Udžbenici

ZDRAVSTVENE I MEDICINSKE ŠKOLE

Nakladnik: Školska knjiga d.d.

Ukupno: 633,00 Kn

METODIKA ZDRAVSTVENOG ODGOJA : udžbenik u petom razredu medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Autori: Damjan Abou Aldan

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA MAJKE : udžbenik u petom razredu medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Autori: Dubravko Habek, Katica Pecigoš-Kljuković

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA : udžbenik u petom razredu medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Autori: Branka Muk

Cijena: 99,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA 3 - ZDRAVSTVENA NJEGA NEUROLOŠKIH I INFEKTIVNIH BOLESNIKA TE STARIJIH OSOBA : udžbenik za 3. razred srednjih medicinskih škola

Autori: Ljiljana Broz, Maja Budisavljević, Sanda Franković, Teodora Not

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KIRURGIJA : za srednje medicinske škole

Cijena: 128,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZDRAVSTVENA NJEGA 4 - ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH, ONKOLOŠKIH I PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA : udžbenik za srednje medicinske škole

Autori: Branka Muk, Nada Prlić, Vera Rogina

Cijena: 104,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn