Udžbenici

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 300,00 Kn

MATEMATIKA 4-2.dio Zbir.det.riješ.zad

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4-1.dio Zbir.det.riješ.zad

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nakladnik: Školska knjiga d.d. SŠ

ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZIKE 1 - 4: priručnik za učenike srednjih škola

Autori: Branka Mikuličić, Elza Vernić, Milena Varićak

Cijena: 80,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 150,00 Kn

BIOLOGIJA 4 : radna bilježnica iz biologije za četvrti razred gimnazije

Autori: Irella Bogut, Dubravka Čerba, Mihaela Marceljak Ilić, Melita Lichtental

Radna bilježnica čini cjelinu s udžbenikom Biologija 4. U njoj se nalaze zadatci, vježbe i praktični radovi, koji učenike potiču na samostalan i istraživački rad. Zadatci koje učenike upućuju na izvođenje pokusa ili neki drugi tip praktičnog rada osmišljeni su tako da je jasno izražen cilj rada, potreban pribor i materijali te detaljan tijek rada, čime se učenici uvode u metodologiju znanstvenoistraživačkog rada. Takve zadatke redovito prati slikovni prikaz te prostor za unos zapažanja i zaključaka. Zadatci ovog tipa potiču učenike na promatranje, razmišljanje i zaključivanje. U radnoj bilježnici nalaze se brojni različiti tipovi zadataka, od vrlo jednostavnih (npr. otkriti, izračunati, riješiti, dopuniti, razjasniti/obrazložiti, povezati, samostalno razvrstati) do složenijih problemskih zadataka. Učenici će na osnovi zadataka u radnoj bilježnici samostalno stjecati funkcionalna znanja. Na ovaj će se način ostvariti interakcija udžbenika i radne bilježnice s učenikom, njegovim neposrednim okolišem, ali i cijelom okolinom.

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA 4 : udžbenik iz biologije za četvrti razred gimnazije

Autori: Irella Bogut, Dubravka Čerba, Mihaela Marceljak Ilić, Snježana Đumlija, Melita Lichtental

Tekst udžbenika napisan je u skladu s Planom i programom i Nacionalnim obrazovnim kurikulom te prati suvremene spoznaje biologije kao znanosti. Sadržaji su pisani jednostavnim i učeniku razumljivim jezikom. Učenik i bez nastavnikove pomoći ili na satu ili kod kuće može čitanjem teksta razumjeti sve ključne dijelove nastavne jedinice. Sadržaji nastavnih jedinica u skladu su i sa zahtjevima nacionalnih ispita odnosno državnom maturom. Sadržaj udžbenika je pregledan, naslovi cjelina jasno su istaknuti različitim bojama, cjeline su nabrojene i istaknute rednim brojevima, što omogućuje bolje i lakše snalaženje u udžbeniku. Važni su pojmovi i činjenice u tekstu udžbenika tamnije otisnuti (ključni pojmovi). U rubrici „Znaš li“ nalaze se zanimljivosti iz čudesno raznolikog živog svijeta i prošlosti njegova nastanka. Najvažniji pojmovi koje učenici trebaju upamtiti nalaze se na kraju nastavne jedinice u „Sažetku“. Usvojena znanja učenici mogu provjeriti pomoću zadataka iz rubrike „Provjeri znanje“. U toj se rubrici, u većini nastavnih jedinica, nalazi po jedan problemski zadatak. Na kraju udžbenika nalazi se pojmovnik.

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 150,00 Kn

ŽIVI SVIJET 4 : udžbenik biologije za četvrti razred gimnazije

Autori: Srećko Jelenić, Mladen Kerovec, Zlatko Mihaljević, Ivančica Ternjej, Petar Tomev Mitrikeski

Cijena: 75,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŽIVI SVIJET 4 : radna bilježnica iz biologije za četvrti razred gimnazije

Autori: Karlo Horvatin, Gorica Grozdanić, Željko Krstanac

Cijena: 75,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
BIOLOGIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 246,00 Kn

GENETIKA I EVOLUCIJA : udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije

Autori: Mirjana Pavlica, Josip Balabanić

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GENETIKA I EVOLUCIJA : radna bilježnica za biologiju u četvrtom razredu gimnazije

Autori: Sanja Mikulić, Dalibor Sumpor

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

EKOLOGIJA : radna bilježnica za biologiju u četvrtom razredu gimnazije i srednje strukovne škole

Autori: Mišo Rašan

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

EKOLOGIJA : udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije i srednje strukovne škole

Autori: Milan Meštrov, Draganović Zrnka

Cijena: 69,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
DRVODJELJSKE ŠKOLE

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 72,45 Kn

PRIPREMA PROIZVODNJE IV : udžbenik za 4. razred drvodjeljske škole

Autori: Denis Jelačić

Cijena: 72,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 155,00 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 4 : udžbenik za ekonomiste

Autori: Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka Šimundić

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 4 : radna bilježnica za ekonomiste

Autori: Željko Mrnjavac, Lana Kordić, Blanka šimundić

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 1.050,00 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 4 : udžbenik u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Đuro Benić, Ivan Režić, Marinko Škare, Nella Terihaj

Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRAVNO OKRUŽENJE POSLOVANJA : radna bilježnica u četvrtom razredu srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Helena Majić, Željko Pajalić

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA : radna bilježnica u četvrtom razredu srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Željko Tintor, Marija Horvatić Kapelac, Miran Novokmet

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNOVODSTVO 4 : udžbenik u četvrtom razredu srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Branka Marić, Ljerka Dragović Kovač, Maja Safret, Dubravka Hržica

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 4 : radna bilježnica u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Gordana Zoretić, Ivan Režić

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

VJEŽBENIČKA TVRTKA 2 : udžbenik u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola s višemedijskim nastavnim materijalima za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Zorica Rajčević, Dragan Stanković, Vitomir Tafra

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA : udžbenik u četvrtom razredu srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Željko Tintor

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KNJIGOVODSTVO NA RAČUNALU : radna bilježnica za 4. razred ekonomske škole

Autori: Ljerka Dragović-Kovač, Branka Marić

Cijena: 87,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MARKETING 2 : udžbenik u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Ondina Čižmek Vujnović, Zoran Krupka, Jurica Pavičić, Goran Vlašić

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MARKETING USLUGA : udžbenik u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica - izborni predmet

Autori: Đurđana Ozretić Došen, Olivera Jurković Majić

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRAVNO OKRUŽENJE POSLOVANJA : udžbenik u četvrtom razredu srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Vilim Gorenc, Andrea Pešutić, Helena Majić, Željko Pajalić, Mirjana Pavić

Cijena: 109,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RAČUNOVODSTVO 4 : radna bilježnica u četvrtom razredu srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Branka Marić, Ljerka Dragović Kovač, Dubravka Hržica

Cijena: 63,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRŽIŠTE KAPITALA : udžbenik u četvrtom razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje ekonomist/ekonomistica

Autori: Marinko Škare, Josipa Ilić, Mirjana Nemet, Dean Sinković, Marija Tolušić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
EKONOMSKE ŠKOLE

Nakladnik: MATE

Ukupno: 537,97 Kn

VJEŽBENIČKA TVRTKA 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole

Autori: Sanja Arambašić, Antonija Čalić, Hrvoje Kovač, Olivera Jurković Majić, Luka Rupčić

Cijena: 86,60 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BANKARSTVO I OSIGURANJE 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole

Autori: Renata Muženić, Martina Petrac, Ante Žigman

Cijena: 116,90 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MARKETING 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole

Autori: Maja Martinović, Olivera Jurković Majić, Ana Babić, Ana Kuštrak, Martina Čaić

Cijena: 90,93 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MARKETING USLUGA : udžbenik za 4. razred ekonomske škole

Autori: Predrag Haramija, Ana Kuštrak, Martina Čaić, Ana Babić, Katarina Miličević

Cijena: 89,30 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE EKONOMIJE 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole

Autori: Amina Ahec Šonje, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro, Miljana Valdec, Ante Žigman

Cijena: 62,24 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRŽIŠTE KAPITALA : udžbenik za 4. razred ekonomske škole

Autori: Mato Njavro, Dina Vasić, Goran Pavlović

Cijena: 92,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 520,00 Kn

ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURISM INDUSTRY 02 : udžbenik za 4. razred hotelijersko-turističkih škola : 9. godina učenja

Autori: Mark Davies, Elizabeth Harrison-Paj, Susan Shaw-Manenica

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURISM INDUSTRY O2 : radna bilježnica iz engleskog jezika za 4. razred hotelijersko-turističkih škola : 9. godina učenja

Autori: Marc Davies, Elizabeth Harrison-Paj, Susan Shaw-Manenica

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

STUDY TEHNICAL ENGLISH 2 : radna bilježnica iz engleskog jezika za 4. razred srednjih tehničkih škola

Autori: Brankica Bošnjak-Terzić, Tamara Budimir

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DISCOVER MEDICAL ENGLISH 2 : udžbenik iz engleskog jezika za 4. razred medicinske škole, 9. godina učenja

Autori: Anica Gregović

Cijena: 101,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

STUDY TEHNICAL ENGLISH 2 : udžbenik engleskog jezika za 4. razred srednjih tehničkih škola

Autori: Brankica Bošnjak-Terzić

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURISM INDUSTRY O2 : udžbenik engleskog jezika s CD-om za 4. razred hotelijersko-turističkih škola : 9. godina učenja

Autori: Marc Davies, Elizabeth Harrison-Paj, Susan Shaw-Manenica

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 160,00 Kn

NEW HORIZONS 4 STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 4. razred strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i četvorogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik

Autori: Paul Radley, Daniela Simons, Ronan McGuinness

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NEW HORIZONS 4 WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 4. razred strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i četvorogodišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik

Autori: Paul Radley, Daniela Simons

Cijena: 61,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 180,00 Kn

TUNE UP! 4 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za četvrti razred gimnazije, prvi strani jezik

Autori: Irena Pavlović, Ivana Špiranec, Rebecca Charry Roje

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TUNE UP! 4 : radna bilježnica iz engleskoga jezika za četvrti razred gimnazije, prvi strani jezik

Autori: Irena Pavlović, Ivana Špiranec, Rebecca Charry Roje

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 274,00 Kn

ENGLISH IN MIND 5 : Student's Book 5 with DVD-ROM

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ENGLISH IN MIND 5 : Workbook 5

Autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

Cijena: 64,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LOG ON @ 4 IN FRAME : udžbenik engleskog jezika s CD-om za 4. razred gimnazija i srednjih četverogodišnjih škola

Autori: Martin Doolan, Stephen Hindlaugh, Katarina Ivić-Doolan

Cijena: 96,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK

Nakladnik: Oxford University Press

Ukupno: 170,00 Kn

SOLUTIONS 2nd EDITION, ADVANCED STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika B2+ za 3. ili 4. razred gimnazije, prvi strani jezik i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Tim Falla, Paul A. Davies

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SOLUTIONS 2nd EDITION, ADVANCED WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik B2+ za 3. ili 4. razred gimnazije, prvi strani jezik i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Caroline Krantz, Paul Kelly, Tim Falla, Paul A. Davies, Jill Florent

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 115,00 Kn

ON SCREEN B2: udžbenik iz engleskog jezika za 3. i 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ENGLESKI JEZIK – POČETNO I NAPREDNO UČENJE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 120,00 Kn

NEW ENTERPRISE B2: udžbenik iz engleskog jezika za 3. i 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, prvi i drugi strani jezik

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ETIKA

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 89,00 Kn

FILOZOFIJA MORALA

Autori: Tomislav Reškovac

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ETIKA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 89,00 Kn

ETIKA 4 - ETIKA ILI O DOBRU : udžbenik etike u četvrtom razredu gimnazija i srednjih škola

Autori: Petar Jakopec

Cijena: 89,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FILOZOFIJA

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 101,00 Kn

FILOZOFIJA : udžbenik filozofije za 4. razred gimnazije

Autori: Tomislav Reškovac

Cijena: 101,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FILOZOFIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 101,00 Kn

FILOZOFIJA - UVOD I POVIJEST : udžbenik filozofije u četvrtom razredu općih, jezičnih i klasičnih gimnazija

Autori: Boris Kalin

Cijena: 101,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - DVOGODIŠNJI I TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 150,00 Kn

FIZIKA 3 : udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike

Autori: Jakov Labor

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 3 : zbirka zadataka za 3. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike

Autori: Jakov Labor

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 160,00 Kn

FIZIKA 4 : udžbenik za 4. razred gimnazije

Autori: Jakov Labor

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 4 : zbirka zadataka za 4. razred gimnazije

Autori: Jakov Labor

Cijena: 54,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 407,28 Kn

FIZIKA 4, POJMOVI I KONCEPTI : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 4. razred gimnazija (B - inačica)

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 132,90 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 4 POJMOVI I KONCEPTI : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 4. razred gimnazija, A inačica

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 132,90 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 4, POJMOVI I KONCEPTI : zbirka zadataka za 4. razred gimnazija (B - inačica)

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković

Cijena: 70,74 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 4 POJMOVI I KONCEPTI : zbirka zadataka za 4. razred gimnazija, A inačica

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 70,74 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 114,00 Kn

FIZIKA 4 : udžbenik za 4. razred gimnazije (inačica B)

Autori: Tonči Andreis, Miro Plavčić, Nikica Simić

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 186,00 Kn

FIZIKA 4 : udžbenik za 4. razred gimnazije

Autori: Vladimir Paar

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 4 : zbirka riješenih zadataka iz fizike za 4. razred gimnazije

Autori: Vladimir Paar, Vladimir Šips

Cijena: 81,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 164,00 Kn

FIZIKA 4 : udžbenik za 4. razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike

Autori: Jakov Labor

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 4 : zbirka zadataka za 4. razred srednjih strukovnih škola s četvrerogodišnjim programom fizike

Autori: Jakov Labor

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 228,90 Kn

FIZIKA 4, POJMOVI I KONCEPTI : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola s četverogodišnjim učenjem fizike

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec

Cijena: 156,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 4, POJMOVI I KONCEPTI : zbirka zadataka za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola s četverogodišnjim učenjem fizike

Autori: Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković

Cijena: 72,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAM

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 107,00 Kn

FIZIKA 4 : udžbenik fizike za četvrti razred četverogodišnje strukovne škole

Autori: Damir Pavlović, Marin Srdelić

Cijena: 107,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
FRANCUSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 176,00 Kn

REFLECHIS ET DIS - LE EN FRANÇAIS 4 : udžbenik francuskog jezika za 4. razred srednje škole : 4. godina učenja

Autori: Ivana Batušić, Yvonne Vrhovac

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

REFLECHIS ET DIS - LE EN FRANÇAIS 4 : radna bilježnica iz francuskog jezika za 4. razred srednje škole : 4. godina učenja

Autori: Ivana Batušić, Yvonne Vrhovac

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 305,00 Kn

TURISTIČKA GEOGRAFIJA HRVATSKE : udžbenik iz geografije za srednje turističke škole

Autori: Emil Čokonaj, Ružica Vuk

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIJA 4 : udžbenik iz geografije za VI. razred gimnazije

Autori: Dragutin Feletar, Ružica Vuk

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIJA 4 : udžbenik iz geografije za IV. razred ekonomske škole

Autori: Dragutin Feletar, Petar Feletar

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 109,00 Kn

TERRA 4 : udžbenik geografije za četvrti razred gimnazije

Autori: Hrvoje Grofelnik

Cijena: 109,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GEOGRAFIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 307,00 Kn

EKONOMSKA GEOGRAFIJA 4 : udžbenik za 4. razred ekonomskih škola

Autori: Miljenko Bilen, Kristina Bučar-Perić

Cijena: 97,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIJA 4 : udžbenik geografije u četvrtom razredu gimnazije

Autori: Hermenegildo Gall, Predrag Kralj, Robert Slunjski

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIJA HRVATSKE : udžbenik geografije u četvrtom razredu gimnazije

Autori: Danijel Jukopila, Vesna Kralj, Branka Obradović Martinec

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA UMJETNOST - ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 105,00 Kn

GLAZBENI SUSRETI 4. VRSTE : udžbenik glazbene umjetnosti s 3 zvučna CD-a za četvrti razred gimnazije

Autori: Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
GLAZBENA UMJETNOST - ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 99,00 Kn

GLAZBENA UMJETNOST 4 : udžbenik glazbene umjetnosti s višemedijskim nastavnim materijalima na 3 CD-a u četvrtom razredu gimnazije

Autori: Rozina Palić Jelavić, Nada Medenica

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 112,00 Kn

FON-FON 4 : udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije

Autori: Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer

Cijena: 75,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FON-FON 4 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije

Autori: Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer

Cijena: 37,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 108,00 Kn

UČIMO HRVATSKI JEZIK 4 : udžbenik hrvatskog jezika u četvrtom razredu gimnazije

Autori: Marina Čubrić

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UČIMO HRVATSKI JEZIK 4 : radna bilježnica za hrvatski jezik u četvrtom razredu gimnazije

Autori: Marina Čubrić

Cijena: 36,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 110,00 Kn

BAŠTINA RIJEČI 4 : čitanka iz hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije sa separatom: Pregled povijesti književnosti

Autori: Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik

Samim nazivom udžbenika Baština riječ, autora Milivoja Solara, Snježane Zrinjan i Višnje Sorčik, nastojalo se ukazati na važnost književne baštine, a sadržaj je oblikovan tako da učenicima omogući upoznavanje novih djela, pisaca, književnopovijesnih razdoblja i književnoteorijskih činjenica na njima primjeren način. Od učenika se očekuje da što više sami zaključuju, povezuju, uočavaju tematske arhetipske podudarnosti u djelima iz udaljenih književnopovijesnih razdoblja te da što više govorno i pisano oblikuju svoje zaključke kako o djelu, tako i o poetici razdoblja u kojemu je djelo nastalo. Struktura udžbeničke jedinice omogućuje profesorima da oblikuju nastavni sat prema ponuđenim sadržajima iz kojih se mogu izvesti ciljevi i ishodi učenja. Uz čitanku Baština riječi 1 je i posebna knjižica Teorija književnosti (koja čini cjelinu s udžbenikom) u kojoj je pregled osnovnih književnoteorijskih pojmova, a učenicima može poslužiti kao podsjetnik do 4. razreda. Uz Baštinu riječi 4 je knjižica Pregled povijesti književnosti koja omogućuje učenicima samostalnu pripremu državne mature uz pregled književnopovijesnih razdoblja, njihovih poetika, pisaca i najznačajnijih djela te njihovih obilježja. Radi se o sistematizaciji cjelokupnoga gradiva iz književnosti od 1. do 4. razreda gimnazije.

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 112,00 Kn

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 4 : čitanka za četvrti razred gimnazije

Autori: Dragica Dujmović-Markusi, Terezija Pavić-Pezer, Sandra Rosseti-Bazdan

Cijena: 112,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 106,00 Kn

ČITANKA 4 : čitanka u četvrtom razredu gimnazije

Autori: skupina autora

Cijena: 106,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 211,00 Kn

HRVATSKI JEZIK (GLAGOLJU) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za četvrti razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Nataša Sajko

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKI JEZIK 4 : udžbenik za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Snježana Zrinjan

Udžbenik za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola usklađen je s nastavnim planom i programom i odobrilo ga je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. U udžbeniku se nalaze sljedeće cjeline: leksem, leksikologija; izražavanje i povijest jezika. Osobitost udžbenika predstavljaju dodaci iz pravopisa (pregled najznačajnijih pravopisnih pravila), gramatike (ponavljanje osnovnih pojmova od 1. do 3. razreda) te povijesti jezika (ponavljanje gradiva od 1. do 3. razreda) te je kao takav osobito prikladan za pripremu državne mature iz hrvatskoga jezika. U okviru udžbeničke cjeline Leksem, leksikologija nalaze se jedinice: jezični sustav i jezični znak; metafora i metonimija; sinonimi i sinonimija; antonimi i antonimija; homonimi i homonimija; vremenska raslojenost leksika; prostorna raslojenost leksika, funkcionalna raslojenost leksika, leksičko posuđivanje i jezični purizam, frazem i frazeologija i leksikografija. Cjelina Izražavanje obuhvaća: zapisnik, raspravu i komunikacijske tekstove. Povijest jezika donosi razvoj hrvatskoga jezika u XX. stoljeću. Polazišta za obradu jezičnih sadržaja su suvremena djela, npr. Postmodernizam za početnike; Jurica Pavičić, Kuća njene majke; Julijana Matanović, Laura nije samo anegdota; Roman Simić, U što se zaljubljujemo; Renato Baretić, Osmi povjerenik; José Carlos Somoza, Spilja ideja; Govorimo hrvatski (jezični savjeti); Lucija Stamać, Mala sirena; Edo Popović, Izlaz Zagreb jug.

Cijena: 68,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKI JEZIK 4 : radna bilježnica uz udžbenik za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Snježana Zrinjan

Radna bilježnica prati sadržaje udžbenika Hrvatski jezik 4 i donosi mnogo zadataka koji služe za ponavljanje jezičnoga gradiva usvojenog od 1. do 3. razreda. Zato su udžbenik Hrvatski jezik 4 i pripadajuća mu radna bilježnica osobito prikladni za ponavljanje gradiva i pripremu državne mature iz hrvatskoga jezika.

Cijena: 33,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 115,00 Kn

HRVATSKI JEZIK 4 : udžbenik za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Marina Čubrić

Cijena: 76,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKI JEZIK 4 : radna bilježnica za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Marina Čubrić

Cijena: 39,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 200,00 Kn

KNJIŽEVNOST 4 : čitanka za 4. razred četverogodišnje strukovne škole

Autori: Snježana Zrinjan

Udžbenik za četvrti razred četverogodišnjih strukovnih škola odobrilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i usklađen je s nastavnim planom i programom iz hrvatskoga jezika.

Na početku udžbenika nalazi se pregled gradiva naučenog u 1., 2. i 3. razredu (periodizacija književnosti – europske i hrvatske), pregled osnovnih književnoteorijskih pojmova te pregled stilskih izražajni sredstava ili figura. To učenicima omogućava ponavljanje tijekom cijele školske godine i kvalitetno pripremanje za državnu maturu.

Obilježja književnopovijesnih razdoblja povezuju se s obilježjima djela koja pripadaju ostalim umjetnostima. Biografije i stvaralačke biografije pisaca upotpunjene su skicama koje ukazuju na piščevu pripadnost pojedinom razdoblju i trajanje njegova života u odnosu na trajanje toga razdoblja.

U okviru udžbeničkih jedinica navode se i objašnjavaju osnovni književnoteorijski pojmovi važni za određeno djelo i određeno razdoblje.

Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKI JEZIK (GLAGOLJU) : čitanka iz hrvatskoga jezika za četvrti razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Nataša Sajko

Cijena: 110,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 103,00 Kn

ČITANKA 4 : čitanka u četvrtom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole

Autori: Marija Čurić, Sanja Dužević-Šepac

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST I JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 111,00 Kn

HRVATSKI JEZIK, JEZIČNO IZRAŽAVANJE I KNJIŽEVNOST 4 : udžbenik za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Lana Hudeček, Blanka Mesić, Milica Mihaljević, Josip Pilić

Cijena: 81,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKI JEZIK, JEZIČNO IZRAŽAVANJE I KNJIŽEVNOST 4 : radna bilježnica za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Lana Hudeček, Blanka Mesić, Milica Mihaljević, Josip Pilić

Cijena: 30,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
HRVATSKI JEZIK - ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST I JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 93,00 Kn

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 4 : udžbenik za 4. razred četverogodišnjih strukovnih tehničkih škola

Autori: Dragutin Rosandić

Cijena: 93,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
INFORMATIKA

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 124,00 Kn

NAPREDNO RJEŠAVANJE PROBLEMA PROGRAMIRANJEM U PYTHONU : udžbenik za prirodoslovno-matematičke gimnazije

Autori: Leo Budin, Predrag Brođanac, Zlatka Markučič, Smiljana Perić

Cijena: 124,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 136,00 Kn

KEMIJA 4 : udžbenik iz kemije za četvrti razred gimnazije (s CD-om)

Autori: Nikolina Ribarić, Irena Futivić, Nikola Sakač

Tekst udžbenika napisan je u skladu s Planom i programom i Nacionalnim obrazovnim kurikulom te prati suvremene spoznaje kemije kao znanosti. Sadržaji nastavnih jedinica u skladu su i sa zahtjevima nacionalnih ispita odnosno državnom maturom. Više nastavnih tema započinje uvodnom stranicom s popisom nastavnih tema. Rubrika „Kemija u fokusu“ donosi dodatnu zanimljivost i poveznicu kemije s događajima, pojavama i procesima u svakodnevnom životu. Važne definicije, ključni pojmovi ili formule posebno su vizualno istaknuti. Nastavni sadržaj izlaže se tako da se izbjegne nabrajanje činjenica i formula, već se nizom primjera navodi učenike da uoče kako ih kemijske zakonitosti okružuju u svakodnevnom životu. Udžbenik obiluje rubrikama kao što su: „Usvojenost osnovnih pojmova“, „Primjena koncepata“ te „Kritičko mišljenje i primjena u svakodnevnom životu“. U kreiranju zadataka autori su vodili računa da su zastupljeni i zadatci za učenike slabijih sposobnosti, ali i zadatci za učenike s posebno razvijenim zanimanjem za kemiju.

Cijena: 96,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KEMIJA 4 : zbirka zadataka iz kemije za četvri razred gimnazije

Autori: Gordana Pavlović

Zbirka zadataka započinje kratkim uvodom koji osim teksta, donosi sheme, crteže i dijagrame kojima se vizualno oblikuje određeni nastavni sadržaj nakon čega slijede brojni zadatci. Zbirka zadataka sadrži raznolike tipove zadataka. Rješavanjem zadataka iz zbirke učenici će postići razumijevanja pojmova, a ne rutinizirani postupak uvrštavanja poznatih varijabli u formulu i pridobivanje numeričkog rješenja. Na kraju svake nastavne teme nalaze se rješenja zadataka.

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 135,00 Kn

TEMELJI ORGANSKE KEMIJE : udžbenik za 4. razred gimnazije

Autori: Blanka Sever, Dubravka Stričević

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEMELJI ORGANSKE KEMIJE : zbirka riješenih primjera i zadataka iz organske kemije za učenike četvrtih razreda srednjih škola

Autori: Dubravka Stričević, Blanka Sever, Helena Čičak

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 136,00 Kn

KEMIJA UGLJIKOVIH SPOJEVA : udžbenik kemije u četvrtom razredu gimnazije

Autori: Vesna Petrović Peroković, Ivan Halasz, Dubravka Turčinović

Cijena: 96,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KEMIJA UGLJIKOVIH SPOJEVA : zbirka zadataka za kemiju u četvrtom razredu gimnazije

Autori: Ilda Planinić

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KEMIJA - ZA DVOGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 93,00 Kn

PRAKTIKUM IZ FIZIKALNE KEMIJE : za srednje strukovne škole

Autori: Sonja Rupčić-Petelinc, Zoran Weihnacht

Cijena: 93,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KOMERCIJALIST / KOMERCIJALISTICA

Nakladnik: BIROTEHNIKA

POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 : udžbenik s CD-om za 3. i 4. razred za zanimanje komercijalist

Autori: Dušanka Gaćeša, Milan Komorčec, Nermin Srećko Montel, Jelena Šipušić Jurčić

Cijena: 121,50 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KOMERCIJALIST / KOMERCIJALISTICA

Nakladnik: POUZ

Ukupno: 95,00 Kn

TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE : udžbenik za 3. razred strukovne škole

Autori: Stjepan Brzak

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
KOMERCIJALIST / KOMERCIJALISTICA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 408,00 Kn

MARKETING : udžbenik za 4. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje komercijalist/komercijalistica

Autori: Ondina Čižmek Vujnović, Dragomir Mađerić, Fedor Rocco

Cijena: 101,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PODUZETNIŠTVO 2 : udžbenik za 4. razred, zanimanje komercijalist/komercijalistica

Autori: Suzana Đurđević

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIKE VANJSKOTRGOVINSKOG POSLOVANJA : udžbenik u 4. razredu srednjih strukovnih škola, smjer komercijalist

Autori: Ivo Andrijanić, Tatjana Frančić-Mikulić, Bosiljka Vinković-Kukolić

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PSIHOLOGIJA PRODAJE : udžbenik za 4. razred komercijalista

Autori: Lovorka Brajković, Ivana Đurković, Aleksandra Kargačin

Cijena: 97,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA UMJETNOST

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 105,00 Kn

LIKOVNA UMJETNOST 4 : udžbenik iz likovne umjetnosti za 4. razred srednjih škola s četverogodišnjim programom

Autori: Natalija Stipetić-Čus, Zrinka Jurić-Avmedoski, Blanka Petrinec-Fulir, Elen Zubek

Udžbenik je zamišljen kao pregled zbivanja u likovnoj umjetnosti od početka 20. stoljeća do danas. Obrađeni su osnovni pojmovi vezani uz slikarstvo, skulpturu, arhitekturu te druge oblike vizualnog izražavanja koji nastaju upravo u 20. stoljeću i kontinuiraju do danas. Tekstove prate reproducirani likovni primjeri iz svjetske i nacionalne vizualne umjetnosti, a iza svake se lekcije nalaze dodatni sadržaji, koji omogućuju ponavljanje ključnih pojmova, te vježbe. Svaka se lekcija sastoji od pet dijelova: nastavne teme, ključnih pojmova, pitanja za ponavljanje, zadataka za primjenu usvojenog znanja i dodatka za učenike koji žele saznati još više o obrađenoj temi. Na kraju udžbenika nalazi se popis manje poznatih pojmova, koji su u tekstu posebno istaknuti. Cilj nam je probuditi zanimanje za likovnu umjetnost, što je osnovni preduvjet za razumijevanje i aktivno sudjelovanje u suvremenim likovnim događanjima, i razviti pozitivan odnos prema očuvanju kulturne baštine.

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA UMJETNOST

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 105,00 Kn

STILOVI, RAZDOBLJA, ŽIVOT 3 : umjetnost i vizualna kultura 20. stoljeća : udžbenik za 4. razred gimnazije

Autori: Radovan Ivančević

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
LIKOVNA UMJETNOST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 210,00 Kn

LIKOVNA UMJETNOST 2 - OPĆA POVIJEST UMJETNOSTI : OD PRAPOVIJESTI DO SUVREMENOSTI : udžbenik za 2. razred gimnazije s dvogodišnjim programom likovne umjetnosti

Autori: Antun Karaman

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LIKOVNA UMJETNOST 4 : udžbenik likovne umjetnosti u četvrtom razredu gimnazije i umjetničke škole

Autori: Jadranka Damjanov

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA OPĆU, JEZIČNU I KLASIČNU GIMNAZIJU

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 145,00 Kn

MATEMATIKA 4 - 1. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred gimnazije

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 72,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4 - 2. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred gimnazije

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 72,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA OPĆU, JEZIČNU I KLASIČNU GIMNAZIJU

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 144,00 Kn

MATEMATIKA 4 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred gimnazije i tehničke škole, 2. polugodište

Autori: Zvonimir Šikić, Milena Ćulav Markičević, Petar Vranjković

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred gimnazije i tehničke škole, 1. polugodište

Autori: Zvonimir Šikić, Milena Ćulav Markičević, Petar Vranjković

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA OPĆU, JEZIČNU I KLASIČNU GIMNAZIJU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 144,00 Kn

MATEMATIKA 4 - 1. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu opće, jezične i klasične gimnazije

Autori: Aneta Copić, Sanja Antoliš, Toni Milun, Franka Miriam Brückler

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4 - 2. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu opće, jezične i klasične gimnazije

Autori: Aneta Copić, Sanja Antoliš, Toni Milun, Franka Miriam Brückler

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKU GIMNAZIJU

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 194,00 Kn

MATEMATIKA 4 - 2. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred prirodoslovno-matematičke gimnazije

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 96,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4 - 1. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred prirodoslovno-matematičke gimnazije

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 98,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKU GIMNAZIJU

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 144,00 Kn

MATEMATIKA 4/II. : udžbenik za 2. polugodište 4. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije

Autori: Sanja Antoliš, Aneta Copić

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4/I. : udžbenik za 1. polugodište 4. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije

Autori: Sanja Antoliš, Aneta Copić

Cijena: 72,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: ALKA

Ukupno: 415,00 Kn

MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za četvrti razred srednje škole - zanimanje komercijalist, II. dio

Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4 : udžbenik za ekonomiste i komercijaliste

Autori: Đurđica Salamon Padjen, Boško Šego, Tihana Škrinjarić

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred ekonomske škole

Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za četvrti razred srednje škole - zanimanje komercijalist, I. dio

Autori: Đurđica Salamon, Boško Šego

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 437,00 Kn

MATEMATIKA 4 : udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred ugostiteljsko-turističkih škola

Autori: Vesna Erceg, Sanja Varošanec

Cijena: 117,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4 - 1. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred tehničkih škola

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 96,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4 - 2. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred tehničkih škola

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 98,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4 : udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred ekonomskih škola

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović, Sonja Banić

Cijena: 126,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 139,65 Kn

MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred ekonomskih škola

Autori: Ivo Đurović, Jasenka Đurović, Branko Pasanović, Sanja Rukavina

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
MATEMATIKA - ZA ČETVEROGODIŠNJE PROGRAME

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 492,00 Kn

MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred srednjih ekonomskih škola, 2. dio

Autori: Kristina Šorić

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred srednjih ekonomskih škola, 1. dio

Autori: Kristina Šorić

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4, 1. DIO : udžbenik za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Dobrila Golubović, Petar Javor

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4, 2. DIO : udžbenik za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Dobrila Golubović, Petar Javor

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred srednje škole za zanimanje komercijalist/komercijalistica - 1. dio

Autori: Kristina Šorić

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred srednje škole za zanimanje komercijalist/komercijalistica - 2. dio

Autori: Kristina Šorić

Cijena: 82,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Klett Verlag d.o.o.

Ukupno: 212,00 Kn

TEAM DEUTSCH NEU 4 : radna bilježnica njemačkog jezika za 4. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 9. godina učenja

Autori: Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić

Cijena: 83,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DIREKT NEU 4 : udžbenik njemačkog jezika za 4. razred gimnazija i strukovnih škola, za početno (4. godina učenja) kao i za napredno učenje (9. godina učenja) sa audio CD-om

Autori: Beata Ćwikowska, Beata Jaroszewicz, Anna Wojdat-Niklewska; suradnik u preradi: Toni Škeva

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 526,00 Kn

DEUTSCH FÜR DEN BERUF 4 : radna bilježnica njemačkog jezika za 4. razed strukovnih škola, 9. godina učenja

Autori: Dunja Ptiček, Angelina Puović

Cijena: 54,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH FÜR DEN BERUF 4 : udžbenik njemačkog jezika za 4. razred strukovnih škola, 9. godina učenja

Autori: Dunja Ptiček, Angelina Puović

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH IN DER WIRTSCHAFTSSCHULE 4 Fachsprache Deutsch : udžbenik njemačkog jezika za 4. razred ekonomskih škola : 9. godina učenja

Autori: Ljiljana Troskot

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH IST KLASSE! 4 : udžbenik njemačkog jezika s audio CD-om u četvrtom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola - 9. i 12. godina učenja

Autori: Jasminka Pernjek, Marija Lütze-Miculinić

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH IST KLASSE! 4 : radna bilježnica za njemački jezik u četvrtom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola - 9. i 12. godina učenja

Autori: Jasminka Pernjek, Marija Lütze-Miculinić

Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DEUTSCH IM TOURISMUS 2 : udžbenik za 4. razred hotelijersko-turističkih škola : 4. godina učenja

Autori: Nevenka Blažević

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Klett Verlag d.o.o.

Ukupno: 187,00 Kn

TEAM DEUTSCH NEU 4 : radna bilježnica njemačkog jezika za 4. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 9. godina učenja

Autori: Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić

Cijena: 83,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEAM DEUTSCH NEU 4 : udžbenik njemačkog jezika za 4. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 9. godina učenja s pripadajućim audio CD-om

Autori: Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
NJEMAČKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK

Nakladnik: Klett Verlag d.o.o.

Ukupno: 187,00 Kn

TEAM DEUTSCH NEU 4 : radna bilježnica njemačkog jezika za 4. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 9. godina učenja

Autori: Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić

Cijena: 83,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEAM DEUTSCH NEU 4 : udžbenik njemačkog jezika za 4. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 9. godina učenja s pripadajućim audio CD-om

Autori: Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLITIKA I GOSPODARSTVO

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 92,00 Kn

POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za četvrti razred gimnazije

Autori: Ana Knežević-Hesky

Politika i gospodarstvo, udžbenik za četvrti razred gimnazije napravljen prema postojećem Nastavnom planu i programu, obuhvaća temeljne političke i gospodarske pojmove, prilagođen samostalnom radu učenika, pruža sveobuhvatno znanje te je prilagođen za pripremanje izbornog predmeta Politike i gospodarstva na državnoj maturi.

Cijena: 92,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLITIKA I GOSPODARSTVO

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 92,00 Kn

POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za 4. razred gimnazije

Autori: Nenad Fanuko

Cijena: 92,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLITIKA I GOSPODARSTVO

Nakladnik: SysPrint d.o.o.

Ukupno: 91,00 Kn

POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za gimnazije

Autori: Goran Sunajko, Dario Čepo, Ivo Goldstein

Cijena: 91,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLITIKA I GOSPODARSTVO

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 92,00 Kn

POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik u četvrtom razredu gimnazije

Autori: Đuro Benić, Nataša Vulić

Cijena: 92,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POLJOPRIVREDNE ŠKOLE

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 372,00 Kn

SVINJOGOJSTVO : udžbenik za 4. razred poljoprivrednih škola

Autori: Mirta Balenović, Tomislav Balenović

Cijena: 124,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OVČARSTVO I KOZARSTVO : udžbenik za 4. razred poljoprivrednih škola

Autori: Velimir Sušić

Cijena: 124,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PERADARSTVO : udžbenik za 4. razred poljoprivrednih škola

Autori: Mirta Balenović, Tomislav Balenović

Cijena: 124,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POMORSKE ŠKOLE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 104,00 Kn

ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA : udžbenik za pomorske škole

Autori: Anton Simović

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POMORSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 114,00 Kn

ASTRONOMSKA NAVIGACIJA 2 : za 4. razred srednjih pomorskih škola

Autori: Maksim Klarin

Cijena: 114,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Alfa d.d.

Ukupno: 112,00 Kn

POVIJEST 4 : udžbenik za 4. razred gimnazije

Autori: Miroslav Akmadža, Mario Jareb, Zdenko Radelić

Cijena: 112,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: MERIDIJANI

Ukupno: 103,00 Kn

POVIJEST 4 : udžbenik iz povijesti za IV. razred gimnazije

Autori: Hrvoje Petrić, Jakša Raguž

Cijena: 103,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POVIJEST

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 119,00 Kn

KORACI KROZ VRIJEME 4 : udžbenik povijesti u četvrtom razredu gimnazije

Autori: Krešimir Erdelja, Igor Stojaković

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
POŠTANSKE ŠKOLE

Nakladnik: TŠZG

Ukupno: 100,00 Kn

POŠTANSKI PROMET 4

Autori: Pero Tabak

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PROMETNE ŠKOLE - CESTOVNI PROMET

Nakladnik: ŠCP

PROMETNA TEHNIKA 2 : udžbenik za 4. razred za zanimanja u cestovnom prometu

Autori: Vlasta Perotić

Cijena: 113,40 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
PROMETNE ŠKOLE - ŽELJEZNIČKI PROMET

Nakladnik: TŠZG

Ukupno: 270,00 Kn

UPORABA VAGONA

Autori: Josip Kunac

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

STROJARSKI DIO VUČNIH VOZILA II. : udžbenik za 4. razred za zanimanje tehničar vuče-strojovođa

Autori: Niko Ujaković

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TALIJANSKI JEZIK

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 548,00 Kn

L'ITALIANO PER L'OPERATORE : TURISTICO E ALBERGHIERO : udžbenik talijanskog jezika za 3. razred ugostiteljsko-turističkih škola : 7. godina učenja

Autori: Dolores Miškulin Čubrić

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AFFARE FATTO 4 : radna bilježnica za talijanski jezik u četvrtom razredu četverogodišnjih strukovnih škola - 4. godina učenja, 2. strani jezik

Autori: Milvia Marić-Kos, Maria Rugo

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AFFARE FATTO 4 : udžbenik talijanskog jezika u četvrtom razredu četverogodišnjih strukovnih škola - 4. godina učenja, 2. strani jezik

Autori: Milvia Marić-Kos, Maria Rugo

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

STIAMO INSIEME 4 : radna bilježnica za 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Ingrid Damiani Einwalter

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

STIAMO INSIEME 4 : udžbenik za 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Ingrid Damiani Einwalter

Cijena: 101,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'ITALIANO PER IL TURISMO E L'INDUSTRIA ALBERGHIERA 2 : udžbenik s CD-om za 4. razred hotelijersko-turističkih škola : 4. godina učenja

Autori: Dolores Miškulin-Čubrić

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE GRADITELJSTVA

Nakladnik: SŠB

TEHNOLOGIJA BETONA

Autori: Nikola Bujak

Cijena: 70,92 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 95,00 Kn

STROJNI ELEMENTI 2 : udžbenik za 1. do 4. razred srednje strukovne strojarske škole

Autori: Eduard Hercigonja

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE - PODRUČJE STROJARSTVA

Nakladnik: ŠN

Ukupno: 91,00 Kn

PNEUMATIKA I HIDRAULIKA 2. DIO - HIDRAULIKA

Autori: Gojko Nikolić, Jakša Novaković

Cijena: 91,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: ELEMENT

Ukupno: 232,00 Kn

ELEKTRONIČKA INSTRUMENTACIJA : udžbenik za srednje škole

Autori: Andrea Bednjanec

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SKLOPOVSKA OPREMA RAČUNALA : udžbenik za srednje škole

Autori: Andrea Bednjanec, Romana Bogut

Cijena: 128,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: Neodidacta d.o.o.

Ukupno: 354,82 Kn

ELEKTROENERGETIKA : udžbenik s multimedijskim sadržajem za tehničke škole u području elektrotehnike

Autori: Igor Kuzle, Hrvoje Pandžić

Cijena: 74,47 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ELEKTROENERGETIKA : radna bilježnica za tehničke škole u području elektrotehnike

Autori: Igor Kuzle, Hrvoje Pandžić

Cijena: 72,45 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DIGITALNA ELEKTRONIKA : radna bilježnica za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike

Autori: Damir Bošnjak

Cijena: 68,25 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DIGITALNA ELEKTRONIKA : udžbenik za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike

Autori: Damir Bošnjak, Nediljka Furčić, Aleksandar Szabo

Cijena: 139,65 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: TŠIM

ANALOGNI I DIGITALNI SKLOPOVI : udžbenik-radna bilježnica za srednje elektrotehničke škole

Autori: Mate Jović, Antonija Kolovrat, Asja Kovačević, Darko Kovačević

Cijena: 100,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
TEHNIČKE ŠKOLE – PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

Nakladnik: TŠZG

Ukupno: 120,00 Kn

SUSTAVNA PROGRAMSKA POTPORA

Autori: Vesna Anđelić

Cijena: 120,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: UMH

IRODALOM: a középiskolák 12. évfolyama számára

Autori: Károly Mohácsy, Géza Vasy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY : a középiskolák 12. évfolyama számára

Autori: Károly Mohácsy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IRODALOM: a középiskolák 12. évfolyama számára

Autori: Károly Mohácsy, Géza Vasy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY : a középiskolák 12. évfolyama számára

Autori: Károly Mohácsy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SLIJEPE

Nakladnik: UUOSSO

POVIJEST FILOZOFIJE : s odabranim tekstovima filozofa

Autori: Boris Kalin

Cijena: 3,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GLAZBENI SUSRETI 4. VRSTE : udžbenik glazbene umjetnosti za 4. razred gimnazije

Autori: Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov

Cijena: 1,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: PROSVJETA

Ukupno: 244,00 Kn

MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred opšte, jezičke i klasične gimnazije - 1. deo

Autori: Sanja Antoliš, Aneta Copić, Nevenka Antončić

Cijena: 71,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred opšte, jezičke i klasične gimnazije - 2. deo

Autori: Sanja Antoliš, Aneta Copić, Nevenka Antončić

Cijena: 71,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POLITIKA I PRIVREDA : udžbenik za 4. razred gimnazije

Autori: Đuro Benić

Cijena: 102,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA SRPSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: ZUBG

ČITANKA SA KNJIŽEVNOTEORIJSKIM POJMOVIMA : za 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Bosiljka Milić, Ljiljana Nikolić

Cijena: 58,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ČITANKA SA KNJIŽEVNOTEORIJSKIM POJMOVIMA : za 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola

Autori: Bosiljka Milić, Ljiljana Nikolić

Cijena: 58,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GRAMATIKA SRPSKOG JEZIKA : za gimnazije i srednje škole

Autori: Ljubomir Popović, Živojin Stanojčić

Cijena: 42,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU

Nakladnik: EDIT

MATEMATICA 4 : libro ed eserciziario per la IVa classe dei ginnasi, I parte

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATICA 4 : libro ed eserciziario per la IVa classe dei ginnasi, II parte

Autori: Branimir Dakić, Neven Elezović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UDŽBENICI ZA TALIJANSKU NACIONALNU MANJINU - UVEZENI

Nakladnik: EDIT

MODULI BLU DI MATEMATICA, MODULO V+W : derivati e studi di funzioni + integrali

Autori: Graziella Barozzi, Massimo Bergamini, Anna Trifone

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MODULI BLU DI MATEMATICA, MODULO V+W : derivati e studi di funzioni + integrali

Autori: Graziella Barozzi, Massimo Bergamini, Anna Trifone

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GAOT - VOLUME 3 : dalla fine dell '800 alla letteratura contemporanea

Autori: G. Salŕ, M. Sambugar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NUOVO CORSO DI DIRITTO 2 : diritto commerciale

Autori: Marco Capiluppi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IL MARKETING IN AZIENDA

Autori: Gianluca Brunori, Marilina Saba

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GESTIONE AZIENDALE DELLE RISORSE UMANE

Autori: Stefano Rascioni

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

L'UOMO E LA STORIA 3 : dai regimi totalitari al terzo millennio

Autori: E. Bonifazi, U. Dellamonica, A. Vissani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MODULI BLU DI MATEMATICA, MODULO O+Q : goniometria + trigonometria

Autori: Graziella Barozzi, Massimo Bergamini, Anna Trifone

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MODULI BLU DI MATEMATICA, MODULO U : funzioni e limiti

Autori: Graziella Barozzi, Massimo Bergamini, Anna Trifone

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PERCORSI DI DIRITTO ED ECONOMIA

Autori: Paolo Ronchetti

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MODULI BLU DI MATEMATICA, MODULO U : funzioni e limiti

Autori: Graziella Barozzi, Massimo Bergamini, Anna Trifone

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MODULI BLU DI MATEMATICA, MODULO O+Q : goniometria + trigonometria

Autori: Graziella Barozzi, Massimo Bergamini, Anna Trifone

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

CHIMICA ORGANICA

Autori: Harold Hart, Leslie E. Craine, David J. Hart, Christopher M. Hadad

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ITINERARIO NELL'ARTE, VOLUME 3 : dall'etŕ deli Lumi ai giorni nostri

Autori: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE ŠKOLE

Nakladnik: HOREBA

Ukupno: 81,00 Kn

ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA U UGOSTITELJSTVU 4 : udžbenik za četvrti razred hotelijerske škole, zanimanje turističko hotelijerski komercijalist

Autori: Franjo Radišić

Cijena: 81,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 230,00 Kn

ORGANIZACIJA POSLOVANJA PUTNIČKIH AGENCIJA : udžbenik za 4. razred hotelijersko-turističkih škola

Autori: Đani Bunja, Branka Kralj, Damir Meštrov

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TRGOVAČKO PRAVO U TURIZMU : udžbenik za 2. i 4. razred srednjih ugostiteljskih i hotelijersko-turističkih škola

Autori: Vilim Gorenc, Andrea Pešutić

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UPRAVNE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE

Nakladnik: BIROTEHNIKA

JAVNE FINANCIJE : udžbenik za 4. razred srednje upravne škole

Autori: Barbara Jelčić, Božidar Jelčić

Cijena: 67,50 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIKA KOMUNICIRANJA 2 : udžbenik za 4. razred

Autori: Dušanka Gaćeša, N. Gojčeta, M. Komorčec, M. Šincek

Cijena: 76,50 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UPRAVNI POSTUPAK 2 : udžbenik za 4. razred upravne i birotehničke škole

Autori: Ivan Matović

Cijena: 61,20 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
UPRAVNE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 446,00 Kn

TEHNIKA KOMUNICIRANJA 2 : udžbenik za 4. razred upravno-birotehničkih škola, za poslovne tajnike/tajnice

Autori: Smiljana Bezić, Mira Šincek

Cijena: 86,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OSNOVE PODUZETNIŠTVA I MENADŽMENTA : udžbenik za 3. razred upravno-birotehničkih škola

Autori: Suzana Đurđević

Cijena: 132,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UVOD U IMOVINSKO PRAVO : udžbenik za 3./4. razred upravno-birotehničke škole

Autori: Gordana Malvić

Cijena: 96,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TAJNIČKI POSLOVI 2 : udžbenik za 4. razred upravno-birotehničke škole

Autori: Gordana Malvić, Marica Piršlin, Mira Šincek

Cijena: 132,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
VETERINARSKE ŠKOLE

Nakladnik: Profil International d.o.o.

Ukupno: 119,00 Kn

HIGIJENA NAMIRNICA ANIMALNOG PODRIJETLA : udžbenik za 4. razred veterinarskih škola

Autori: Mirza Hadžiosmanović, Željko Pavičić

Cijena: 119,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
VETERINARSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 312,00 Kn

PORODNIŠTVO DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za srednje veterinarske škole

Autori: Ana Gverić

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

UNUTARNJE BOLESTI DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za srednje veterinarske škole

Autori: Ida Tomičić-Malnar

Cijena: 95,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZARAZNE BOLESTI DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za 4. razred veterinarskih škola

Autori: Zvonko Modrić, Željko Župančić

Cijena: 113,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
VJERONAUK

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Ukupno: 47,00 Kn

SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 4. razred srednjih škola

Autori: Ana Thea Filipović, autorski tim

Cijena: 47,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: GMTK

Ukupno: 150,00 Kn

DJELOMIČNA PROTEZA : udžbenik za 4. razred zdravstvenih škola

Autori: Branka Rešetar

Cijena: 150,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: MN

Ukupno: 768,50 Kn

KOŽNE I SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole

Autori: Ines Brajac, Esma Halepović-Đečević, Marija Kaštelan, Darinka Periša, Larisa Prpić-Massari

Cijena: 112,50 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA U ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole

Autori: Suzana Ribarić, Aleksandra Vidoša

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FARMAKOLOGIJA : za srednje medicinske i zdravstvene škole

Autori: Ileana Linčir

Cijena: 115,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IMUNOHEMATOLOGIJA I TRANSFUZIJSKA MEDICINA : udžbenik za medicinske škole

Autori: Damir Grgičević, Tomislav Vuk

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INFEKTOLOGIJA : udžbenik za medicinske škole

Autori: Ilija Kuzman, Slavko Schönwald

Cijena: 128,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INTERNA MEDICINA : udžbenik za 3.-4. razred srednjih medicinskih škola

Autori: Roko Živković

Cijena: 128,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PSIHIJATRIJA : udžbenik za medicinske škole

Autori: Davor Moravek

Cijena: 80,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 1.013,00 Kn

BIOFIZIKA : udžbenik za 4. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Autori: Sanja Dolanski Babić, Tatjana Roginić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOFIZIKA : radna bilježnica za 4. razred srednjih medicinskih škola za zanimanje medicinska sestraopće njege/medicinski tehničar opće njege

Autori: Sanja Dolanski Babić, Tatjana Roginić

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA I LIJEČENJE TRUDNICE, RODILJE I BABINJAČE : udžbenik za 4. razred škole za primalje

Autori: Katica Pecigoš-Kljuković

Cijena: 86,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

OPĆA MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA S EPIDEMIOLOGIJOM I IMUNOLOGIJOM : za zdravstvene škole

Autori: Zdenko Volner

Cijena: 152,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PEDIJATRIJA : udžbenik za 4. razred srednjih medicinskih škola

Autori: Duško Mardešić

Cijena: 123,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PORODNIŠTVO I GINEKOLOGIJA : udžbenik za 4. razred srednje medicinske škole

Autori: Dubravko Habek

Cijena: 83,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA 3 - ZDRAVSTVENA NJEGA INTERNISTIČKIH BOLESNIKA : udžbenik za 3. razred srednjih medicinskih škola

Autori: Ljiljana Broz, Maja Budisavljević, Sanda Franković

Cijena: 112,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PEDIJATRIJA SA ZDRAVSTVENOM NJEGOM DJETETA : udžbenik za 3. i 4. razred srednje medicinske škole

Autori: Ružica Ilić, Ivan Malčić

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA - OPĆA : udžbenik za 4. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Autori: Nada Prlić

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA : udžbenik za 2. i 4. razred srednje medicinske škole

Autori: Igor Andreis, Asja Jelaković

Cijena: 105,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn
ŠPANJOLSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK

Nakladnik: Algoritam d.o.o.

PRISMA B1 LIBRO EJERCICIOS : radna bilježnica španjolskog jezika za 3. i 4. razred jezičnih gimnazija : 2. strani jezik

Autori: Maria Angeles Buendia Perni, Maria Bueno Olivares, Rosa Maria Lucha Cuadros

Cijena: 114,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn