: BIROTEHNIKA

MATEMATIKA 3 : udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred industrijskih i obrtničkih škola

Autori: Ivica Gusić, Jelena Gusić

Cijena: 67,50 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA DVOGODIŠNJE I TROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 111,00 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola

Autori: Sanja Varošanec

Cijena: 111,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA DVOGODIŠNJE I TROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: HOREBA

Ukupno: 90,00 Kn

GOSPODARSKA MATEMATIKA 3 : udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred srednje ugostiteljske škole

Autori: Vesna Erceg

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA DVOGODIŠNJE I TROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 139,65 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred trgovačkih škola

Autori: Biljana Janković, Ivan Mrkjonjić, Snježana Šišić

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA OPĆU, JEZIČNU I KLASIČNU GIMNAZIJU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 144,00 Kn

MATEMATIKA 3 - 2. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu opće, jezične i klasične gimnazije

Autori: Eva Špalj, Nevenka Antončić, Toni Milun, Franka Miriam Brückler

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3 - 1. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu opće, jezične i klasične gimnazije

Autori: Eva Špalj, Nevenka Antončić, Toni Milun, Franka Miriam Brückler

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKU GIMNAZIJU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 144,00 Kn

MATEMATIKA 3/I. : udžbenik za 1. polugodište 3. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije

Autori: Nevenka Antončić, Eva Špalj, Vlado Volenec

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3/II. : udžbenik za 2. polugodište 3. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije

Autori: Nevenka Antončić, Eva Špalj, Vlado Volenec

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 415,00 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik za ekonomiste i komercijaliste

Autori: Đurđica Salamon Padjen, Boško Šego, Tihana Škrinjarić

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za treći razred srednje škole - zanimanje komercijalist, II. dio

Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za treći razred srednje škole - zanimanje komercijalist, I. dio

Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred ekonomske škole

Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 383,00 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred tehničkih škola

Autori: Sanja Varošanec

Cijena: 128,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred ekonomskih škola

Autori: Anđelko Marić, Lada Jurišić

Cijena: 127,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred ugostiteljsko-turističkih škola

Autori: Vesna Erceg, Sanja Varošanec

Cijena: 128,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 189,00 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred ekonomskih škola

Autori: Ivo Đurović, Jasenka Đurović, Biljana Janković, Branko Pasanović, Sanja Rukavina

Cijena: 189,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 72,00 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za treći razred gimnazije i tehničke škole, 1. polugodište

Autori: Zvonimir Šikić, Ivanka Bujan-Slamić, Marija Crnković, Roberta Germin Mileta, Ljiljana Jeličić

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 492,00 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred srednjih ekonomskih škola, 2. dio

Autori: Kristina Šorić

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred srednjih ekonomskih škola, 1. dio

Autori: Kristina Šorić

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3, 1. DIO : udžbenik za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Ivan Čavlović, Miljenko Lapaine

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred srednje škole za zanimanje komercijalist/komercijalistica - 1. dio

Autori: Kristina Šorić

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred srednje škole za zanimanje komercijalist/komercijalistica - 2. dio

Autori: Kristina Šorić

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3, 2. DIO : udžbenik za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Ivan Čavlović, Miljenko Lapaine

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Klett Verlag d.o.o.

Ukupno: 129,00 Kn

DIREKT NEU 3 : udžbenik i radna bilježnica u jednom svesku za 3. razred gimnazija i strukovnih škola, za početno (3. godina učenja) kao i za napredno učenje (8. godina učenja) sa audio CD-om

Autori: Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, Olga Vomáčková, Tomáš Černý; suradnice u preradi: Ljiljana Vidaković, Ksenija Čubrilović

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 246,00 Kn

Ideen 2: radna bilježnica za njemački jezik

Autori: Wilfried Krenn, Herbert Puchta

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

deutsch.com 2: radna bilježnica za njemački jezik

Autori: Anna Breitsammeier, Sara Vicente, Carmen Cristache, Lina Pilypaityte

Cijena: 91,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PAUL, LISA & CO STARTER : radna bilježnica

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 489,00 Kn

GUTEN APPETIT 2 : njemački za 3. razred ugostiteljske škole

Autori: Nevenka Blažević

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH IN DER WIRTSCHAFTSSCHULE 3 Fachsprache Deutsch : udžbenik njemačkog jezika za 3. razred ekonomskih škola : 8. godina učenja

Autori: Ljiljana Troskot

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH FÜR DEN BERUF 3 : radna bilježnica za 3. razred strukovnih škola : 8. godina učenja

Autori: Dunja Ptiček, Angelina Puović

Cijena: 54,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH FÜR DEN BERUF 3 : udžbenik za 3. razred strukovnih škola : 8. godina učenja

Autori: Dunja Ptiček, Angelina Puović

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH IM TOURISMUS 1 : udžbenik njemačkog jezika za 3. razred hotelijersko-turističkih škola : 3. godina učenja

Autori: Nevenka Blažević

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK

Nakladnik: Algoritam d.o.o.

AUSBLICK 2 : radna bilježnica njemačkog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 1. strani jezik

Autori: Anni Fischer-Mitziviris

Cijena: 87,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK

Nakladnik: Klett Verlag d.o.o.

Ukupno: 187,00 Kn

TEAM DEUTSCH NEU 3 : udžbenik njemačkog jezika za 3. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 8. godina učenja s pripadajućim audio CD-om

Autori: Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEAM DEUTSCH NEU 3 : radna bilježnica njemačkog jezika za 3. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 8. godina učenja

Autori: Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić

Cijena: 83,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Naklada Ljevak

Ukupno: 115,00 Kn

Mit uns B1 +: radna bilježnica njemačkog jezika u 3. razredu jezične gimnazije, prvi strani jezik, u 4. razredu opće i matematičke gimnazije, prvi strani jezik i u 3. i 4. razredu jezične gimnazije, 2. strani jezik, 8. i 9. godina učenja

Autori: Anna Breitsameter, Veronika Kirschstein, Christiane Seuthe

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 61,00 Kn

zweite.sprache@DEUTSCH.de 3: radna bilježnica za njemački jezik u trećem razredu gimnazija i strukovnih škola, 3. i 8. godina učenja

Autori: Irena Horvatić Bilić, Irena Lasić

Cijena: 61,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
OBRTNIČKE ŠKOLE – OSOBNE USLUGE

Nakladnik: SSVŽ

Ukupno: 710,00 Kn

TEHNOLOGIJA FRIZERSTVA 3 : udžbenik za obrazovanje frizera u JMO - 3.razred

Autori: Jasenka Raos

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNOLOGIJA FRIZERSTVA 3 : radna bilježnica za obrazovanje frizera u JMO - 3. razred

Autori: Jasenka Raos

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POZNAVANJE MATERIJALA 3 : udžbenik za obrazovanje frizera u JMO - 3.razred

Autori: Jasenka Raos

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRAKTIČNA NASTAVA S TEHNOLOŠKIM VJEŽBAMA 3 : udžbenik za obrazovanje frizera u JMO - 3.razred

Autori: Jasenka Raos

Cijena: 140,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POZNAVANJE MATERIJALA 3 : radna bilježnica za obrazovanje frizera u JMO - 3. razred

Autori: Jasenka Raos

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRAKTIČNA NASTAVA S TEHNOLOŠKIM VJEŽBAMA 3 : radna bilježnica za obrazovanje frizera u JMO - 3. razred

Autori: Jasenka Raos

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VLASULJARSTVO 3 : radna bilježnica za obrazovanje frizera u JMO - 2./3. razred

Autori: Jasenka Raos

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLITIKA I GOSPODARSTVO

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 92,00 Kn

POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za strukovne škole

Autori: Ana Knežević-Hesky

Politika i gospodarstvo, udžbenik za strukovne škole napravljen prema postojećem Nastavnom planu i programu, obuhvaća temeljne političke i gospodarske pojmove, prilagođen samostalnom radu učenika, priprema ih za odgovorno i aktivno sudjelovanje u životu svoje političke zajednice.

Cijena: 92,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLJOPRIVREDNE ŠKOLE

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 124,00 Kn

GOVEDARSTVO : udžbenik za 3. razred poljoprivrednih škola

Autori: Velimir Sušić

Cijena: 124,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLJOPRIVREDNE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 102,00 Kn

OPĆE VOĆARSTVO : udžbenik za 3. razred poljoprivredne škole

Autori: Ivo Miljković

Cijena: 102,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POMORSKE ŠKOLE

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 198,00 Kn

MANEVRIRANJE BRODOM : udžbenik za 4. razred pomorskih škola

Autori: Ratko Radulić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TERESTRIČKA NAVIGACIJA 2 : udžbenik terestičke navigacije za 3. razred pomorskih škola

Autori: Ratko Radulić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POMORSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 117,00 Kn

ASTRONOMSKA NAVIGACIJA 1 : za 3. razred srednjih pomorskih škola

Autori: Maksim Klarin

Cijena: 117,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 115,00 Kn

POVIJEST 3: udžbenik iz povijesti za treći razred gimnazije

Autori: Maja Katušić, Stipe Ledić, Ivan Dukić, Miroslav Šašić

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POŠTANSKE ŠKOLE

Nakladnik: TŠZG

Ukupno: 100,00 Kn

POŠTANSKI PROMET 3

Autori: Pero Tabak

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PREHRAMBENE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 42,00 Kn

PEKARSTVO 2 - PROIZVODNI PROCESI U PEKARSTVU : radna bilježnica za 3. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Tatjana Abramović

Cijena: 42,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PROMETNE ŠKOLE - CESTOVNI PROMET

Nakladnik: ŠCP

Ukupno: 70,88 Kn

EKONOMIKA PROMETA : udžbenik za 1. i 4. razred srednje tehničke škole prometnog smjera

Autori: Vladimir Čavrak

Cijena: 51,98 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PROMETNA TEHNIKA 1 : udžbenik za 3. razred srednje strukovne škole

Autori: Vlasta Perotić

Cijena: 70,88 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ORGANIZACIJA I TEHNIKA PRIJEVOZA TERETA U CESTOVNOM PROMETU : udžbenik za 2. i 3. razred za zanimanja u cestovnom prometu

Autori: Branimir Golac

Cijena: 75,60 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PROMETNE ŠKOLE - ŽELJEZNIČKI PROMET

Nakladnik: TŠZG

Ukupno: 510,00 Kn

PRIJEVOZ PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Autori: Snježana Malinović

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRIJEVOZ ROBE ŽELJEZNICOM

Autori: Josip Kunac

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

STROJARSKI DIO VUČNIH VOZILA I.

Autori: Patrik Mardešić

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZBIRKA ZADATAKA IZ TEHNOLOGIJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Autori: Darko Jurković

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PSIHOLOGIJA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 240,00 Kn

PSIHOLOGIJA: udžbenik iz psihologije za drugi i treći razred opće gimnazije i treći razred jezične gimnazije (70-satni program)

Autori: Vesna Rakoci, Ana Ribarić Gruber, Željka Kamenov

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PSIHOLOGIJA: udžbenik iz psihologije za treći razred prirodoslovno-matematičke, prirodoslovne i klasične gimnazije (35-satni program)

Autori: Vesna Rakoci, Ana Ribarić Gruber, Željka Kamenov

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
SOCIOLOGIJA

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 99,00 Kn

SOCIOLOGIJA : udžbenik za 3. razred gimnazije

Autori: Nenad Fanuko

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK

Nakladnik: Algoritam d.o.o.

CAFFE ITALIA 1 : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik

Autori: Nazzarena Cozzi, Francesco Federico, Adriana Tancorre

Cijena: 62,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 482,00 Kn

L'ITALIANO PER IL TURISMO E L'INDUSTRIA ALBERGHIERA 1 : udžbenik za 3. razred hotelijersko-turističkih škola : 2. strani jezik : 3. godina učenja

Autori: Dolores Miškulin-Čubrić

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AFFARE FATTO 3 : udžbenik talijanskog jezika u trećem razredu četverogodišnjih strukovnih škola - 3. godina učenja, 2. strani jezik

Autori: Milvia Marić-Kos

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BENVENUTI 2 : udžbenik talijanskog jezika s CD-om za 2. razred trogodišnjeg programa ugostiteljsko-turističkih škola : II. godina učenja

Autori: Željka Štefan

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

STIAMO INSIEME 3 : udžbenik talijanskog jezika za srednju školu : 3. godina učenja

Autori: Ingrid Damiani Einwalter

Cijena: 101,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AFFARE FATTO 3 : radna bilježnica za talijanski jezik u trećem razredu četverogodišnjih strukovnih škola - 3. godina učenja, 2. strani jezik

Autori: Milvia Marić-Kos

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: VBZ

Ukupno: 81,00 Kn

NUOVO PROGETTO ITALIANO 2 : quaderno degli esercizi : radna bilježnica iz talijanskog jezika za 3. i 4. razred gimnazije i četverogodišnje strukovne škole

Autori: S. Magnelli, T. Marin

Cijena: 81,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 55,00 Kn

STIAMO INSIEME 3 : radna bilježnica uz udžbenik talijanskog jezika za srednju školu : 3. godina učenja

Autori: Ingrid Damiani Einwalter

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE GRADITELJSTVA

Nakladnik: PASANEC

OTPORNOST GRADIVA NOSEĆIH SKLOPOVA : udžbenik za 3. razred građevinske tehničke škole

Autori: Boris Behaim

Cijena: 135,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 218,00 Kn

TEHNOLOŠKE OPERACIJE : udžbenik za 3. razred kemijskih škola

Autori: Antun Glasnović, Stanko Rozgaj

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VJEŽBE IZ TEHNOLOŠKIH OPERACIJA : udžbenik za 3. razred kemijsko-tehničkih škola i 2. i 3. razred prehrambeno-tehničkih škola

Autori: Željko Džodan, Renata Topić Maksimović

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VJEŽBE IZ TEHNOLOŠKIH OPERACIJA : radni listovi za laboratorijske vježbe za 3. razred kemijsko-tehničkih škola i 2. i 3. razred prehrambeno-tehničkih škola

Autori: Željko Džodan, Renata Topić Maksimović

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 100,00 Kn

TEHNIČKA MEHANIKA - KINEMATIKA I DINAMIKA S VJEŽBAMA : za 3. razred za strojarske tehničare i ostale tehničke struke programa A

Autori: Boris Kulišić

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 261,45 Kn

TEHNIČKA MEHANIKA 3 - KINEMATIKA I DINAMIKA : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. ili 3. razred 4-godišnje strojarske tehničke škole

Autori: Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo

Cijena: 168,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKA MEHANIKA 3 - KINEMATIKA I DINAMIKA : radna bilježnica za 2. ili 3. razred 4-godišnje strojarske tehničke škole

Autori: Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo

Cijena: 93,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA

Nakladnik: POUZ

Ukupno: 80,00 Kn

MEHANIZMI : udžbenik s radnom bilježnicom za srednju strojarsku školu

Autori: Boris Kulišić

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 795,01 Kn

NUMERIČKI UPRAVLJANI ALATNI STROJEVI : udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola

Autori: Mladen Bošnjaković

Cijena: 124,01 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEMELJI AUTOMATIKE 2 : MJERNI PRETVORNICI I MJERENJE

Autori: Juraj Božičević

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEMELJI AUTOMATIKE 1 : SUSTAVNO GLEDIŠTE I AUTOMATIKA, AUTOMATSKO REGULIRANJE

Autori: Juraj Božičević

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CAD I PROJEKT - AUTOCAD, MALA ŠKOLA CRTANJA : udžbenik za srednje strukovne škole

Autori: Zoran Kalinić

Cijena: 93,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NAUKA O TOPLINI SA ZADACIMA : udžbenik za srednje strukovne škole; TABLICE I DIJAGRAMI : priručnik

Autori: Aurel Kostelić

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

STROJNI ELEMENTI 1 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne strojarske škole

Autori: Eduard Hercigonja

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AUTOMATIZACIJA POSTROJENJA : udžbenik za srednje stručne škole

Autori: Florijan Rajić

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNOLOGIJA STROJOBRAVARIJE (ODRŽAVANJE OBRADNIH STROJEVA, OSNOVE ELEKTROTEHNIKE, TEHNOLOŠKI PROCESI) : udžbenik za 3. razred strukovnih škola

Autori: Zoran Kalinić

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA

Nakladnik: ŠN

Ukupno: 78,00 Kn

UPRAVLJANJE I REGULACIJA 1. DIO - UPRAVLJANJE

Autori: Gojko Nikolić

Cijena: 78,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 555,00 Kn

RADIONIČKE VJEŽBE : za 3. razred elektrotehničkih škola

Autori: Miroslav Osrečki

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE : udžbenik za srednje škole

Autori: Andrea Bednjanec, Tomislav Kos

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DIGITALNI SKLOPOVI I UPRAVLJANJE : udžbenik za predmet digitalni sklopovi i upravljanje i digitalna elektronika

Autori: Stanko Paunović

Cijena: 126,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MIKRORAČUNALA I MIKROUPRAVLJAČI : udžbenik za 3. razred elektrotehničke škole

Autori: Leo Budin

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELEKTRONIČKI SKLOPOVI : udžbenik za srednje tehničke i industrijsko-obrtničke škole

Autori: Stanko Paunović

Cijena: 126,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: EŠV

Ukupno: 180,00 Kn

ELEKTRIČNE MREŽE I POSTROJENJA

Autori: Vladimir Rodeš

Cijena: 130,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELEKTRIČNE MREŽE I POSTROJENJA

Autori: Vladimir Rodeš

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 229,94 Kn

ELEKTRONIČKI SKLOPOVI I DIGITALNA ELEKTRONIKA : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike

Autori: Damir Bošnjak, Nediljka Furčić, Aleksandar Szabo

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELEKTRONIČKI SKLOPOVI I DIGITALNA ELEKTRONIKA : radna bilježnica za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike

Autori: Damir Bošnjak, Nediljka Furčić

Cijena: 90,29 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TRGOVAČKE ŠKOLE

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 80,00 Kn

POSLOVNA DOKUMENTACIJA : udžbenik za prodavače

Autori: Mirjana Pejić Bach, Božidar Jaković, Ivan Strugar

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TRGOVAČKE ŠKOLE

Nakladnik: POUZ

Ukupno: 95,00 Kn

POZNAVANJE ROBE U TRGOVINI - NEPREHRAMBENA ROBA : udžbenik za 3. razred srednjih trgovačkih škola

Autori: Stjepan Brzak

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TRGOVAČKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 568,00 Kn

PONAŠANJE POTROŠAČA : radna bilježnica u trećem razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica

Autori: Olivera Jurković Majić

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ODNOSI S KUPCIMA : udžbenik za 3. razred srednje strukovne škole za zanimanje prodavač/prodavačica

Autori: Olivera Jurković Majić, Helena Majić

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PONAŠANJE POTROŠAČA : udžbenik u trećem razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica

Autori: Olivera Jurković Majić

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POSLOVNA DOKUMENTACIJA : radna bilježnica za 3. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica

Autori: Nevenka Hruškar, Sandra Brajnović, Renata Petrović

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM : udžbenik u trećem razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica - izborni predmet

Autori: Olivera Jurković Majić, Nela Vujević

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POZNAVANJE ROBE 3 : udžbenik u trećem razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica

Autori: Ljiljana Tanay, Žanina Žigo Kopić

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POSLOVNA DOKUMENTACIJA : udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje prodavač/prodavačica

Autori: Nevenka Hruškar, Sandra Brajnović, Renata Petrović

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TRGOVAČKE ŠKOLE

Nakladnik: MATE

Ukupno: 64,95 Kn

PONAŠANJE POTROŠAČA : udžbenik za 3. razred strukovne škole, zanimanje prodavač

Autori: Martina Čaić, Ana Kuštrak, Andrijana Mušura

Cijena: 64,95 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TROGODIŠNJE ELEKTRO STRUKOVNE ŠKOLE - JMO

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 139,00 Kn

ELEKTRONIKA I UPRAVLJANJE : udžbenik za 2. i 3. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

Autori: Vesna Anđelić, Andrea Bednjanec, Romana Bogut, Jasminka Kotur, Stanko Paunović

Cijena: 139,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TROGODIŠNJE ELEKTRO STRUKOVNE ŠKOLE - JMO

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 214,12 Kn

ELEKTROENERGETIKA : radna bilježnica za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike

Autori: Igor Kuzle, Hrvoje Pandžić

Cijena: 74,47 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELEKTROENERGETIKA : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike

Autori: Igor Kuzle, Hrvoje Pandžić

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TROGODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE - JMO

Nakladnik: LUČIĆ

Ukupno: 79,80 Kn

NOVE TEHNOLOGIJE : udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola u području strojarstva - JMO

Autori: Mato Lučić

Cijena: 79,80 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TROGODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE - JMO

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 214,12 Kn

TEHNOLOGIJA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE : radna bilježnica za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola i JMO-a u području strojarstva

Autori: Stipe Crnoja

Cijena: 74,47 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNOLOGIJA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE : udžbenik za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola i JMO-a u području strojarstva

Autori: Stipe Crnoja

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: UMH

IRODALOM : a középiskolák 11. évfolyama számára

Autori: Károly Mohácsy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY : a középiskolák 11. évfolyama számára

Autori: Károly Mohácsy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IRODALOM : a középiskolák 11. évfolyama számára

Autori: Károly Mohácsy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY : a középiskolák 11. évfolyama számára

Autori: Károly Mohácsy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: UUOSSO

GLAZBENI SUSRETI 3. VRSTE : udžbenik glazbene umjetnosti za 3. razred gimnazije

Autori: Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov

Cijena: 1,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOCIOLOGIJA : udžbenik za gimnazije

Autori: Nenad Fanuko

Cijena: 2,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LOGIKA : udžbenik za 3. razred gimnazije

Autori: Srećko Kovač

Cijena: 1,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW OPPORTUNITIES EDUCATION FOR LIFE UPPER INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazije / 8. i 9. godina učenja; 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola / 9. godina učenja

Autori: Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska

Cijena: 13,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: PROSVJETA

Ukupno: 142,00 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred opšte, jezičke i klasične gimnazije - 1. deo

Autori: Nevenka Antončić, Eva Špalj, Sanja Antoliš, Vladimir Volenec

Cijena: 71,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 3 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred opšte, jezičke i klasične gimnazije - 2. deo

Autori: Nevenka Antončić, Eva Špalj, Sanja Antoliš, Vladimir Volenec

Cijena: 71,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: ZUBG

ČITANKA SA KNJIŽEVNOTEORIJSKIM POJMOVIMA : za 2. i 3. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola

Autori: Aleksandar Jovanović

Cijena: 63,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITANKA SA KNJIŽEVNOTEORIJSKIM POJMOVIMA : za 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola i 3. razred trogodišnjih strukovnih škola

Autori: Bosiljka Milić, Ljiljana Nikolić

Cijena: 67,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GRAMATIKA SRPSKOG JEZIKA : za gimnazije i srednje škole

Autori: Ljubomir Popović, Živojin Stanojčić

Cijena: 42,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ISTORIJA KNJIŽEVNOSTI : za 3. razred srednje škole

Autori: Jovan Deretić, Marija Mitrović

Cijena: 44,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRAVOSLAVNI KATIHIZIS : za treći i četvrti razred srednjih škola

Autori: Ignjatije Midić

Cijena: 39,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITANKA SA KNJIŽEVNOTEORIJSKIM POJMOVIMA : za 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola i 3. razred trogodišnjih strukovnih škola

Autori: Bosiljka Milić, Ljiljana Nikolić

Cijena: 67,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: EDIT

MATEMATICA 3 : libro ed eserciziario per la III classe dei ginnasi, I parte

Autori: Branimir Dakić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATICA 3 : libro ed eserciziario per la III classe dei ginnasi, II parte

Autori: Neven Elezović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL CAMMINO DEL TEMPO 3 : manuale di storia per la terza classe liceale

Autori: Nikolina Alfiević Talargić, Anita Budor Despot, Ivan Dukić

Cijena: 105,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL CAMMINO DEL TEMPO 3 : quaderno attivo di storia per la terza classe liceale con raccolta di fonti

Autori: Ivan Dukić

Cijena: 84,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: EDIT

CORSO DI SISTEMI AUTOMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 2

Autori: Domenico Bufalino, Pio Fratangelo, Gilbert Lepanto

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LA SCRITTURA E L'INTERPRETAZIONE VOL. 3 : strumenti

Autori: P. Cataldi, R. Luperini, F. Marchese, L. Marchiani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LA SCRITTURA E L'INTERPRETAZIONE VOL. 3 : tomo I / tomo II / tomo 3

Autori: P. Cataldi, R. Luperini, F. Marchese, L. Marchiani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LA SCRITTURA E L'INTERPRETAZIONE VOL. 3 : tomo I / tomo II / tomo III

Autori: P. Cataldi, R. Luperini, F. Marchese, L. Marchiani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LA SCRITTURA E L'INTERPRETAZIONE VOL. 3 : strumenti

Autori: P. Cataldi, R. Luperini, F. Marchese, L. Marchiani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CORSO DI CHIMICA MODERNA

Autori: Cacciatore, Price, Smith, Smoot

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MANUALE DI ECONOMIA POLITICA : quaderno di esercizi con CD allegato

Autori: Antonio Sanna

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LIT&LAB 3 : The Twentieth Century & Forward

Autori: Marina Spiazzi, Marina Tavella

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MANUALE DI ECONOMIA POLITICA

Autori: Antonio Sanna

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MANUALE DI METROLOGIA E STRUMENTAZIONE ELETTRONICA

Autori: Colella

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIA REGIONALE : dal locale al globale, vol. 1

Autori: Natale Garre', Carla Lanza, Giovanna Merlo, Ferruccio Nano

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELEMENTI DI SOCIOLOGIA

Autori: Ian Robertson

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MACCHINE ELETTRICHE

Autori: Mario Pezzi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAGIONERIA ED ECONOMIA AZIENDALE 1

Autori: Astolfi, Negri

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAGIONERIA ED ECONOMIA AZIENDALE 2

Autori: Astolfi, Negri

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TELECOMUNICAZIONI VOL. A, B.

Autori: Onelio Bertazioli

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELETTRONICA APPLICATA

Autori: Giuseppe Biondo, Enrico Sacchi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELETTRONICA DIGITALE : analisi e progetto di circuiti logici

Autori: Giuseppe Biondo, Enrico Sacchi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Autori: Giorgio Ghidetti

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CORSO DI CHIMICA MODERNA

Autori: Cacciatore, Price, Smith, Smoot

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LE REGOLE E LA CULTURA D'IMPRESA

Autori: Ettore De Vita, Beatrice Tornari

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIA REGIONALE : dal locale al globale, vol. 1

Autori: Natale Garre', Carla Lanza, Giovanna Merlo, Ferruccio Nano

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ARTE E IMMAGINE : percorsi dal mondo gotico al sentimento romantico, volume B2

Autori: Paola Bersi, Carlo Ricci

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ARTE E IMMAGINE : percorsi dal Realismo ottocentesco alle esperieze contemporanee, volume B3

Autori: Paola Bersi, Carlo Ricci

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA ČEŠKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: JEDNOTA

ČÍTANKA 2 : pro 2. ročník středních škol / ČITANKA 2 : za 2. razred srednjih škola

Autori: Věra Martinková a kolektiv

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE ŠKOLE

Nakladnik: HOREBA

Ukupno: 162,00 Kn

VOĐENJE I ORGANIZACIJA RESTAURACIJE : udžbenik za treći razred trogodišnje ugostiteljske škole

Autori: Ivan Marošević, Ivan Zubović

Cijena: 81,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 3 : udžbenik za ugostiteljske škole

Autori: Ivan Marošević

Cijena: 81,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE ŠKOLE

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 119,00 Kn

POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 3 : udžbenik za treći i četvrti razred ugostiteljsko-turističke škole

Autori: Danko Matasović

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 418,00 Kn

ORGANIZACIJA I POSLOVANJE PRIJAMNOG ODJELA : udžbenik za 3. razred ugostiteljsko-turističke škole (zanimanja hotelijersko-turistički tehničar i hotelijer)

Autori: Davorka Gavranić, Branka Kralj, Jasna Štefanec, Mladen Štefanec, Petar Štefanec

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UGOSTITELJSKO KUHARSTVO 3 : udžbenik u trećem razredu ugostiteljsko-turističkih škola

Autori: Vedran Habel

Cijena: 122,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 3 : udžbenik za 3. razred ugostiteljsko-hotelijersko-turističkih škola : trogodišnji program

Autori: Slavko Ratkajec

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA : udžbenik za 3. razred srednjih ugostiteljskih škola

Autori: Vesna Srnić

Cijena: 86,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE ŠKOLE

Nakladnik: Tiskara Pavleković

Ukupno: 117,00 Kn

KUHARSTVO 3 : za 3. razred ugostiteljske škole i hotelijerske škole

Autori: Josip Žuvela

Cijena: 117,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UPRAVNE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE

Nakladnik: BIROTEHNIKA

UVOD U IMOVINSKO PRAVO : udžbenik za 3. razred upravne škole

Autori: Tanja Tumbri

Cijena: 58,50 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIKA KOMUNICIRANJA 1 : udžbenik za 3. razred

Autori: Dušanka Gaćeša, N. Gojčeta, M. Komorčec, M. Šincek

Cijena: 76,50 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UPRAVNI POSTUPAK 1 : udžbenik za 3. razred srednje upravne škole

Autori: Ivan Matović

Cijena: 61,20 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UPRAVNE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 328,00 Kn

TAJNIČKI POSLOVI 1 : udžbenik za 3. razred upravno-birotehničke škole

Autori: Lidija Daničić, Gordana Malvić, Marica Piršlin, Mira Šincek

Cijena: 132,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIKA KOMUNICIRANJA 1 : udžbenik za 3. razred upravno-birotehničkih škola, za poslovne tajnike/tajnice

Autori: Smiljana Bezić, Mira Šincek

Cijena: 97,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UREDSKO POSLOVANJE I DOPISIVANJE 2 : udžbenik za 3. razred upravno-pravnih škola

Autori: Smiljana Bezić, Vesna Ramljak

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
VETERINARSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 313,00 Kn

OPĆA MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA : udžbenik za 3. razred veterinarskih škola

Autori: Smilja Gamulin, Danko Hajsig, Josip Madić, Tomo Naglić

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KINOLOGIJA : udžbenik za učenike veterinarske škole

Autori: Mario Bauer

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA I UZGOJ KAVEZNIH PTICA : udžbenik za 3. razred srednjih veterinarskih škola

Autori: Ante Hraste, Damir Tratnjak

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: GMTK

Ukupno: 150,00 Kn

POTPUNA PROTEZA : udžbenik za 3. razred za zanimanje zubotehničar

Autori: Branka Rešetar

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: MN

Ukupno: 462,00 Kn

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. razred srednjih medicinskih škola

Autori: Nataša Kovačić, Ivan Krešimir Lukić

Cijena: 128,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MEDICINSKA BIOKEMIJA : udžbenik za zdravstveno-laboratorijske tehničare

Autori: Ljerka Išgum Vorgić

Cijena: 128,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LABORATORIJSKA FIKSNA PROTETIKA : udžbenik za 2. i 3. razred zdravstvenih škola : program zubotehničara

Autori: Nena Tomić-Solar

Cijena: 108,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Patologija i patofiziologija: udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole

Autori: Ivan Damjanov i Valerija Blažičević

Cijena: 98,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 1.138,00 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA TRUDNICE, RODILJE I BABINJAČE : udžbenik za 3. razred škole za primalje

Autori: Katica Pecigoš-Kljuković

Cijena: 86,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LIJEČENJE POKRETOM : udžbenik kineziterapije za 3. razred medicinskih škola

Autori: Ozana Pope-Gajić

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOCIJALNA MEDICINA , ZDRAVLJE I OKOLIŠ : udžbenik za srednje medicinske škole

Autori: Milica Gomzi, Teodora Not, Zoran Pišl, Urelija Rodin, Ranko Stevanović, Marija Strnad-Pešikan, Hrvoje Tiljak

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA : za srednje medicinske škole

Autori: Mladen Havelka

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PSIHOLOGIJA : udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Autori: Predrag Zarevski, Mladen Havelka

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MEDICINSKA BAKTERIOLOGIJA, VIROLOGIJA I PARAZITOLOGIJA : udžbenik za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (3. razred) i zdravstvena zanimanja

Autori: Zdenko Volner

Cijena: 149,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ETIKA U SESTRINSTVU : udžbenik za 3. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Autori: Nada Prlić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA - OPĆA : udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestraopće njege/medicinski tehničar opće njege

Autori: Nada Prlić

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NAČELA POUČAVANJA : udžbenik u trećem razredu srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Autori: Zlatica Šimunović, Tatjana Papst

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA - ZDRAVOG DJETETA I ADOLESCENTA : udžbenik za 3. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Autori: Ružica Ilić, Jasna Ivasić, Ivan Malčić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOKEMIJA : udžbenik biokemije u trećem razredu srednje medicinske škole

Autori: Ivana Weygand Đurašević, Vesna Petrović-Peroković, Donatella Verbanac

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn